Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο EUFORES στην Βουλή των Ελλήνων

Σε συνέχεια πρόσκλησης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του EUFORES και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.κ. Claude Turmes, Fiona Hall και Άννης Ποδηματά, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα συμμετάσχει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 σε διάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Αθήνα στην Βουλή των Ελλήνων με θέμα τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν οι ΑΠΕ για την Ελλάδα.  Το EUFORES είναι ένα διακρατικό δίκτυο βουλευτών Εθνικών Κοινοβουλίων Ευρωπαϊκών Κρατών αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου και διοργανώνει σε τακτά διαστήματα διασκέψεις με την συμμετοχή εκπροσώπων των Κυβερνήσεων, θεσμικών φορέων, επιστημόνων, βιομηχανίας, ειδικών και εμπλεκόμενων σε εθνικό επίπεδο με τις ΑΠΕ.  Σκοπός του είναι η προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και της εξοικονόμησης καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων στον κλάδο.  Στην διάσκεψη θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αφενός να αποκτήσει απευθείας εικόνα σε εθνικό επίπεδο αλλά και να ενημερώσει τους εθνικούς θεσμικούς φορείς και εμπλεκόμενους για τους πιο πρόσφατους Ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς και πολιτικές. 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 21 Δεκεμβριου 2014 21:51