(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηματικότητα στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό των εταιρειών -μελών. Προς τον σκοπό αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής μέλους στον ΣΠΕΦ είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ τούτου στον προθάλαμο του ΣΠΕΦ υφίσταται σημαντικός όγκος αιτημάτων εγγραφής τα οποία με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα ενσωματωθούν και αυτά στην δύναμη του συνδέσμου.

Βάσει καταστατικού αναλυτικά ο σκοπός του συνδέσμου είναι:
1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

3. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.

4. Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα να καθίσταται συντομότερη και απλούστερη.

5. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών, στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.

6. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που σαν στόχο έχει την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη του κατά την διάρκεια ειδικής γενικής συνέλευσης και έχει τριετή θητεία.

 

English Version 

 

SPEF (Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers) was founded in March 2009 in order to promote, support and protect the interests of photovoltaic electricity producers in Greece. It is both a scientific and business association, since all members have implemented and grid connected solar parks along the Country.  Members of the association are companies that own operating PV parks with installed capacity from 20kWs to many MWs – since the implementation and investment in energy production from photovoltaic systems is the main orientation of member companies. For this reason, the prerequisite to become a member of SPEF, is to have grid connected a photovoltaic plant.

According to the statute of the association, its purpose concerns:

1. Study and analysis of problems or opportunities related to electricity production from photovoltaic plants.
2. Support the interests of photovoltaic electricity producers and promote the financial,  legal stability and sustainability of the system in which they operate.
3. Defend the economic and professional interests of the members of the association.
4. Act in favor of the sustainable simplification of procedures that are involved in the authorization, installation and operation of PV parks and that are run by government (or not) entities.
5. Represent members in front of the governmental and international authorities, other entities and media.
6. Take any initiative or action that aims to eliminate the greenhouse effect and to protect the environment at a sustainable manner. 

SPEF is represented by a 9 member Managing Board directly elected from the members of the association and has a three-year-service period.

 

Νέα του ΣΠΕΦ (507)

Ομιλία Προέδρου ΣΠΕΦ στο Επιμελητήριο Άρτας

 

Κατόπιν πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Άρτας ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα παραστεί κεντρικός ομιλητής σε ειδική εκδήλωση με θέμα «Τρέχουσες Εξελίξεις και Δεδομένα στον Κλάδο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις» που διοργανώνει το Επιμελητήριο.  Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα.

Αλλαγή έδρας ΣΠΕΦ

 
Από την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 ο Σύνδεσμος θα λειτουργεί στα νέα γραφεία του στην οδό Δημοκρατίας 3, 151 21 Πεύκη, 1ος όροφος.  Το τηλέφωνο παραμένει το ίδιο, πλην όμως λόγω μεταφοράς θα επαναλειτουργήσει από την εν λόγω ημερομηνία.  Tο e-mail της Γραμματείας αλλά και τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν και συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Το ισοζύγιο ισχύος προϋπόθεση για την ασφάλεια των Φ/Β επενδύσεων.

Από το βήμα του συνεδρίου «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη» την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης επεσήμανε την ραγδαία αυξανόμενη κρισιμότητα του ισοζυγίου ισχύος όσον αφορά την ασφάλεια των επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής και ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά.  Η διαμορφωθείσα ηλεκτροπαραγωγική υπερδυναμικότητα σε εθνικό επίπεδο η οποία επιτείνεται από την ύφεση στην κατανάλωση αλλά και την «ανάγκη» παραμονής του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα (κατ’ απαίτηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα της βιομηχανίας) ως η φθηνότερη διαθέσιμη πηγή σε τρέχοντες οικονομικούς όρους, δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο για υπερβάσεις στους εθνικούς στόχους διείσδυσης των φωτοβολταϊκών αλλά και των ΑΠΕ ευρύτερα.

Όπως υπογράμμισε ο κος Λουμάκης τα Φ/Β δεν ευνοούνται από τον ετεροχρονισμό στην παραγωγή τους όπως άλλες ΑΠΕ, ούτε και μπορούν να επιλέξουν τις ώρες λειτουργίας τους, αλλά αντίθετα αποδίδουν συνήθως συντονισμένα όλα μαζί το μέγιστο της δυναμικότητας τους τα μεσημέρια του καλοκαιριού.  Η μαζική αυτή ένταξη Φ/Β ισχύος εστιασμένα σε συγκεκριμένες ώρες αθροιζόμενη με τις υπόλοιπες ΑΠΕ αλλά και την αναγκαία για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού συμβατική παραγωγή που συνυπάρχει, η οποία και αυτή υπόκειται σε περιορισμούς βάσει των τεχνικών ελαχίστων λειτουργίας των θερμικών μονάδων, φέρνουν απειλητικά στο προσκήνιο το υπερκρίσιμο θέμα της ισορροπίας του ισοζυγίου ισχύος προσφοράς – ζήτησης, τουλάχιστον για να μην υπάρχουν αναγκαστικές απεντάξεις μονάδων ΑΠΕ από το σύστημα. 

Το μοντέλο feed-in-tariff (FIT) των Φ/Β μονάδων που λειτουργούν μέχρι σήμερα περιλαμβάνει πέραν της εγγυημένης τιμής και την κατά προτεραιότητα πλήρη απορρόφηση της παραγωγής τους.  Το σκέλος αυτό πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλαχθεί με «συνετή» στο εξής πολιτική απολύτου συγκράτησης τους στους εθνικούς στόχους.  Επιπλέον επειδή τα Φ/Β συνδέονται στην χαμηλή (ΧΤ) και μέση τάση (ΜΤ) δεν υπάρχει καν η δυνατότητα ελέγχου τους από το διαχειριστή (η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο στις διασυνδέσεις υψηλής τάσης).  Έτσι τυχόν υπερφόρτωση (ανισορροπία ισοζυγίου ισχύος προσφοράς – ζήτησης) θα τα απεντάσσει αδιακρίτως λόγω υπέρτασης στους αντιστροφείς τους από το δίκτυο τις ώρες μάλιστα της μέγιστης απόδοσης τους με καταστροφικές οικονομικές συνέπειες για τους παραγωγούς.  Η ιδιαιτερότητα αυτή της διασύνδεσης των Φ/Β στην ΧΤ ή ΜΤ δεν παρέχει καν την δυνατότητα τροποποίησης του μοντέλου λειτουργίας τους για μελλοντικές επενδύσεις, υπό τον όρο δηλαδή να απεντάσσονται αυτές μόνο από το δίκτυο σε περίπτωση συμφόρησης, αφού οι επενδυτές τους θα γνωρίζουν το πρόβλημα υπερδυναμικότητας που βιώνει η χώρα πριν επιλέξουν να τις υλοποιήσουν.  Προκύπτει λοιπόν πέραν του οικονομικού και σοβαρό τεχνικό κώλυμα που δύναται να πλήξει την «ηθική» της αγοράς, αφού μελλοντικές εντάξεις μονάδων μπορεί να εκτοπίζουν λειτουργικά τις παλιότερες σε ένα καταστροφικό και χαοτικό διαγκωνισμό τυχαίας ένταξης ή απένταξης από το δίκτυο. 

 

Οι ανωτέρω τεχνικοί περιορισμοί είναι μάλλον αδύνατον να υπερκεραστούν χωρίς μεγάλα έργα μαζικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αντλησιοταμίευση), ούτως ώστε ο ετεροχρονισμός παραγωγής – κατανάλωσης που θα καταστεί τότε μόνο εφικτός, να προσδώσει πρόσθετα περιθώρια ανοχής στο εθνικό σύστημα και στις ΑΠΕ.  Η περίπτωση των διασυνδέσεων με το εξωτερικό για εξαγωγή ενέργειας ΑΠΕ κατά δεύτερον, δυστυχώς δεν φαντάζει προς το παρόν τουλάχιστον ρεαλιστική εξέλιξη στο χειμαζόμενο οικονομικό τοπίο των γειτονικών χωρών αλλά και της Ευρώπης συνολικά.  Σε κάθε περίπτωση η Πολιτεία λοιπόν οφείλει μακριά από επιφανειακά «αρεστές» και εφήμερες πολιτικές, αταλάντευτα να προασπίσει και διασφαλίσει την λειτουργική ευστάθεια των Φ/Β επενδύσεων που υλοποιήθηκαν και φθάνουν σε αξία τα 5 δις ευρώ φέροντας μάλιστα επαχθή δανεισμό της τάξης των 3 δις ευρώ

Δείτε εδώ

Η πρόταση ΣΠΕΦ στην διαβούλευση ΡΑΕ για την αναμόρφωση του ΚΣΗΕ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης ΡΑΕ για την αναμόρφωση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) κατ' εφαρμογή του ν. 4152/2013, ο ΣΠΕΦ κατέθεσε την πρόταση του σχετικά με τον υπολογισμό του κατ΄ελάχιστον αντιστοιχούντος μεσοσταθμικού μεταβλητού συμβατικού κόστους ως προς την παραγωγή ΑΠΕ που εγχύθηκε και που οφείλει πλέον να εισρέει στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Επιπλέον ο σύνδεσμος, ένεκα του εξ'ορισμού στοχαστικού χαρακτήρα των ΑΠΕ και των προβλέψεων του διαχειριστή στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) για την εκτιμώμενη έγχυση τους, θέτει επιπλέον των προωθούμενων ρυθμίσεων και το θέμα της εκκαθάρισης των αποκλίσεων με την ΟΤΑ (Οριακή Τιμή Αποκλίσεων) όχι μόνο ως προς την ποσότητα απόκλισης συγκριτικά με τον ΗΕΠ αλλά του συνόλου της παραγωγής ΑΠΕ.    
 
Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε 
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.