(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Συνεργασία Λουμάκη - Αμυρά για τα οξύτατα προβλήματα από λάθη στους ψηφιακούς δασικούς χάρτες

 

Επικοινωνία με τον νέο Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά είχε τις προηγούμενες ημέρες ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Δρ. Στέλιος Λουμάκης καθώς και με τον Πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, νωρίτερα, κ. Σταύρο Παραδιά, σχετικά με τα φλέγοντα προβλήματα που έχουν ανακύψει στις περιουσίες χιλιάδων ιδιοκτητών γης από τα λάθη που περιέχουν οι ψηφιακοί δασικοί χάρτες που κυρώθηκαν ιδίως την περίοδο 2017-2018 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της "Ελληνικό Κτηματολόγιο". Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι δυστυχώς τεράστιο και υπερβαίνει τον κλάδο των φωτοβολταϊκών και των εκτάσεων που τα αφορούν. 
 
Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις, όπου καθ' όλα νόμιμες ιδιωτικές εκτάσεις που διαθέτουν ισχυρούς τίτλους κυριότητας, αριθμό κτηματολογίου ΚΑΕΚ, τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού από τα αρμόδια δασαρχεία πως δεν είναι δασικές ή χορτολιβαδικές (το τελευταίο αφορά ιδίως στα νησιά των Κυκλάδων, όπου ωστόσο υπαγωγή των χορτολιβαδικών εκτάσεων στη δασική νομοθεσία και συνακόλουθα η δυνατότητα ή μη δόμησης αυτών, συναρτάται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, μη υπαγόμενων στις διατάξεις αυτής όσων εκτάσεων έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές (άρθρο 2, άρθρο 3 παρ. 5 ν.998/1979)), ακόμη και οικοδομικές άδειες για κτίσματα και εγκαταστάσεις, να εμφανίζονται τώρα στους ψηφιακούς χάρτες εσφαλμένα να περιέχουν δασικά ή χορτολιβαδικά τμήματα. Το χειρότερο μάλιστα απ' όλα βρίσκεται στο γεγονός πως αφενός οι προθεσμίες για υποβολή αντιρρήσεων κατά των σφαλμάτων των χαρτών ήταν εξ' αρχής εξαιρετικά περιορισμένες και αφ' ετέρου οι προθεσμίες αλλά και η ίδια η ανάρτηση των δασικών αυτών χαρτών δεν έλαβαν καν την δημοσιότητα που θα έπρεπε, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες και να καταθέσουν τις ενστάσεις τους.  
 
Απορίας άξιο είναι επιπλέον το γεγονός του πως είναι δυνατόν η Πολιτεία να προέβη στην σύνταξη, ανάρτηση, κύρωση και θέση σε ισχύ τέτοιων δασικών χαρτών, χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει υπόψη της τις ίδιες τις Πράξεις Χαρακτηρισμού που έχουν εκδώσει τα αρμόδια κατά τόπους δασαρχεία και μάλιστα μέσα από την διαδικασία των δημοσιεύσεων και της τελεσιδικίας τους. Πολύ χειρότερα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στη σύνταξη των δασικών χαρτών δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε καν οι νόμιμες οικοδομικές άδειες που έχουν εκδώσει οι Πολεοδομίες αλλά ούτε και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε περιοχές που λειτουργεί από δεκαετία και πλέον το κτηματολόγιο και τα ακίνητα φέρουν αριθμό ΚΑΕΚ. Έχει προκύψει λοιπόν σήμερα η κατάσταση, περιουσίες χιλιάδων ιδιοκτητών να έχουν εγκλωβιστεί λόγω των εσφαλμένων ψηφιακών δασικών χαρτών σε μία κατάσταση όπου δεν μπορούν να τελεστούν μεταβιβάσεις, αφού από σφάλμα της Διοίκησης θεωρούνται δασικές ή χορτολιβαδικές.  
 
Αν και η Κυβέρνηση εσχάτως έχει καταβάλλει προσπάθειες να αμβλυνθούν τα προβλήματα μέσω ανοίγματος οριζόντια της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων από τους πολίτες το περασμένο φθινόπωρο, εντούτοις και πάλι ο χρόνος υποβολής αντιρρήσεων που δόθηκε ήταν ελάχιστος σε σχέση με το πρόβλημα και τον όγκο του, το ίδιο και η δημοσιότητα που θα έπρεπε να υπάρχει ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης μέσω του ν. 4685/2020, της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 ΦΕΚ Β 2773 από 8/7/20 αλλά και της Εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516 από 25/11/20 το Υπουργείο προσπάθησε μέσω της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών εκεί που υπάρχουν αποφάσεις της Διοίκησης να "μαζέψει" την κατάσταση. Δυστυχώς ωστόσο, άμεσο αποτέλεσμα για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες εκτάσεων δεν προκύπτει, αφού οι εσφαλμένοι ψηφιακοί δασικοί χάρτες συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι, όποτε..., τροποποιηθούν, δηλαδή μέχρι να διορθώσει η Πολιτεία τα λάθη της. Έτσι ενώ υπάρχουν έγγραφες τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού από τα δασαρχεία, αριθμοί ΚΑΕΚ των ακινήτων στο κτηματολόγιο, καθώς ακόμη και οικοδομικές άδειες για πολλά γήπεδα, εντούτοις μεταβιβάσεις δεν μπορούν σε αυτά να γίνουν, αφού οι συμβολαιογράφοι ελέγχοντας τους κυρωμένους ψηφιακούς δασικούς χάρτες βλέπουν δάση και δημόσια χορτολίβαδα εκεί που δεν υπάρχουν. Όπως είναι προφανές η κατάσταση αυτή που οδηγεί σε ματαιώσεις μεταβιβάσεων και άλλων δικαιοπραξιών, δημιουργεί ανήκεστο οικονομική βλάβη σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις.   
 
Σε συνέχεια της συζήτησης για το πρόβλημα με τον νέο Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γ. Αμυρά, ο κος Λουμάκης πρότεινε τις ακόλουθες άμεσες λύσεις:  
 
- Να ανασταλεί η ισχύς των ψηφιακών δασικών χαρτών μέχρι να ολοκληρωθεί η ορθή κατάρτιση τους και αυτεπαγγέλτως να ενσωματώσει η Πολιτεία σε αυτούς όλες τις διοικητικές αποφάσεις που η ίδια έχει εκδώσει μέσω λ.χ. των τελεσίδικων Πράξεων Χαρακτηρισμού ή των οικοδομικών αδειών εκεί που έχουν εκδοθεί.
 
- Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων από τους ιδιοκτήτες να εκκινήσει οριζόντια εκ νέου και να παραμείνει διαχρονικά ανοικτή μέχρι να διορθωθούν πλήρως οι ψηφιακοί δασικοί χάρτες. Οι λάθος δασικοί χάρτες δεν είναι ευθύνη των πολιτών, αφού η Πολιτεία ακόμη και εκεί που διέθετε όλα τα στοιχεία (οικοδομικές άδειες, πράξεις χαρακτηρισμού) για να κάνει σωστή χαρτογράφηση, δεν την έκανε. 
 
- Σε κάθε περίπτωση σε γήπεδα που ο ιδιοκτήτης διαθέτει τελεσίδικη Πράξη Χαρακτηρισμού ή/και έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για τα τ.μ. γης που κατά ελάχιστον αυτή αντιστοιχεί με βάσει όσα ίσχυαν σχετικά με τον συντελεστή δόμησης κατά τον χρόνο έκδοσης της, αυτά να κατισχύουν του λάθος ψηφιακού χάρτη και έτσι να μπορούν να εκτελεστούν κανονικά μεταβιβάσεις και άλλες δικαιοπραξίες στα γήπεδα αυτά.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Ιανουαριου 2021 19:15
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.