(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (735)

Διακριτή μεταχείριση από το Υπ. Ανάπτυξης στις αιτήσεις θεραπείας βάσει του ν. 4146

 
Επιστολή προς την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης απέστειλε ο ΣΠΕΦ, καταγγέλλοντας αυθαιρεσίες και διακριτή μεταχείριση στην εφαρμογή των ν. 4098/2012 και ν. 4146/2013, όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας για την αναμόρφωση του απολογισμού των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης των φωτοβολταϊκών επενδύσεων στα πλαίσια του αναπτυξιακού ν. 3299.

Όπως επισημαίνει ο ΣΠΕΦ, δεν προκύπτει από πουθενά ούτε και συνάδει με την λογική η δυνατότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης να μην αποδέχεται αιτήσεις θεραπείας επενδυτών που οριζόντια, άδικα και αναδρομικά «κουρεύτηκε» ο απολογισμός των επενδύσεων τους στις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης του Υπουργείου βάσει ενός ενιαίου και αυθαίρετου πίνακα τυποποιημένου κόστους φωτοβολταϊκών επενδύσεων όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (Κ.Γ.Ε.) του Υπουργείου το 2011 και εφαρμόστηκε και αναδρομικά οδηγώντας σε καταστροφικά ποσοστά περικοπών του νομίμως πιστοποιημένου απολογισμού τους άνω του 20%.  Είναι απολύτως εκτός πνεύματος νόμου και λογικής η εξέταση αιτήσεων θεραπείας για περιπτώσεις μόνο όταν ο ίδιος αυτός αυθαίρετος πίνακας ενσωματώθηκε σε Υπουργικές Αποφάσεις το 2012 και όχι στην πρότυπη μορφή του ως ισοπεδωτικά εφαρμόστηκε από το 2011 από την Κ.Γ.Ε. αναδρομικά και σε προγενέστερα της έκδοσης του αιτήματα. 

Καταλήγοντας ζητείται από την Πολιτική ηγεσία η ισότιμη και επί της ουσίας εφαρμογή του ν. 4146 για όλους τους θιγόμενους που υπέβαλαν αιτήματα θεραπείας επί της αναμόρφωσης του απολογιστικού κόστους των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης στην βάση των ατομικών εκθέσεων πιστοποίησης των επενδύσεων από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ) και μέχρι του ύψους των Αποφάσεων Υπαγωγής σύμφωνα και με σχετική Εγκύκλιο. 

 

 Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή του ΣΠΕΦ. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε

 
 

Οι θέσεις του ΣΠΕΦ στην πρόσκληση ΥΠΕΚA για New Deal

Τις αναλυτικές και ποσοτικοποιημένες θέσεις του κατέθεσε σήμερα ο ΣΠΕΦ, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το New Deal που εκκίνησε με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ σε συνέχεια ευρείας σύσκεψης για το θέμα με φορείς των ΑΠΕ στις 23/7/13.
Η τριάντα πέντε σελίδων τεχνική έκθεση του ΣΠΕΦ περιλαμβάνει πλήρη αναλογιστική μελέτη της εισοδηματικής απόδοσης των Φ/Β επενδύσεων αλλά και του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ έως το έτος 2016, από την οποία και προκύπτει πως με:
    •    Μεσοσταθμική περικοπή 10% στις λοιπές ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.
    •    Μεσοσταθμική περικοπή 30% στα επαγγελματικά Φ/Β δίκαια και αναλογικά όμως κατανεμημένης, με πλήρη παραμετροποίηση (FIT, τυπικό κόστος κατασκευής, μέγεθος, τυχόν εκταμιευθείσα επιχορήγηση).
    •    Μεσοσταθμική περικοπή και στα οικιακά Φ/Β στο 30%, δίκαια και αναλογικά κατανεμημένης επίσης με βάση FIT και κόστος κατασκευής. Μη οικονομικά τεκμηριωμένες εξαιρέσεις δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτές. Ας σημειωθεί εδώ πως επειδή τα οικιακά συστήματα απαλλάσσονται κάθε φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών (επιπλέον φορολογική επιβάρυνση 30% στα επαγγελματικά Φ/Β συν τις ασφαλιστικές εισφορές), η εισοδηματική τους απόδοση διατηρεί ισχυρό επιπλέον premium συγκριτικά με τα επαγγελματικά και παρά την ισοδύναμη περικοπή. Η ισότιμη περικοπή αυτή στα οικιακά θα απαλλάξει τα επαγγελματικά Φ/Β από πρόσθετη μεσοσταθμική επιβάρυνση περικοπής 7 ολόκληρων ποσοστιαίων μονάδων. Επιπλέον απολαμβάνουν καταρχήν 25ετούς σύμβασης έναντι 20ετούς των επαγγελματικών.
    •    ΕΤΜΕΑΡ στα 15 – 16 ευρώ/MWh όπως έθεσε το ΥΠΕΚΑ.
    •    Έσοδα από το τέλος ΝΕΡΙΤ που εκτιμώνται στο μισό του πρώην τέλους ΕΡΤ (λόγω της φημολογούμενης μείωσης του όγκου της νέας Ραδιοτηλεόρασης).
    •    Έσοδα από ρύπους με τιμή στα 4,5 ευρώ/τόνο CO2.
    •    Αυστηρή συγκράτηση /ανάσχεση στην ένταξη νέας Φ/Β ισχύος.
    •    Αυστηρή επιτήρηση της νέας βάσης του ειδικού λογαριασμού που αφορά το Μεσοσταθμικό Συμβατικό Μεταβλητό Κόστος (ΜΣΜΚ) και για την αποφυγή νέων στρεβλώσεων.

παράγονται ισχυρά ετήσια πλεονάσματα που μηδενίζουν το συσσωρευμένο έλλειμμα μέχρι το 2015 και δίνουν εν συνεχεία την δυνατότητα αναλογικής μείωσης των ποσών που συγκεντρώνονται από την περικοπή κατά 15% ετησίως μεσοσταθμικά, ή μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ κατά 1,5 ευρώ/MWh/έτος, ή κατάργησης της συνεισφοράς του τέλους ΝΕΡΙΤ ή μείωσης στο 50% των εσόδων του ειδικού λογαριασμού από τα δικαιώματα ρύπων, που εν γένει αφορούν το πράσινο ταμείο. Με βάση το σενάριο βιωσιμότητας αυτό, οι υπερημερίες στις πληρωμές ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ήδη από τα τέλη του 2014, θα έχουν μειωθεί στις 35 ημέρες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρήματος αλλά και της βιωσιμότητας των παραγωγών σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ είναι:

    •    Η συμπερίληψη στο ίδιο σχέδιο νόμου του κουρέματος των επιτοκίων δανεισμού των τραπεζών στο 4%, μέσω ανακεφαλαιοποίησης του δανεισμού των παραγωγών (περίπου 3 δις) κατά 50% (δηλαδή 1,5 δις) από ευρωπαϊκά κονδύλια μηδενικού ή ΕΚΤ επιτοκίου. Τα κονδύλια αυτά αναμειγνυόμενα με τα υφιστάμενα ελληνικά σε αναλογία 50 – 50, μπορούν να επιτύχουν την σκοπούμενη μείωση του επιτοκίου.
    •    Παράταση των συμβάσεων πώλησης των παραγωγών με ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ κατά την μεσοσταθμική περικοπή. Αν το ΥΠΕΚΑ επιδιώκει την μόνιμη περικοπή, τότε η αναλογούσα επέκταση φθάνει τα 8,5 χρόνια.
    •    Διασφάλιση της προτεραιότητας πληρωμών όσων συμμετάσχουν στο new deal, αφού θα έχουν έτσι εισφέρει πόρους στο ταμείο που δεν είναι δυνατόν να μοιράζονται με τους μη συμμετέχοντες.
    •    Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ανά υποκατάστημα, ειδικά για τα μικρότερα Φ/Β πάρκα. Το δημοσιονομικό κόστος για πλήρη εφαρμογή στα Φ/Β φθάνει μόλις τα 8,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο την στιγμή που ζητείται από τους παραγωγούς «εθελοντικά» να συνεισφέρουν 450 εκατ. ετησίως ώστε να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής. Πλήρης φορολογική απαλλαγή για την περικοπή, αφού θα μειώνει τον τζίρο
    •    Κατάργηση της υποχρέωσης των Φ/Β παραγωγών για διπλοασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
Το ΥΠΕΚΑ οφείλει να οριστικοποιήσει την δημόσια πρόταση του προς τους παραγωγούς, συμπεριλαμβάνοντας νομοθετικά όλες τις ζητούμενες εξασφαλίσεις και τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Είναι προφανές πως ένα τέτοιο εγχείρημα δεν γίνεται με ευχολόγια, αφού ο κάθε παραγωγός που φέρει την ευθύνη ατομικά και αποκλειστικά της επιχείρησης του και των «επιλογών» του, για να αποφασίσει δεν φθάνουν οι αναλογιστικές μελέτες, αλλά η σοβαρότητα και «δικαιοσύνη» που αποπνέει το πολυσυλλεκτικό αυτό σχέδιο από την πλευρά της Πολιτείας.
Επισυνάπτεται ολόκληρη η έκθεση του ΣΠΕΦ.

 

κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε

 

Οι πρόχειρες πολιτικές βλάπτουν

 
Επισυνάπτονται το ΔΤ και η αναλυτική παρουσίαση του Προέδρου του ΣΠΕΦ κου Στ. Λουμάκη από την ομιλία του στο Επιμελητήριο Άρτας την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013.
 
 
 
 

Συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ για το New Deal


Ο ΣΠΕΦ προσεκλήθη και συμμετείχε στην συζήτηση του ΥΠΕΚΑ περί του new deal στις ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά την Τρίτη 23/7/13.  Το 45% μεσοσταθμικό κούρεμα στις ταρίφες των Φ/Β που εισηγήθηκε το ΥΠΕΚΑ είναι εξ' ορισμού εξωπραγματικό και προφανώς δεν αποτελεί βάση συζήτησης. Το Υπουργείο ωστόσο έθεσε και κάποια επιμέρους μεγέθη/θέματα που άπτονται του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και επηρεάζουν ζωτικά τις πληρωμές και εν γένει το μέλλον των υλοποιημένων επενδύσεων στις ΑΠΕ και τα Φ/Β, τα οποία και ενδελεχώς θα εξετάσουμε. Τέτοια είναι:

- Η ορθότητα ή/και οι παραδοχές των υπολογισμών του Υπουργείου σχετικά με την εξέλιξη του ελλείμματος.  Η πρόβλεψη του ΥΠΕΚΑ για έλλειμμα 700 εκατ. στα τέλη του 2014 (από 439 εκατ. έλλειμμα στο τέλος του β’ εξαμήνου 2013 και 464 εκατ. στο τέλος του α’ εξαμήνου 2013) παρ' όλο το ανατιμημένο ΕΤΜΕΑΡ στα 15 ευρώ/MWh, μας βρίσκει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς ως προς την ορθότητα ή τις παραδοχές που περιλαμβάνει.  Εκτιμούμε καταρχήν πως εκεί μπορεί να υπεισέρχεται από το ΥΠΕΚΑ θέμα έμμεσης οριστικής κατάργησης του τέλους ΕΡΤ και συνεπώς του πυλώνα χρηματοδότησης του ταμείου ΑΠΕ με 70 εκατ. ετησίως από αυτό (25% του τέλους ΕΡΤ κατευθυνόταν στον λογαριασμό). Επιπλέον θα ελέγξουμε ποιες παραδοχές εντάξεων νέων μονάδων (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) που θα πληρώνονται από τον λογαριασμό ΑΠΕ και σε τι τιμή έχει συμπεριλάβει στα σενάρια του το Υπουργείο και θα τοποθετηθούμε αναλόγως περί της συμβατότητας/αποδοχής των υποθέσεων αυτών.  Ας σημειωθεί εδώ πως υπό συνθήκες ισχύουσας εισφοράς, με τιμή CO2 στα ~4,5 ευρώ/τόνο και με έσοδο από τέλος ΕΡΤ στο 25% του (περίπου 70 εκατ. σε ετήσια βάση), ΕΤΜΕΑΡ της τάξης των 15 ευρώ/MWh δεν παράγει νέο έλλειμμα σύμφωνα και με το σώμα της Απόφασης ΡΑΕ 323/2013 (παρόμοια ποσοτική εκτίμηση έχει καταθέσει δημόσια και ο ΣΠΕΦ σε ΔΤ από 10/6/13)Συγκεκριμένα  στην σελίδα 7 της απόφασης ΡΑΕ αναφέρεται πως με το προηγούμενο ΕΤΜΕΑΡ (9,36 ευρώ/MWh) προβλεπόταν αύξηση του ελλείμματος το β’ εξάμηνο 2013 κατά 127 εκατ. ευρώ.  Το νέο ωστόσο ΕΤΜΕΑΡ «παράγει» στο β’ 6μηνο πρόσθετο έσοδο για τον λογαριασμό 153 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρό πλεόνασμα ή άλλως μείωση του ελλείμματος κατά 26 εκατ. ευρώ (εξ’ ου και η μείωση του ελλείμματος στα 439 εκατ. στο τέλος του β’ εξαμήνου από 464 στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2013 που προαναφέρθηκε).    

- Οι υπολογισμοί (ενδεχομένως) από το ΥΠΕΚΑ του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού στην βάση των αριθμών του ειδικού δελτίου του ΛΑΓΗΕ, οι οποίοι ως γνωστόν δεν περιλαμβάνουν εισφορά το β' εξάμηνο του 2014 (θεωρητική λήξη της α΄ φάσης της).  Όμως δεν θα ήταν δυνατόν να συζητούμε την μονιμοποίηση της περικοπής στην βάση της εν λόγω "πρωτοβουλίας" new deal του Υπουργείου αλλά οι αριθμοί που προβάλλονται από αυτό χάριν διαλόγου, να αφορούν τα στοιχεία της "προσωρινής" εισφοράς για το ήμισυ μόνο του 2014.  Δημιουργείται συνεπώς έτσι εξορισμού πλασματική εικόνα για νέο έλλειμμα 175 εκατ. ευρώ στο β' εξάμηνο του 2014, αν αυτό υπολογίζεται στην συζήτηση άνευ εισφοράς.  

- Η αναλογικότητα στην όποια περικοπή με πλήρη παραμετροποίηση της και οι επ' ουδενί οριζόντιες στο εξής προσεγγίσεις είναι η νέα θέση του ΥΠΕΚΑ.  Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής θα έπρεπε να είχε ήδη, αν όχι εξαρχής εφαρμοστεί από τον ν. 4093, με βάση τον συνολικό 20ετή οικονομικό όγκο ελέγχου της κάθε επένδυσης ως προς την εισοδηματική της απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου.  Ο ΣΠΕΦ έχει σθεναρά υποστηρίξει τον αγώνα κατά των οριζόντιων μέτρων που θίγουν ασύμμετρα τους παραγωγούς και αφελληνίζουν την εν λόγω μικρομεσαία ηλεκτροπαραγωγή.  Η εισφορά θα έπρεπε ήδη να είχε προσαρμοστεί / παραμετροποιηθεί στα τυπικά πλήρη χαρακτηριστικά των επενδύσεων. 

- Οι δεσμευτικές προτάσεις του ΥΠΕΚΑ -σε επίπεδο ολοκληρωμένων και οριστικών νομοθετικών ρυθμίσεων προς τις τράπεζες- όσων αφορά την "γενναία" συμμετοχή τους στο κούρεμα, με κούρεμα δανείων - επιτοκίων.  Ευχολόγια δεν γίνονται προφανώς αποδεκτά. Το αυτό ισχύει και για τα οποιαδήποτε ανταποδοτικά κίνητρα προσφερθούν (π.χ. επέκταση συμβάσεων ΛΑΓΗΕ, εξασφάλιση πληρωμών έναντι νέων στρεβλώσεων και αποκλίσεων κλπ).

Εν κατακλείδι ο ΣΠΕΦ χωρίς να επαναλαμβάνει τα πολύ-ειπωμένα και αυτονόητα, θα μελετήσει σε βάθος το θέμα με πλήρη ποσοτική ανάλυση και με γνώμονα την σύμμετρη και αναλογική αντιμετώπιση όλων όσων ανεξαιρέτως πληρώνονται από τον λογαριασμό ΑΠΕ. Δεν πρόκειται επ' ουδενί να γίνουν αποδεκτές ειδικές μεταχειρίσεις και εξαιρέσεις χωρίς αληθή τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση, αλλά με μόνη «αιτιολόγηση» ψηφοθηρικές, επίπλαστες, λαϊκίστικες ή «άλλες» προσεγγίσεις που ήδη έβλαψαν τα μάλα τον κλάδο φέρνοντας τον ένα βήμα πριν την πτώχευση.  

 

Υπό το ανωτέρω πλαίσιο θα καταθέσουμε τις πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις μας εντός της προθεσμίας που ορίστηκε με γνώμονα την βιωσιμότητα των επενδύσεων και του λογαριασμού ΑΠΕ, καθώς επίσης και της περιφρούρησης του. Σε περίπτωση που αυτές στρεβλωθούν, αγνοηθούν ή κακοποιηθούν από την Πολιτεία στην όποια "πολιτική" τελικά αυτή επιλέξει να εφαρμόσει, θα χρησιμοποιηθούν στην δικογραφία του συνδέσμου στο ΣτΕ ως κίνηση από πλευράς μας εξεύρεσης ενδιάμεσης και βιώσιμης λύσης για όλους στο πρόβλημα, η οποία και εν τέλει αγνοήθηκε.  Δεν θα «επιτραπούν», ούτε σε επίπεδο καν εντυπώσεων, μονομερείς δράσεις του ΥΠΕΚΑ υπό την επίφαση δήθεν αρνητισμού και απουσίας του ΣΠΕΦ από τον επιστημονικό και τεκμηριωμένο διάλογο.  Σε τέτοιες περιπτώσεις άλλωστε, όπως έχει δυστυχώς επανειλημμένα αποδειχθεί, παγίως κερδίζουν τα ετερόκλητα  συμφέροντα που δυστυχώς πολιορκούν διαρκώς την "υγεία" του συστήματος και του λογαριασμού ΑΠΕ.  

Μέλη του Συνδέσμου ΣΠΕΦ

 

A/A ΕΤΑΙΡΕΙΑ..

 

1 Aes-Iktinos A.E.
2 AG HELLAS
3 Alpha Συμβουλοι Ε.Π.Ε.
4 Amber Energy Μ.Ε.Π.Ε  Δημήτρης Κασιμάτης
5 ATSAL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
6 Calois OE Δελκος-Στυλιανίδης
7 Capital Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.
8 Computer Program Ι.ΤΖΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
9 Copelouzos Group (SUN AMETROPIA E.E.)
10 Easypower AE
11 Easysolar AE
12 Eco Energy ΕΠΕ
13 Electroland OE
14 Enel Green Power
15 Energa A.E.
16 Ertif  Verwaltune Gmbh Photovoltaics Επε
17 Fosta A.E.
18 GDP SOLAR ΑΕ
19 Goldeco A.E. Περιβαλλοντικών Εφαρμογών
20 Greece Renewable Energy Venture 1 LLC
21 Greenel A.E.
22 Helios Tracker Μ.Ε.Π.Ε.
23 Helios ΟΕ Ιωάννης και Χρήστος Αγγελίδης ΟΕ
24 Interphoton Investment Group (ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)
25 Last Minute Action Εμπορική-Εισαγωγική- Εξαγωγική E.Π.Ε.
26 Loutex AE
27 Metropolis ΕΠΕ
28 Mgm Hellas Ε.Π.Ε.
29 NATECH Α.Ε.
30 North Sunergy Α.Ε.Ε.
31 Northen Hellas ΕΠΕ
32 Ocean Energy Μ.Ε.Π.Ε.
33 PGG Energy Μ.Ε.Π.Ε.
34 Powerhill EE
35 Priamos Ενεργειακη P.S. EE
36 Prime Energy Α.Ε.
37 PV ENERGY
38 Ravasol EE
39 Rna Power AE
40 S.P. ENERGY AE
41 Saniprime AE
42 Selected Volt Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία
43 Sohne Kotsiovou Μον. ΕΠΕ
44 SOLAR ENERGY SOLUTION A.E.
45 Spes Solaris ΑΕ
46 SUNNY LAND ΜΕΠΕ
47 SUNSTORM ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
48 Tryfon Energy CORP Μ.Ε.Π.Ε.
49 Ts Energy, Γραμμένος Αθ.-Χελιδώνης Αν. Ο.Ε.
50 Venergia Ενεργειακή Α.Ε.
51 Vk Premium Συμβουλοι Επιχειρήσεων Μον/πη Επε
52 World Sun S.A
53 Zenith Energy
54 Α.Γεωργιάδης και ΣΙΑ Ο.Ε.
55 Α.Γιώσης και Δ.Ζακχαίος Ο.Ε.
56 Α.Γκατζίου - Σ.Παντζιαρέλα Ο.Ε. (Energy Green)
57 Α.Γκέγκας - Χ. Χασομέρης Ο.Ε
58 Α.Γούσης- Β.Ευθυμίου ΟΕ
59 Α.Καλαμπουκας και Σια
60 Α.Καραλή και ΣΙΑ ΟΕ
61 Α.Καρανικόλας κ Σια Οε
62 Α.Καρράς Α.Ε.
63 Α.Πανουση , Ε.Παπανικολαου ΟΕ
64 Α.Πηδηκτάκη και ΣΙΑ Ο.Ε.
65 Αγγελίδης Μιχάλης
66 Αγροκτήματα Καραχάλιου ΑΕ
67 ΑΔΑΜ ΑΕ
68 Αέναον Ενεργειακή ΑΕ
69 Αθανασάτος Γεώργιος ΟΕ
70 Αθανάσιος Αλεξόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ
71 Αιθήρ Ανανεώσιμες Ένα (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Ένα Ο.Ε.)
72 Αιθήρ Ανανεώσιμες Πέντε (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Πέντε Ο.Ε.)
73 Αιθήρ Ανανεώσιμες Τέσσερα (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Τέσσερα Ο.Ε.)
74 Αιθήρ Ανανεώσιμες Τρία (Α.Βαμβακάς-Ε.Μαρκάκης-Γ.Πανέτας και Γ.Τσίρμπας Ανανεώσιμες Τρία Ο.Ε.)
75 Αιτωλική Ενεργειακή
76 ΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
77 Ακροτατος Ενεργειακή Α.Ε.
78 Αλέξανδρος Αθανασίου ΕΕ
79 Αλεξης Πασχαλης
80 Αλκως Αεεα
81 ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.
82 Αναγνώστου Βάϊος
83 Αναστασία - Γεώργιος Γαβρήλος Ο.Ε
84 Αναστασία Παπαγεωργίου και Σια Ε.Ε.
85 Ανδρεάδου Αντωνόπουλος Ο.Ε
86 Ανδρέας Ι.Στιβαχτής-Λουκάς Ι.Στιβαχτής
87 ΑΝΚΥΡ Ε.Ε. - "Π.Ανδριγιαννάκη - Κ.Κύρου Ε.Ε."
88 Αντωνιάδης Νικόλαος & Σια Ο.Ε.
89 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.
90 Απόστολος Χ. Νικολάου ΜON.ΕΠΕ
91 Απόστολος Χριστόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ (Achaia Solar)
92 Αράπη Στυλιανή ΙΚΕ  (GROUP)
93 Αργώ ΑΕΒΕ
94 Αριστομένης Παπαγιαννόπουλος
95 Άρμα ΑΕΒΕ
96 Ασημακόπουλος Χρήστος
97 Αστραιος Ενεργειακή Α.Ε.
98 Ατκα ΕΠΕ
99 Αφοι Β.Μπακάλη και Σια ΟΕ
100 Αφοι Κ.Θηβαίου Ανελκυστήρες Ο.Ε.
101 ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΗ Ο.Ε.
102 Αφοί Καλυβιώτη ΑΕ
103 ΑΦΟΙ Λουλου ΕΠΕ Τεχνομεταλ
104 Αφοί Μαντζίνος - Μουστάκας Ο.Ε.
105 Αφοί Μιχελλαράκη Σ. Ο.Ε.
106 Αφοί Παπακώστα ΟΕ
107 Αφοι Σμυρνή Οε
108 Β Τσαπατώρης και ΣΙΑ ΟΕ
109 Β. Ηλιόπουλος κ. Σια οε
110 Β. Μπαμπαλιάρη και ΣΙΑ ΕΕ
111 Β.Μαυρέας-Ν.Δημόπουλος Ο.Ε.
112 Β.Οικονομίδης και Σια ΟΕ
113 Β.Ορφανός  και ΣΙΑ Ο.Ε.
114 Βαλσάμης Φ. Ηλίας
115 Βασιλειάδου Χ. Στράνταρης Α.  Βασιλειαδου Β. Ο.Ε.
116 Βασιλειάδου Χαρίκλεια-Τζανή Ευαγγελή Ο.Ε.
117 Βασίλης Βουλκόπουλος ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
118 Βασιλικη Καλυβιωτη
119 Βασιλική Στάικου και ΣΙΑ ΟΕ
120 Βεργος Ανανεωσιμες Πηγες ΙΚΕ
121 Βιδινιώτη Μαρια κ' Σια Οε
122 Βιδομετ Αβεε
123 Βιες ΑΕ
124 Βιομηχανία Πλαστηκοποιήσεων Γ.Ζαφειρόπουλος Α.Ε. - "COVERPLAST"
125 Βιττωρούλης Μ.&Π. ΟΕ
126 Βλάχος Α. - Μουγιος Β. Ο.Ε.
127 Βλάχος Λουκάς 
128 Βλάχου Ειρήνη
129 Βογιατζόγλου Systems A.Ε.
130 Βουλγαρης  Γεώργιος και Σια ΕΕ
131 Γ. & Η. Δανηλάτος Ο.Ε.
132 Γ. Καρακοντόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ
133 Γ. Κυανίδης- Ε.Χατζηπεγιού & ΣΙΑ ΟΕ (EMERSOL)
134 Γ.Α.Συρρή Μον. ΕΠΕ
135 Γ.Βέρρος-Θ.Στάμκος ΟΕ
136 Γ.ε.τ.ε.μ. Ενεργειακή
137 Γ.Κουκότσικας και ΣΙΑ ΟΕ
138 Γεω Ακίνητα ΑΤΕΚΕ
139 Γεωργαντα Ιωάν. Γαρουφαλια
140 Γεώργιος Αναστασίου και ΣΙΑ Ε.Ε.- Ηλιακτιδα
141 Γεωργιος Γραβιάς και ΣΙΑ ΕΕ
142 Γεώργιος Καρράς ΕΠΕ
143 Γεώργιος Κουτσουμπός & Σια ΕΕ
144 Γεωργιος Σταθακης
145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ Ε.Ε.
146 Γεώργιος Τσαρτσάλης και ΣΙΑ Ε.Ε.
147 Γεώργιος Φούζας-Ευάγγελος Φούζας Ο.Ε.
148 Γεώργιος-Χρήστος Αλογάριαστος Μ.ΕΠΕ
149 Γιαγκιόζης ΜΟΝ. ΕΠΕ
150 Γιάγκος Δ.Ευάγγελος
151 Γιάγκος Ιωάννης
152 Γιαννουσόπουλος Ενεργειακή Ε.Ε.
153 Γιαπουτζής Δ & Σια ΟΕ
154 Γκασδάρη Παναγιώτα
155 Γκιντιδης Χρ και σια ο.ε.
156 Γκλαβίνη Μαρθα
157 Γκλεζάκος Β. και Σακελλάκη Σ. Ο.Ε.
158 Γκολογκίνας Κίμων και Έλλη Ο.Ε
159 Γκοτσης Βασιλης
160 Γόντικας Χαραλαμπος
161 Γουδέλη Ελένη
162 Δ κ Σ Αναστόπουλος Α.Ε.
163 Δ. Τόλης και ΣΙΑ ΕΕ
164 Δ.Α. Κατσίγιαννης-Κατασκευαστική-Παραγωγή Ηλεκτρ.Ενέργειας
165 Δ.Γαλανης Φωτοβολταικά O.Ε.
166 Δ.Δουραμπεης κ. Σια Ε.Ε.
167 Δ.Ζιμβραγουδάκη - Κ.Βάτου Ο.Ε. (ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ Ο.Ε.)
168 Δ.Μαλαμούλης και ΣΙΑ ΟΕ
169 Δ.Μεξη -Μπουλκου και Σια Ε.Ε.
170 Δ.Νικολαιδου-Ε. Μεσσαρίτη Ο.Ε. (ΗΛΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε.)
171 Δ.Σ.Τρούλλος ΟΕ
172 Δανιηλίδης Κων/νος
173 Δεληγιαννίδης Κων/νος και ΣΙΑ ΟΕ
174 Δελφοί Ενεργειακή ΕΠΕ
175 Δενδρινος Ενεργεια Ο.Ε.
176 Δημ.Γ.Χατζηαντωνάκης - Αναστ.Συρίγου ΟΕ
177 Δημήτρης Τσινάνης και Σια ΟΕ
178 Δημήτριος Αδαμίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.
179 Δημήτριος Καρακατσανίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.
180 Δημήτριος Κολοβός
181 Δημητριος Κοντος -Ειρηνη Τσιμπάνου Ο.Ε.
182 Δημήτριος Πατσέας και Σια Ο.Ε.
183 Δημητρίου Σωκράτης και Σια Ο.Ε.
184 Διαχειριση Ηλιακης Ενεργειας ΑΕ
185 Δομοκατ Φωτοβολταικα ΑΕ
186 Δούκας Πάρις-Σωτήριος
187 ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
188 Δρόσος Γ. - Δρόσος Α. ΟΕ
189 Δρυμώνας Ενεργειακή και Τεχνική Ε.Ε.
190 Ε&Μ Κουμαρτζάκη και Σια ΟΕ
191 Ε. ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - Θ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ε.Ε.
192 Ε.Αστροπεκάκης και ΣΙΑ ΟΕ
193 Ε.Παραστατίδης Α.Ε.Ε. (Δ.Τ. ΕΜΕΛΚΑΤ ΑΕΕ)
194 Ελ.Ξανθάκης και Σια Ο.Ε.
195 Ελβιτέξ ΑΕΒΕ
196 Ελένη και Αθηνά Ιορδανίδου ΟΕ
197 Εμμανουηλ και Αναστασιος Μπενίσης ΟΕ
198 Εμμανουήλ Παντελεήμων
199 Εναλλακτ Ενεργειακή Μ.Ε.Π.Ε.
200 Εναλλακτική Ενεργειακή Επε
201 Ενεργειακή Γεώργιος Κίζας και ΣΙΑ ΟΕ
202 Ενεργειακή Δράση ΑΒΕΤΕ
203 Ενεργειακή Λέρου Ο.Ε.
204 Ενεργειακη προσηλιου επε
205 Ενεργειακή Σάμου ΑΕ
206 Ενεργειακή Τεχνική Βορείου Ελλάδος Α.Ε. - "Ε.ΤΕ.Β.Ε. Α.Ε."
207 Ένεργο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΕ
208 Ενιππέας Αναπτυξιακή
209 Εντοπ ΕΠΕ-Θ.Τοπαλιδης - Β.Τοπαλιδης Ε.Π.Ε
210 Εξαρχος Γκοτσινας και σια ο.ε
211 Ερκύνα Ενεργειακή Μεπε
212 Εταιρεια φωτοβολταικων Φαιδων Καστρο επε
213 Εταιρία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Καρδίτσας Ε.Π.Ε
214 Ευαγγελία Επισκόπου - Κων/νος Γαλάνης Ο.Ε.
215 Ευαγγελίδης Ευάγγελος Μ.Ε.Π.Ε
216 Ευάγγελος Δρίνιας ΑΕ Θέρμανση Ψύξη Ηλιακά
217 Ευθυμία Καλεντζώτη και ΣΙΑ Ο.Ε.
218 Ζ.Πετκογλου
219 Ζαμάλης Ιωάννης και Σοφία Ο.Ε.
220 Ζαραξ Ενεργειακή Α.Ε.
221 Ζαρκου και Σια Ο.Ε.
222 Ζαφειριαδης Αναστασιος 
223 Ζαφειριαδου Ολγα
224 Ζαχαρογιάννης ΑΕ
225 Ζενες Επε
226 Ζυγουνα Παρασκευή 
227 Ζωή Γεωργαντά και Στέλλα Γεωργαντά Ο.Ε.
228 Η.Καλαμαράς-Δ Γεωργακόπουλος Τεχνκή Ο.Ε.
229 Ηλεκτροδομή-Ενεργειακή κατασκευαστική ΙΚΕ
230 ΗΛΕΚΤΡΟΡΟΗ ΜΕΠΕ
231 Ηλιακή Ε.Ε.-Αθανασιάδης και ΣΙΑ Ε.Ε.
232 Ηλιακη Ροή Α.Ε. Παραγωγης Ηλ.Ενεργειας
233 Ηλιαχτίδα Ενεργειακή ΑΕ
234 Ηλιοδυναμική Ο.Νικολοπούλου-Α. Τσιφτσή & Σία ΕΕ
235 Ηλιοηλεκτρική Σ. Λουμάκης & Σία ΕΕ
236 Ηλιοσαρ ΑΕ
237 Θ. Ιατρού- Μ. Κωνσταντακέλλη ΟΕ
238 Θ. Ματζίνος & ΣΙΑ ΟΕ
239 Θ.Παπαχαραλάμπους - Δ.Πετράκου Ο.Ε.
240 Θ.Στρατομήτρος και ΣΙΑ Ε.Ε.
241 Θ.Τσόλης και ΣΙΑ ΟΕ
242 Θεμιστοκλής Β.Δριμάλας Μον.Ε.Π.Ε.
243 Θεοδόσιος Ματόπουλος και Σία Κως Ενεργειακή ΕΕ/ Kos Energy EE
244 Θεοδόσιος Ματόπουλος και Σία Λέσβος Ενεργειακή ΕΕ/ Lesvos Energy EE
245 Θεοδωρακόπουλος Ευάγγελος και σια Ο.Ε.
246 Θεόδωρος Μηνάς 
247 Θεοφάνης και Χαράλαμπος Σμάνης ΟΕ "Σμανης Ενεργειακή"
248 Θεοχάρης Θ.και ΣΙΑ Ε.Ε.
249 Θωμάς Ματόπουλος ΑΕΤΕ
250 Θωμας Σουμπάσης μεπε
251 Ι. και Δ. Παπαγεωργιου ΕΕ
252 Ι.Δούμουρας και ΣΙΑ ΟΕ
253 Ι.Σιολίδης και Σια
254 Ι.Σκληράκης-Ι.Γιακουμής Ο.Ε.
255 Ιβο Βισινταίνερ και ΣΙΑ ΟΕ
256 Ιμπίσογλου Τζεμάλ και Σια Ο.Ε.
257 Ιωάννης Κωνσταντίνου και ΣΙΑ ΟΕ Φωτοβολταικά
258 Ιωάννης Σημαντώνης και ΣΙΑ ΟΕ
259 Ιωάννης Τιτάκης και ΣΙΑ ΕΕ
260 Ιωάννης Ψαρογιάννης και ΣΙΑ ΕΕ
261 Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΧΟΥΤΟΣ Ο.Ε.
262 Κ.Tσούμας και ΣΙΑ ΟΕ
263 Κ.Γεωργιάδης και Σια - Ενεργειακή Μεγάρων Ένα ΕΕ
264 Κ.Κυριτσης-Γ.Κωστουλας-Χ.Κωστουλας
265 Κ.Μαλαμούλης και ΣΙΑ ΟΕ
266 Κ.Μοσχόπουλος - Ι.Μοσχόπουλος Ε.Ε. "THRAKI SOLAR"
267 Κ.Πολύζος - Σ.Κωστας και ΣΙΑ Ο.Ε Φωτοβολταικά Συστήματα
268 Κ.Τσιγγελίδης ΣΙΑ Ε.Ε.
269 ΚΑΖΑΚΟΥ ΘΩΜΑΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
270 Καλαιτζίδης Στ.-Χατζηπαυλίδης Αρτ. ΟΕ
271 Καλόγηρος Γεώργιος
272 Καλτέκης Κων/νος και Ευθύμιος Ο.Ε.
273 Καλτσου Κυριακή
274 Καλυβιώτη Ελένη
275 Καλφόπουλος Π. - Μιχαλά Λ. ΟΕ
276 Καούρης Π. & Δρακοπούλου Α. ΟΕ
277 Καπόλλας και ΣΙΑ ΟΕ
278 Καρασαββίδου Παναγιώτα
279 Καρατζή Α.Ε.
280 Κατοικία Ανώνυμη Κτηματικη και Οικοδομική
281 Κάτοπτρον Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
282 Κατσούλας Αριστείδης
283 Καψάλης Σπύρος
284 Κέδρος Ενεργειακή ΕΠΕ 
285 Κεραμιδά Παρασκευή
286 Κλαδης Νικολαος και Σια
287 Κλείδωνας Γ.και Σια ΕΕ
288 Κόκκαλη Ευδοξία και ΣΙΑ ΕΕ
289 Κόκκαλης Νικόλαος και ΣΙΑ ΕΕ
290 Κοκκίνης Β. - Γκοτσόπουλου Αγγελική ΟΕ
291 Κοκκοβιάδου Δέσποινα και ΣΙΑ ΕΕ
292 Κολοβος Αθανασιος
293 Κολοβός Αθανάσιος
294 Κολοβός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε.
295 Κοντογιάννη Μακρή Ευαγγελία και ΣΙΑ ΕΕ
296 Κουκιάς Α.Ε.
297 Κουκλίτικη Ενεργειακή ΕΠΕ
298 Κουντης Χρηστος A.E.
299 Κούρου Φωτεινή - Βενετίδης Στυλιανός ΟΕ
300 Κουτρουφίνης Γεώργιος
301 Κων/νος Χρονόπουλος  ΕΕ
302 Κων/νος Χρονόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ
303 Κωνσταντινομανωλάκης Νικόλαος
304 Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος
305 Κωνσταντίνος Σίμος - Πολυνίκης Σίμος Ο.Ε.
306 Κωνσταντοπούλου Βασιλική
307 Κώστας Σιαμίδης ΑΕ
308 Λάβρυς Φωτοβολταικά Πάρκα
309 Λεόπουλος Πέτρος και Σια ΕΕ
310 Λέρου Αγγελική
311 Λίθος - Περιβάλλον Α.Ε.
312 Λιούλιας Β. Κων/νος
313 Λιτσάκης Α. - Σταθοπούλου Γ. ΟΕ
314 Λογοθέτης Αλέξης
315 Λουίζος Κωνσταντίνου και ΣΙΑ Ο.Ε.
316 Λουκάς Λαλιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.-Envirelectric
317 Λούτσικο Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
318 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
319 Μ. Μπουτσάκης Γ. Χαρδαλιάς και ΣΙΑ ΟΕ
320 Μ.Γρένδα -Α.Χαλκιάς Ο.Ε.
321 Μ.Κουβελιωτης-Λ.Κουβελιωτης ΟΕ
322 Μ.Σταθόπουλος κ. Σία Ο.ε.
323 Μ.Τσολάκης Μον.ΕΠΕ
324 Μ.Χατζημάρκου και ΣΙΑ ΟΕ
325 Μάγγου Ευαγγελίτσα και ΣΙΑ ΕΕ
326 Μάγκος Μιχαήλ Κω/νος
327 Μαθια Φωτοβολταικά
328 Μακρής Αθανάσιος
329 Μακρής Ενεργειακή Μεγαλόπολης
330 Μακρίδου Ελένη & Σια Ο.Ε.
331 Μαλτέζος Μενέλαος και ΣΙΑ ΕΕ
332 Μανδάλακα Αντωνία και Ανδρεάδου Ευαγγελία ΟΕ
333 Μανές Χρήστος και υιος Ο.Ε.
334 Μαρία Ζαχαράκη και Σια ΕΕ
335 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
336 Μαρία Παραλίκα - Βασίλειος Βούκλιζας Ο.Ε.
337 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΗ- ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΤΣΑ Ο.Ε.
338 Μαρίκα Πωλογεώργη Α.Ε
339 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Π. ΚΑΙ ΣΑΒΟΥΡΗΣ Ν. ΕΕ - ELLIES POWER
340 Μαστορης Παναγιώτης
341 Μαστορης Χαραλαμπος
342 Μαστρογιαννίδου Κωνσταντία
343 Ματενλης Παυλος
344 Μελιάδη Ελένη και ΣΙΑ Ε.Ε.
345 Μερκος Φωτοβολταικά Ανώνυμη Εταιρεια 
346 Μηλιά Μαρία 
347 Μισοπαπας και σια ο.ε.
348 Μιχαέλα Σκουλά και ΣΙΑ Ε.Ε.
349 Μιχαήλ Σιτζίμης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε
350 Μιχαηλίδου Παρθένα - Πολυχρονίδου Δήμητρα
351 Μόραλη Μαρία
352 Μουστρούφης Νικόλαος
353 Μπακάλης Βασ. Και Σια ΟΕ
354 Μπαρμπούτης ενεργειακή ΙΚΕ
355 ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
356 Μπέλλου Αθηνά και Σια Ο.Ε.
357 Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ
358 Μπιμπλιάς Θ.-Κουγιουμτζής Θ. Ο.Ε
359 Μπίσας Ευάγγελος
360 Μπόκος Δημήτριος
361 Μπουζετος Ιωαννης
362 Μπούζουλας Π. και ΣΙΑ ΕΕ
363 Ν. Κυρκόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ
364 Ν. Νούλας - Α. Αμανατίδης Ε.Ε. Horizon E.E
365 Ν.Βασιλειάδης και Υοι Ο.Ε
366 Ν.Καμινιάρη και ΣΙΑ ΕΕ
367 Ν.ΚΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
368 Νιθάκο Ενεργειακή ΕΠΕ
369 Νικ.Ρισβανης κ. Σια ΟΕ
370 Νίκελ Ενεργειακή - Ν.Παραπόλας & ΣΙΑ Ο.Ε.
371 Νικολακάκης Αθανάσιος και Σια Ε.Ε.
372 Νικόλαος & Γεωργία Μαυροειδή Ο.Ε.
373 Νικόλαος Ανδρινόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. (Sun Hellas)
374 Νικόλαος Κ. Παπάδης και ΣΙΑ ΟΕ
375 Νίκος Στυλιανίδης ΕΕ
376 Νίτσος φβ μεπε
377 Νόδη Ενεργειακή Ικε , ΜΗΛΑΣ ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
378 Νοε Μεταλλικαί Κατασκευαί Αε
379 Νότης Αθανάσιος
380 Νότης Κυριάκος
381 Νότης Κωνσταντίνος
382 Ντεστάκος Δημ. & Σια Ο.Ε. - "SUNYAPAPI"
383 Οικολογική Ενέργεια ΕΠΕ
384 Οικονομάκης-Καρατζούλης-Μετρίδης ΟΕ(Solar kom)
385 Οριων Ενεργειακή Α.Ε.
386 Ουζούνη Σοφία και ΣΙΑ
387 ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ο.Ε. PHAETHON
388 ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΝΕΡΤΖΥ
389 Οφίδης Αρ.-Οφίδης Σοφ. Ο.Ε.
390 Π.Δελιάλη και ΣΙΑ Ο.Ε.
391 Π.Ι.Γκολέμης & Υιος Ε.Ε.
392 Π.Κριτσώνης και ΣΙΑ ΕΕ
393 Π.ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΚΑΙ Ν. ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΟΕ
394 Παναγιώτης Αμβροσιάδης και ΣΙΑ Ο.Ε.
395 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
396 Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος
397 Πανταζής Ενεργειακή ΜΕΠΕ
398 Παπαγεωργίου Σ κ Σια ΟΕ
399 Παπαδάκη Γεωργία
400 Παπαδόπουλος Δημήτριος και ΣΙΑ ΕΕ
401 Παπαδοπουλου Σημελα
402 Παπαθανασίου-Τατσίδης ΟΕ
403 Παράδεισος ΑΕ
404 Παρασκευή Γ. Χατζηαγγελίδου και σια Ε.Ε.
405 ΠΑΡΜΑΤΑ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
406 Πασάκη Γεωργία
407 Πατάκας Παυλος
408 Περικλής Μοάτσος και Σια Ε.Ε.
409 Περιφεριακή Ανάπτυξη Ενεργειακή ΕΠΕ
410 Πεταλάς Ιωάννης
411 Πέτικας Ανδρέας ΑΕΒΕ
412 Πέτρος Δαμδημόπουλος και Σια - Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΕ
413 Πηδιάκης Energy
414 Πολυξενίδης Γιώργος και Σια ΟΕ 
415 Πολυξενίδης Μιλτιάδης και Σία ΟΕ 
416 Πολυτσάκης Θεοδωρος
417 Πολυτσάκης Χρήστος
418 Πρίτσας Κωνσταντίνος-Σοφος Σωτήρης Ο.Ε.
419 Προμαχων Ενεργειακή
420 Ραβάνης Ιωάννης και Σια ΕΕ
421 Ράλλη Ιωάννα
422 Ρίνης Στυλιανός
423 Ρόκας Ηλιακή ΙΙ ΕΠΕ
424 Ρόκκας Κων/νος και Σια εε
425 Σ. Ευθυμιου - Δ. Σταθόπουλος Ο.Ε. 'Ηλιον Φωτοβολταική' 
426 Σ.Μαλαμούλη και ΣΙΑ ΟΕ
427 Σαγαίικα Φωτοβολταικό Παρκο ΕΠΕ
428 Σακελλακης Σταματίνα και ΣΙΑ ΕΕ
429 Σαμαράς Ι και Σια ΕΕ
430 Σαν Ελ ΜΕΠΕ
431 Σαφαρικας Νικ.Στοιδου Αικ.ο.ε.
432 Σερραϊκες Ενεργειακές Επενδύσεις Α.Ε.
433 Σιάκκας Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ
434 Σιαμπάνης Χαράλαμπος
435 Σιμώνης Αλεξανδρος και Σια ΕΕ
436 Σίνδη Ελένη
437 Σιώμος Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ
438 Σιώμου Ελένη και ΣΙΑ ΟΕ
439 Σκαρτσίλας Κών/νος
440 Σοφια Χ. Λεβέντη και Σια Ε.Ε.
441 Σοφος Σωτήρης Πρίτσας Κωνσταντίνος ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
442 Σπάρτση Θωμαή- Σπάρτσης Μιχαήλ-Ενεργειακή Ειρηνούπολης ΟΕ
443 Σπιθα παγωνα
444 ΣΠΙΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
445 Σπορτ Καμπ ΑΕ
446 Σπυρίδων Διαμαντης
447 Σπυρίδων Λαμπράκης και ΣΙΑ ΕΕ
448 Σπυρίδων Λαμπράκης και ΣΙΑ ΟΕ
449 Σπυριδώνης Ιωάννης
450 Σπυρόπουλος Θ. & Σια Ε.Ε. - "ΦΙΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"
451 Σπυρόπουλος Παρασκευάς
452 Σταθερόπουλος Γεώργιος
453 Σταθοπουλος Αριστειδης και Σια ΟΕ
454 Στέγη Α.Ε.
455 Στυλος Μενελαος και Σια ΕΕ
456 Συκομάνης Ιωάννης
457 Σώτος φβ μεπε
458 Τατσίδης και ΣΙΑ ΟΕ
459 ΤΕΚΑ Α.Ε.
460 Τελχις Ε.Π.Ε.
461 Τεχνική Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.
462 ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
463 Τζιανούμης Γεώργιος
464 Τζιντζιρόπουλος Θωμάς
465 Τζώρτζης ΑΤΕΒΕ
466 Τιριακιδης Βασιλειος ΑΒΕΤΕ
467 Τόδη Μ. - Κιτζας Κ. και ΣΙΑ ΟΕ
468 Τούλας Ηλίας& Σία Ο.Ε
469 Τρανιδου Δόμνα και σια ο.ε.
470 Τριανταφύλλου Ελενη
471 Τσακμάνης Φώτιος Σταμάτιος
472 Τσεκούρας Ανδρέας και ΣΙΑ EE
473 Τσεκούρας Ιωάννης και ΣΙΑ EE
474 Τσιβελεκίδης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ ΕΕ
475 Τσιμπουσλής Πασχάλης και ΣΙΑ Ο.Ε.
476 Τσινόπουλος Αντώνης
477 Τσιρόγιαννος Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
478 Τσίτσιος Διαμαντης
479 Τσόγιας Helio Energy OE
480 Υιοι Δημητριου Ποιμενίδη ΟΕ
481 Φ. Θεοπούλου και ΣΙΑ Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο.Ε.
482 Φ.ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
483 Φλωκα  Ενεργειακη ΑΕ
484 Φουντρίνκο ΑΕ
485 Φυτιλή Ε.-Φυτιλής Δ. Ο.Ε.
486 Φωτοβολταικά Παρκα Βεροια I  Α.Ε. 
487 Φωτοβολταϊκά Πάρκα Λυβικού Πελάγους Μ.ΕΠΕ
488 Φωτοβολταικά Πυργουδίου Γ.ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
489 Φωτοβολταϊκή Επιχ. Ηλεκτρ. Μον. ΕΠΕ
490 Φωτοβολταϊκή Κ&Σ Λουμάκης ΟΕ
491 Φωτοβολταικό Πάρκο Καρδίτσας,Αφοι Αναγνωστόπουλοι Ο.Ε.
492 Φωτοβολταικός Ηλεκτρισμός M.A.E.
493 Φωτοηλεκτρική Α. Τσιφτσή & Σία ΟΕ
494 Φωτοξένιος Ε.Π.Ε.
495 Φώτος Ζαχαρίας και ΣΙΑ Ο.Ε.
496 Χ. Γάσπαρης - Α. Καμαγιάννη Ο.Ε.
497 Χ. Μαχαιρας και Σια ΟΕ
498 Χ. Παρασκευόπουλος και Σια Ο.Ε.
499 Χ.Φραγκούλη και σια ε.ε.
500 Χαριτιδου Ευτυχια
501 Χασάπης Οδ. - Σπανού Άννα Ο.Ε.
502 Χατζηβασίλογλου Ευστάθιος
503 Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνος και Σια ΕΕ
504 Χατζηπαναγος Α.Ε.Ε.
505 Χατζηπέγιου Καίσαρ
506 Χελτσέ Ασπασία και Βερένα Ο.Ε.
507 Χρήστος Αλ.Ασημακούλας και Σια ΕΕ
508 Χρήστος Βαββας
509 Χριστίνα Δαμδημοπούλου και Σια - Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΕ
510 Χριστίνα Ταγάρη και Σια Ε.Ε.
   

Ομιλία Προέδρου ΣΠΕΦ στο Επιμελητήριο Άρτας

 

Κατόπιν πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Άρτας ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα παραστεί κεντρικός ομιλητής σε ειδική εκδήλωση με θέμα «Τρέχουσες Εξελίξεις και Δεδομένα στον Κλάδο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις» που διοργανώνει το Επιμελητήριο.  Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.