Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η ΡΑΕ αμφισβητεί την αποζημίωση της μεγάλης ΣΗΘΥΑ με Feed In Tariff

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης του περιεχομένου της υπ.’ αριθμ. 3/2012 Γνωμοδότησης της ΡΑΕ σε μερίδα του τύπου χθες σχετικά με την αποζημίωση της Συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ), την οποία ο ΣΠΕΦ δύο φορές αιτήθηκε εγγράφως να λάβει από την Ρυθμιστική Αρχή με επιστολές του από 17/7/12 και 14/9/12 για να λάβει την έγγραφη άρνηση της Αρχής στις 18/9/12, δικαιώνει τις ανησυχίες μας για το περιεχόμενο της και επιβεβαιώνει τις θέσεις μας επί του θέματος της αποζημίωσης της ΣΗΘΥΑ >35MW με Feed In Tariff.  Αναλυτικά έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

* Στην συνοδευτική επιστολή της ως άνω γνωμοδότησης, η ΡΑΕ, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς μας, επισημαίνει στον τότε Υφυπουργό ΠΕΚΑ την ανάγκη επαναξιολόγησης του Άρθρου 197 του ν. 4001/2011 τόσο στην δομή του συνολικά όσο και στις μη ορθολογικές τιμές της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας που οδηγεί για σειρά περιπτώσεων και συνδυασμών ο μαθηματικός τύπος που περιλαμβάνει.

* Υπενθυμίζουμε ότι η αιφνίδια εισαγωγή και ψήφιση στην Βουλή του επίμαχου ‘Αρθρου 197 επέφερε θύελλα αντιδράσεων από φορείς της αγοράς σχετικά με την δυνατότητα / ορθότητα ένταξης της μεγάλης (>35MW) Συμπαραγωγής στο σύστημα αποζημίωσης με εγγυημένες τιμές αλλά και τις αντοχές για κάτι τέτοιο του ταμείου του Λειτουργού. Η τότε αξιωματική αντιπολίτευση (η οποία σήμερα αποτελεί τον κορμό της Κυβέρνησης) συμμεριζόμενη τους ενδοιασμούς αυτούς των φορέων, καταψήφισε την συγκεκριμένη ρύθμιση.

* Η Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β’ 889/22.3.2012) του Υφυπουργού ΠΕΚΑ περί Συμπαραγωγής κατά της οποίας ο Σύνδεσμος μας έχει προσφύγει με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, στηριζόμενη και στο επίμαχο άρθρο 197 του ν. 4001/2011 προχώρησε έτι περαιτέρω στην εισαγωγή σειράς νέων εννοιολογικών ορισμών αφορούντων «μορφώματα» Συμπαραγωγής και καθ’ υπέρβαση των ρητά καθορισμένων σε νόμους υφιστάμενων ορισμών και εννοιών, προβλέποντας μάλιστα την αποζημίωση τους με τις εγγυημένες τιμές του άρθρου 197 του ν. 4001/2011 που θα επιβαρύνουν, αν υλοποιηθούν, δραματικά την κατάσταση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και εν τέλει τον Έλληνα καταναλωτή.

* Η άνευ οιασδήποτε Κοινοτικής υποχρέωσης, σύμφωνα και με τον Επίτροπο κο. Oettinger, έναρξη αποζημίωσης για το εκτιμώμενο συμπαραγωγικό μέρος της μέχρι σήμερα τουλάχιστον μίας μονάδας ΣΗΘΥΑ > 35 MW, θα εκτινάξει τα οικονομικά δεδομένα του ήδη ελλειμματικού ΛΑΓΗΕ, ο οποίος θα κληθεί άμεσα να καταβάλλει:

α) Εφάπαξ πληρωμή για όση ενέργεια έχει εγχυθεί από την έναρξη ισχύος του Ν.4001/2011, η οποία θα πρέπει να αντληθεί από τον ειδικό λογαριασμό υπέρ ΑΠΕ και εκτιμάται στα €70.000.000

(β) Επιπλέον €70.000.000 περίπου σε ετήσια βάση που συνεπάγεται ισόποση αύξηση του ελλείμματος του Λειτουργού.

Ο ΣΠΕΦ έχοντας ενημερώσει διεξοδικά την πολιτική ηγεσία και την ΡΑΕ για τους προβληματισμούς αυτούς αλλά και για την Προσφυγή του στο ΣτΕ με αλλεπάλληλες επιστολές, έχει καλέσει τις Αρχές να απέχουν από την εφαρμογή των επίμαχων αυτών ρυθμίσεων.  Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να υποστεί ο Λειτουργός ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, το ενδεχόμενο της οποίας καθώς και τη μη δυνατότητα της εκ των υστέρων θεραπείας της, οι αρμόδιοι ήδη γνωρίζουν, αφού η όποια απόφαση του ΣτΕ θα αφορά στις καταβολές του ΛΑΓΗΕ από την ημερομηνία έκδοσής της και ύστερα κι όχι σ’ εκείνες που έλαβαν χώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Επισυνάπτεται σύνδεσμος με το επίμαχο έγγραφο της ΡΑΕ.

http://www.palo.gr/cluster/articles/eidhseis-ellada/23/?clid=5694858

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 28 Δεκεμβριου 2014 19:51