Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΟΛ 1214 "Μη απόδοση ανείσπρακτου ΦΠΑ", ΦΕΚ Β 2601/30-09-2014