(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηματικότητα στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό των εταιρειών -μελών. Προς τον σκοπό αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής μέλους στον ΣΠΕΦ είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ τούτου στον προθάλαμο του ΣΠΕΦ υφίσταται σημαντικός όγκος αιτημάτων εγγραφής τα οποία με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα ενσωματωθούν και αυτά στην δύναμη του συνδέσμου.

Βάσει καταστατικού αναλυτικά ο σκοπός του συνδέσμου είναι:
1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

3. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.

4. Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα να καθίσταται συντομότερη και απλούστερη.

5. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών, στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.

6. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που σαν στόχο έχει την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη του κατά την διάρκεια ειδικής γενικής συνέλευσης και έχει τριετή θητεία.

 

English Version 

 

SPEF (Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers) was founded in March 2009 in order to promote, support and protect the interests of photovoltaic electricity producers in Greece. It is both a scientific and business association, since all members have implemented and grid connected solar parks along the Country.  Members of the association are companies that own operating PV parks with installed capacity from 20kWs to many MWs – since the implementation and investment in energy production from photovoltaic systems is the main orientation of member companies. For this reason, the prerequisite to become a member of SPEF, is to have grid connected a photovoltaic plant.

According to the statute of the association, its purpose concerns:

1. Study and analysis of problems or opportunities related to electricity production from photovoltaic plants.
2. Support the interests of photovoltaic electricity producers and promote the financial,  legal stability and sustainability of the system in which they operate.
3. Defend the economic and professional interests of the members of the association.
4. Act in favor of the sustainable simplification of procedures that are involved in the authorization, installation and operation of PV parks and that are run by government (or not) entities.
5. Represent members in front of the governmental and international authorities, other entities and media.
6. Take any initiative or action that aims to eliminate the greenhouse effect and to protect the environment at a sustainable manner. 

SPEF is represented by a 9 member Managing Board directly elected from the members of the association and has a three-year-service period.

 

Νέα του ΣΠΕΦ (488)

Λουμάκης: Στα 2 MW το πλαφόν συμμετοχής στην Κατηγορία Ι.  Στις υπόλοιπες δεν απαιτείται. Νέο

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης παρέστη ομιλητής στο συνέδριο της A-Energyτην Τετάρτη 10/10/18 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην ενότητα που αφορούσε τους διαγωνισμούς ΡΑΕ για νέα έργα ΑΠΕ.  Λαμβάνοντας υπόψη και το δημοσιευθέν σχέδιο αλλαγών της Αρχής όπως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τους επικείμενους διαγωνισμούς στις 4, 5, 6 Δεκεμβρίου ο κος Λουμάκης από το βήμα του συνεδρίου ανέφερε:

· Η αλλαγή του μοντέλου της τιμής εκκίνησης με βάση τον μέσο όρο μεταξύ της μεσοσταθμικής τιμής του προηγούμενου διαγωνισμού και της τότε τιμής εκκίνησης του, μπορεί να συγκρατεί την πτώση της τιμής εκκίνησης του προσεχούς διαγωνισμού (στα 81,71 ευρώ/MWh αντί 79,2 ευρώ/MWh από 85 ευρώ/MWh που ήταν η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού στις 2/7/18 για την Κατηγορία Ι και 71,05 ευρώ/MWh αντί 70,29 ευρώ/MWh από 80 ευρώ/MWh που ήταν στις 2/7/18 για την Κατηγορία ΙΙ), ωστόσο η αναγκαστική καθοδική πορεία των τιμών εκκίνησης διατηρείται. 

· Εισάγεται ο θεσμός των 3λεπτων απεριόριστων χρονικών παρατάσεων του διαγωνισμού μέχρις ότου πάψουν να υπάρχουν προσφορές που αλλάζουν τον πίνακα πρόκρισης των έργων.  Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να επιτείνει εξαντλητικά τον ανταγωνισμό που σε συνδυασμό και με τον κανόνα ανταγωνισμού του 1,75, δηλαδή να προκρίνονται ως σύνολο MW το δια 1,75 των συμμετεχόντων, αναμένεται να ευνοήσει τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση και φυσιολογικά και σε χαμηλότερες τιμές εξοπλισμού.  

· Ο συνδυασμός των ανωτέρω παραμέτρων στους διαγωνισμούς των ΑΠΕ συνιστά ένα εκρηκτικά ανταγωνιστικό πλαίσιο που όμοιο του δεν συναντάται πουθενά  στην ενεργειακή αγορά.  Επιπλέον η συμμετοχή και το αποτέλεσμα της πρόκρισης για έναν επενδυτή στους διαγωνισμούς αυτούς καθορίζει οικονομικά όλο τον χρόνο ζωής της επένδυσης του και όχι μία μόνο περίοδο όπως συμβαίνει  με άλλες δημοπρασίες. 

· Συνιστά τραγική ειρωνεία πως τον εξοντωτικό κανόνα των αέναων χρονικών παρατάσεων στους διαγωνισμούς ΑΠΕ τον εισηγήθηκαν μικροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά της Κατηγορίας Ι, σκοπεύοντας μάλλον στο να έχουν την δυνατότητα να υπερβούν χρονικά την όποια συμφόρηση εντολών στο σύστημα.  Δυστυχώς ωστόσο η επίταση του ανταγωνισμού με τις αέναες χρονικές παρατάσεις που θα επέλθει, θα είναι αυτή που εν τέλει θα αποκλείσει μάλλον οριστικά τους μικρούς από τις νέες ΑΠΕ, αφού είτε δεν θα μπορούν να προκριθούν ακολουθώντας την πτώση τιμών εκ μέρους των  μεγαλύτερων παικτών στις χρονικές παρατάσεις, είτε αν το πράξουν για λόγους παρόρμησης ή εγωισμού πιθανότατα θα εγκλωβιστούν επί 20ετία σε μη κερδοφόρες επενδύσεις.    

· Η πρόταση της ΡΑΕ για εισαγωγή κανόνα έως 20% επί της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος για συμμετοχή επενδυτή στους διαγωνισμούς οριζόντια σε όλες τις Κατηγορίες είναι ατυχής. Το πρόβλημα των υπαίτιων κατατμήσεων μεγάλων έργων σε μικρότερα παρατηρήθηκε μόνο στην Κατηγορία Ι, αφού εκεί μόνο είχε οικονομικό νόημα.  Συνεπώς δεν υφίσταται κανένας αντικειμενικός λόγος για εισαγωγή τέτοιου κανόνα στην Κατηγορία ΙΙ και ΙΙΙ.

· Σε ότι αφορά την Κατηγορία Ι, ο κανόνας αυτός του 20% είναι «δειλός» και ως εκ τούτου αναποτελεσματικός.  20% επί της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος των 94 MW που προκηρύσσει η ΡΑΕ σημαίνει όριο 18,8 MW ανά ΑΦΜ σε μια εν τέλει δημοπρατούμενη ισχύ 94/1,75= 53,7 MW.  Δηλαδή με τον κανόνα του 20% στην Κατηγορία Ι, ένας επενδυτής με κατατμήσεις έργων (π.χ. 36 500άρια ή 18 των 0,99 MW ή συνδυασμός) θα μπορεί στο ίδιο ΑΦΜ να λάβει το 18,8/53,7= 35% της ισχύος των προκρινόμενων έργων.  Το ποσοστό αυτό μάλιστα δύναται να είναι ακόμη έτι μεγαλύτερο αν αντί των 94 MW που προκηρύσσει η ΡΑΕ εν τέλει κατέλθουν εγκύρως στον διαγωνισμό της Κατηγορίας Ι λ.χ. 70 MW οπότε προκριθούν 70/1,75=  40MW.  Σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό που μπορεί το ίδιο ΑΦΜ να καταλάβει επί των προκρινόμενων σε ισχύ έργων θα είναι 18,8/40= 47% ποσοστά εξαιρετικά υψηλά και ικανά να οδηγήσουν σε χειραγώγηση.  Για τον λόγο αυτό ως ΣΠΕΦ ήδη από τον περασμένο Αύγουστο έχουμε επίσημα με επιστολή μας προς την ΡΑΕ προτείνει όριο 2 MW ανά επενδυτή για συμμετοχή σε διαγωνισμό της Κατηγορίας Ι και παραμένουμε σε αυτό.  

· Το όριο αυτό των 2 MW οφείλει να καταλαμβάνει το σύνολο των ΑΦΜ που αφορούν έκαστο επενδυτή της Κατηγορίας Ι.  Δύναται μάλιστα, υπό την επιφύλαξη νομικού ελέγχου της ΡΑΕ άμεσα ή εν ευθέτω χρόνο, καταρχήν να διασφαλίζεται με υπεύθυνη δήλωση των επενδυτών στην οποία και θα καλούνται επί ποινή απώλειας της τιμής πώλησης του παραγόμενου ρεύματος σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης να δηλώνουν το σύνολο της ισχύος με την οποία συμμετέχουν σε διαγωνισμό της Κατηγορίας Ι.  

· Σε κάθε περίπτωση η προστασία της Κατηγορίας Ι για την ισόρροπη συμμετοχή και μικρομεσαίων παικτών στα νέα φωτοβολταϊκά είναι κεφαλαιώδης και εκπορεύεται και από τις προβλέψεις των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ.  Αν δεν ληφθούν τολμηρά μέτρα περιοριστικά για την Κατηγορία αυτή που εμφανίζει σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις, τότε θα μετατραπεί σε μία «μασκέ» Κατηγορία ΙΙ, οπότε ίσως θα έπρεπε να καταργηθεί ολοσχερώς.

· Υπό το φως των ανωτέρω προβληματισμών ο ΣΠΕΦ σε συνεργασία με τον ΣΕΦ κατέθεσαν στο ΥΠΕΝ και την ΡΑΕ στις 3/9/18 κοινή πρόταση για θέσπιση βιώσιμων σταθερών τιμών για νέα μικρά Φ/Β έργα έως 500kWpεκτός διαγωνισμών. Το μοντέλο και ο μαθηματικός τύπος που προτάθηκε παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών στους διαγωνισμούς, ώστε να αποφευχθούν πιθανές αστοχίες του διοικητικού προσδιορισμού στις τιμές πώλησης ενώ επιπλέον προβλέπει και ποσόστωση λ.χ. 30% επί του συνόλου των νέων ετήσιων MW στα φωτοβολταϊκά για τα νέα έργα αυτά, ώστε να αποφευχθούν πιθανές υπερτροφίες.  

· Σε ότι αφορά το μεσοσταθμικό premium ως προς τις τιμές των διαγωνισμών που παρακολουθεί και που θα κατέληγε να δίνει η κοινή πρόταση-μοντέλο ΣΠΕΦ-ΣΕΦ εάν υιοθετηθεί και καταλάβει σε ακραία περίπτωση (πράγμα απίθανο) τα 300 νέα MW μέχρι και το 2020, δεν υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ ετησίως επί συνόλου εκροών του ΕΛΑΠΕ στα 2 δις ευρώ ετησίως.  Από αυτά τα 9 εκατ. ευρώ μάλιστα τα μισά θα όδευαν στο Κράτος μέσω της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών ενώ τα υπόλοιπα δαπανόμενα εγχωρίως θα αιμοδοτούσαν την οικονομία και δεν θα εξάγονταν ως εταιρικά μερίσματα στο εξωτερικό.  Ας σημειωθεί πως σταθερές τιμές για τα νέα μικρά έργα Φ/Β έως 500 KWp προσφέρονται και σήμερα εκτός διαγωνισμών στην βάση του κανόνα της ΟΤΣν-1 x 1,1 ή 1,2 που ωστόσο ακόμη και για το 2019 δεν φαίνεται να δίνουν ελκυστικές τιμές, οπότε αναμένεται να υπάρξει κενό ενδιαφέροντος.  Σε κάθε περίπτωση η υιοθέτηση της πρότασης ΣΠΕΦ-ΣΕΦ δεν ζητήθηκε να αντικαταστήσει τον πάγιο κανόνα ΟΤΣν-1 x 1,1 ή 1,2 (έχει θεσμοθετηθεί από το 2009 με τον ν. 3734) αλλά να λειτουργήσει παράλληλα, όπως σήμερα παράλληλα ως προς τον κανόνα αυτό λειτουργούν οι διαγωνισμοί της Κατηγορίας Ι.   

· Τέλος η επιτυχία της ανάπτυξης νέων φωτοβολταϊκών συνολικά διέρχεται και από την συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ στην γρήγορη και αποτελεσματική έκδοση όρων σύνδεσης που θα εναρμονίζονται όμως με το νομικό πλαίσιο όπως κάθε φορά ισχύει.  Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η ανάγκη εναρμόνισης των όρων σύνδεσης που εκδίδει ο Διαχειριστής και με την τροπολογία του άρθρου 53 του ν. 4546/2018 περί της δυνατότητας υπαναχώρησης του επενδυτή από τη επένδυση και την επιστροφή αζημίως της εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει και στον Διαχειριστή, αν δεν προκριθεί σε τρεις κατά σειρά διαγωνισμούς της ΡΑΕ εξαιρουμένων των κοινών, χρονικό διάστημα περίπου 1,5 έτους και όχι 6 μηνών που ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα υποχρεώνει τους επενδυτές να αποπληρώσουν τους όρους σύνδεσης συνάπτοντας σύμβαση σύνδεσης.  Για τον λόγο αυτό ο ΣΠΕΦ κατέθεσε σχετική επιστολή στον ΔΕΔΔΗΕ ήδη από 29/8/18. 

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο επενδυτικό φόρουμ της Α–Εnergy για τις ΑΠΕ

Ο ΣΠΕΦ συμμετέχει στους συνεργαζόμενους φορείς του ετήσιου φόρουμ με θέμα «Εξοικονόμηση ενέργειας, Τοπική Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα», που εφέτοςπραγματοποιείται  στις 9 -10 Οκτωβρίου  με την επίσημη συνεργασία  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – ΡΑΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας- ΚΕΔΕ και τη συμμετοχή  ικανού αριθμού επιχειρήσεων, επενδυτών, Δήμων Περιφερειών και  των  συναρμόδιων υπουργείων  και  αρχών.
 
 

Αφιερωμένο στις πλέον σύγχρονες τάσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας σε Ελλάδα  και Ευρώπη , το συνέδριο θα εστιάσει στις  τρέχουσες εξελίξεις στις  ΑΠΕ.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της  δεύτερης μέρας του συνεδρίου, 10 Οκτωβρίου, θα οργανωθεί σε συνεργασία  με τη ΡΑΕ, ειδική ενότητα  με θέμα  «το επόμενο βήμα των ανταγωνιστικών διαγωνισμών  που καθιερώνουν τον νέο τρόπο ενίσχυσης μικρών και μεγάλων έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και αιολικών πάρκων».

Ο κ. Σ. Λουμάκης, Πρόεδρος  ΣΠΕΦ θα καταθέσει την εμπειρία των επενδυτών από τον πρώτο ανταγωνιστικό διαγωνισμό και θα διατυπώσει τις επίκαιρες βελτιωτικές προτάσεις του Συνδέσμου για τη συνέχεια.

Θα γίνουν επίσης παρουσιάσεις νέων επενδυτικών προγραμμάτων ΑΠΕ και έργων με τις νέες διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα ακολουθήσει χρηματοδοτικό work-shop, που θα κλείσει την πρωϊνή συνεδρία.

Η απογευματινή  συνεδρία με θέμα: “ΑΠΕ και Ενεργειακή Δημοκρατία” θα ασχοληθεί με το  ΝetMetering, άλλες μικρές υποδομές ΑΠΕ, τις   πρώτες Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα και τις  Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.  

Συνολικότερα η θεματολογία  σχετικά με τις ΑΠΕ έχει ως εξής:

Πρωϊνή ενότητα (10 Οκτωβρίου): Οι ΑΠΕ ως ανταγωνιστική πηγή ενέργειας. O νέος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ στο πλαίσιο των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών που εγκρίθηκαν από  την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταπόκριση της αγοράς και η αναζωογόνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Νέα έργα. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στους επόμενους ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς. Χρηματοδοτικοί όροι. Στρατηγικές επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Απογευματινή  ενότητα (10 Οκτωβρίου):

Η στοχοθεσία για διείσδυση των ΑΠΕ και παράγοντες διαμόρφωσης της ζήτησης ενέργειας στο τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος και οι δυνατότητες των ΟΤΑ στον ενεργειακό σχεδιασμό και την προώθηση έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Επιχειρηματικά σχήματα με συμμετοχή ΟΤΑ. Εικονική αυτοπαραγωγή (Net-Metering) σε Δήμους. Οι πρώτες Ενεργειακές Κοινότητες  στην Ελλάδα. Συμμετοχή τοπικών φορέων στις ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση. Τεχνολογίες Αποθήκευσης  Ενέργειας και χρήσιμες οδηγίες για ΟΤΑ. Προοπτικές οικονομικής υποστήριξης μέσω ΕΣΠΑ

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου, και  να συμμετάσχετε στις διαδραστικές συζητήσεις  που θα γίνουν  στο κλείσιμο κάθε θεματικής ενότητας, βρείτε συνημμένα

1. Το προσωρινό πρόγραμμα του συνεδρίου, και,

2. Τη φόρμα συμμετοχής  με  τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

          
Το προσωρινό πρόγραμμα του συνεδρίου   Φόρμα συμμετοχής & σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης
Σημειώνεται, ότι για τα μέλη του ΣΠΕΦ, λόγω της  συνεργασίας  του Συνδέσμου με το  συνέδριο, παρέχεται ειδική  έκπτωση. 
 

Πρόσκληση στο ΕΜΠ την 2/10/18 στην παρουσίαση ηλεκτρικού οχήματος ομάδας σπουδαστών Προμηθέας

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου σας προσκαλεί να παρευρεθείτε  στην εκδήλωση που διοργανώνει την Τρίτη 2/10/18 ώρα 16:30 στο Αμφιθέατρο  4 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου για την παρουσίαση του εξ ολοκλήρου ιδιοκατασκευασμένου ηλεκτρικού οχήματος από την εθελοντική ομάδα σπουδαστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών «Προμηθέας» στην οποία Χορηγός είναι ο ΣΠΕΦ και την επιτυχημένη συμμετοχή της στους ευρωπαϊκούς αγώνες εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές Shell Eco Marathon 2018, που πραγματοποιήθηκαν 5-8 Ιουλίου 2018 στο Λονδίνο, όπου βραβεύθηκαν με το βραβείο «Τεχνικής Ασφάλειας» (συνημμένο πρόγραμμα).

Επιπλέον την Παρασκευή 28/9/18 η ομάδα «Προμηθέας» θα παρουσιάσει το όχημα στην είσοδο του κτιρίου Αβέρωφ του Πολυτεχνείου Πατησίων στο πλαίσιο της «Βραδιάς του Ερευνητή» που διοργανώνεται ώρα 17:00-24:00 (https://www.ntua.gr/el/news/events/item/606-vradia-tou-erevniti-sto-emp-paraskevi-28-septemvriou-2018).  

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα. Κάντε κλίκ εδώ για να το δείτε 

Κοινή πρόταση των ΣΠΕΦ-ΣΕΦ προς ΥΠΕΝ για μηχανισμό τιμών πώλησης στα νέα φωτοβολταϊκά Νέο

  • 03 Σεπτεμβριου 2018 |

Κοινή πρόταση για την θέσπιση μηχανισμού βιώσιμων τιμών πώλησης για νέα φωτοβολταϊκά έργα με εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kWp απέστειλαν στο Υπουργείο Ενέργειας οι ΣΠΕΦ και ΣΕΦ, δηλαδή οι σύνδεσμοι που εκπροσωπούν τους ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά  και τους εμπόρους-εγκαταστάτες του σχετικού εξοπλισμού στην χώρα μας αντίστοιχα.  

 
Όπως τονίζεται στην κοινή επιστολή, ο προτεινόμενος μηχανισμός:
 
- Είναι συμβατός με τον ν. 4414/2016 αλλά και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για το καθεστώς που διέπει μικρά νέα έργα ΑΠΕ έως 500 kWp.
- Αποδίδει βιώσιμες τιμές πώλησης παρακολουθώντας τους διαγωνισμούς και την πτώση στο κόστος του σχετικού εξοπλισμού.
- Έρχεται να αντικαταστήσει υφιστάμενο μηχανισμό που παραδόξως αποδίδει στα μικρά φωτοβολταικά σταθερές τιμές μικρότερες των μεγαλύτερων.
- Μέσω ετήσιας ποσόστωσης επί της συνολικής νέας ΦΒ ισχύος είναι απολύτως ελεγχόμενος. 
- Αντιμετωπίζει στρεβλώσεις όπως οι υπαίτιες κατατμήσεις μεγάλων έργων σε βάρος των μικρομεσαίων και αποφορτίζει το σύστημα των διαγωνισμών και την ΡΑΕ που είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση και προετοιμασία τους καθώς και την διαχείριση των ενστάσεων εν συνεχεία που της αναλώνουν υπερβολικό χρόνο.
- Διατηρεί τους μικρομεσαίους στα νέα φωτοβολταικά απομακρύνοντας τον κίνδυνο αφελληνισμού του κλάδου.
 
Επισυνάπτεται ολόκληρη η κοινή επιστολή-πρόταση των ΣΠΕΦ - ΣΕΦ.

Προτάσεις ΣΠΕΦ σε ΡΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ για αλλαγές στους διαγωνισμούς και τους όρους σύνδεσης των νέων Φ/Β έργων

  • 30 Αυγούστου 2018 |

Με δύο χωριστές επιστολές προς ΡΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ενέργειας ο ΣΠΕΦ διατυπώνει προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου αφενός των μειοδοτικών διαγωνισμών για νέα φωτοβολταϊκά έργα όσο και της διαδικασίας έκδοσης όρων σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ γι' αυτά.  Επιγραμματικά ο σύνδεσμος μας με γνώμονα την άρση των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν στον πρόσφατο διαγωνισμό του περασμένου Ιουλίου ζητάει από την ΡΑΕ:

- Την θέσπιση πλαφόν 2 MW  στην συνολική ισχύ με την οποία δύναται να συμμετέχει έκαστος συμμετέχων μαζί και οι συνδεδεμένες εταιρείες του συνολικά που κατέρχονται στον κάθε διαγωνισμό της Κατηγορίας Ι.   Έτσι ακόμη και αν συνεχίσουν οι κατατμήσεις ή αν γίνονται με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν νομικά να εντοπιστούν και να αποκλεισθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ που εκδίδει τους Όρους Σύνδεσης, δεν θα μπορούν να σαρώνουν τον διαγωνισμό και τον ανταγωνισμό σε βάρος των μικρομεσαίων.  Εξυπακούεται πως η θέσπιση του πλαφόν δεν απαλλάσσει τον ΔΕΔΔΗΕ από κάθε προσπάθεια και επιμέλεια που οφείλει να καταβάλει για την ανάσχεση του φαινομένου των υπαίτιων κατατμήσεων μεγάλων έργων σε μικρά.

- Αν η ΡΑΕ προτίθεται να εφαρμόσει την λογική των συνεχών χρονικών παρατάσεων του διαγωνισμού μέχρι την επίτευξη ισορροπίας όπως στα ΝΟΜΕ, δηλαδή παύσης εντολών από πλευράς διαγωνιζομένων για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε θα πρέπει είτε να αρθεί ο κανόνας υποχρεωτικής υπερκάλυψης όπως συμβαίνει στα ΝΟΜΕ, είτε τέλος πάντων να περιοριστεί δραστικά στο λ.χ. 1,10-1,20 από 1,75 σήμερα. Άλλως το πλαίσιο θα είναι αφύσικα εξουθενωτικό για τις επενδύσεις ΑΠΕ.  Ο ΣΠΕΦ ωστόσο παραμένει αντίθετος στις χρονικές παρατάσεις των διαγωνισμών.  

- Προτείνεται να καταργηθεί ο κανόνας του 1%, δηλαδή ο κάθε νέος διαγωνισμός να ξεκινάει σε τιμή 1% χαμηλότερη από την υψηλότερη κατακυρωθείσα τιμή του προηγούμενου και να αφεθεί η αγορά να λειτουργήσει ελεύθερα σε κάθε νέο διαγωνισμό. 

Από τον ΔΕΔΔΗΕ ο ΣΠΕΦ ζητά:

- Να λάβει υπόψη του την νέα τροπολογία του άρθρου 53 του ν. 4546/2018 και να μην θέτει εκ προοιμίου πλέον ρητό χρονοδιάγραμμα ισχύος των εκάστοτε οριστικών Όρων Σύνδεσης με εγγυητική και έως την σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης.  Οι Όροι Σύνδεσης με εγγυητική και χωρίς να συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης πρέπει να ισχύουν για μέχρι τρεις συνεχόμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ΡΑΕ που θα ακολουθήσουν (εξαιρουμένων των μικτών) όπως δίνει πλέον ο ν. 4546 το δικαίωμα στους επενδυτές για να υπαναχωρήσουν αν επιθυμούν της επένδυσης τους και να λάβουν αζημίως πίσω τις εγγυητικές επιστολές που κατέθεσαν στον διαχειριστή.  

Επισυνάπτονται ολόκληρες οι επιστολές

Κάντε κλίκ εδώ για να τις δείτε 

Διαγωνισμοί       Όροι σύνδεσης με εγγυητική
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.