(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (742)

Επιστολή Ένωσης Φοροτεχνικών για την εισφορά

  • 05 Δεκεμβριου 2012 |
 
Σε συνέχεια συνεργασίας του ΣΠΕΦ με την ΠΕΦΕ (Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων), η τελευταία έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών ζητώντας να εκπίπτει ως δαπάνη από το εισόδημα των ηλεκτροπαραγωγών η εισφορά του ν. 4093/2012.  Επισυνάπτεται η επιστολή της ΠΕΦΕ.
 
 

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Διοίκηση Εθνικής Τράπεζας

 
Την Δευτέρα 3/12/12 πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Τράπεζας συνάντηση της Διοίκησης της τράπεζας με το Προεδρείο του ΣΠΕΦ.  Στην συνάντηση από πλευράς Εθνικής Τράπεζας συμμετείχαν οι κ.κ.: Δ. Δημόπουλος - Γεν. Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής, Φ. Παναγιωτόπουλος - Βοηθ. Γεν. Διευθ. Εταιρ. Τραπεζικής, Ν. Κόκκινος - Διευθυντής Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων, Σπ. Φλώρος - Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η κα Δ. Χαρέμη - Αναπλ. Διευθ. Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων.  Από πλευράς ΣΠΕΦ συμμετείχαν οι κ.κ. Στ. Λουμάκης - Πρόεδρος και Κ. Τσούμας - Αντιπρόεδρος.
 
Η συνάντηση εξελίχθηκε σε πολύ καλό κλίμα και τα βασικά της σημεία αφορούσαν:
 
- Η ΕΤΕ αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που δημιουργείται στον κλάδο με την επιβολή της έκτακτης εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των Φ/Β μονάδων.  Προς την κατεύθυνση αυτή διεξάγει stress test για το εύρος του σχετικού δανειακού της χαρτοφυλακίου με σκοπό την εξεύρεση των απαραίτητων εκείνων προσαρμογών στις κατηγορίες δανείων που θα παρουσιάσουν την μεγαλύτερη χρηματική "στενότητα".  Προς τον σκοπό αυτό η τράπεζα θα είναι έτοιμη από 1/1/13 να παρέχει σχετικές λύσεις, οπότε οι δανειολήπτες πελάτες της θα πρέπει να αποτείνονται στα καταστήματα της τράπεζας από το νέο έτος.  Η τράπεζα τέλος εκτιμά πως το σημαντικά χαμηλότερο του ανταγωνισμού ύψος των επιτοκίων της οριζόμενο ευθέως σε διαφανή βάση euribor + spread, προσφέρει σημαντική στήριξη στους προϋπολογισμούς των δανειοληπτών.    
 
- Αναλυτικά συζητήθηκε το πρόβλημα της ταμειακής κατάστασης του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και της αποκλίνουσας πορείας μονομερώς των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου, η οποία και δυστυχώς δοκιμάζει ακραία τις αντοχές των παραγωγών-δανειοληπτών αλλά και του τραπεζικού συστήματος.  Ενδιαφέρον υπήρξε σχετικά με την αποδέσμευση των χρημάτων των Energa και HellasPower που θα προσέδιδε μια σχετική ανάσα στο σύστημα, αλλά που ωστόσο δεν φαίνεται ακόμη στον ορίζοντα. 
 
- Τέλος εξετάστηκε αναλυτικά το πρόβλημα των στρεβλώσεων ως γενεσιουργού αιτίας της δημιουργίας σήμερα τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ ετησίως πλασματικού ελλείμματος στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ και των λύσεων αλλά και δράσεων που ο ΣΠΕΦ έχει αναλάβει προς διευκόλυνση της κατάστασης.  Συνοπτικά συζητήθηκε η λύση της διαχειριστής ενοποίησης των ταμείων αποπληρωμής όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτροπαραγωγών (συμβατικών και ΑΠΕ) που πρόσφατα ο ΣΠΕΦ εισηγήθηκε και η οποία εφαρμοζόμενη θα έφερνε όλους τους παραγωγούς σε υπερημερία 65 ημερών απαλλάσσοντας έτσι τις ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου από το άχθος των πλασματικών αυτών ελλειμμάτων που μονομερώς τις φέρνουν σήμερα στις 120+ ημέρες υπερημερίας. 

Η επόμενη μέρα της εισφοράς στα φωτοβολταϊκά

 

 

Αθήνα, 23/11/12

Προς:

Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων

 

Θέμα: Η επόμενη μέρα της εισφοράς στα φωτοβολταϊκά

Αξιότιμε κε/κα Βουλευτή,

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4093/2012 και της επιβολής ισοπεδωτικής και οριζόντιας εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των φωτοβολταϊκών μονάδων από 25 – 30%, βρισκόμαστε δυστυχώς στην δυσάρεστη θέση να αποταθούμε εκ νέου σε εσάς ως ύστατο «καταφύγιο» δημοκρατίας και ελέγχου των πράξεων της Κυβέρνησης αλλά και του Υπουργείου ΠΕΚΑ συνολικά. Διανύοντας την «επόμενη ημέρα» της εισφοράς αναλυτικά σας αναφέρουμε:

 

  • Για τα ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ μηδενική ευθύνη έχουν οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β. Σειρά ολιγωριών και αστοχιών της Πολιτείας που σχετίζονται με την για καιρό παύση δημοπρασιών δικαιωμάτων ρύπων, την αθέτηση μεταφοράς πόρων από το τέλος ΕΡΤ όπως ο ν. 3851/2010 προέβλεπε, τις στρεβλώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς στην Οριακή Τιμή Συστήματος ένεκα της προνομιακής τιμολογιακής μεταχείρισης των μονάδων φυσικού αερίου μέσω του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους που όχι μόνο συνεχίζουν να ισχύουν αλλά συζητείται να παραταθούν σε ορίζοντα επιπλέον διετίας, της εμπροσθοβαρούς ή ακόμη και πρόωρης επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Φ/Β μέσω της έκδοσης υπερπληθώρας αδειών και της ουδέποτε ανάκλησης τους αφού δεν προβλέπεται η ρητή λήξη τους, των επισφαλειών των εταιρειών λιανικής ηλεκτρισμού που ο Λειτουργός επωμίστηκε μη έχοντας λάβει τις απαραίτητες εγγυήσεις ως απαραιτήτως όφειλε, τα δεσμευμένα για καιρό χρήματα των Energa και HellasPower και τέλος το δάνειο των 140 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που περιέργως πλήρως αποσοβήθηκε, ευθύνονται αποκλειστικά και είναι όλα αρμοδιότητας του άστοχου κρατικού μηχανισμού.

  • Οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β, που παραμένουν απλήρωτοι για πέντε μήνες, μη δυνάμενοι να εξυπηρετήσουν τις δανειακές, φορολογικές, λειτουργικές ακόμη και βιοποριστικές τους ανάγκες, εύλογα είναι ανάστατοι και ερωτούν αφενός για το πότε θα εξοφληθούν τα οφειλόμενα και αφετέρου για το ποιος θα πληρώσει τα νέα ελλείμματα που λόγω των στρεβλώσεων στην χονδρεμπορική αγορά υπέρ των ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να παράγονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ παρά την εισφορά. Ακόμα και αν υποθέσουμε πως είναι νόμιμο και ηθικό να μεταφερθεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ στους προμηθευτές του, είναι άκρως προκλητικό ότι δεν υπάρχει συμμετοχή όλων των κλάδων ηλεκτροπαραγωγής στην εισφορά με οδυνηρό αποτέλεσμα το 80% αυτής να αφορά τα επαγγελματικά Φ/Β συστήματα.

  • Η επιβληθείσα εισφορά στον κύκλο εργασιών των φωτοβολταϊκών είναι απολύτως εξοντωτική. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες μονάδες που κατασκευάστηκαν κυρίως τα προηγούμενα χρόνια με πολύ υψηλότερα κοστολόγια και χωρίς επιδότηση αναπτυξιακού νόμου, αναμένονται ακόμη και πτωχεύσεις και σοβαρά εξ’ αυτών κοινωνικά προβλήματα. Χωρίς καμία απολύτως μέριμνα από την Πολιτεία για τον υφιστάμενο πανάκριβο τραπεζικό δανεισμό, πέραν της πρόκλησης σε επίπεδο εντυπώσεων που αυτή δημιουργεί, οφείλει πειστικά να απαντηθεί το γιατί μέρος του άχθους που αδίκως επεβλήθη δεν μετακυλύεται εξίσου νομοθετικά στο πολλαπλά κεφαλαιοποιημένο με κρατικά χρήματα τραπεζικό σύστημα. Με απλούστερα λόγια οφείλει οπωσδήποτε η Κυβέρνηση να εξασφαλίσει χαμηλότερα επιτόκια για τα υφιστάμενα δάνεια σε συνδυασμό με επιμήκυνση της διάρκειας τους όπως σε άλλες κατηγορίες ισχύει.

  • Από την επομένη της ψήφισης του ν. 4093/2012 με επείγουσα επιστολή μας στο αρμόδιο, βάσει του νόμου για την έκδοση της εφαρμοστικής Υ.Α., Υπουργείο ΠΕΚΑ θέσαμε το θέμα της έκπτωσης της εισφοράς από τον τζίρο των επιχειρήσεων μας. Θεωρούμε αδιανόητο το ενδεχόμενο να συντάσσουν οι παραγωγοί φορολογικές δηλώσεις εκκινώντας από τζίρο π.χ. 100 όταν εν τοις πράγμασι αυτός που θα εισπράττεται θα είναι 70 -75 λόγω της εισφοράς. Το μέγεθος της εισφοράς (25 – 30%) και το γεγονός ότι επιβλήθηκε οριζόντια στον τζίρο χωρίς καμία επιμέρους παραμετροποίηση, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παραγνώρισης του προβληματισμού αυτού αφού ουδείς δύναται να καταβάλει φόρο εισοδήματος σε χρήματα που δεν εισέπραξε και μάλιστα στο μέγεθος αυτό. Οτιδήποτε διαφορετικό θα είναι άκρως προκλητικό, άδικο και παρελκυστικό καθιστώντας τους παραγωγούς όμηρους της Εφορίας.

 

Αξιότιμοι κύριοι/ες Βουλευτές

Η σημερινή κατάσταση είναι άκρως εφιαλτική για τις εν λειτουργία Φ/Β μονάδες και οδηγεί μονοσήμαντα στον αφελληνισμό της ηλεκτροπαραγωγής που ως επί το πλείστον κινείται σε μικρομεσαία επίπεδα μεγέθους και αντοχών και φέρει πανάκριβο τραπεζικό δανεισμό. Ευελπιστώντας πως η λογική και η δημοκρατία λειτουργούν ακόμη στον τόπο μας, παρακαλούμε για τις ενέργειες και την συμπαράσταση σας προς την κατεύθυνση της άμεσης διόρθωσης όσων εκ των ανωτέρω πιστεύετε εφικτή στοχεύοντας στην ισόρροπη συμμετοχή όλων μας στην εκμετάλλευση του εθνικού ηλιακού μας πλούτου.

 

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

 

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

Παρέμβαση ΣΠΕΦ στο EUFORES στην Βουλή των Eλλήνων

Ο Πρόεδρος τους ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης κατόπιν πρόσκλησης παραβρέθηκε στη ημερίδα του EUFORES για τις ΑΠΕ στην Αθήνα, όπως διεξάχθηκε στην Βουλή των Ελλήνων την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012.  Στην παρέμβαση του αναφέρθηκε στις εκτεταμένες στρεβλώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταστήσουν την θυσία των Φ/Β μέσω της ισοπεδωτικής εισφοράς που αδίκως τους επεβλήθη κενό γράμμα για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ και τον ΛΑΓΗΕ.  Τα πλασματικά ελλείμματα της τάξης τουλάχιστον των 150 εκατ. ετησίως του λογαριασμού αυτού λόγω των στρεβλώσεων συνεχίζουν ανενόχλητα να παράγονται και μετά την εισφορά. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) που δυστυχώς αποτελεί την βάση του λογαριασμού ΑΠΕ είναι βαρύτατα προς τα κάτω νοθευμένη λόγω της παρέμβασης του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους,  καθιστώντας τον έτσι πλασματικά μονίμως ελλειμματικό και το ΕΤΜΕΑΡ επίσης τεχνητά σταθερά ανεπαρκές.  Όπως χαρακτηριστικά ελέχθη, η Πολιτεία μη μπορώντας να δικαιολογήσει τις επιβαλλόμενες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην μεγάλη συμμετοχή ακριβού και εισαγόμενου φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα, προτιμά να ποινικοποιεί τις ΑΠΕ και το ΕΤΜΕΑΡ του οποίου το 60% δεν πηγαίνει εν τέλει στις ΑΠΕ.  Πρακτικά λοιπόν το ΕΤΜΕΑΡ έχει καταστεί γενικό εργαλείο αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρισμού και όχι μέσο κάλυψης των αναγκών αποκλειστικά των ΑΠΕ όπως προσδιορίζει το όνομα του.

Επιστολή ΣΠΕΦ στους Βουλευτές για την επόμενη μέρα της εισφοράς

  • 23 Νοεμβριου 2012 |

Επιστολή στους Βουλευτές απέστειλε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 ο ΣΠΕΦ για την επόμενη μέρα της ισοπεδωτικής εισφοράς στια οικονομικά των εν λειτουργία Φ/Β μονάδων και τις δραματικές της συνέπειες.
 
Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.