(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σ. Λουμάκης: Η δυσλειτουργία της πλατφόρμας του διαγωνισμού των φωτοβολταϊκών της Πελοποννήσου σε αριθμούς

Πηγή: energypress 24/11/22
 
Έχει περάσει περίπου ένας μήνας από τη διεξαγωγή του επίμαχου διαγωνισμού των φωτοβολταϊκών για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και είναι πράγματι εντυπωσιακό πως οι διαμαρτυρίες από τους αποκλεισμένους επενδυτές δεν λένε να κοπάσουν. Τα παράπονα των επενδυτών που συμμετείχαν στην διαδικασία, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα ρεπορτάζ και που ακολούθησαν εξώδικα προς τον ΔΕΔΔΗΕ με κοινοποίηση στη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ αλλά και επίσημες καταγγελίες για την προβληματική λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαχειριστή είναι πλέον γνωστά.
Σύμφωνα με το σχετικό υλικό, μαζί και τα εκατοντάδες screenshots, που έχουν συγκεντρωθεί από τους καταγγέλλοντες, βασικά επιχειρήματα τους είναι πως η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ παρουσίαζε προβλήματα όπως το να μην ανοίγουν επιμέρους πτυσσόμενα pop-up menus ώστε να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία και να προχωρήσουν οι επενδυτές, η μη ανταπόκριση της σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και ολοσχερώς με επιστροφή μηνυμάτων σφάλματος της όπως 502, 404 κλπ, έως και δομικά σφάλματα στην ίδια την παραμετροποίησή της σε ότι αφορά έργα της δυτικής Αττικής που κατά τα άλλα αφορούν το κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου αλλά δεν τα έκανε αποδεκτά ως μη υπαγόμενα εκεί. 

Ο Δρ. Στέλιος Λουμάκης, που πέρα από Πρόεδρος του ΣΠΕΦ είναι και ένας από τους καταγγέλλοντες επενδυτές στον επίμαχο διαγωνισμό της Πελοποννήσου, προέβη σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ποσοτική ανάλυση επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας φωτίζοντας κρίσιμες πτυχές της. Παρακάτω παρατίθενται δύο διαγράμματα που ετοίμασε ο κ. Λουμάκης, ο οποίος, σημειωτέον, έλαβε τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού της Πελοποννήσου από τον ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια εξέτασης της σχετικής καταγγελίας του.

Διάγραμμα 1: Χρόνοι ολοκλήρωσης υποβολής αίτησης VS A/A

Στο πρώτο διάγραμμα λοιπόν απεικονίζονται οι χρόνοι ολοκλήρωσης της υποβολής εκάστης αίτησης με βάση και τους αύξοντες αριθμούς (Α/Α) που έδωσε το σύστημα σε όσους κατάφεραν να περάσουν αιτήσεις. Ως χρόνος ολοκλήρωσης ορίζεται η διαφορά μεταξύ του χρόνου σύνδεσης εκάστου συμμετέχοντα στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ και του χρόνου υποβολής της αίτησης του. Φαίνεται λοιπόν πως:

  • Κάποιοι καταρχήν κατάφεραν να περάσουν αιτήσεις σε πολύ χαμηλούς χρόνους ακόμη και 80 δευτερολέπτων, στοιχείο ανθρωπίνως αδύνατον κατά τους καταγγέλλοντες, αν αναλογιστεί κανείς πως η υποβολή μιας αίτησης αφορούσε συμπλήρωση στοιχείων σε εννέα καρτέλες στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ μαζί και ανέβασμα δεκάδων αρχείων πολλών MB. Ας σημειωθεί πως το στοιχείο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα και από διαμαρτυρόμενους εξωδίκως επενδυτές του διαγωνισμού της Κρήτης, σύμφωνα με τους οποίους υπήρξε χρήση παράνομου λογισμικού «ρομπότ» από πλευράς κάποιων επενδυτών ώστε να επιτευχθούν οι χαμηλοί χρόνοι αυτοί.  
  • Κατά τον κο Λουμάκη, χωρίς συνθήκες traffic στην εφαρμογή, ένας εύλογος χρόνος υποβολής μιας πλήρους αίτησης είναι της τάξης των 200 περίπου δευτερολέπτων.  Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, ωστόσο, οι χρόνοι ολοκλήρωσης με εξαίρεση κάποιους λίγους κάτω των 200 δευτερολέπτων κινήθηκαν ακόμα και έως τα 1600 δευτερόλεπτα, ήτοι 27 ολόκληρα λεπτά προφανώς λόγω των κολλημάτων της εφαρμογής του διαχειριστή. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο πως η καμπύλη με τους χρόνους ολοκλήρωσης δεν επιπεδοποιείται πουθενά, δηλαδή δεν απαντάται κάποιος χρόνος περίπου κοινός για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων που έλαβαν Α/Α, στοιχείο που καταδεικνύει την ασυμμετρία των προβλημάτων της πλατφόρμας του διαχειριστή. Αντίθετα η κλίση και η έκταση της καμπύλης σε διασπορά χρόνων ολοκλήρωσης είναι τέτοια που καταδεικνύει την χαοτική κατάσταση που επικράτησε στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ. Αν μάλιστα εδώ υπήρχαν στοιχεία και για όσους ολοκλήρωσαν την υποβολή περαιτέρω καθυστερημένα λόγω των προβλημάτων της πλατφόρμας αλλά που δεν έλαβαν Α/Α λόγω της προηγούμενης εξάντλησης του περιθωρίου των 86 + 172 MW, η διασπορά θα ήταν απείρως μεγαλύτερη.  
  • Αξιοσημείωτο της ασυμμετρίας των προβλημάτων της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και που φαίνεται πως αντιμετώπισαν οι επενδυτές, είναι και το γεγονός πως υπήρξαν παραδόξως κάποιοι συμμετέχοντες που κατάφεραν να αποσπάσουν Α/Α σε ιδιαίτερα χαμηλό για τα συνολικά δεδομένα του διαγωνισμού χρόνο, περίπου στο κλείσιμο της ποσόστωσης των διατιθέμενων MW, όταν η πλειοψηφία εκεί κατέγραψε χρόνους ολοκλήρωσης πενταπλάσιους έως και εικοσαπλάσιους. Δηλαδή ενώ συνδέθηκαν αργά στην πλατφόρμα, έγραψαν συγκριτικά με τους υπόλοιπους εξαιρετικά χαμηλότερους χρόνους ολοκλήρωσης και έτσι απέσπασαν Α/Α. Πρόκειται στο διάγραμμα 1 για τα σημεία που βρίσκονται στη κάτω δεξιά γωνία του, τελείως αποκομμένα από την συνολική καμπύλη.

Στο διάγραμμα 2 φαίνονται οι χρόνοι σύνδεσης των επενδυτών στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ και που έλαβαν Α/Α.  

Διάγραμμα 2: Ώρα σύνδεσης VS A/A

Εδώ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Καταρχήν φαίνεται πως πράγματι η ηλεκτρονική διαδικασία δεν εκκίνησε στις 12:30 μμ ως όφειλε σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά κάποια λεπτά αργότερα. Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως ακόμη και η καθυστερημένη αυτή έναρξη της πλατφόρμας δεν ήταν ενιαία για όλους. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2 ο χρόνος σύνδεσης για όσους έλαβαν Α/Α κυμάνθηκε μεταξύ 12:33μμ έως 12:58μμ, ενώ ακόμη και εκεί που παρουσιάζεται κάποια σχετική συγκέντρωση, οι χρόνοι σύνδεσης και πάλι αποκλίνουν μεταξύ τους αρκετά απολύτως κρίσιμα λεπτά, εν προκειμένω από 12:33 μμ έως 12:38 μμ. Αν εδώ παρασχεθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ και προστεθούν τα στοιχεία και για όσους υπέβαλαν μεν αλλά δεν έλαβαν Α/Α ένεκα των προβλημάτων της πλατφόρμας και λόγω της προηγούμενης πλήρωσης του διαθέσιμου περιθωρίου τω 86+172 MW, εκτιμάται πως η διασπορά στους χρόνους που κατάφερε έκαστος επενδυτής να συνδεθεί στη πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ θα ήταν απείρως μεγαλύτερη. Συνεπώς  συμμετρία των προβλημάτων της πλατφόρμας δεν προκύπτει ούτε εδώ.
  • Και στο διάγραμμα 2 στην πάνω δεξιά γωνία του εμφανίζονται οι συμμετέχοντες που αποκομμένα από τους υπόλοιπους κατάφεραν παραδόξως να αποσπάσουν Α/Α παρότι συνδέθηκαν αρκετά αργά, περίπου στο κλείσιμο της ποσόστωσης των διατιθέμενων MW. Πρόκειται για αυτούς που στο διάγραμμα 1 φαίνεται να ολοκλήρωσαν τις υποβολές τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους σε εξαιρετικά μικρότερο χρόνο, στοιχείο που αναδεικνύει την ασυμμετρία των προβλημάτων της εφαρμογής.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 25 Νοεμβριου 2022 08:39
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.