(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηματικότητα στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό των εταιρειών -μελών. Προς τον σκοπό αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής μέλους στον ΣΠΕΦ είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ τούτου στον προθάλαμο του ΣΠΕΦ υφίσταται σημαντικός όγκος αιτημάτων εγγραφής τα οποία με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα ενσωματωθούν και αυτά στην δύναμη του συνδέσμου.

Βάσει καταστατικού αναλυτικά ο σκοπός του συνδέσμου είναι:
1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

3. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.

4. Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα να καθίσταται συντομότερη και απλούστερη.

5. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών, στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.

6. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που σαν στόχο έχει την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη του κατά την διάρκεια ειδικής γενικής συνέλευσης και έχει τριετή θητεία.

 

English Version 

 

SPEF (Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers) was founded in March 2009 in order to promote, support and protect the interests of photovoltaic electricity producers in Greece. It is both a scientific and business association, since all members have implemented and grid connected solar parks along the Country.  Members of the association are companies that own operating PV parks with installed capacity from 20kWs to many MWs – since the implementation and investment in energy production from photovoltaic systems is the main orientation of member companies. For this reason, the prerequisite to become a member of SPEF, is to have grid connected a photovoltaic plant.

According to the statute of the association, its purpose concerns:

1. Study and analysis of problems or opportunities related to electricity production from photovoltaic plants.
2. Support the interests of photovoltaic electricity producers and promote the financial,  legal stability and sustainability of the system in which they operate.
3. Defend the economic and professional interests of the members of the association.
4. Act in favor of the sustainable simplification of procedures that are involved in the authorization, installation and operation of PV parks and that are run by government (or not) entities.
5. Represent members in front of the governmental and international authorities, other entities and media.
6. Take any initiative or action that aims to eliminate the greenhouse effect and to protect the environment at a sustainable manner. 

SPEF is represented by a 9 member Managing Board directly elected from the members of the association and has a three-year-service period.

 

Νέα του ΣΠΕΦ (526)

Απαράδεκτη η προωθούμενη τροπολογία περί fast track

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων της 11ης Οκτωβρίου 2013 περί πρωτοβουλίας βουλευτών για κατάθεση τροπολογίας στο υπό ψήφιση ν/σ ΑΠΕ υπέρ των fast track Φ/Β επενδύσεων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

 

·   Όπως είναι γνωστό οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β τελούν για 7ο συνεχόμενο μήνα απλήρωτοι από τον ΛΑΓΗΕ, κατάσταση μάλιστα που διαιωνίζεται επιδεινούμενη τα τελευταία δύο χρόνια.  Επιπλέον οι παραγωγοί αυτοί έχουν υποστεί μονομερές, αναδρομικό και οριζόντιο κούρεμα επί του τζίρου δια της εισφοράς του ν. 4093, χωρίς μάλιστα καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση, συναίνεση ή παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων.  Σε συνέχεια των ανωτέρω οδηγούνται κατάφορα στην πτώχευση, αφού έχουν επιπλέον αφεθεί από την Πολιτεία παντελώς έκθετοι στις πιεστικές τραπεζικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

·      Όπως ο ΣΠΕΦ έχει στο παρελθόν καταγγείλει, οι παραγωγοί περιήλθαν στην δυσχερή αυτή θέση με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας τόσο στο σκέλος της υπεραδειοδότησης, τέσσερις φορές πάνω από τον εθνικό στόχο, όσο και από την μη έγκαιρη αποκλιμάκωση των προσφερόμενων ταριφών που εν τοις πράγμασι ουδόλως ακολούθησαν τη ραγδαία μείωση του κόστους εγκατάστασης.  Σήμερα μάλιστα οι εν λειτουργία Φ/Β μονάδες έχουν υπερκαλύψει τον εθνικό στόχο του 2014 κατά περίπου +50% και έχουν καλύψει ακόμη και αυτόν του 2020.  Οι στόχοι αυτοί στα πλαίσια του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού που υπάρχει, προφανώς αντανακλούν τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες απορρόφησης ανά τεχνολογία (συμβατική και ΑΠΕ) και πάντως μέχρι επίσημα, επιστημονικά και τεκμηριωμένα να επανεξεταστούν στα πλαίσια ενός οργανωμένου διαλόγου υπό το ΥΠΕΚΑ, δεν μπορούν να καταπατώνται άναρχα από «πολιτικές» πρωτοβουλίες και τροπολογίες βουλευτών.   

 

Υπό το φως αυτό, αν τα δημοσιεύματα περί τροπολογίας ένταξης επενδύσεων fast track εκατοντάδων MW αληθεύουν και μάλιστα με την προκλητική δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με ΛΑΓΗΕ σε αναδρομική υψηλή ταρίφα που ίσχυε πριν δύο χρόνια (τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την τρέχουσα των 9,5 ή 9 λεπτών/kWh ή ότι άλλο προβλέπεται αναλόγως του χρόνου της σύνδεσης βάσει της Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 από 30/4/13), ο σύνδεσμος μας είναι κάθετα αντίθετος.  

Ολόκληρη η συζήτηση του ν/σ ΑΠΕ στην Βουλή - Video


Η Βουλή των Ελλήνων έδωσε στην δημοσιότητα το πλήρες video από την συζήτηση του ν/σ ΑΠΕ με τη συμμετοχή και των φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 3/10/13.  Στην συζήτηση συμμετείχε και ο ΣΠΕΦ δια του Προέδρου του κου Στέλιου Λουμάκη. 

 

Πατήστε το link που ακολουθεί για να δείτε το video.  


http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#7b2d563b-9be8-4eec-bae6-74f22ad52e6f

 

Μηχανισμός διασφάλισης εσόδων - πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια προς ΑΔΜΗΕ


Επιστολή για το φλέγον ζήτημα της διασφάλισης και είσπραξης από την ΔΕΗ αλλά και την προμήθεια ευρύτερα των πόρων που οφείλονται στον ΑΔΜΗΕ και αφορούν τις ΑΠΕ απέστειλε ο ΣΠΕΦ σήμερα 10/10/13.  Ο σύνδεσμος ζητάει παράλληλα άμεση συνάντηση με την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ώστε να εκτεθούν όλα τα μέτρα και οι μηχανισμοί διαχείρισης του χρηματοπιστωτικού κινδύνου που οφείλει να λαμβάνει ο διαχειριστής με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των χρηματοροών αυτών. 

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε

Εκδικάστηκε στο ΣτΕ η πιλοτική δίκη κατά της εισφοράς στα φωτοβολταϊκά

 

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 εκδικάστηκε από το Β’ τμήμα του ΣτΕ η πιλοτική δίκη κατά της εισφοράς του ν. 4093 στα φωτοβολταϊκά.  Κατά την 3ωρη εκδίκαση των προσφυγών αλλά και των υπέρ αυτών παρεμβάσεων αναλύθηκε πλήρως όλο το φάσμα των νομικών ελαττωμάτων της εκ των υστέρων παρέμβασης του Κράτους στις συμβάσεις ακόμη και εν λειτουργία Φ/Β έργων και μάλιστα χωρίς καμία προηγούμενη συναίνεση των παραγωγών.  Το μέγεθος της εισφοράς (25 – 42%) επί του τζίρου των εγκαταστάσεων, κατά τους προσφεύγοντες και παρεμβαίνοντες, συνιστά αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Πολιτείας και μάλιστα με αναδρομικό χαρακτήρα.  Μνεία έγινε και στο ότι δεν εκπίπτει ολόκληρη η εισφορά εντός της οικονομικής χρήσης που αφορά αποδεκατίζοντας έτσι περαιτέρω τα οικονομικά των θιγόμενων παραγωγών.   

Κοινός επίσης τόπος των αγορεύσεων των συνηγόρων των παραγωγών ήταν η οριζοντιότητα του μέτρου της εισφοράς, η οποία βλάπτει ασύμμετρα μεγάλη μερίδα τους με δραματικές μάλιστα συνέπειες για την επιβίωση τους.  Όπως χαρακτηριστικά αναδείχθηκε από το σύνολο των συνηγόρων, δεν υπήρξε για τα επιβληθέντα οριζόντια ποσοστά επί του τζίρου των παραγωγών καμία αναλογιστική μελέτη που να τα τεκμηριώνει και να τα συναρτά με την φοροδοτική τους ικανότητα, στην βάση της αναλογικότητας που επιτάσσει το Σύνταγμα και ως προς τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των θιγόμενων επενδύσεων.  Ως τέτοια χαρακτηριστικά νοούνται και αναφέρθηκαν, το μέγεθος της εγκατάστασης, το κόστος υλοποίησης, η απολαμβανόμενη ταρίφα και το αν υπήρξε επιδότηση αναπτυξιακού.

Τέλος η ισοπεδωτική παρέμβαση της Πολιτείας επί του τζίρου στις συμβάσεις των Φ/Β παραγωγών δύναται να νοθεύει τον ανταγωνισμό και μάλιστα σε επίπεδο επιβίωσης πολλών εξ’ αυτών τόσο μεταξύ τους όσοι και ως προς τις λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ ή συμβατικές.  Υπό την έννοια αυτή δύναται να αναδειχθεί και ως παράνομη Κρατική ενίσχυση υπέρ τρίτων και σε βάρος των ασύμμετρα θιγόμενων Φ/Β παραγωγών.  Στο σημείο αυτό μνεία έγινε και για τις χρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) λόγω των μεταβατικών μηχανισμών υπέρ των ορυκτών καυσίμων όπως ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ), που συσσώρευσαν για χρόνια μεγάλο μέρος του υφιστάμενου χρέους στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.

Άμεση προτεραιότητα η εξυγίανση και περιφρούρηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ

 

Επιστολή απέστειλε ο ΣΠΕΦ την Τετάρτη 9/10/13 προς το ΥΠΕΚΑ με κοινοποίηση τον ΛΑΓΗΕ για την άμεση ανάγκη εξυγίανσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και των πληρωμών των παραγωγών, όπου οι υπερημερίες ξεπέρασαν πλέον τις 180 ημέρες.  Αναφορά γίνεται και στις άστοχες παρεμβάσεις του τελευταίου διαστήματος περί άρσης της αναστολής αδειοδοτήσεων και συμβασιοποιήσεων με τους διαχειριστές στα Φ/Β. 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε

 

Η τοποθέτηση του ΣΠΕΦ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το ν/σ ΑΠΕ

 
Συζητήθηκε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ παρουσία της πολιτικής του ηγεσίας, βουλευτών, φορέων και εκπροσώπων των ΑΠΕ.  Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης αφού ανέλυσε τις θέσεις του Συνδέσμου, κατέθεσε το σχετικό υπόμνημα με τα σημεία επί του ν/σ, όπως άλλωστε επικοινωνήθηκαν και σε όλη την φάση της διαβούλευσης.
 
Επισυνάπτονται τα κύρια σημεία της ομιλίας. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε

 

 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.