Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στη ΡΑΕ με κ. Γουρζή, κ. Μπουλαξή και κ. Παπαχρήστου

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2009

 

Σε συνέχεια ενός εξαίρετου πνεύματος συνεργασίας με την ΡΑΕ που αναπτύχθηκε από την προηγούμενη συνάντησή μας με τον νέο πρόεδρό της, ο ΣΠΕΦ εκπροσωπούμενος σήμερα από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Δρ. Δανιηλίδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο ΣΠΕΦ, κ. Αγγελοπούλου Όλγα Γ.Γ. ΣΠΕΦ κ. Μιχάλη Δερπανόπουλο Μέλος Δ.Σ. ΣΠΕΦ και κ. Στέλιο Λουμάκη Μέλος Δ.Σ. ΣΠΕΦ , συναντήθηκε στις 14/10/2009 στην ΡΑΕ με την νομικό κ. Γουρζή και τους κ.κ. Μπουλαξή και Παπαχρήστου στους οποίους κατέθεσε μνημόνιο με τα θέματα που μας απασχολούν και συζητήθηκαν όλα.

Ο ΣΠΕΦ έθιξε το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και όλα τα προβλήματα των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στα Φ/Β, δημιουργούν θέματα ισονομίας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών και δυσκολεύουν το έργο όλων. Συζητήθηκαν με νομικές λεπτομέρειες και κατευθύνσεις τα συγκεκριμένα προβλήματα, όπως η «αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα», οι περιορισμοί του Χωροταξικού για τις ΑΠΕ και το νομικό πνεύμα βάσει του οποίου η ΡΑΕ δεν εξετάζει αυτά τα κριτήρια για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν προ της νομοθεσίας.

Μας ενημέρωσαν για την πρόοδο των εγκρίσεων εξαιρέσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, για τις οποίες μας πληροφόρησαν ότι μετά από πολλά εμπόδια έχουν πλέον σχεδόν ολοκληρώσει το έργο τους για τα νησιά και όσο αφορά στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχοντας εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων, είναι στη φάση ταχυδρόμησης 700 εξαιρέσεις και αναμένουν διευκρινιστικά στοιχεία για το υπόλοιπο 30% των εξαιρέσεων.

Όσον αφορά στο θέμα του ανοίγματος των αιτήσεων για τα διασυνδεδεμένα νησιά μας ενημέρωσαν ότι για να υπάρξει πρόσκληση πρέπει να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, που είναι θέμα πολιτικής βούλησης του νέου Υπουργού που θα αναλάβει τον τομέα που μέχρι πρότινος ανήκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Θέμα πολιτικής βούλησης μας είπαν ότι είναι και η επανεξέταση των παλαιότερων απορρίψεων που η ΡΑΕ προτίθεται να κάνει. Την ίδια απάντηση λάβαμε και στο ερώτημα εάν θα υπάρξει νέο άνοιγμα αιτήσεων, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί επαρκές προσωπικό στη ΡΑΕ προς την υπηρεσία του πολίτη και θα ολοκληρωθεί ο προηγούμενος κύκλος και οι τροποποιήσεις του ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη «εικόνα» για την ισχύ που πρόκειται τελικά να υλοποιηθεί.

Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα των μη υλοποιημένων εξαιρέσεων με την πάροδο της διετίας και μας παρέπεμψαν στην ρητή διατύπωση του νόμου που αναφέρει ότι οι εξαιρέσεις έχουν ισχύ για όσο χρόνο υπάρχει νόμιμη κατοχή της γης. Κάποια στιγμή όταν η ΡΑΕ θα κρίνει και θα μπορεί, θα επιληφθεί του θέματος αφού πρώτα προσκαλέσει σε ακρόαση τους ενδιαφερόμενους.

Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του ελέγχου των τίτλων στις εξαιρέσεις, ένα θέμα που καθυστερεί υπερβολικά τη ΡΑΕ μιας και τα περισσότερα προβλήματα των αιτήσεων συναντώνται εκεί. Διασαφηνίστηκε ότι όσον αφορά στους τίτλους χρησικτησίας που κατατίθενται θα πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από δικαστική απόφαση.

Τέθηκε το ερώτημα της δυνατότητας συμβολαιογραφικής εκμίσθωσης κενού χώρου στα αγροτεμάχια που λειτουργούν ήδη μονάδες των 100 kW σε τρίτο φορέα προς ανάπτυξη πάρκων < των 20 kW. Υπάρχει επίσημη γνωμοδότηση από το Νομ. Συμβούλιο του κράτους στο ΥΠΑΝ και η ΡΑΕ αν και δεν «βλέπει» τους σταθμούς κάτω των 20 kW  έχει διατυπώσει την άποψή της. Έχει πρωτοκολληθεί ερώτημα στη ΡΑΕ από μέλος του ΣΠΕΦ και θα απαντηθεί άμεσα με δέσμευση της κ. Γουρζή. 

Ζητήσαμε επίμονα γραπτές απαντήσεις σε κάθε επενδυτή που ζητά εγγράφως ενημέρωση για την εξέλιξη της αίτησής του.  

Ο ΣΠΕΦ έθιξε το θέμα του ελέγχου και της αξιολόγησης των αδειών παραγωγής όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και τόνισε ότι είναι παράλογο να αξιολογούνται με τιμές του χρόνου κατάθεσης της αίτησης και όχι με τις εκάστοτε επικαιροποιημένες τιμές. Η ΡΑΕ αντιμετώπισε θετικά το θέμα και ο ΣΠΕΦ θα προτείνει ανάλογη εισήγηση. 

Τέλος, συζητήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς εξαιρέσεων που αφορούν στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε άλλα «κοντινά» αγροτεμάχια όταν προκύπτει κάποιο αιτιολογημένο, μεταγενέστερο και μη προβλέψιμο κώλυμμα στους επενδυτές (π.χ. ιδιοκτησιακά θέματα, θέματα εκμισθώσεων, περιορισμοί από μεταγενέστερα νομοθετήματα ή ΚΥΑ). Ο ΣΠΕΦ θα προτείνει στο Δ.Σ. την εισήγηση μιας τέτοιας τεκμηριωμένης πρότασης στη ΡΑΕ, εφόσον μέχρι σήμερα τέτοια αιτήματα αντιμετωπίζονται σαν νέα αιτήματα και δεν εξετάζονται. 

Ευχαριστούμε την ΡΑΕ για την εποικοδομητική αυτή συζήτηση και προσβλέπουμε σε μία συνεχή και δυναμική επικοινωνία με στόχο την απρόσκοπτη ανάπτυξη των Φ/Β στην Ελλάδα.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Δεκεμβριου 2014 10:23