(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηματικότητα στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό των εταιρειών -μελών. Προς τον σκοπό αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής μέλους στον ΣΠΕΦ είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ τούτου στον προθάλαμο του ΣΠΕΦ υφίσταται σημαντικός όγκος αιτημάτων εγγραφής τα οποία με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα ενσωματωθούν και αυτά στην δύναμη του συνδέσμου.

Βάσει καταστατικού αναλυτικά ο σκοπός του συνδέσμου είναι:
1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

3. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.

4. Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα να καθίσταται συντομότερη και απλούστερη.

5. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών, στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.

6. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που σαν στόχο έχει την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη του κατά την διάρκεια ειδικής γενικής συνέλευσης και έχει τριετή θητεία.

 

English Version 

 

SPEF (Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers) was founded in March 2009 in order to promote, support and protect the interests of photovoltaic electricity producers in Greece. It is both a scientific and business association, since all members have implemented and grid connected solar parks along the Country.  Members of the association are companies that own operating PV parks with installed capacity from 20kWs to many MWs – since the implementation and investment in energy production from photovoltaic systems is the main orientation of member companies. For this reason, the prerequisite to become a member of SPEF, is to have grid connected a photovoltaic plant.

According to the statute of the association, its purpose concerns:

1. Study and analysis of problems or opportunities related to electricity production from photovoltaic plants.
2. Support the interests of photovoltaic electricity producers and promote the financial,  legal stability and sustainability of the system in which they operate.
3. Defend the economic and professional interests of the members of the association.
4. Act in favor of the sustainable simplification of procedures that are involved in the authorization, installation and operation of PV parks and that are run by government (or not) entities.
5. Represent members in front of the governmental and international authorities, other entities and media.
6. Take any initiative or action that aims to eliminate the greenhouse effect and to protect the environment at a sustainable manner. 

SPEF is represented by a 9 member Managing Board directly elected from the members of the association and has a three-year-service period.

 

Νέα του ΣΠΕΦ (488)

Νέα συγκρότηση του συνδέσμου ΣΠΕΦ

Στις 14/12/11 διεξήχθη η πρώτη συνεδρίαση μετά τις αρχαιρεσίες της 4ης Δεκεμβρίου του νέου Δ.Σ του ΣΠΕΦ όπου και συγκροτήθηκε σε Σώμα σύμφωνα με το καταστατικό για την νόμιμη εκπροσώπηση του.  Η νέα συγκρότηση και εκπροσώπηση του Συνδέσμου έχει ως ακολούθως:
 
Λουμάκης Στυλιανός - Πρόεδρος
Δανιηλίδης Κωνσταντίνος - Αντιπρόεδρος
Αγγελοπούλου Όλγα - Γενική Γραμματέας
Τσούμας Κωνσταντίνος - Ταμίας
Σιαμίδης Μιχαήλ - Μέλος
Δοντάς Ευριπίδης - Μέλος
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος - Μέλος
Βήλος Γεώργιος - Μέλος
Περγάμαλης Γεώργιος - Μέλος

Ετήσια Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες του ΣΠΕΦ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Κυριακή πραγματοποιήθηκαν στο πολυχώρο Maroussi Plaza η ετήσια Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες του ΣΠΕΦ για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Σε εξαιρετικό κλίμα συναδελφικότητας εκπρόσωποι των εταιρειών μελών του ΣΠΕΦ αντάλλαξαν απόψεις τόσο όσον αφορά τον απολογισμό του έργου του απερχόμενου Δ.Σ. όσο και των στρατηγικών επιλογών και κατευθύνσεων που πρέπει να ακολουθήσει το νέο.  Το κλείσιμο και τα συμπεράσματα της γόνιμης αυτής συζήτησης επισφράγισαν οι εκλογές βάση του καταστατικού του Συνδέσμου για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. με διετή θητεία και της Ελεγκτικής επιτροπής. 
 
Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας η σειρά εκλογής για το νέο 9μελές Δ.Σ. έχει ως εξής:
 
Διοικητικό Συμβούλιο - Τακτικά Μέλη
 
ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
 
ΤΣΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
 
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
 
ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 
Για την Ελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι:
 
Σαβούρης Νικόλαος
Νικολαου Απόστολος
Περτσεμλιδης Γεωργιος
 
Εντός δέκα ημερών το νέο Δ.Σ. θα συνεδριάσει όπως ορίζει το καταστατικό ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα για την νόμιμη εκπροσώπηση του Συνδέσμου.

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών

Αγαπητά μέλη,

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), ανακοινώνει την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, με την οποία ολοκληρώνεται η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Καταστατικού. Στην Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα ο απολογισμός του έργου του 1ου Δ.Σ. και η έγκριση του προϋπολογισμού, ενώ θα λάβει χώρα και η τέλεση αρχαιρεσιών για την εκλογή του 2ου Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 04/12/2011 στον πολυχώρο «Marousi Plaza» (το παλιό Village center) στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Φραγκοκλησιάς 3Α & Γρανικού.
Δικαίωμα ψήφου θα έχουν σύμφωνα με το Άρθρο 21 Παρ. 4 του Καταστατικού, οι νόμιμοι ή εξουσιοδοτημένοι (με γνήσιο υπογραφής) εκπρόσωποι των οικονομικά τακτοποιημένων μελών έως και εκείνη την ημέρα και πριν τις αρχαιρεσίες.

Όσα από τα μέλη μας επιθυμούν να συνδράμουν στην σύνθεση του 2ου Δ.Σ., παρακαλούνται όπως υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους έως και την 01/12/2011 και ώρα 13:00, είτε στο fax του ΣΠΕΦ 210- 6828581 (Υπόψιν κ. Μαρκουλάκη - Γραμματεία ΣΠΕΦ ), είτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Παρακαλούνται τα υποψήφια για Δ.Σ. μέλη ώστε να αιτηθούν την επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησής υποψηφιότητας ώστε να θεωρείται έγκυρη η υποβολή της.

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:

09:00 – 10:00 Προσέλευση, καφές, εγγραφές, τακτοποίηση συνδρομών
10:00 – 12:00 Χαιρετισμοί Δ.Σ. και επισήμων, Παρουσίαση έργου ΣΠΕΦ 2009-2011
12:00 – 12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30 – 14:30 Αρχαιρεσίες – Γεν. Συνέλευση
14:30 ΓεύμαΓια το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ

Δρ. Κώστας Δανιηλίδης – Πρόεδρος
Στέλιος Λουμάκης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γενική Γραμματέας
Νίκος Σαβούρης – Ταμίας
Μιχάλης Σιαμίδης – Μέλος
Κώστας Τσούμας – Μέλος
Δημήτριος Μαλαμούλης – Μέλος
Μιχάλης Δερπανόπουλος – Μέλος
Κώστας Καραλής – Μέλος
Πάνος Κιλίμης – Μέλος

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Δριβελέγκα με θέμα την εμπλοκή αδειοδότησης σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

 
Την Τετάρτη 23/11/11 και ώρα 11:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΠΕΦ με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Δριβελέγκα στα γραφεία του Υπουργείου.  Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Κ. Δανιηλίδης - Πρόεδρος και Στ. Λουμάκης - Αντιπρόεδρος.  Θέμα συζήτησης υπήρξε η εμπλοκή που προκάλεσε ο ν. 4015/2011 άρθρο 21 στην αδειοδότηση επενδύσεων Φ/Β σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
 
Ο κος Υφυπουργός εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με την ερμηνεία που εσφαλμένα δόθηκε στην εν λόγω τροπολογία (άρθρο 21 του ν. 4015/2011) από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και τις Πολεοδομίες.  Πρόθεση του νομοθέτη -που είναι το Υπουργείο του- ήταν η ρύθμιση άσχετων θεμάτων και όχι το επιτρεπτό της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ σε ΓΓΥΠ το οποίο ρύθμισε ο ν. 3851/2010 και ο οποίος κατά το Υπουργείο συνεχίζει κανονικά να ισχύει.
 
Προς πλήρη διαλεύκανση της εσφαλμένης αυτής ερμηνείας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα εκδώσει άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιο που θα αποκαθιστά πλήρως το θέμα.
 
Ευχαριστώ,
 
Όλγα Αγγελοπούλου
 
Γ.Γ. ΣΠΕΦ

Έκκληση Φορέων ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ για ποσοτικοποίηση των άμεσων μέτρων για την κάλυψη του ελλείμματος του ΔΕΣΜΗΕ

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπ’ όψη: Υπουργού
Κοιν: Υφυπουργό Ενέργειας και Γενικού Γραμματέα Κοιν: Μέγαρο Μαξίμου, Πρωθυπουργό
ΘΕΜΑ: Έκκληση Φορέων ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ για ποσοτικοποίηση των άμεσων μέτρων για την κάλυψη του ελλείμματος του ΔΕΣΜΗΕ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στον καταιγισμό των πολιτικών εξελίξεων και τις πολύ σημαντικές αποφάσεις που καλείται να λάβει η πολιτική ηγεσία για το μέλλον της χώρας, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο δραματικής σημασίας ζήτημα της ταμειακής επάρκειας και ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ, για το οποίο αν δεν ληφθεί άμεσα δράση θα λάβει εκρηκτικές διαστάσεις για την οικονομία της χώρας, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
Δεδομένου του μείζονος προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με το έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ που απειλεί το σύνολο της χρηματοδότησης της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας, απαιτείται άμεση πολιτική παρέμβαση μέχρι την Παρασκευή 11-11-11, με την οποία το Υπουργείο οφείλει να διασφαλίσει την ταμειακή επάρκεια του ΔΕΣΜΗΕ. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να αυξηθούν αδίκως οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών.
Υπενθυμίζουμε ότι η ταμειακή επάρκεια του ΔΕΣΜΗΕ μπορεί να διασφαλιστεί βραχυπρόθεσμα με την εφαρμογή μέτρων από αυτά που έχει προτείνει η ΡΑΕ, τα οποία απαιτούν περισσότερο πολιτικό χρόνο για να τεθούν σε ισχύ. Απαιτείται η άμεση ποσοτικοποίηση των μέτρων αυτών (τέλος ΕΡΤ, σύμφωνα με το Ν.3851/2010, αδιάθετοι ρύποι, επιστροφές ΦΠΑ κλπ.)
Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι αντιλαμβάνεστε το κρίσιμο της υπόθεσης και ότι θα λάβετε άμεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Στη δύσκολη αυτή προσπάθεια θα μας βρείτε αρωγούς και συμπαραστάτες και ζητάμε άμεσα μια συνάντηση μαζί σας.
Με εκτίμηση,
Οι φορείς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ (αλφαβητικά)
    1.    Για την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) Παναγιώτης Παπασταματίου – Πρόεδρος Δ.Σ.
    2.    Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοαέριου Κυριάκος Πέττας – Πρόεδρος Δ.Σ.
    3.    Για την Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας (ΕΛΛΕΒΙΟΜ) Αντώνης Γερασίμου – Πρόεδρος Δ.Σ.

Αθήνα 10/11/2011

    4.    Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) Γεώργιος Περιστέρης – Πρόεδρος Δ.Σ.
    5.    Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ) Κώστας Θεοφύλακτος – Πρόεδρος Δ.Σ.
    6.    Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) Γιάννης Σηφάκης– Πρόεδρος Δ.Σ.
    7.    Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ) Νίκος Καλογεράκης – Πρόεδρος
    8.    Για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΒΦΩ) Δημήτρης Κοπελούζος – Πρόεδρος
    9.    Για τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου – Πρόεδρος Δ.Σ.
    10.    Για τον Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) Δρ. Κώστας Δανιηλίδης – Πρόεδρος Δ.Σ.

Εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε γη υψηλής παραγωγικότητας

 
Προς: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Υπ’ όψη: Υφυπουργού κου Δριβελέγκα
Κοιν. Γενικό Γραμματέα ΥΑΑΤ,κο Κανελλόπουλο 
Διευθυντή Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας ΥΑΑΤ, κο Κατζηλάκη Διευθυντή ΥΑΠΕ ΥΠΕΚΑ, κ. Χαβιαρόπουλο
Πρόεδρο ΡΑΕ, κο Βασιλάκο 
Αντιπρόεδρο ΡΑΕ, κο Ραχιώτη

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα μείζον πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα, με την ψήφιση του Ν.4015-19/9/2011.
Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, η θέληση του νομοθέτηση στο εν λόγω νομοσχέδιο ήταν η διευκόλυνση θεμάτων που αφορούν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Υπήρξε όμως μια προσθήκη στο άρθρο 21, η οποία άθελα (κατά λάθος όπως μας ενημέρωσαν πηγές τόσο του ΥΑΑΤ όσο και του ΥΠΕΚΑ), έχουν δημιουργήσει ένα μπλοκάρισμα των Φ/Β επενδύσεων. Συγκεκριμένα:
Η αδειοδοτική διαδικασία για ένα Φ/Β πάρκο, υποχρεώνει τον επενδυτή σύμφωνα με τον Ν.3851/2010 ώστε να προβεί στη λήψη κάποιου είδους πολεοδομικής άδειας (συνήθως θεώρησης εργασιών μικρής κλίμακας για κατασκευές που δεν ξεπερνούν τα 2.5μ), προκειμένου το πάρκο αυτό να συνδεθεί με το δίκτυο. Οι Πολεοδομίες της χώρας, προκειμένου να εκδώσουν τέτοιες άδειες, ζητούν να προσκομιστούν κάποια δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνουν και την γνωμοδότηση της ΝΕΧΩΠ για το αν η γη εγκατάστασης είναι υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση που αυτό ισχύει, σύμφωνα με το Ν.3851 και εφόσον δεν ξεπερνιέται το 1% του συνόλου του Νομού, επιτρέπεται η εγκατάσταση και εκδίδεται η πολεοδομική άδεια. Μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις επενδύσεων οι οποίες ενώ μεν βρίσκονται σε γη υψηλής παραγωγικότητας, επειδή δεν ξεπερνιέται το 1% του συνόλου του Νομού, δίνεται η άδεια για την εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου.
Στο Άρθρο 21 όμως του Ν.4001/2011, αναγράφεται πως «Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.13851/2010 (Α' 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56.»
Αυτό μεταφράζεται σήμερα από τις κατά τόπου Πολεοδομίες πως χωρίς την ύπαρξη της προβλεπόμενης ΚΥΑ δεν ισχύει ο Ν.3851/2010 και δεν χορηγούνται πολεοδομικές άδειες. Με άλλα λόγια, μέχρι την υπογραφή της προβλεπόμενης στο Ν.4001 ΚΥΑ, παγώνει ένα μεγάλο κομμάτι Φ/Β επενδύσεων.
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ, δεδομένου πως αυτή η χρονική καθυστέρηση μέχρι να βγει η προβλεπόμενη ΚΥΑ, μπορεί να στοιχίσει σε πολλά έργα να εξαντλήσουν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προτού προλάβουν να κλειδώσουν την εγγυημένη τιμή, ή ακόμη και να λήξει ο χρόνος ισχύος των όρων σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί από τη ΔΕΗ. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει τεράστια οικονομική ζημία των επενδυτών. Και ειδικά τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, κάθε ευρώ που μπορεί και πρέπει να επενδυθεί στη χώρα, είναι αδιανόητο να του δημιουργούμε περισσότερα εμπόδια από αυτά που ήδη είναι γνωστά.
Ενημερωθήκαμε πως για το θέμα είναι υπεύθυνος ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας, κος Α. Κατζηλάκης, τον οποίο όμως δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε και να συνομιλήσουμε.
Επίσης για το θέμα είναι ενήμερος και ο Διευθυντής της ειδικής υπηρεσίας ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, κος Χαβιαρόπουλος, ο οποίος μας έχει ζητήσει να απευθυνθούμε σε εσάς προς επίλυση του προβλήματος.
Είναι αρκετά τα μέλη μας τα οποία αντιμετωπίζουν το εν λόγω πρόβλημα και παρακαλούμε για τις άμεσες σας ενέργειες προκειμένου να υπάρξει επίλυση του προβλήματος.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.