Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το ΦΕΚ του ν. 4821/2021, άρθρο 98 για τα εκτός διαγωνισμών ΡΑΕ έργα