(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά. .

Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηματικότητα στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό των εταιρειών -μελών. Προς τον σκοπό αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής μέλους στον ΣΠΕΦ είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ τούτου στον προθάλαμο του ΣΠΕΦ υφίσταται σημαντικός όγκος αιτημάτων εγγραφής τα οποία με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα ενσωματωθούν και αυτά στην δύναμη του συνδέσμου.

Βάσει καταστατικού αναλυτικά ο σκοπός του συνδέσμου είναι:
1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

3. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.

4. Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα να καθίσταται συντομότερη και απλούστερη.

5. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών, στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.

6. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που σαν στόχο έχει την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη του κατά την διάρκεια ειδικής γενικής συνέλευσης και έχει τριετή θητεία.

 

English Version 

 

SPEF (Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers) was founded in March 2009 in order to promote, support and protect the interests of photovoltaic electricity producers in Greece. It is both a scientific and business association, since all members have implemented and grid connected solar parks along the Country.  Members of the association are companies that own operating PV parks with installed capacity from 20kWs to many MWs – since the implementation and investment in energy production from photovoltaic systems is the main orientation of member companies. For this reason, the prerequisite to become a member of SPEF, is to have grid connected a photovoltaic plant.

According to the statute of the association, its purpose concerns:

1. Study and analysis of problems or opportunities related to electricity production from photovoltaic plants.
2. Support the interests of photovoltaic electricity producers and promote the financial,  legal stability and sustainability of the system in which they operate.
3. Defend the economic and professional interests of the members of the association.
4. Act in favor of the sustainable simplification of procedures that are involved in the authorization, installation and operation of PV parks and that are run by government (or not) entities.
5. Represent members in front of the governmental and international authorities, other entities and media.
6. Take any initiative or action that aims to eliminate the greenhouse effect and to protect the environment at a sustainable manner. 

SPEF is represented by a 9 member Managing Board directly elected from the members of the association and has a three-year-service period.

 

Νέα του ΣΠΕΦ (538)

Λουμάκης: Να τελειώνουμε με τις ανυπόστατες προτεραιότητες στην αδειοδότηση και τα δίκτυα Νέο

 

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδήλωση της ΡΑΕ στα πλαίσια της 84ης ΔΕΘ την Τετάρτη 11/9/19 στην Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρουσίασε με αριθμούς τον υπέρμετρο φόρτο της τρέχουσας αδειοδοτικής κατάστασης των ΑΠΕ στην χώρα καθώς και τις προτάσεις που θα εισηγηθεί προς την Πολιτεία για την αποσυμφόρηση της διαδικασίας.  Ο κος Λουμάκης στην τοποθέτηση του συνοπτικά αναφέρθηκε στα ακόλουθα:

1. Ο ρόλος της ΡΑΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν και οφείλει να παραμείνει ουσιαστικός.  Οι προτάσεις της Αρχής για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας όπου περιττά στάδια ελέγχου που σήμερα υποχρεώνεται να διενεργεί αξιολόγηση θα απαλειφθούν και άλλα θα αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση-αυτοδέσμευση του αιτούνται αναφορικά με την πλήρωση των εκ του νόμου οριζόμενων κριτηρίων, κινούνται προς την θετική κατεύθυνση.  Αντίθετα μια πλήρης απουσία του Ρυθμιστή από την αδειοδοτική διαδικασία θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις φόρτου αιτημάτων στους διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) για Όρους Σύνδεσης, μετέπειτα στάδιο που είναι ίσως και το κομβικότερο στην αδειοδότηση διεσπαρμένων ανανεώσιμων επενδύσεων.

2. Η διαδικασία έκδοσης Όρων Σύνδεσης ως μέρος της συνολικής αδειοδοτικής διαδικασίας οφείλει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού από αιτήματα εταιρικών σχημάτων που εν τέλει στερούνται των εχέγγυων για να επενδύσουν αλλά μόνο καταναλώνουν παραγωγικό χρόνο στο σύστημα.  Οι Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούν στον ρόλο τους αλλά και στις επιταγές των φιλόδοξων στόχων ΑΠΕ του ΕΣΕΚ για το 2030.  Στο πλαίσιο αυτό ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του δικτύου οφείλουν να αποσυνδεθούν από την στενή οπτική της υλοποίησης τους ad hoc.  Η ανάπτυξη των δικτύων οφείλει να γίνεται proactively από τους διαχειριστές, δηλαδή προϋπολογιστικά στην βάση της προσδοκώμενης ανάπτυξης της διεσπαρμένης ανανεώσιμης παραγωγής και όχι περιοριστικά της κατανάλωσης.  Σε κάθε περίπτωση βεβαίως ο ηλεκτρικός χώρος είναι εν τέλει πεπερασμένος και άπτεται της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Η πρόσβαση στα δίκτυα και τον ηλεκτρικό χώρο οφείλει να είναι αδέκαστη και επί ίσοις όροις για όλους.  Η προτεραιότητα στην έκδοση Όρων Σύνδεσης που παρασχέθηκε στις Ενεργειακές Κοινότητες με τον ν. 4513/2018 οφείλει να καταργηθεί, αφού πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έχει οδηγήσει ήδη σε βαθιές στρεβλώσεις.  Τέτοιες στρεβλώσεις επί παραδείγματι είναι:

  • Α) Συστάδες Ενεργειακών Κοινοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκμεταλλευόμενες την προτεραιότητα στα δίκτυα και τους σχεδόν μηδενικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη πολλαπλών έργων εκτός διαγωνισμών έως συνολικά 18 MW ανά φορέα, έχουν κατακλύσει τους διαχειριστές με αιτήματα έκδοσης Όρων Σύνδεσης, σε σημείο όπου οι τελευταίοι αδυνατούν πλέον να εξετάσουν λοιπά αιτήματα ιδιωτών.  Το πρόβλημα φυσικά δεν είναι μόνο διοικητικό από πλευράς διαχειριστών αλλά και ηλεκτρικού χώρου που ως γνωστόν είναι πεπερασμένος.  Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο τέτοιες Εν. Κοιν. να έχουν δημιουργήσει εσωτερικές δομές ανάπτυξης έργων που συγκρίνονται με αυτές μόνο μεγάλων εταιρειών, οπότε και δεν δικαιολογείται η προνομιακή τους μεταχείριση ως δήθεν «ασθενείς» συμμετέχοντες που χρίζουν ενίσχυσης.     
  • Β) Οι Εν. Κοιν. απολαμβάνουν και επιπλέον πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ιδιώτες όπως υψηλότερη εκτός διαγωνισμών τιμή, απαλλαγή μερισμάτων από ασφαλιστικές εισφορές και δυνατότητα ένταξης των έργων τους στον αναπτυξιακό νόμο.  Επιπλέον κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3401/2005 μπορούν χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των περιορισμών και του κόστους των μακρόσυρτων διαδικασιών της, να διενεργούν μαζικά προσέλκυση κεφαλαίων από εν δυνάμει μεριδιούχους.  Αντίθετα οι μικρομεσαίοι ιδιώτες στραγγαλίζονται από τον περιορισμό του ν. 4602/2019 για μέχρι δύο έργα εκτός διαγωνισμών εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο με ημερομηνία αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19, προσμετρούμενων μάλιστα παραδόξως και όσων προηγούμενων έργων τυχόν διαθέτουν στα πλαίσια του ν. 4414.   
  • Γ) Ακόμη και Εν. Κοιν. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει εντοπιστεί να αποτελούν εν τοις πράγμασι κεκαλυμμένα επιχειρηματικά σχήματα, αφού η κερδοφορία τους που εκ του νόμου δεν επιτρέπεται να μοιρασθεί ως μέρισμα, θα διανέμεται εν τέλει στους συνεταίρους ή στο «περιβάλλον» τους υπό μορφή μισθού, αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών ακόμα και υπέρμετρων ενοικίων γης που τελεί υπό την ιδιοκτησία τους.   

Αν η ανωτέρω κατάσταση με την προτεραιότητα των Εν. Κοιν. αφεθεί να συνεχιστεί, είναι προφανές πως όλο και περισσότεροι ιδιώτες με γνώμονα να αμυνθούν θα χρησιμοποιήσουν και αυτοί τέτοια σχήματα, οπότε οι στρεβλώσεις θα κλιμακωθούν με γεωμετρική πρόοδο. 

4. Η θεσμοθέτηση διενέργειας διαγωνισμών μη ώριμων έργων ειδικών ανά τεχνολογία ΑΠΕ, επουδενί πρέπει να τους καταστήσει επιλέξιμους στο να καθορίζουν την Τιμή Αναφοράς (ΤΑ) των εκτός διαγωνισμών έργων στην βάση των διατάξεων του ν. 4602/2019.  Σύμφωνα με τον νόμο αυτό η τιμή ΤΑ για τα εκτός διαγωνισμών έργα καθορίζεται μεσοσταθμικά στην βάση της τιμής των τριών προηγούμενων πλην του τελευταίου πριν την διασύνδεση μιας μονάδας διαγωνισμού.  Οι επενδυτές που θα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς μη ώριμων έργων ωστόσο, δεν φέρουν ούτε τις ίδιες υψηλές δεσμεύσεις και δαπανηθέντα κόστη με όσους υλοποιούν έργα σε ενεστώτα χρόνο ούτε και τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.  Ένας επενδυτής που συμμετέχει σε διαγωνισμό μη ώριμων έργων οπωσδήποτε έχει πολύ μακρύτερο ορίζοντα, οπότε στις τιμές που κάνει bid στον διαγωνισμό φυσιολογικά έχει ενσωματώσει και πολύ χαμηλότερες τιμές εξοπλισμού όπως προβλέπονται για μελλοντικό σε σχέση με τον  ενεστώτα χρόνο.  

Ο κος Λουμάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης και στον ρόλο αυξημένης ευθύνης που καλείται πλέον να διαδραματίσει ο ΔΑΠΕΕΠ όσον αφορά την λογιστική και ταμειακή εικόνα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).  Σε συνέχεια της αφαίρεσης της αρμοδιότητας καθορισμού του ΕΤΜΕΑΡ από την ΡΑΕ έως το τέλος του 2020, το Υπουργείο Ενέργειας που ανέλαβε δυνάμει του ν. 4625/2019 μέχρι τότε την σχετική ευθύνη και προέβη στην μείωση του, θα χρειαστεί άμεσα τις έγκυρες και ολοκληρωμένες προβλέψεις του.  Προβλέψεις που θα πρέπει με απόλυτα τεχνοκρατικό τρόπο να ενσωματώνουν σενάρια και υπό συνθήκες Target Model για τον λογαριασμό. 

Σενάρια εξέλιξης ΕΛΑΠΕ σε συνέχεια της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ Νέο

  • 09 Σεπτεμβριου 2019 |

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή προς το ΥΠΕΝ με τα σενάρια εξέλιξης της λογιστικής εικόνας του ΕΛΑΠΕ που επεξεργάστηκε ο ΣΠΕΦ σε συνέχεια της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ.

Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε 

Ο ΣΠΕΦ σε εκδήλωση της ΡΑΕ στην ΔΕΘ Νέο

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα παραστεί ομιλητής την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση της ΡΑΕ στην ΔΕΘ με θεματική την υφιστάμενη αδειοδοτική κατάσταση στις ΑΠΕ.
 
Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της ΡΑΕ στην ΔΕΘ.
 

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Υφυπουργό Ενέργειας Νέο

 

Την Τετάρτη 28/8/19 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διοίκησης του ΣΠΕΦ με τον νέο Υφυπουργό Ενέργειας κο Γεράσιμο Θωμά.  Στην συνάντηση από πλευράς Υπουργείου συμμετείχε και ο Γεν. .Διευθυντής Ενέργειας του ΥΠΕΝ κος Δ. Τσαλέμης και ο Σύμβουλος Γ. Μάρκου.  Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σ. Λουμάκης - Πρόεδρος, Ε. Τζαννίνη - Μελος ΔΣ και Ι. Μεσσαρίτης - Μέλος ΔΣ.  Επισυνάπτεται η θεματολογία από πλευράς ΣΠΕΦ που αποτέλεσε τον βασικό κορμό της διεξοδικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων που ακολούθησε. 

Kάντε κλίκ εδώ για να την δείτε 

Τον κίνδυνο να μείνουν "εκτός παιχνιδιού" οι νέες μικρομεσαίες φωτοβολταϊκές επενδύσεις επισημαίνουν στο ΥΠΕΝ οι παραγωγοί Νέο

  • 12 Αυγούστου 2019 |

Την ατζέντα της συζήτησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς τις προοπτικές των νέων μικρομεσαίων επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά τροφοδοτεί η εγρήγορση αλλά και οι βλέψεις των εγχώριων παικτών να παραμείνουν στον χώρο.  Σύμφωνα με κύκλους του ΣΠΕΦ που μίλησαν στο energypress, το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τον τελευταίο χρόνο στις αιτήσεις που κατατίθενται στην ΡΑΕ για άδειες παραγωγής από μεγάλα -σχεδόν αποκλειστικά- χαρτοφυλάκια προβληματίζει το υπόλοιπο εγχώριο επενδυτικό κοινό.

Όπως σε σχετικά ρεπορτάζ έχουμε παρουσιάσει, οι νέες αιτήσεις αδειών παραγωγής που κατατίθενται στην ΡΑΕ και που αθροίζουν αρκετά γιγαβάτ Φ/Β έργων, πράγματι αφορούν ως επί των πλείστον πολύ μεγάλες μονάδες εγκατεστημένης ισχύος άνω των 10 MW κάθε μία.  Αυτή ακριβώς η παράμετρος είναι που προβληματίζει τους μικρομεσαίους επενδυτές, οι οποίοι και θεωρούν πως όταν τα έργα αυτά ωριμάσουν αδειολογικά και κατέλθουν στους διαγωνισμούς προς εξασφάλιση Τιμής Αναφοράς (ΤΑ), θα είναι αδύνατο να τα ανταγωνιστούν στην ενιαία κατηγορία που πλέον μόνο υφίσταται, τόσο λόγω οικονομιών κλίμακας όσο και οικονομικής δύναμης των φορέων τους. 

Η απλοποίηση μάλιστα της αδειοδοτικής διαδικασίας έως και η απάλειψη των αδειών παραγωγής για τα έργα αυτά επιτείνουν ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες.  Εκτιμάται έτσι πως η αγορά των φωτοβολταϊκών στο δρόμο προς τους στόχους του ΕΣΕΚ για το 2030, θα αποτελέσει μια κλειστή αγορά πολύ μεγάλων - και μόνο - επενδύσεων, μακριά από ένα πιο ισορροπημένο μίγμα που θα άρμοζε περισσότερο στις ανάγκες μιας διεσπαρμένης οικονομικά και κοινωνικά αγοράς ενέργειας, υποστηρίζουν κύκλοι των παραγωγών. 

Τις ανησυχίες μάλιστα αυτές, σύμφωνα με τον Στέλιο Λουμάκη, πρόεδρο του ΣΠΕΦ που μίλησε στο energypress για το θέμα, συμμερίζεται και η συντριπτική μερίδα των εγκαταστατών-μηχανικών και εργοληπτών του χώρου, οι οποίοι και αισθάνονται πως αν η αγορά περιοριστεί στα πολύ μεγάλα και μόνο έργα, τα περιθώρια δραστηριοποίησής τους στην αγορά θα εξανεμιστούν.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Λουμάκης, «ουδείς ζητά την παρακώλυση των μεγάλων επενδύσεων.  Τούτο δεν σημαίνει όμως πως δεν πρέπει να διαφυλαχθεί χώρος και για τους μικρομεσαίους παίκτες με δίκαιους όρους».

Το θέμα της ανάγκης διατήρησης της παρουσίας των μικρομεσαίων στα νέα Φ/Β έργα δεν είναι καινούργιο, αφού ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2018 τέθηκαν οι πρώτες σχετικές προτάσεις προς το ΥΠΕΝ. 

Ο διάλογος ωστόσο που ακολούθησε και κατέληξε στον ν. 4602/2019 μάλλον δεν ικανοποίησε. Σύμφωνα με κύκλους των παραγωγών, στο πρόβλημα προστέθηκε και ο περιορισμός για όσους αιτούνται Όρους Σύνδεσης για νέα Φ/Β έργα στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19 και που θα τα ηλεκτρίσουν μετά την 1/1/20 εκτός διαγωνισμών, να τίθεται αδιακρίτως το όριο συμμετοχής τους έως σε δύο Φ/Β μονάδες εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο. 

Η συγκεκριμένη διάταξη, όπως υπογραμμίζουν, περικλείει σαφέστατη αναδρομικότητα, αφού παραγωγοί που στήριξαν την αγορά των Φ/Β με νέες επενδύσεις την νεκρή περίοδο από 1/1/16 έως και 28/2/19, ενώ μεν τα έργα αυτά δεν ελέγχονται για το κριτήριο του ν. 4602 οποτεδήποτε συνάψουν σύμβαση ΣΕΣΤ με τον ΔΑΠΕΕΠ ή διασυνδεθούν στο δίκτυο, εντούτοις παραδόξως προσμετρώνται στον μέγιστο αριθμό των έως δύο έργων σε περίπτωση νέων αιτήσεων των φορέων τους στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19. 

Βρίσκονται δηλαδή, καταλήγουν οι ίδιοι κύκλοι, αδικημένοι οι παραγωγοί αυτοί ως προς τους νεότερους που δραστηριοποιούνται μόνο μετά τις 28/2/19 και που γνωρίζοντας την περιοριστική διάταξη του ν. 4602 επιλέγουν τώρα την μορφή της μονοπρόσωπης επιχείρησης ώστε να αναπτύξουν εκτός διαγωνισμών δύο πάρκα των 500kW κατά κεφαλήν, δηλαδή το μέγιστο δυνατόν κατά κεφαλήν εκτός διαγωνισμού. Αντίθετα οι παλαιότεροι έχουν εξαντλήσει τον αριθμό αυτό με συμμετοχή τους σε έργα πολύ λιγότερα σε kW κατά κεφαλήν από το μέγιστο που θα μπορούσαν αν ξεκίναγαν μετά τις 28/2/19 και έτσι δεν δύνανται πρακτικά να καταθέσουν τώρα νέες αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ για έργα εκτός διαγωνισμών.

Όπως έχει σε προηγούμενα ρεπορτάζ παρουσιάσει αναλυτικά το energypress, τα συγκεκριμένα προβλήματα τέθηκαν από τους φορείς του χώρου εγκαίρως κατά την διαβούλευση και ιδιαίτερα την συζήτηση του ν. 4602 στην Βουλή τον περασμένο Μάρτιο, αλλά ήταν η μάλλον ανεξήγητη εμμονή κάποιων συμβούλων του τότε Υπουργού να μην υιοθετηθούν προτεινόμενες τροποποιήσεις επί το δικαιότερο στην εν λόγω περιοριστική διάταξη, που δημιούργησαν εν τέλει την σημερινή στρεβλή κατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί έχουν εντάξει το ζήτημα στην ατζέντα των συζητήσεων με την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, αφού όπως τονίζουν, δεν νοείται στον χώρο των  φωτοβολταϊκών να αποκλείονται καταρχήν άδικα και εν συνεχεία προοδευτικά όλο και περισσότερο οι μικρομεσαίοι από την δυνατότητα νέων αιτήσεων. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις δημόσιες θέσεις του ΣΠΕΦ για το θέμα, οι κυριότερες προτάσεις προς την νέα Κυβέρνηση για την άρση της αδικίας θα είναι οι ακόλουθες:

- Αντικατάσταση της πρόβλεψης του ν. 4602 για μέχρι 2 μονάδες, σε ποσό εγκατεστημένης ισχύος λ.χ. έως 1 MW εν τέλει  κατά κεφαλήν ανά φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα.

ή

- Μη προσμέτρηση των Φ/Β μονάδων που λειτούργησαν μετά την 1/1/16 αλλά έχουν ημερομηνία αίτησης Όρων Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι 28/2/19, επειδή δεν γνώριζαν οι επενδυτές τον επερχόμενο περιορισμό και έτσι εξάντλησαν τον αριθμό των δύο μονάδων εκτός διαγωνισμού σε μικρότερη ισχύ απ’ όση θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αν γνώριζαν τον περιορισμό.

Όπως μάλιστα προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχoυν πλέον αντιληφθεί την αδικία αλλά και την στρέβλωση που εξ' αυτής δημιουργείται. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι η πολιτική βούληση που θα αλλάξει την κατάσταση την οποία και θα ζητήσουν οι παραγωγοί επιτακτικά από την νέα Κυβέρνηση.​

Πηγή: Energypress 9/8/19

Τρείς πηγές αβεβαιότητας για τον ΕΛΑΠΕ επιβάλλουν να υπάρχει λογιστικό πλεόνασμα Νέο

 
Με αυξανόμενο τεχνοκρατικό βάθος εξελίσσεται η δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε από την πρόθεση του Υπουργείου Ενέργειας για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, σε συνέχεια του λογιστικού πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), τουλάχιστον όπως αυτό καταγράφεται στο ειδικό δελτίο που εκδίδει κάθε μήνα ο ΔΑΠΕΕΠ. 
 
Στο νέο δελτίο μάλιστα που εκδόθηκε χθες από τον Διαχειριστή των ΑΠΕ, η πρόβλεψη για το πλεόνασμα που θα υπάρχει στο τέλος του έτους (μετά την αφαίρεση του «μαξιλαριού» των 70 εκατ. ευρώ, περιορίζεται ήδη στα 184,35 εκατ. ευρώ από περίπου 200 εκατ. ευρώ που ήταν στο προηγούμενο δελτίο.

Οι προβλέψεις στο χθεσινό δελτίο εκτείνονται έως τα τέλη του 2020, δηλαδή 17 μήνες μπροστά από μόλις 5 μήνες στο ακριβώς προηγούμενο.  Η συρρίκνωση του χρονικού ορίζοντα των κυλιόμενων προβλέψεων του δελτίου από 24 μήνες στο παρελθόν σε μόλις 5 εσχάτως, είναι κάτι που είχε αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού από παράγοντες της αγοράς, υπό την έννοια ότι ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο της Πολιτείας στο να χαράσσει σταθερή πολιτική για τις ΑΠΕ έδειχνε να αποδυναμώνεται. 

Από την άλλη πλευρά βεβαίως και ο ΔΑΠΕΕΠ είχε -και συνεχίζει να έχει- με την σειρά του ουσιαστικές δυσκολίες στο να διατηρήσει τον 24μηνο χρονικό ορίζοντα προβλέψεων στο δελτίο, αφού η εφαρμογή του Target Model από τα μέσα του 2020 αναμένεται να μεταβάλλει σημαντικά τα δεδομένα εσόδων και εξόδων του ΕΛΑΠΕ. 

Και αν η αποκατάσταση του 24μηνου χρονικού ορίζοντα προβλέψεων στο δελτίο είναι οπωσδήποτε κάτι που πρέπει να γίνει, η αξιοπιστία των παραδοχών για την εξαγωγή των προβλέψεων αποτελούν πάντα μια σημαντική πρόκληση για τον ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος σημειωτέον καταστατικά μετά την απόσχιση του τμήματος της χονδρεμπορικής αγοράς που πλέον διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας, δεν έχει άλλη αποστολή πέραν της διαχείρισης των ΑΠΕ και κάποια στιγμή στο μέλλον και των Εγγυήσεων Προέλευσης γνωστών και ως Πράσινων Πιστοποιητικών. 

Αποκλίσεις

Ξεκινώντας από τις προβλέψεις εσόδων του ΕΛΑΠΕ, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό σε ανηγμένη βάση σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς είναι το που θα κυμανθεί το τελικό μέσο έσοδο του λογαριασμού ανά εγχεόμενη ανανεώσιμη MWh. 

Στις προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ το έσοδο αυτό εδράζεται σχεδόν αποκλειστικά στην προβλεπόμενη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), αφού το κόστος των Αποκλίσεων λαμβάνεται ως μηδενικό κάτι που ωστόσο παρασάγγας απέχει από την νέα φιλοσοφία του Target Model, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι συνομιλητές του energypress. 

Όπως είναι γνωστό για όλα τα λειτουργούντα έργα ΑΠΕ υπό καθεστώς Feed in Tariff αλλά και όσα νέα συνάπτουν συμβάσεις Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ), οι Αποκλίσεις αφορούν τον ΕΛΑΠΕ.  Υπό το Target Model αυτές θα ισούνται με τις αμοιβές των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης που θα δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές δηλαδή κυρίως των ευέλικτων μονάδων φυσικού αερίου. 

Λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από ώριμες αγορές της Ευρώπης, το κόστος των Αποκλίσεων για χαρτοφυλάκια ΑΠΕ που διαχειρίζονται ΦοΣΕ (ως τέτοιο νοείται και ο ΕΛΑΠΕ που διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί στην αγορά ο ΔΑΠΕΕΠ) δεν αναμένεται να κυμανθεί κάτω του 5%. 

Κάτι τέτοιο πρακτικά σημαίνει πως ο ΔΑΠΕΕΠ καταρχήν δεν πρέπει να μηδενίζει το προβλεπόμενο κόστος Αποκλίσεων του ΕΛΑΠΕ, αλλά θα πρέπει από το εκτιμώμενο στην βάση της ΟΤΣ αναμενόμενο έσοδο του λογαριασμού να αφαιρεί ως κόστος Αποκλίσεων ένα εύλογο ποσοστό τουλάχιστον 5% ίσως μάλιστα και ακόμη περισσότερο αρχικά.  Για το 2020 λ.χ. κάτι τέτοιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΔΑΠΕΕΠ έσοδα ΗΕΠ στα 785 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ.

Μικρότερο έσοδο

Ένα δεύτερο σημείο αβεβαιότητας πηγάζει από το γεγονός πως το έσοδο του ΕΛΑΠΕ από τη αγορά ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι Αποκλίσεις, δεν ταυτίζεται με την μέση ετήσια αριθμητική ΟΤΣ στην οποία εδράζονται οι προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ. 

Η μείωση της ΟΤΣ που οι ανανεώσιμες προκαλούν κατά την λειτουργία τους (Merit Order Effect) οδηγεί στο να εισπράττει ο ΕΛΑΠΕ εν τέλει σημαντικά μικρότερο ανηγμένο έσοδο ανά εγχεόμενη MWh από την αριθμητική μέση ετήσια ΟΤΣ. 

Έτσι, για παράδειγμα, στο δελτίο ΕΛΑΠΕ ο ΔΑΠΕΕΠ απολογιστικά αναφέρει πως ενώ το 2018 η μέση ΟΤΣ ήταν 60,39 ευρώ/MWh εντούτοις το μέσο έσοδο του ΕΛΑΠΕ από ΗΕΠ και Αποκλίσεις ήταν 57,40 ευρώ/MWh, ήτοι 5% χαμηλότερα.  Για το 2017 με μέση ΟΤΣ στα 54,7 ευρώ/MWh το μέσο έσοδο του ΕΛΑΠΕ από ΗΕΠ και Αποκλίσεις ήταν 52,58 ευρώ/MWh, δηλαδή 3,9% χαμηλότερο.  Ίδια εικόνα επικρατεί και για το 2016 και 2015 με το τελικό έσοδο να είναι μικρότερο κατά 3,2% και 3,9% αντίστοιχα σε σχέση με την μέση ετήσια ΟΤΣ σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία πάντα του ΔΑΠΕΕΠ.  Για προβλεπόμενα λοιπόν στο δελτίο ΔΑΠΕΕΠ έσοδα του ΕΛΑΠΕ από ΗΕΠ λ.χ. το 2020 στα 785 εκατ. ευρώ, το ~4% αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερα έσοδα 31 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πτώση της Οριακής Τιμής

Επιπλέον πηγές αβεβαιότητας σύμφωνα με τους συνομιλητές μας συνιστά η ίδια η εξέλιξη της ΟΤΣ στην Προημερήσια αγορά του Target Model.  Οι προβλέψεις εδώ συγκλίνουν πως αναμένεται σημαντική πτώση της σε σχέση με τον ΗΕΠ τόσο λόγω της κατάργησης του περιορισμού του ελάχιστου μεταβλητού κόστους στις προσφορές των θερμικών μονάδων, όσο λόγω και της μη προσμέτρησης πλέον των εφεδρειών στην επίλυση της Προημερήσιας αγοράς.

Ένας τρίτος λόγος ενδέχεται να είναι η τάση των συμβατικών μονάδων να αναζητούν τα κέρδη τους στις αγορές εξισορρόπησης δηλαδή στις ευκαιρίες που εκτιμάται πως θα προσφέρει η ανελαστικότητα των αναγκών για το σύστημα σε πραγματικό χρόνο και όχι στην Προημερήσια. 

Ας σημειωθεί εδώ πως για κάθε 1 ευρώ/MWh πτώσης της ΟΤΣ η απώλεια σε ετήσια βάση για τον ΕΛΑΠΕ ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ για την υφιστάμενη διείσδυση. Οι προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ στο πρόσφατο δελτίο λαμβάνουν την μέση ΟΤΣ για το 2020 στα 64 ευρώ/MWh, ποσό που εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς ως ιδιαίτερα υψηλό υπό συνθήκες Target Model, πολλώ δε μάλλον και market coupling επίσης προσεχώς. 

Έτσι, μια πτώση στην ΟΤΣ της τάξης των 5-10 ευρώ/MWh, θα οδηγούσε τον ΕΛΑΠΕ σε απώλεια εσόδων της τάξης των 55-110 ευρώ ετησίως. 

Άγνωστο τέλος παραμένει αν θα διατηρηθεί το κατώφλι εσόδων του ΜΜΚΣΘΜ στον ΕΛΑΠΕ όπως θεσπίστηκε με τον ν. 4152 το 2013 και που ο ΔΑΠΕΕΠ συνεχίζει να προϋπολογίζει για το 2020.  

Περιθώριο ασφαλείας

Αθροίζοντας τα ανωτέρω ποσά οι συνομιλητές μας καταλήγουν πως ένα περιθώριο ασφαλείας της τάξης των 200 εκατ. ευρώ είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ως λογιστικό πλεόνασμα στον ΕΛΑΠΕ, εξαιτίας ακριβώς του μεταβατικού διαστήματος προς το target model που βρίσκεται η αγορά. 

Ας σημειωθεί πως το πλεόνασμα αυτό δεν αφορά την ταμειακή κατάσταση του ειδικού λογαριασμού παρά μόνο την λογιστική.  Οι ΑΠΕ όπως πολλάκις έχει γραφτεί, εν τέλει βιώνουν το αποτέλεσμα του αθροίσματος της λογιστικής και ταμειακής εικόνας.  Και επειδή ταμειακά στο ΕΤΜΕΑΡ υπάρχει έλλειμμα της τάξης των 350 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΠΕΦ στην βάση των συνολικά ανείσπρακτων λογαριασμών της ΔΕΗ ύψους 2,7 δις ευρώ από τους καταναλωτές, λογιστικά τούτο πρέπει να αντισταθμίζεται με πλεόνασμα εφόσον η Πολιτεία επιθυμεί να μην αυξηθούν οι υπερημερίες προς τους παραγωγούς. 

Ρύποι

Τέλος αναφορικά με τα δικαιώματα ρύπων φαίνεται πως επί της αρχής μπορούν να προσφέρουν ένα κάποιο «μαξιλάρι» ασφαλείας στις παραπάνω αβεβαιότητες. Δεν θα πρέπει ωστόσο να παραγνωρίζεται, υπογραμμίζουν κύκλοι των ΑΠΕ, το γεγονός πως η διατιθέμενη από την ΕΕ κάθε χρόνο ποσότητα τους μειώνεται, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα συμβεί στην τιμή ανά τόνο CO2 όταν ο Μηχανισμός Αποθεματοποίησης (MSR) που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια απελευθερώσει κρατημένες ποσότητες όπως κάποια στιγμή αναμένεται.

Πηγή: Energypress 30/7/19

 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.