(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (562)

Συζήτηση για το "Πρόγραμμα Ήλιος" στην επιτροπή Βουλής

 

Προς: Βουλή των Ελλήνων 

Υπ’ όψη : Προέδρου Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου Κο Αθανάσιο Παπαγεωργίου

Κοινοπ. :  Υπουργού κου Γ. Παπακωνσταντίνου Γεν. Γραμματέα κου Κ. Μαθιουδάκη 

 

Θέμα: Συζήτηση για το «Πρόγραμμα Ήλιος» στην επιτροπή της Βουλής.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Με την παρούσα επιστολή καταρχήν σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συμμετοχή μας στην συζήτηση του σ/ν για το «Πρόγραμμα Ήλιος» στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όπως αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 7 Μαρτίου. Σε συνέχεια του γόνιμου διαλόγου που έλαβε χώρα έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι συμπληρωματικά στην από 27/2/12 σχετική επιστολή – τοποθέτηση μας στον κο Υπουργό για το εν λόγω σ/ν:

1. Προστασία της ορθής σειράς εξέτασης για σύνδεση στο δίκτυο βάσει πρωτοκόλλου των υφιστάμενων αιτημάτων Φωτοβολταϊκών

Προτείνουμε το άρθρο 13, παράγραφος 4 να τροποποιηθεί κατάλληλα ούτως ώστε να προστατεύεται η υφιστάμενη σειρά πρωτοκόλλου των ήδη κατατεθειμένων πριν το Πρόγραμμα Ήλιος αιτημάτων Φ/Β για σύνδεση στο δίκτυο. Η διατύπωση ως έχει αναφέρεται μόνο στην διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του διαχειριστή όσον αφορά την ταχεία έκδοση προσφορών σύνδεσης τόσο για το Ήλιος όσο και για τα λοιπά αιτήματα παράλληλα. Στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων όπου υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς διαχειριστή, τούτο δεν οφείλεται στο έμψυχο υλικό του αλλά στην περιορισμένη χωρητικότητα του δικτύου να υποδεχθεί όλα τα αιτήματα οπότε και χρήζει να γίνουν ενισχύσεις ή νέες γραμμές. Περί αυτού ωστόσο δεν αναφέρει τίποτα το άρθρο για την διατήρηση της σειράς προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος. Θίγεται λοιπόν το αίσθημα δικαίου των ημεδαπών επενδυτών που στωικά αναμένουν να λάβουν όρους σύνδεσης ακόμη και πάνω από έτος.

Επιπλέον το μέγεθος του Προγράμματος Ήλιος είναι τέτοιο που του επιτρέπει ως project να συμπεριλάβει και τις απαιτούμενες επεκτάσεις-ενισχύσεις δικτύου εκεί που η χωρητικότητα δεν επαρκεί. Αντίθετα η πλειάδα των ημεδαπών αιτημάτων λόγω σημαντικά μικρότερου μεγέθους δεν έχει την δυνατότητα χρηματοδότησης νέων γραμμών δικτύου οπότε αυτόματα ακυρώνονται εφ’ όσον η σειρά τους και το ενδεχόμενο δικαίωμα τους σε υπάρχουσα υφιστάμενη χωρητικότητα παρακαμφθεί.

Παρακαλούμε λοιπόν να συμπεριληφθεί στο άρθρο 13 στο τέλος της παραγράφου 4 η φράση «Τα υφιστάμενα κάθε φορά προς τον διαχειριστή αιτήματα φωτοβολταϊκών για χορήγηση προσφορών σύνδεσης που είναι προγενέστερα των αιτήσεων του Προγράμματος Ήλιος διατηρούν την προτεραιότητα στην σειρά εξέτασης τους βάσει του πρωτοκόλλου που έχουν λάβει».

2. Υπέρ της φυσικής εξαγωγής ενέργειας έναντι της στατιστικής

Ο ΣΠΕΦ είναι σαφώς υπέρ της φυσικής εξαγωγής ενέργειας αντί της στατιστικής, η οποία και θα παρεμποδίσει άμεσα την υλοποίηση των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ στα πλαίσια του 20-20-20, αφού οι δυνατότητες απορρόφησης του υφιστάμενου δικτύου αλλά και της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιορισμένες. Οι ζητούμενες ισχυρές ηλεκτρικές διασυνδέσεις με άλλα ευρωπαϊκά κράτη (για φυσική εξαγωγή) είναι ούτως ή άλλως το ζητούμενο της πολιτικής της ΕΕ περί ενοποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οπότε είναι τώρα η ευκαιρία να ενταχθεί αυτός ο σχεδιασμός σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Κλείνοντας θα θέλαμε να επαναλάβουμε την θέση μας πως ο ΣΠΕΦ παραμένει θετικός για το Πρόγραμμα Ήλιος, στην βάση που αυτό προάγει την ελληνική παραγωγή και τις εξαγωγές σε ομάδα Κρατών υπό ένα δίκαιο και συμφέρον για όλους οικονομικό πλαίσιο, μακριά από υποτιμητικές στρεβλώσεις όσον αφορά την πραγματική αξία του εξαγόμενου «πράσινου» προϊόντος.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου – Γ. Γραμματέας

 

Ομιλία Προέδρου ΣΠΕΦ στην Βουλή των Ελλήνων

 

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα εκθέσει τις απόψεις του Συνδέσμου σχετικά με το σ/ν "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» στην διαρκή επιρτοπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής.
 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης του εν λόγω σ/ν ο ΣΠΕΦ συμμετέχοντας είχε αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις στο ΥΠΕΚΑ που αφορούσαν την προστασία της προτεραιότητας πρόσβασης στα δίκτυα των προγενέστερων του Προγράμματος Ήλιος εγχώριων αιτημάτων, όσο και την δυνατότητα συμμετοχής μελλοντικά νέων Φ/Β μονάδων ημεδαπών συμφερόντων στο πρόγραμμα.

Οι θέσεις του ΣΠΕΦ στην δημόσια διαβούλευση για το Πρόγραμμα Ήλιος

Προς             : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπ’ όψη         : Υπουργού κου Γ. Παπακωνσταντίνου
                      Γεν. Γραμματέα κου Κ. Μαθιουδάκη
                                  

Θέμα: Διαβούλευση για το «Πρόγραμμα Ήλιος».

Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γ. Γραμματέα  

Με την παρούσα επιστολή καταρχήν σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συμμετοχή μας στην διαβούλευση για το «Πρόγραμμα Ήλιος» όπως αυτή έλαβε χώρα την Τετάρτη 22/2/12 στο Υπουργείο.  Σε συνέχεια του γόνιμου διαλόγου που έλαβε χώρα αλλά και της προφορικής διαβεβαίωσης που δώσατε σε συνέχεια ερωτήματος μας ότι θα προβλεφθεί στον Νόμο ή μη παράκαμψη του πρωτοκόλλου των υφιστάμενων αιτημάτων φωτοβολταϊκών προς τον διαχειριστή για χορήγηση προσφορών σύνδεσης, ακολούθως σας διαβιβάζουμε και εγγράφως τις προτάσεις μας:

1.    Προστασία της προτεραιότητας σύνδεσης στο δίκτυο υφιστάμενων αιτημάτων Φωτοβολταϊκών

Σε συνέχεια του άρθρου 10 του σ/ν όπου αναφέρεται πως:
«…Η ανωτέρω ενέργεια που παράγεται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος, δεν προσμετράται στην κάλυψη των εθνικών στόχων ΑΠΕ της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν θίγει την επίτευξη των στόχων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων…»  

Προτείνουμε στο άρθρο 13, παράγραφος 4, την ακόλουθη διατύπωση:
«Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες –Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Ήλιος, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται στον ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.  Η προτεραιότητα αυτή ωστόσο δεν αφορά στα υφιστάμενα κάθε φορά προς τον διαχειριστή αιτήματα φωτοβολταϊκών για χορήγηση προσφορών σύνδεσης. Η υπέρβαση της προθεσμίας…»  


2.    Μελλοντική συμμετοχή και ημεδαπών μονάδων Φ/Β στο Πρόγραμμα Ήλιος.

Επαναβεβαιώνοντας την στήριξη του ΣΠΕΦ στο Πρόγραμμα Ήλιος, υπό την έννοια ότι αυξάνει την εγχώρια παραγόμενη και εξαγόμενη προστιθέμενη αξία προς όφελος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με διάρκεια τουλάχιστον 25ετίας, θα επιθυμούσαμε σε επόμενη φάση του όπου οι συνθήκες τιμών της ηλιακής KWhθα είναι κατάλληλες, να εξεταστεί στα πλαίσια του άρθρου 16 του σ/ν, βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Δ του ν. 3468 η δυνατότητα συμμετοχής και ημεδαπών νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Βή επεκτάσεις δυναμικότητας υφισταμένων βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Ε του ν. 3468 σε αυτό. Ίσως εδώ επιπλέον θα έπρεπε τα νέα πρόσθετα άρθρα 32Δ1α και 32Δ1β του ν. 3468 να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν και την φυσική εξαγωγή πέρα από την στατιστική.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη αφού ολόκληρο το εισόδημα από την ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγή (στατιστική αλλά και φυσική) της ενέργειας θα παραμένει στην χώρα ενώ όσον αφορά ειδικότερα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των έργων που ήδη λειτουργούν.  Η τμηματική άλλωστε υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος όπως λελογισμένα δρομολογείται βοηθά στην σταδιακή ωρίμανση και των προϋποθέσεων αυτών.  Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γ. Γραμματέας

Συνέντευξη Στέλιου Λουμάκη - Προέδρου ΣΠΕΦ στον ΣΚΑΪ

 

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή ¨Κυριακή με Δράση" του δημοσιογράφου Σπύρου Μάλλη στον τηλεοπτικό σταθμού ΣΚΑΪ με θέμα τα φωτοβολταϊκά και το πρόγραμμα "Ήλιος".
 
Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο στον σύνδεσμο που επισυνάπτεται.
 

http://www.youtube.com/watch?v=_HxHW-zPlkM

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Γενική Διεύθυνση Τράπεζας Κύπρου

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Γενική Διεύθυνση Τράπεζας Κύπρου


Στις 17/2/12 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου σε εξαιρετικό κλίμα συνάντηση του Προεδρείου του ΣΠΕΦ με την Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας.  Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Σ. Λουμάκη – Πρόεδρο και Κ. Τσούμα – Ταμία, ενώ από πλευράς Τράπεζας Κύπρου συμμετείχαν οι κ.κ. Ι. Σειραδάκης – Γενικός Διευθυντής Ελλάδος, Ν. Γρηγοράκης – Διευθυντής Πιστωτικού Κινδύνου καθώς και πολλά άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας.

Στην συνάντηση αναλύθηκαν από πλευράς ΣΠΕΦ όλα τα δομικά σημεία και οι τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ευρύτερα αλλά και του κλάδου των φωτοβολταϊκών ειδικότερα.  Συγκεκριμένα κατά θεματική ενότητα συζητήθηκαν:

 

    Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ως ραγδαία εξελισσόμενο τοπίο διεθνώς, οι παράμετροι που την καθορίζουν ποσοτικά, η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) και οι στρεβλώσεις της, η θέση των ΑΠΕ στο ενεργειακό τοπίο έως το 2020, η επιδότηση των ορυκτών καυσίμων εκτός ΟΤΣ, οι «κρυφές» οικονομικές ωφέλειες για το σύστημα από την λειτουργία των φωτοβολταϊκών λόγω σημαντικής σύμπτωσης της λειτουργικής αιχμής τους με την καμπύλη ζήτησης φορτίου του διαχειριστή και τέλος οι στρεβλώσεις του τέλους ΑΠΕ όπου κατά 60% κατευθύνεται στα ορυκτά καύσιμα επιδοτώντας τα επιπλέον (μελέτη ΙΟΒΕ).

 

    Το εθνικό ενεργειακό μίγμα, η κομβική θέση των ΑΠΕ στο αναδυόμενο ενεργειακό τοπίο ως εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές που δεν απαιτούν λειτουργικά εισαγόμενες καύσιμες πρώτες ύλες, η κρισιμότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για την χώρα, η ενεργειακή απεξάρτηση από το εξωτερικό, η επιδιωκόμενη εξωστρέφεια στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και οι απαιτούμενες διακρατικές συμφωνίες για την υλοποίηση του στο πλαίσιο μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε., οι διασυνδέσεις και τα υπερ-δίκτυα μεταφοράς, τα έξυπνα δίκτυα ως εργαλείο διευκόλυνσης των διμερών ανταλλαγών ενέργειας και η αποθήκευση ενέργειας με αντλησιοταμίευση ως βασικός παράγων αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή  σε ποσοστά υψηλότερα του 40%.

 

    Η αδιαμφισβήτητη διαχρονικά αξία του ηλεκτρισμού ως υπέρτατου αγαθού του πολιτισμού μας, η ανωτερότητα του ως μορφή ενέργειας τόσο περιβαλλοντικά όσο και χρηστικά, η εξέλιξη της ζήτησης σε σχέση και με την πολύχρονη ύφεση, η δομική οικονομική ευστάθεια του συστήματος, οι αγκυλώσεις στην πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς και τα δραματικά πρόσφατα γεγονότα με τους προμηθευτές, ο νέος λειτουργός της αγοράς ΛΑΓΗΕ Α.Ε., οι μηνιαίες πληρωμές των παραγωγών και η σύντομα αναμενόμενη επαναφορά στην ομαλότητα, η υγεία των δανείων για ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β μέσω εκχώρησης των συμβάσεων πώλησης ΛΑΓΗΕ (projectfinance) και η σημαίνουσα συνδρομή τους στην ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος όσον αφορά την ρευστότητα που του προσδίδουν, η ζητούμενη πιστωτική επέκταση ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη επίτευξη των εθνικών στόχων σε ΑΠΕ, η ανάπτυξη των επαγγελματικών Φ/Β ως εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ανάταξης με σημαντική γεωγραφική διασπορά και φοροδοτική για το Κράτος ικανότητα και τέλος η μηδενική δυνατότητα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής του κλάδου των επαγγελματιών ηλεκτροπαραγωγών.

 

Η Τράπεζα Κύπρου, βασικός αρωγός μέχρι σήμερα της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, παραμένει σταθερή στην στρατηγική της όσον αφορά την στήριξη των ΑΠΕ παρά το δυσμενές επενδυτικό κλίμα, συμμεριζόμενη απόλυτα την ανελαστικότητα των ενεργειακών επιλογών που επιβάλλουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες, η οικονομία αλλά και η κλιματική αλλαγή.  

Ο ΣΠΕΦ ευχαριστώντας θερμά για την γόνιμη αυτή συνάντηση, προσφέρθηκε ανά πάσα στιγμή να συνδράμει το πολύτιμο έργο της τράπεζας στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου ως επιστημονικού και επιχειρηματικού φορέα εκπροσώπησης των ηλεκτροπαραγωγών από Φ/Β στην Ελλάδα.

Συμμετοχή ΣΠΕΦ σε ημερίδα Υπ. Εξωτερικών και ΥΠΕΚΑ για την ενεργειακή συνεργασία.

 

Ο ΣΠΕΦ δια του Προέδρου του κου Στέλιου Λουμάκη θα συμμετάσχει σε ημερίδα που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην Αθήνα την 24η Φεβρουαρίου 2012 με θέμα "Ενεργειακή Συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης για την Μεσόγειο - ο ρόλος της Γραμματείας, Ευκαιρίες για τον Ελληνικό Τομέα Ενέργειας".
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.