(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Αυτοπαραγωγοί με εικονικό συμψηφισμό: Οι πολίτες-επενδυτές πληρώνουν, αλλά οι προμηθευτές δεν... συμψηφίζουν την παραγόμενη ενέργεια Νέο

 

Πηγή: Energypress 23/2/23

Ενώ η αυτοπαραγωγή σε επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος MW βρίσκεται σε νηπιακό θα λέγαμε ακόμη επίπεδο στη χώρα μας, εντούτοις κατά πως φαίνεται ξεσπούν το τελευταίο διάστημα σημαντικές εντάσεις μεταξύ προμηθευτών και φορέων έργων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering). 

Η αιτία είναι το γεγονός πως στα λίγα τέτοια έργα που έχουν κατασκευαστεί, ηλεκτριστεί και λειτουργούν, οι παραγωγοί και τα μέλη των φορέων στους οποίους ανήκουν (λ.χ. Ενεργειακές Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) δεν λαμβάνουν τίποτα από τα ευεργετήματα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού όπως προβλέπουν οι υπογεγραμμένες συμβάσεις και ο Νόμος, αλλά καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα στο ακέραιο τους λογαριασμούς καταναλώσεων που εκδίδει ο προμηθευτής για τις συμβεβλημένες στον ενεργειακό συμψηφισμό παροχές χωρίς να συμψηφίζει τίποτα από την παραγωγή των ενταγμένων στο σχήμα φωτοβολταϊκών μονάδων.  

Με άλλα λόγια το παραγόμενο ρεύμα από τις ενταγμένες στον Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό Φ/Β μονάδες δεν επιμερίζεται στους συμβεβλημένους αριθμούς παροχής, οπότε οι φορείς (Ενεργειακές Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και τα μέλη τους υφίστανται σοβαρή οικονομική βλάβη, αφού για να φτιάξουν τις μονάδες αυτές έχουν δαπανήσει σημαντικά χρήματα που τώρα δεν αποσβένουν. Την ίδια στιγμή και  για όσο διαιωνίζεται η κατάσταση αυτή, ο εκάστοτε προμηθευτής εκμεταλλεύεται και πωλεί σε τρίτους κανονικά το παραγόμενο ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά των αυτοπαραγωγών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει με επιστολή του στο energypress ο Στέλιος Λουμάκης, πρόεδρος του ΣΠΕΦ αλλά και πρόεδρος μιας τέτοιας ενεργειακής κοινότητας οικιακών καταναλωτών, των οποίων προμηθευτής είναι η ΔΕΗ, «οι υποσχέσεις που έδινε όλο το προηγούμενο διάστημα η ΔΕΗ στους αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, πως σύντομα δηλαδή θα αναβαθμίσει το μηχανογραφικό της σύστημα ώστε να πιστωθούν τη συσσωρευμένη παραγωγή τους και στο εξής ο συμψηφισμός να λειτουργήσει κανονικά, έχουν εξαντλήσει την υπομονή των θιγομένων, αφού μέχρι σήμερα έχουν αποδειχθεί κενό γράμμα. 

Μπροστά στην πίεση της αδιέξοδης κατάστασης που διαμορφώνεται, η ΔΕΗ εσχάτως επικοινώνησε μια προσωρινή λύση στους εν θέματι αυτοπαραγωγούς, ήτοι πως στους λογαριασμούς για τις συμβεβλημένες καταναλώσεις που εκδίδει δεν θα χρεώνει καθόλου ανταγωνιστικές χρεώσεις, αλλά μόνο τις ρυθμιζόμενες. Όμως και αυτή η λύση απεδείχθη κενό γράμμα από πλευράς ΔΕΗ, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα να χρεώνει ολόκληρη την καταναλωθείσα ενέργεια και να μην πιστώνει τίποτα από την παραχθείσα του συμμετέχοντος στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό φωτοβολταϊκού σταθμού». 

Αυτό που φαίνεται να ξεχειλίζει το ποτήρι της οργής των αυτοπαραγωγών είναι πως «το νομικό πλαίσιο για τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στη χώρα μας βρίσκεται στη μορφή που το ξέρουμε σήμερα ήδη από το 2019. Οπότε αν τρία χρόνια τώρα κάποιοι τουλάχιστον προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η δεσπόζουσα επιχείρηση, δεν έχει πράξει τίποτα για να προσαρμοστεί στο πλαίσιο αυτό, αλλά και στις υποχρεώσεις των συμβάσεων που υπογράφει, ποιος μπορεί να προβλέψει πραγματικά το πότε οι αυτοπαραγωγοί αυτοί θα αποσβέσουν τις επενδύσεις τους στην κατά τα άλλα πολυδιαφημισμένη αυτοπαραγωγή»; 

Την ίδια στιγμή μάλιστα που στην πράξη συμβαίνουν τα παραπάνω, το Υπουργείο με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο εισάγει ακόμη πιο «εξωτικά» σχήματα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ήτοι μεταξύ και διαφορετικών Προμηθευτών και όχι μόνο ενός, εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού με ταυτοχρονισμό και πολλά άλλα, τα οποία ωστόσο για τους γνωρίζοντες τα προβλήματα φαντάζουν πραγματικά επιστημονική φαντασία… 

Η ΔΕΗ από την πλευρά της, πέραν των υποσχέσεων που δίνει για μη χρέωση ανταγωνιστικού σκέλους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ως προσωρινή λύση (αλλά που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα), υπογραμμίζει πως σε κάθε περίπτωση τα χρήματα που καταχρηστικά τώρα χρεώνει και εισπράττει από τους καταναλωτές που δεν πιστώνονται την αναλογούσα παραγωγή τους από τον Φ/Β σταθμό που συμμετέχει στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της Ενεργειακής Κοινότητάς τους, θα τους επιστραφούν. «Οι αυτοπαραγωγοί δεν ικανοποιούνται από τις υποσχέσεις αυτές, αφού ούτε χρονικός ορίζοντας υπάρχει για το πότε θα συμβεί αυτό, ούτε πλαίσιο καταβολής τους εντόκως υφίσταται, ούτε διοικητικές για τη δεσπόζουσα επιχείρηση ποινές, ενώ ακόμα και αν όλα αυτά υπήρχαν, σε τίποτα δεν βοηθούν τους αυτοπαραγωγούς στον παρόντα χρόνο των ακριβών τιμών λιανικής να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους αλλά και να προστατευτούν από τη λαίλαπα της ακριβής ενέργειας» δηλώνει ο κ. Λουμάκης. 

Ενώ η αυτοπαραγωγή σε επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος MW βρίσκεται σε νηπιακό θα λέγαμε ακόμη επίπεδο στη χώρα μας, εντούτοις κατά πως φαίνεται ξεσπούν το τελευταίο διάστημα σημαντικές εντάσεις μεταξύ προμηθευτών και φορέων έργων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering). 

Η αιτία είναι το γεγονός πως στα λίγα τέτοια έργα που έχουν κατασκευαστεί, ηλεκτριστεί και λειτουργούν, οι παραγωγοί και τα μέλη των φορέων στους οποίους ανήκουν (λ.χ. Ενεργειακές Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) δεν λαμβάνουν τίποτα από τα ευεργετήματα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού όπως προβλέπουν οι υπογεγραμμένες συμβάσεις και ο Νόμος, αλλά καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα στο ακέραιο τους λογαριασμούς καταναλώσεων που εκδίδει ο προμηθευτής για τις συμβεβλημένες στον ενεργειακό συμψηφισμό παροχές χωρίς να συμψηφίζει τίποτα από την παραγωγή των ενταγμένων στο σχήμα φωτοβολταϊκών μονάδων.  

Με άλλα λόγια το παραγόμενο ρεύμα από τις ενταγμένες στον Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό Φ/Β μονάδες δεν επιμερίζεται στους συμβεβλημένους αριθμούς παροχής, οπότε οι φορείς (Ενεργειακές Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και τα μέλη τους υφίστανται σοβαρή οικονομική βλάβη, αφού για να φτιάξουν τις μονάδες αυτές έχουν δαπανήσει σημαντικά χρήματα που τώρα δεν αποσβένουν. Την ίδια στιγμή και για όσο διαιωνίζεται η κατάσταση αυτή, ο εκάστοτε προμηθευτής εκμεταλλεύεται και πωλεί σε τρίτους κανονικά το παραγόμενο ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά των αυτοπαραγωγών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει με επιστολή του στο energypress ο Στέλιος Λουμάκης, πρόεδρος του ΣΠΕΦ αλλά και πρόεδρος μιας τέτοιας ενεργειακής κοινότητας οικιακών καταναλωτών, των οποίων προμηθευτής είναι η ΔΕΗ, «οι υποσχέσεις που έδινε όλο το προηγούμενο διάστημα η ΔΕΗ στους αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, πως σύντομα δηλαδή θα αναβαθμίσει το μηχανογραφικό της σύστημα ώστε να πιστωθούν τη συσσωρευμένη παραγωγή τους και στο εξής ο συμψηφισμός να λειτουργήσει κανονικά, έχουν εξαντλήσει την υπομονή των θιγομένων, αφού μέχρι σήμερα έχουν αποδειχθεί κενό γράμμα. 

Μπροστά στην πίεση της αδιέξοδης κατάστασης που διαμορφώνεται, η ΔΕΗ εσχάτως επικοινώνησε μια προσωρινή λύση στους εν θέματι αυτοπαραγωγούς, ήτοι πως στους λογαριασμούς για τις συμβεβλημένες καταναλώσεις που εκδίδει δεν θα χρεώνει καθόλου ανταγωνιστικές χρεώσεις, αλλά μόνο τις ρυθμιζόμενες. Όμως και αυτή η λύση απεδείχθη κενό γράμμα από πλευράς ΔΕΗ, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα να χρεώνει ολόκληρη την καταναλωθείσα ενέργεια και να μην πιστώνει τίποτα από την παραχθείσα του συμμετέχοντος στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό φωτοβολταϊκού σταθμού». 

Αυτό που φαίνεται να ξεχειλίζει το ποτήρι της οργής των αυτοπαραγωγών είναι πως «το νομικό πλαίσιο για τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στη χώρα μας βρίσκεται στη μορφή που το ξέρουμε σήμερα ήδη από το 2019.  Οπότε αν τρία χρόνια τώρα κάποιοι τουλάχιστον προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και η δεσπόζουσα επιχείρηση, δεν έχει πράξει τίποτα για να προσαρμοστεί στο πλαίσιο αυτό, αλλά και στις υποχρεώσεις των συμβάσεων που υπογράφει, ποιος μπορεί να προβλέψει πραγματικά το πότε οι αυτοπαραγωγοί αυτοί θα αποσβέσουν τις επενδύσεις τους στην κατά τα άλλα πολυδιαφημισμένη αυτοπαραγωγή»; 

Την ίδια στιγμή μάλιστα που στην πράξη συμβαίνουν τα παραπάνω, το Υπουργείο με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο εισάγει ακόμη πιο «εξωτικά» σχήματα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ήτοι μεταξύ και διαφορετικών Προμηθευτών και όχι μόνο ενός, εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού με ταυτοχρονισμό και πολλά άλλα, τα οποία ωστόσο για τους γνωρίζοντες τα προβλήματα φαντάζουν πραγματικά επιστημονική φαντασία… 

Η ΔΕΗ από την πλευρά της, πέραν των υποσχέσεων που δίνει για μη χρέωση ανταγωνιστικού σκέλους στους λογαριασμούς κατανάλωσης ως προσωρινή λύση (αλλά που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα), υπογραμμίζει πως σε κάθε περίπτωση τα χρήματα που καταχρηστικά τώρα χρεώνει και εισπράττει από τους καταναλωτές που δεν πιστώνονται την αναλογούσα παραγωγή τους από τον Φ/Β σταθμό που συμμετέχει στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της Ενεργειακής Κοινότητάς τους, θα τους επιστραφούν. «Οι αυτοπαραγωγοί δεν ικανοποιούνται από τις υποσχέσεις αυτές, αφού ούτε χρονικός ορίζοντας υπάρχει για το πότε θα συμβεί αυτό, ούτε πλαίσιο καταβολής τους εντόκως υφίσταται, ούτε διοικητικές για τη δεσπόζουσα επιχείρηση ποινές, ενώ ακόμα και αν όλα αυτά υπήρχαν, σε τίποτα δεν βοηθούν τους αυτοπαραγωγούς στον παρόντα χρόνο των ακριβών τιμών λιανικής να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους αλλά και να προστατευτούν από τη λαίλαπα της ακριβής ενέργειας» δηλώνει ο κ. Λουμάκης. 

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να σταλούν εξώδικα εκ μέρους των αυτοπαραγωγών και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν προσφυγές στην δικαιοσύνη όχι όμως μόνο αστικού χαρακτήρα κατά της ΔΕΗ αλλά και κατά στελεχών της που έχουν την ευθύνη. «Ιδίως μάλιστα σε περιπτώσεις εξόφλησης λογαριασμών ρεύματος μέσω ενεργής πάγιας τραπεζικής εντολής που ακόμη και αν απενεργοποιηθεί δεν προλαβαίνει να ανασταλεί η καταχρηστική είσπραξη του λογαριασμού από την ΔΕΗ, τα πράγματα ενδέχεται νομικά να οξυνθούν ακόμη περισσότερο. Πόσο μάλλον αν η ΔΕΗ διανοηθεί όπως υπογραμμίζουν παράγοντες του χώρου να αποστείλει εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης στους θιγόμενους αυτοπαραγωγούς που όχι μόνο δεν της χρωστούν αλλά τους οφείλει κιόλας» τονίζει ο κ. Λουμάκης. 

 
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 24 Φεβρουαριου 2023 07:07
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.