(210) 6854035

 • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

 • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

 • 1
 • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηματικότητα στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό των εταιρειών -μελών. Προς τον σκοπό αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής μέλους στον ΣΠΕΦ είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ τούτου στον προθάλαμο του ΣΠΕΦ υφίσταται σημαντικός όγκος αιτημάτων εγγραφής τα οποία με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα ενσωματωθούν και αυτά στην δύναμη του συνδέσμου.

Βάσει καταστατικού αναλυτικά ο σκοπός του συνδέσμου είναι:
1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

3. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.

4. Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα να καθίσταται συντομότερη και απλούστερη.

5. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών και διεθνών Αρχών, στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.

6. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που σαν στόχο έχει την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη του κατά την διάρκεια ειδικής γενικής συνέλευσης και έχει τριετή θητεία.

 

English Version 

 

SPEF (Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers) was founded in March 2009 in order to promote, support and protect the interests of photovoltaic electricity producers in Greece. It is both a scientific and business association, since all members have implemented and grid connected solar parks along the Country.  Members of the association are companies that own operating PV parks with installed capacity from 20kWs to many MWs – since the implementation and investment in energy production from photovoltaic systems is the main orientation of member companies. For this reason, the prerequisite to become a member of SPEF, is to have grid connected a photovoltaic plant.

According to the statute of the association, its purpose concerns:

1. Study and analysis of problems or opportunities related to electricity production from photovoltaic plants.
2. Support the interests of photovoltaic electricity producers and promote the financial,  legal stability and sustainability of the system in which they operate.
3. Defend the economic and professional interests of the members of the association.
4. Act in favor of the sustainable simplification of procedures that are involved in the authorization, installation and operation of PV parks and that are run by government (or not) entities.
5. Represent members in front of the governmental and international authorities, other entities and media.
6. Take any initiative or action that aims to eliminate the greenhouse effect and to protect the environment at a sustainable manner. 

SPEF is represented by a 9 member Managing Board directly elected from the members of the association and has a three-year-service period.

 

Νέα του ΣΠΕΦ (526)

Επιστολή προς ΑΔΜΗΕ για τις δημοπρασίες Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου

 • 04 Ιανουαριου 2016 |

Σε συνέχεια της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ΥΑ για την Διακοψιμότητα και του κομβικού ρόλου που εξουσιοδοτείται και αποκτά ο ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την διοργάνωση, τις ποσοστώσεις, το κατώφλι και τις διάρκειες των δημοπρασιών αυτών, ο ΣΠΕΦ διεξήγαγε ωριαία τεχνική ανάλυση επάρκειας φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για τα έτη 2013, 2014, 2015 την οποία και απέστειλε μαζί με σημαίνοντα συμπεράσματα στον Διαχειριστή.  Επειδή σύμφωνα με την ΥΑ οι πόροι που δεν θα αναλωθούν επιστρέφονται κάθε έτος αλλά και στην λήξη του μέτρου τον Οκτώβριο του 2017 στους επιβαρυνόμενους παραγωγούς που το χρηματοδοτούν, η ορθολογική στη βάση απολύτως τεχνικών κριτηρίων εφαρμογή του μέτρου από τον ΑΔΜΗΕ καθίσταται κεφαλαιώδης για την αποφυγή της περίσσειας οικονομικής τους βλάβης.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή, η τεχνική ανάλυση και τα συμπεράσματα της μελέτης από την οποία προκύπτει πως ουδόλως τα προηγούμενα τρία χρόνια εμφανίστηκαν συνθήκες ανάγκης περικοπής φορτίων, αφού κάθε στιγμή υπήρχαν τουλάχιστον 1.500 MW περίσσιας διαθέσιμης θερμικής δυναμικότητας η οποία μάλιστα αποζημιώνεται με Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) ώστε να υπάρχει σε κατάσταση standby.  Επειδή δεν προβλέπεται μεταβολή της ζήτησης για το 2016, καθίσταται προφανές πως εξίσου θα υπάρχει περίσσια ηλεκτροπαραγωγική ισχύς στο διασυνδεδεμένο σύστημα, οπότε οι δημοπρασίες Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) από τον ΑΔΜΗΕ για το έτος αυτό επουδενί πρέπει να προσεγγίσουν τα όρια που καθορίζονται στην ΥΑ, η οποία και του μεταβιβάζει την πληρεξουσιότητα για την απολύτως αναγκαία και στην βάση αποκλειστικά τεχνικών δεδομένων εφαρμογή του μέτρου εντός των τιθέμενων ορίων και όχι υποχρεωτικά ακριβώς σε αυτά. 

Στην επιστολή ζητείται συνάντηση με τον ΑΔΜΗΕ πριν την διενέργεια των δημοπρασιών στην βάση συζήτησης των τεχνικών δεδομένων που θα τις καθορίσουν.  Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπώντας Πανελλαδικά την επαγγελματική ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκλά αξιώνει την συνάντηση αυτή στο όνομα του έννομου συμφέροντος που αποκτούν οι παραγωγοί που θα χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό του μέτρου κατά 67% σύμφωνα με τους συντελεστές επιβάρυνσης επί του τζίρου που καθόρισε η ΥΑ, αλλά και των επιστροφών που προβλέπονται εφ' όσον ο ΑΔΜΗΕ εφαρμόσει το μέτρο με ορθολογικό και όχι τυφλό τρόπο.  Ο ΣΠΕΦ τέλος επιφυλάσσεται να προσβάλει το μέτρο νομικά και στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η κατάρτιση της απαραίτητης τεχνικής τεκμηρίωσης.

Η επιστολή κοινοποιείται επίσης στο ΥΠΕΝ, την ΡΑΕ και τον ΛΑΓΗΕ.   

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή με την τεχνική ανάλυση και τα συμπεράσματα. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε 

 

Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ στους Ενεργειακούς Διαλόγους 2015

Επισυνάπτεται η παρουσίαση και οι πλήρεις τοποθετήσεις του κου Λουμάκη στην εκδήλωση και το ερωτηματολόγιο των Ενεργειακών Διαλόγων 2015 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης.
 

Διακοψιμότητα: Όχι μόνο οριζόντια αλλά με ανάποδη κλιμάκωση και για πλασματικό σκοπό

Σε συνέχεια της πρόθεσης του Υπουργείου Ενέργειας να εφαρμόσει το μέτρο της Διακοψιμότητας στην μορφή του υφιστάμενου αλλά απόλυτα παρωχημένου και στρεβλού σχεδίου Υπουργικής Απόφασης προηγούμενων κυβερνήσεων, δηλώνουμε τα ακόλουθα:

 1. Η Διακοψιμότητα αποτελεί εικονικό μέτρο, υπό την έννοια ότι αν ποτέ ενεργοποιηθούν εντολές περιορισμού της ζήτησης από τον ΑΔΜΗΕ προς την βιομηχανία, αυτό σύμφωνα με την Υ.Α. επιτρέπεται να συμβαίνει για μόλις 168 ώρες τον χρόνο εκ των 8.760 που αυτός περιλαμβάνει και για την ελάχιστη έως ανύπαρκτη αυτή υπηρεσία, ζητείται βάσει του επίμαχου σχεδίου Υ.Α. αυτή τυφλά να αμείβεται –είτε δηλαδή λάβουν χώρα εντολές είτε όχι- με κόστος 50 φορές ακριβότερο από ότι το σύνηθες κόστος που καταβαλλόταν μέσω των αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) στους ηλεκτροπαραγωγούς για την εξασφάλιση ισόποσης πραγματικής ισχύος και για τις 8.760 ώρες του έτους. Σε απόλυτους αριθμούς με βάση την ανωτέρω πραγματικότητα η Διακοψιμότητα δεν θα έπρεπε να αμείβεται με παραπάνω από 1 εκατ. ευρώ ετησίως συνολικά και μόνον εφ’ όσον υπάρξουν πράγματι εντολές περιορισμού, αντί για τα 55 εκατ. ευρώ που προτίθεται η Υ.Α. τυφλά να μοιράζει. Στην πραγματικότητα όμως ούτε και αυτό το 1 εκατ. ευρώ ετησίως δεν θα έπρεπε τυφλά να δίδεται, αφού η χώρα διαθέτει υπερεπάρκεια εγκατεστημένης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος 17.700 MW πλέον των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που δύνανται να τις εξασφαλίζουν ακόμη 2.000 MW, για ζήτηση που δεν ξεπερνά τις 6.000 έως 9.000 MW. Συνεπώς εντολές περιορισμού της ζήτησης από ΑΔΜΗΕ λόγω ελλείπουσας δήθεν προσφοράς ισχύος απλά δεν πρόκειται να υπάρξουν.
 2. Το σχέδιο Υ.Α. της Διακοψιμότητας εσφαλμένα τεκμαίρει την υποτιθέμενη δυνατότητα των μεγάλων καταναλωτών για ανταπόκριση σε εντολές μείωσης φορτίου ως διαφορά από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα ισχύος που αυτοί κατανάλωναν την τελευταία εξαετία.  Έτσι το περιθώριο της δήθεν ανταπόκρισης τους σε εντολές μείωσης της κατανάλωσης από τον ΑΔΜΗΕ είναι εικονικό, αφού στην πλειοψηφία της η μείωση είναι μόνιμη και όχι “on-demand”, οφειλόμενη στην ύφεση της οικονομίας από τα προ εξαετίας υψηλά επίπεδα. Έτσι με την Διακοψιμότητα θα επιδοτείται η ύφεση της κατανάλωσης των βιομηχανικών καταναλωτών αποδεκτών του μέτρου και όχι η πραγματική δυνατότητα τους να ανταποκριθούν σε εντολές μείωσης φορτίου από τον ΑΔΜΗΕ χάριν της ευελιξίας του συστήματος. Υπό την έννοια αυτή το χαράτσι της Διακοψιμότητας αποτελεί φόρο υπέρ τρίτων, ουδόλως σχετιζόμενο με την πραγματική ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.
 3. Το επίμαχο σχέδιο Υ.Α. όταν πρωτοσυντάχθηκε με επίπλαστα στοιχεία το 2014, στοχεύοντας στο να διευρύνει όσο περισσότερο γίνεται την ανάγκη για δήθεν περικοπές φορτίου ζήτησης και άρα να μεγεθύνει εικονικά το εύρος της Διακοψιμότητας, επέκτεινε αυθαίρετα σε εξαετία την χρονική περίοδο αναφοράς των ιστορικών στοιχείων ζήτησης προσπαθώντας έτσι να εντάξει σε αυτήν το έτος 2008 που ως χρονιά εκτός ύφεσης οι βιομηχανίες εμφάνιζαν μεγάλες καταναλώσεις (7,6 TWh). Τοιουτοτρόπως επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί αντίστοιχα μεγάλο δήθεν εύρος αναγκών Διακοψιμότητας και άρα υπερβολικές αποζημιώσεις για την ανύπαρκτη εν τοις πράγμασι υπηρεσία ευελιξίας αυτή. Ωστόσο, αφενός η έγκριση της ΕΕ μόνο για πενταετία στην περίοδο αναφοράς των ιστορικών καταναλώσεων και αφετέρου η διολίσθηση του έτους εφαρμογής της στο 2015, καθορίζουν πλέον την πενταετία αναφοράς στα έτη 2010 – 2014, όπου η μείωση της κατανάλωσης στην κατηγορία των επιλεγόντων πελατών Υψηλής Τάσης, ως σύνολο τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, είναι ανύπαρκτη (κατανάλωση 6,3 TWh το 2010 αυξανόμενη σε 6,7 TWh το 2014). Επιπλέον ενώ η έγκριση της ΕΕ προβλέπει κατώφλι ελάχιστης μείωσης ισχύος κατανάλωσης ανά συμμετέχοντα τα 5 MW, το σχέδιο Υ.Α. αυθαίρετα το μειώνει στα 3 MW, προσπαθώντας έτσι να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων βιομηχανικών καταναλωτών. Με βάση τις εκτιμήσεις μας αλλά και του ίδιου του Υπουργείου όπως εκφράστηκαν στην σχετική ημερίδα-δημόσια συζήτηση της 20ης Νοεμβρίου, επικαιροποιούμενο το μέτρο της Διακοψιμότητας στην ανωτέρω πραγματικότητα δεν προβλέπεται να αφορά παραπάνω από 22 εκατ. ευρώ ετησίως αντί των 55 εκατ. που αρχικώς επίπλαστα διογκώθηκε. 
 4. Το μέτρο της Διακοψιμότητας, παρότι στον πυρήνα του συνιστά φόρο υπέρ τρίτων που εκ της φύσης του (επιδότηση της βιομηχανίας με κρατική νομοθετική παρέμβαση) θα έπρεπε θεωρητικά να αφορά όλους τους φορολογούμενους, εντούτοις καλούνται να το πληρώσουν μονομερώς και ανεξήγητα οι ΑΠΕ, το δε μεγαλύτερο μέρος του (40 εκατ. ευρώ) οριζόντια και υπερβολικά τα πολύπαθα και εν γένει μικρά ως επιχειρηματικότητα φωτοβολταϊκά. Ας σημειωθεί εδώ πως οι επωφελούμενοι από την Διακοψιμότητα βιομηχανικοί καταναλωτές πληρώνουν ελάχιστο ΕΤΜΕΑΡ μόλις 2,2 ευρώ/MWh την στιγμή που από την μείωση της ΟΤΣ λόγω ΑΠΕ επωφελούνται μέσω του μειωμένου χονδρεμπορικού κόστους ρεύματος τουλάχιστον 10 ευρώ/MWh. Αν μάλιστα εν τέλει λάβουν και τα 40 εκατ. ευρώ από τα ΦΒ μέσω της Διακοψιμότητας, τότε θα έχουν επιπρόσθετη επιστροφή χρημάτων άλλων 6 ευρώ/MWh, δηλαδή όχι μόνο δεν θα συνεισφέρουν καν στο ΕΤΜΕΑΡ αλλά θα καρπώνονται κιόλας το οκταπλάσιο της αξίας συμμετοχής τους.
 5. Ο ν. 4203/2013 που εισήγαμε την έννοια της Διακοψιμότητας στην Ελληνική Νομοθεσία προέβλεψε στο άρθρο 16, πως οι συντελεστές επιβάρυνσης κάθε τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής χωριστά θα είναι τέτοιοι ώστε να εξισορροπούνται μεταξύ άλλων και οι οικονομικές συνέπειες του μέτρου μεταξύ των κατηγοριών των παραγωγών που αυτή πλήττει. Ατυχώς ωστόσο το υφιστάμενο σχέδιο Υ.Α., ενώ του παρέχεται από τον Νόμο η πληρεξουσιότητα και η υποχρέωση να εξισορροπήσει τις οικονομικές επιπτώσεις αυτές, επιβαρύνει τα φωτοβολταϊκά οριζόντια επί του τζίρου τους με τυφλό χαράτσι 3,6% μη εκπιπτόμενο μάλιστα φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα τους και που ανάγεται στα καθαρά μετά φόρων κέρδη τους σε ασύμμετρη επιβάρυνση 21% στις μικρές εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 100 kW και 15% στις εγκαταστάσεις άνω των 100 kW, την στιγμή που στις υπόλοιπες ΑΠΕ με βάσει τους υφιστάμενους συντελεστές επί του τζίρου τους (1,8% επιβάρυνση στα αιολικά και 0,8% στα μικρά υδροηλεκτρικά) ανάγεται στα καθαρά κέρδη τους σε επιβάρυνση επιπέδου 7 – 9%. Σε ότι αφορά δε τους μεγάλους συμβατικούς παραγωγούς  οι επιβαρύνσεις είναι σχεδόν μηδενικές. Πρόκειται λοιπόν όχι απλά για οριζόντιο μέτρο αλλά και με ανάποδη μάλιστα κλιμάκωση εξουθενωτικά σε βάρος των μικρών της αγοράς ενέργειας, δηλαδή των φωτοβολταϊκών. 
 6. Ωστόσο, παρότι το μέτρο της Διακοψιμότητας είναι επιστημονικά διάτρητο σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα στοιχεία και παρότι ειδικά στα ΦΒ δεν πιστώθηκε τίποτα από την ευστάθεια που προσέδωσαν στο σύστημα με την καθημερινή και πραγματική κοντά στις καταναλώσεις παρουσία τους στην κάλυψη της άλλοτε κοστοβόρου και προβληματικής κύριας μεσημεριανής αιχμής, με αίσθημα ευθύνης προς τον μέσο πληττόμενο παραγωγό την παρούσα αρνητική έως παράλογη συγκυρία, έχουμε καταθέσει πρόταση παραμετροποίησης (αναλογικής κλιμάκωσης) των επιβαρύνσεων με δεδομένο και το οικονομικό περιθώριο που αφήνει η εκ των πραγμάτων μείωση του προϋπολογισμού του μέτρου από τα 55 εκατ. στα περίπου 22 εκατ. ευρώ. Έτσι πέραν της απαλλαγής των οικιακών ΦΒ που μας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ως ένδειξη της ευαισθησίας του στην αναλογικότητα, στο πλαίσιο της ίδιας αναλογικότητας που οφείλει να συνεχίζεται και στους υπολοίπους φορολογουμένους (δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί η ευαισθησία αυτή του Υπουργείου άραγε εξαντλείται στα οικιακά μόνο συστήματα), προτείναμε οι εγκαταστάσεις μέχρι 100 kW να επιβαρυνθούν επί του τζίρου με ολικό συντελεστή 0,9% (ΣΔu=0,45) και οι μεγαλύτερες άνω των 100 KW με 1,8% (ΣΔu=0,9). Η κατηγοριοποίηση αυτή για εγκαταστάσεις κάτω ή άνω των 100kW άλλωστε προκύπτει από τον ίδιο τον ν. 4203/2013. Ειλικρινά λοιπόν δεν αντιλαμβανόμαστε πως οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για δίκαιη και αναλογική φορολογική πολιτική κατέληξαν τόσο γρήγορα σε ανάποδη κλιμάκωση σε βάρος των μικρών  της αγοράς ενέργειας. 

Αποδεχόμενο το ΥΠΕΝ την πρόταση αυτή αφενός θα περιορίσει την επιβάρυνση των ΦΒ σε επίπεδα παρόμοια και αναλογικά με των υπολοίπων μεγάλων τεχνολογιών ΑΠΕ δηλαδή πέριξ του 8% επί των καθαρών μετά φόρων κερδών και αφετέρου τα προβλεπόμενα από το μέτρο έσοδα θα ανέλθουν στα 28 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή με ασφάλεια πάνω από τα αναγκαία που αναθεωρημένα εξαγγέλλει πως χρειάζονται το ίδιο το Υπουργείο (22 εκατ. ευρώ). Από εκεί και πέρα περισσεύουν και 6 εκατ.  ευρώ ώστε να μειωθούν περαιτέρω αναλογικά οι επιβαρύνσεις για όλες τις ΑΠΕ συμμέτρως.  

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.