(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηματικότητα στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό των εταιρειών -μελών. Προς τον σκοπό αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής μέλους στον ΣΠΕΦ είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ τούτου στον προθάλαμο του ΣΠΕΦ υφίσταται σημαντικός όγκος αιτημάτων εγγραφής τα οποία με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα ενσωματωθούν και αυτά στην δύναμη του συνδέσμου.

Βάσει καταστατικού αναλυτικά ο σκοπός του συνδέσμου είναι:
1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

3. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.

4. Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα να καθίσταται συντομότερη και απλούστερη.

5. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών, στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.

6. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που σαν στόχο έχει την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη του κατά την διάρκεια ειδικής γενικής συνέλευσης και έχει τριετή θητεία.

 

English Version

SPEF (Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers) was founded in March 2009 in order to support the interests of photovoltaic electricity producers. It is essentially both a scientific and a business association, since all members have implemented and grid connected solar parks in the Greek region.

The members of the association are companies that own operating PV parks with installed capacity from 20KWs to many MWs – since the implementation and the investment in energy production from photovoltaic systems is the main orientation of the member companies. For this reason, the prerequisite to become a member of SPEF is to have grid connected a photovoltaic plant. Therefore, there is a significant volume of membership applications that will be accepted as soon as the relative PV parks will have been installed and grid connected.According to the statute of the Association, its purpose is in detail:


1. The promotion of financial and legal issues and support the interests of photovoltaic producers.
2. The study of problems related to the production of energy from photovoltaic plants.
3. The defense of the economic and professional interests of the members of the Association.
4. The necessary coordination in order to simplify all procedures that are involved in the authorization and operation of PV parks that are run by government (or not) entities.
5. The representation of the members to the government, to the international authorities and the media.


6. Any initiative or action which aims to eliminate the greenhouse effect and to protect the environment. 

SPEF is represented by a Managing Board of 9 members, which is elected directly by the members of the Association and has a three-year-service period.

Νέα του ΣΠΕΦ (436)

Συνάντηση εργασίας ΣΠΕΦ με Το Ποτάμι

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του ΣΠΕΦ με στελέχη του Τομέα Ενέργειας από Το Ποτάμι.  Συγκεκριμένα, Το Ποτάμι εκπροσώπησαν οι κ.κ. Δ. Σαραντόπουλος και Γ. Μπάλλας ενώ από τον ΣΠΕΦ παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σ. Λουμάκης – Πρόεδρος, Ε. Δοντάς – Μέλος Δ.Σ. και Γ. Δρόσος – Μέλος Δ.Σ.

Στην συνάντηση εργασίας που διήρκεσε πάνω από δυόμισι ώρες και αποτέλεσε πρωτοβουλία του Ποταμιού στα πλαίσια της ενεργού διαβούλευσης του με οργανωμένους σε θέσεις και εκπροσώπηση φορείς της κοινωνίας, παρασχέθηκε στον ΣΠΕΦ η ευκαιρία με τεχνοκρατικά τεκμηριωμένο τρόπο να αναλύσει τις απόψεις του για το σύνολο της αγοράς ηλεκτρισμού της χώρας μας.  Έχοντας αμφότερες οι πλευρές άριστη εικόνα των προκλήσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν συντελεσθεί στον χώρο τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον εστιάστηκε αφενός στο να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα ή αστοχίες προς βρώσιν μεμονωμένων ομάδων ή συμφερόντων σε βάρος των υπολοίπων συμμετεχόντων στην αγορά και αφετέρου στο να προχωρήσουν περαιτέρω δράσεις πραγματικής ομαλοποίησης, συμμετρίας και ευστάθειας της αγοράς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα για όλους.

Στ. Λουμάκης: Να βλέπουμε τις ΑΠΕ με τα δεδομένα του μέλλοντος

Σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την στρατηγική για τις ΑΠΕ συμμετείχε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2014 ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) κος Στέλιος Λουμάκης στα πλαίσια του Συνεδρίου του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2014».  Στην ομιλία του ο κος Λουμάκης καταρχήν ανέφερε πως δεν έχει νόημα να μιλούμε για το μέλλον των ΑΠΕ με ρητορική παρελθόντος, ωσάν να βρισκόμαστε δηλαδή σε προηγούμενες δεκαετίες, υποβαθμίζοντας έτσι αφενός τα όσα (5 GW) με κόπο έχουν επιτευχθεί και αφετέρου να στρουθοκαμηλίζουμε για όλα όσα έπρεπε να αποφύγουμε.  Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία, αντικρίζοντας το ισχυρό παρόν των ΑΠΕ όπως διαμορφώνεται σήμερα σε όρους εγκατεστημένης ισχύος και πάντοτε για τα δεδομένα της χώρας, να απαντάει η στρατηγική μας για το μέλλον επιτυχώς στις προκλήσεις που έρχονται.  Μέλλον και προκλήσεις που δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, αφού η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χαράζει σαφή όρια για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα στις ΑΠΕ.  Επίσης η θέση στον δημόσιο διάλογο επιστημονικών-επιχειρηματικών ηλεκτροπαραγωγικών συνδέσμων δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στο αυτονόητο φιλοπεριβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αφού η πτυχή αυτή εκπροσωπείται ήδη επιτυχώς και αμιγώς από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές οργανώσεις.  Για τον λόγο αυτό κύριο μέλημα επιστημονικών και επιχειρηματικών συνδέσμων όπως ο ΣΠΕΦ είναι το πως βιώσιμα εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και χωρίς παγίδες, μπορούν οι ανανεώσιμες περαιτέρω να αναπτυχθούν με ασφάλεια για τους επενδυτές και φυσικά τους καταναλωτές.   

Σήμερα λοιπόν στην ΕΕ υφίσταται για το 2030 νέος μη δεσμευτικός σε εθνικό επίπεδο στόχος για 27% διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, ενώ για πρώτη φορά τίθεται έστω μη δεσμευτικά ποσόστωση για την εξοικονόμηση ενέργειας στο 27% ως προς τα επίπεδα του 1990. Αν και το ποσοστό εξοικονόμησης αυτό αφορά συνολικά την χρήση κάθε μορφής ενέργειας και όχι μόνο την ηλεκτρική, προκύπτει παρ’ όλα αυτά αίσθημα εγκράτειας στο πόσο η ζήτηση για ηλεκτρισμό μπορεί να ανακάμψει-αυξηθεί μελλοντικά.  Με άλλα λόγια μεγάλο κομμάτι της επίτευξης του νέου στόχου ΑΠΕ πιθανόν να προέλθει από την πτυχή της μείωσης της κατανάλωσης και όχι από αυτήν της επέκτασης της εγκατεστημένης ισχύος. 

Η ΕΕ επίσης μέσω των κατευθυντήριων γραμμών καθόρισε επαρκώς το πλαίσιο των κινήτρων αποζημίωσης που στο εξής για τα νέα έργα ΑΠΕ μπορούν να προσφέρονται, εγκαταλείποντας σταδιακά το σύστημα των ταριφών με διαφορετικό όμως τρόπο ανά τεχνολογία και μέγεθος.  Για τα νέα λοιπόν κάθε φορά Φ/Β έργα το σύστημα ταρίφας δεν μπορεί να υφίσταται σε μονάδες άνω του 1 MW, η αποζημίωση των οποίων θα πρέπει να προκύπτει από πλήρως ανταγωνιστικές διαδικασίες.  Μοντέλο Feed in Premium (κυμαινόμενες δηλαδή ταρίφες με βάση την χονδρεμπορική τιμή της αγοράς όπως π.χ. προβλέπει ήδη ο ν. 3734/2009 για τις νέες μονάδες που θα συνδεθούν μετά την 1/1/15) επιτρέπεται να εφαρμόζεται σε νέα έργα μεγέθους 500kW – 1 ΜW, ενώ σταθερές ταρίφες δύναται να υπάρχουν μόνο σε μικρά Φ/Β έργα κάτω των 500kW.

Παράλληλα η ΕΕ μέσω του Target Model για την χονδρεμπορική αγορά που προωθείται και στην χώρα μας, ζητεί οι νέες κάθε φορά εγκαταστάσεις ΑΠΕ μεγέθους άνω των 10 MW (δηλαδή για μονάδες που συνδέονται απευθείας στο σύστημα Υψηλής Τάσης και άρα υφίσταται τεχνικά η δυνατότητα on-line ελέγχου της λειτουργίας και των εντάξεων-απεντάξεων τους από τον διαχειριστή βάσει προσφορών) να εντάσσονται στην ανταγωνιστική αγορά μαζί με τις κατανεμόμενες συμβατικές.  Η εξέλιξη αυτή αλλάζει πλήρως την κρατούσα φιλοσοφία για το οικονομικό μέλλον των νέων ανανεώσιμων, αφού οι εν δυνάμει επενδυτές θα πρέπει πλέον να σταθμίζουν σειρά από παραμέτρους της χονδρεμπορικής αγοράς πριν την λήψη της οριστικής επενδυτικής τους απόφασης, αναλαμβάνοντας φυσιολογικά και τον αναλογούντα ρυθμιστικό κίνδυνο που δημιουργείται.  Παραπλεύρως η εξέλιξη αυτή θα αδρανοποιήσει το σχεδιαστικό πρόβλημα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ο οποίος ως έχει είναι αδύνατο να υποδεχθεί και να λειτουργήσει υπό συνθήκες μεγάλης διεισδύσεις ανανεώσιμων. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη λογιστική φιλοσοφία της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ αν κάποια στιγμή στο μέλλον είχαμε μόνο ΑΠΕ στο σύστημα (δηλαδή διείσδυση ανανεώσιμων 100%), ακόμη και το ΜΜΚΣΘΜ (Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Συμβατικών Θερμικών Μονάδων) ως μέτρο βάσης θα αποτύγχανε και μαζί με τις ΟΤΣ και ΟΤΑ θα μηδενιζόταν, επαναφέροντας έτσι σε πολύ μεγαλύτερη μάλιστα ένταση τις ακραίες στρεβλώσεις του παρελθόντος.  Κατάληξη του παραδόξου αυτού θα ήταν η υπερδιόγκωση του ΕΤΜΕΑΡ, η δυσφήμιση των ΑΠΕ και η άκρατη επιδότηση της Προμήθειας που θα συνέχιζε να εισπράττει το ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών από τους καταναλωτές, χωρίς να υπάρχει όμως γι’ αυτό κανένα προϊοντικό αντίκρισμα και κόστος.  Αντίθετα όλο το προϊοντικό κόστος κάλυψης της ζήτησης του παραδείγματος θα έπρεπε να καλυφθεί από το στρεβλά υπερδιογκούμενο ΕΤΜΕΑΡ, το οποίον συν τοις άλλοις νομικά λογίζεται ως Τέλος και όχι ως κόστος ρεύματος όπως πραγματικά είναι.  Ακόμη πιο παράδοξη θα καταστεί η κατάσταση αν το ΕΤΜΕΑΡ χαρακτηρισθεί από το ΣτΕ ως Φόρος, αφού για συνθήκες διείσδυσης ΑΠΕ 100% αυτό θα σήμαινε πως όλη η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας αποτελεί Φόρο. 

 

Η σχεδιαστική λοιπόν αδυναμία της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, που ως έχει εξ’ ορισμού δεν μπορεί να παρακολουθήσει μεγάλες διεισδύσεις ανανεώσιμων, απαντάται επ’ «ευκαιρία» του target model από το target model.  Απομένει να φανεί βεβαίως το πως θα διασφαλισθεί η προτεραιότητα έγχυσης των νέων ΑΠΕ μέσα από το μοντέλο αυτό και βεβαίως το πόσο η εξέλιξη των στοχαστικών ιδιαίτερα ανανεώσιμων τεχνολογιών θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση.  Σε κάθε περίπτωση υπό τις διαμορφούμενες αυτές συνθήκες η ανταγωνιστικότητα της εκάστοτε τεχνολογίας θα είναι εκείνη που θα πρέπει να προσδώσει ασφάλεια στον επενδυτή και όχι οι μηχανισμοί της Πολιτείας.  Η Πολιτεία οφείλει ωστόσο να απαλείψει αλλά και να αποφύγει στο μέλλον κάθε στρέβλωση που θα συγκαλύπτει κόστος ή επιδότηση υπέρ των ορυκτών καυσίμων, άλλως ο «αγώνας» των ΑΠΕ δεν θα έχει νόημα.

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο συνέδριο ΙΕΝΕ "Ενέργεια & Ανάπτυξη 2014"

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα συμμετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 στο συνέδριο του ΙΕΝΕ "Ενέργεια και Ανάπτυξη 2014" και συγκεκριμένα στην 4η συνεδρία με θέμα τον ρόλο των ΑΠΕ στο Νέο ενεργειακό Μίγμα.
 
Επισυνάπτονται η ανακοίνωση του συνεδρίου, το αναλυτικό πρόγραμμα και το δελτίο συμμετοχής.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.