(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Δελτία Τύπου (410)

Συμμετοχή ΣΠΕΦ σε ημερίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης για το PV parity

 
Ο ΣΠΕΦ συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 3 Ιουλίου στην Αθήνα το Πολυτεχνείο Κρήτης με θέμα το κόστος της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα.  Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής ο Πρόεδρος κος Στέλιος Λουμάκης στην παρουσίαση του ανέδειξε την παράμετρο του αποφευγόμενου κόστους για τον καταναλωτή από την λειτουργία των Φ/Β συστημάτων ένεκα και των μηχανισμών λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού.
 
Ακολούθως επισυνάπτεται η παρουσίαση.
 

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στην Επιτροπή Πιστοποίησης Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών

 

Ο ΣΠΕΦ δια του Προέδρου του κου Στέλιου Λουμάκη συμμετέχει στην ομάδας εργασίας που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος‐Πολυτεχνείου Κρήτης και την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης–Πιστοποίησης HellasCert, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης PVTRIN η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου και ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων στη χώρα μας ενώ παράλληλα να προσδώσει διεθνή αναγνωρισιμότητα στους επαγγελματίες του χώρου.
Το Σχήμα θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024, τη σχετική κατευθυντήρια οδηγία του ΕΣΥΔ και του ΕΟΠΠΕΠ. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πρότυπου Σχήματος που θα ενσωματώνει τις ανάγκες του κλάδου, θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/EΚ και θα ικανοποιεί τα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση του ως «Εθνικού Σχήματος Πιστοποίησης Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων».

Το α΄ 5μηνο η επιδότηση της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

 

Αθήνα, 27/6/12

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΠΕΦ: Το α΄ 5μηνο η επιδότηση της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο μέσω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους κόστισε στους καταναλωτές τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια προσπάθεια στρέβλωσης της πραγματικότητας και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης σχετικά με τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν και εξακολουθούν να οδηγούν σε οικονομική ασφυξία το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Όλες αυτού του τύπου οι αναφορές καταλήγουν αυθαιρέτως και άνευ μαθηματικής τεκμηρίωσης ότι αιτία του κακού είναι οι ΑΠΕ και δη τα φωτοβολταϊκά αποσιωπώντας επιμελώς τόσο την προφανή διόγκωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ (κατά τουλάχιστον 5.500.000 Ευρώ μηνιαίως) σε περίπτωση έναρξης αμοιβής των παραγωγών ΣΗΘΥΑ με Feed in Tariff (γεγονός για το οποίο ο ΣΠΕΦ έχει ήδη προσφύγει στο ΣτΕ) όσο και τις αναίτιες «επιδοτήσεις» που απολαμβάνει η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και που μόνο κατά το α’ πεντάμηνο του 2012 κόστισαν στους Έλληνες καταναλωτές τουλάχιστον 50.000.000 Ευρώ μέσω του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ).

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο όταν καλούνται να λειτουργήσουν στο τεχνικό τους ελάχιστο (το οποίο και ορίζεται στο 60% της ονομαστικής τους ισχύος) αμείβονται με το μεταβλητό τους κόστος πλέον περιθωρίου 10% (μηχανισμός ΜΜΚ), και όχι με την δηλωθείσα ανταγωνιστική προσφορά τους στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) που αυτός εκκαθαρίζεται από τον ΛΑΓΗΕ. Έτσι καταρχήν παύει να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των μονάδων αυτών και συνεπώς το ρίσκο της μη ένταξης τους στο σύστημα αν κάποια προσφορά τους αποδειχθεί ακριβότερη από τον ανταγωνισμό οπότε απορριφθεί. Τους τελευταίους μήνες δυστυχώς ωστόσο, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο να λειτουργούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στο τεχνικό τους ελάχιστο αποφεύγοντας έτσι τον ανταγωνισμό. Ας σημειωθεί εδώ πως ο ανταγωνισμός στην ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα είναι βασικό στοιχείο υγείας της αγοράς αφού στις εν λόγω τεχνολογίες δεν υπεισέρχεται καμία στοχαστικότητα (π.χ. λόγω καιρού που υφίσταται στις ΑΠΕ) όσον αφορά την διαθεσιμότητα τους ανά πάσα στιγμή. Πολύ δε περισσότερο όταν η έλλειψη στοχαστικότητας αυτή ανταμείβεται κιόλας από τον ΑΔΜΗΕ με τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) και συγκεκριμένα με την πάγια αμοιβή των 45.000 ευρώ /MW εγκατεστημένης ισχύος ετησίως ασχέτως χρόνου λειτουργίας.

Η ουσιαστικότερη στρέβλωση ωστόσο αρχίζει όταν οι μονάδες αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν στο τεχνικό τους ελάχιστο ακόμη και όταν η ζήτηση είναι χαμηλή και υπό ορθολογικές συνθήκες θα έπρεπε να τεθούν εκτός συστήματος αφού η ζήτηση καλύπτεται επιτυχώς από τις φθηνότερες λιγνιτικές μονάδες (π.χ. τις νυχτερινές ώρες). Η υγιής δηλαδή αρχιτεκτονική της αγοράς στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και της ΟΤΣ με την οποία αυτός εκκαθαρίζεται, προβλέπει ότι η ένταξη μονάδων στο σύστημα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με την ζήτηση για φορτία, εκκινώντας πάντοτε από τις φθηνότερες μονάδες και οδεύοντας αυξανομένων των αναγκών προς τις ακριβότερες, σύμφωνα με τις επίσημες προσφορές τους. Σε καμία περίπτωση δηλαδή ο διαχειριστής, με σκοπό να καλύψει κάποιο πρόσθετο φορτίο, δύνανται να εντάξει στο σύστημα μια ακριβότερη μονάδα μειώνοντας ή αφήνοντας απ’ έξω μια φθηνότερη και χωρίς να υπάρχει πραγματικό τεχνικό πρόβλημα της φθηνότερης.

Δυστυχώς στην Ελλάδα ο παραπάνω ορθολογισμός παρακάμφθηκε με την θέσπιση του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ) ως καταρχήν προσωρινού μέτρου πριν έξι χρόνια, ενώ η συνέχιση της ύπαρξης του ακόμη και σήμερα με συνεχείς παρατάσεις ίσως αποτελέσει την αιτία της οικονομικής κατάρρευσης εν τέλει της αγοράς συνολικά. Παρεμβαίνοντας ο μηχανισμός αυτός εντάσσει –καθ’ υπέρβαση κάθε λογικής- συστηματικά και προνομιακά στο σύστημα καθημερινά και για πολλές κυρίως νυχτερινές ώρες τις ακριβότερες μονάδες φυσικού αερίου εις βάρος των φθηνότερων λιγνιτικών. Έτσι οι καταναλωτές (βιομηχανικοί και οικιακοί) ζημιώνονται αφού πληρώνουν ακριβότερα την ενέργεια που κάλλιστα θα μπορούσαν να απολαύσουν φθηνότερα, η ΔΕΗ επίσης ζημιώνεται αφού οι λιγνιτικές της μονάδες υπολειτουργούν και ο διαχειριστής καταβάλει στους παραγωγούς αυτούς σημαντικά ποσά που κανονικά θα απέφευγε. Επιτομή της στρέβλωσης αυτής είναι η πλήρης πλέον αναντιστοιχία του πραγματικού χονδρεμπορικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με την επίπλαστη κατά τα λοιπά ΟΤΣ αφού όλη η ενέργεια που εγχέεται στο σύστημα μέσω του ΜΜΚ δεν προσμετράται σε αυτήν. Έτσι σχεδόν μοναδική πρακτική χρησιμότητα της ΟΤΣ απομένει να είναι η δυσφήμιση των ΑΠΕ αφού το πλήρες κόστος τους (feed-in-tariff) συγκρίνεται αποκλειστικά με τον «φανταστικό» αυτό αριθμό (που αποτελεί υποσύνολο του κόστους της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής) για τον υπολογισμό του τέλους ΕΤΜΕΑΡ και των άλλων κατ’ επίφαση πόρων τους. Ας δούμε όμως την πραγματικότητα σε αριθμούς:

Κατά τις νυχτερινές ως επί τω πλείστον ώρες και προκειμένου οι μονάδες φυσικού αερίου να παραμείνουν σε λειτουργία στο τεχνικό τους ελάχιστο, που κανονικά λόγω περιορισμένης ζήτησης θα έπρεπε να τεθούν εκτός, μερικές ή και όλες οι λιγνιτικές μονάδες (παρ’ ότι φθηνότερες) αναγκάζονται οικειοθελώς να μειώνουν την ισχύ τους ώστε παραδόξως να προκύψει χώρος για τις ακριβότερες φυσικού αερίου. Όμως:

    •    Κατά τις νυχτερινές ώρες η ΟΤΣ κινείται στα επίπεδα των 40 ευρώ / MWh που άπτεται της λειτουργίας – προσφοράς των λιγνιτικών.

    •    Το πλήρες Μεταβλητό Κόστος +10% στο τεχνικό ελάχιστο των μονάδων φυσικού αερίου κινείται στα επίπεδα των 100 ευρώ / MWh.

    •    Έτσι η ενέργεια που υποκαθιστούν οι μονάδες φυσικού αερίου πληρώνεται πολύ ακριβότερα από τον διαχειριστή στα 100 ευρώ / MWh συγκρινόμενη με την λιγνιτική που ορθολογικά έπρεπε να είναι προτιμητέα ως φθηνότερη και θα πληρωνόταν στα 40 ευρώ / MWh στα πλαίσια της ΟΤΣ.

    •    Μια τυπική ημέρα με υψηλά φορτία και λειτουργική διαθεσιμότητα των λιγνιτικών μονάδων, εξαιτίας της «οικιοθελούς» μείωσης της ισχύος των φθηνότερων λιγνιτικών (κατά μέσο όρο 10 λιγνιτικές μονάδες μειώνουν κατά 40% το φορτίο τους για 6 ώρες ημερησίως) προς ένταξη μέσω του ΜΜΚ των διπλάσια και πλέον ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου, ποσότητα ενέργειας τουλάχιστον 6.750 MWh εγχέεται ημερησίως από αυτές και συνεπώς η αγορά επιβαρύνεται καθημερινά με το ποσό των 405.000 ευρώ (6.750 MWh x (100ευρώ – 40ευρώ) από την στρέβλωση αυτή, αφού η διαφορά μεταξύ της ΟΤΣ (40 ευρώ / MWh) και του ΜΜΚ+10% (100 ευρώ / MWh) πληρώνεται στους παραγωγούς αυτούς στα πλαίσια του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (MMK) και ανακτάται πλήρως από τους Προμηθευτές και εν συνεχεία τους καταναλωτές.

Με βάση τα ανωτέρω αλλά και τα αναλυτικά στοιχεία εκκαθάρισης του συστήματος για το πρώτο πεντάμηνο του 2012, η λιγνιτική παραγωγή που υποκαταστάθηκε μόνο κατά τις βραδινές ώρες, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε υποκατάσταση και σε άλλες ώρες της ημέρας παρότι οι αντίστοιχες λιγνιτικές μονάδες ήταν διαθέσιμες, ήταν συνολικά 804.000 MWh και κατανέμεται ως εξής:

 

Περίοδος

Ενέργεια από μονάδες Φ.Α. μέσω ΜΜΚ*

Ιανουάριος 2012

110.000 MWh

Φεβρουάριος 2012

53.000 MWh

Μαρτιος 2012

143.000 MWh

Απρίλιος 2012

245.000 MWh

Μάιος 2012

253.000 MWh

Σύνολο 1ου 5μήνου 2012

804.000 MWh

*Επίσημα στοιχεία ΑΔΜΗΕ

Συνεπώς υπάρχει επιβάρυνση του καταναλωτή κατά το α’ πεντάμηνο του 2012 της τάξης των 48.240.000 ευρώ (804.000 MWh x (100 – 40) ευρώ/MWh) από την στρέβλωση του ΜΜΚ ο οποίος αφενός εντάσσει τεχνηέντως και καθ’ υπέρβαση κάθε λογικής ακριβότερες μονάδες στην θέση των φθηνότερων και αφετέρου τα χρήματα αυτά δεν περνούν μέσα από το ανταγωνιστικό χρηματιστήριο του ΗΕΠ και της ΟΤΣ την οποία και εν τέλει κατάφορα νοθεύουν αφού παρακάμπτοντας την, την κρατούν σε ένα τεχνητά χαμηλό και πλασματικό επίπεδο. Έτσι το τέλος ΕΤΜΕΑΡ το οποίο χρηματοδοτεί τον ΛΑΓΗΕ για τις ΑΠΕ πρέπει να καλύψει ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος διαφοράς Εγγυημένης Τιμής (Feed-in-Tariff) – ΟΤΣ, δυσφημώντας τες χωρίς πραγματική αιτία αφού το πρόβλημα συνίσταται στον αφαιρετέο της πράξης που παραμένει πλασματικά χαμηλός εξαιτίας της στρέβλωσης του ΜΜΚ. Ας σημειωθεί τέλος εδώ ότι η επιβάρυνση του καταναλωτή από τον ΜΜΚ δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ανωτέρω ποσά που αφορούν μόνο στο προφανές σκέλος της υποκατάστασης φθηνής λιγνιτικής ενέργειας την νύχτα. Υπάρχουν επιπλέον κι αρκετές άλλες ώρες μέσα στην ημέρα όπου οι μονάδες φυσικού αερίου δεν αμείβονται βάσει της ανταγωνιστικής προσφοράς τους στα πλαίσια του ΗΕΠ, αλλά βάσει της υψηλότερης τιμής που προκύπτει από τον ΜΜΚ.

Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι η αμοιβή μέσω του ΜΜΚ που θεσμοθετήθηκε ως προσωρινή και διατηρείται μέσω παρατάσεων εδώ και μία 6ετία είχε αρχικά προσαύξηση 5% ενώ αυτή αυξήθηκε σε 10% τον Δεκέμβριο του 2010 (ΦΕΚ Β’ 2046 / 3-12-10).

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές πως οι μονάδες φυσικού αερίου εξασφαλίζουν σημαντικά έσοδα μέσω του ΜΜΚ και μάλιστα καθ’ υπέρβαση κάθε λογικής ανταγωνισμού, τα οποία και εισπράττουν από τον ΑΔΜΗΕ που πληρώνει κανονικά. Έτσι έχουν περιορίσει σημαντικά την έκθεση τους στον ΛΑΓΗΕ που βρίσκεται σε στάση πληρωμών επί τρεις μήνες προς τις ΑΠΕ για τις οποίες και αποτελεί μοναδική πηγή εισοδήματος.

Καταλήγοντας λοιπόν είναι απολύτως προφανές πως αν δεν καταργηθεί άμεσα ο ΜΜΚ ως όφειλε άλλωστε ήδη, δεν είναι δυνατόν να ομιλούμε για εξορθολογισμό της αγοράς και για μοντέλο Feed-in-Premium στις ΑΠΕ βασισμένο στην ΟΤΣ. Η κατάργηση του ΜΜΚ θα δημιουργήσει έναν υγιή ανταγωνισμό στην ενέργεια, η οποία θα βασίζεται πρωτίστως στην αξιοποίηση του εγχώριου και φθηνού λιγνιτικού πλούτου σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη του εθνικού ενεργειακού μας προϊόντος των ΑΠΕ χωρίς στρεβλώσεις

 

Συνέντευξη Στέλιου Λουμάκη στο Energy Press για τα οικονομικά του ΛΑΓΗΕ και των ΑΠΕ

 

Την Δευτέρα 25/6/12 δημοσιεύτηκε η εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης στο EnεrgyPress με θέμα τα οικονομικά της αγοράς ενέργειας και του ΛΑΓΗΕ ειδικότερα ως προς τις ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά.  Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται στο αρχείο που ακολουθεί.
 
 

Προσφυγή στο ΣτΕ για τη ΣΗΘΥΑ

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Υπ’ όψη: Υπουργού κου Ευάγγελου Λιβιεράτου

Κοιν: Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ - κo Σταύρο Καλαφάτη

Υφυπουργό ΠΕΚΑ - κo Ασημάκη Παπαγεωργίου

 

Θέμα: Προσφυγή στο ΣτΕ για τη ΣΗΘΥΑ

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, ως φορέας εκπροσώπησης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, κατέθεσε την 11η Μαΐου 2012 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αρ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β΄ 889/22.3.2012) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «καθορισμού των λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση των Μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή και Συμπαραγωγή Υψηλής Αποδοτικότητας και τη συμμετοχή τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Σύστημα Εγγυημένων Τιμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και την αποζημίωση αυτών».

Η ως άνω αίτηση ακύρωσης, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε στη παρούσα, κοινοποιήθηκε αυθημερόν και στο γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μανιάτη απ’ όπου και έλαβε αρ. πρ. 8421/11.05.2012. Περαιτέρω, ο Σύνδεσμός μας ενημέρωσε σχετικώς και τον τ. Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Τσάλτα με δύο επιστολές, οι οποίες έλαβαν τους αρ. πρ. 2456/18.05.12 και 2730/14.06.12 αντίστοιχα.

 

Κύριε Υπουργέ,

Πέραν της νομικής διάστασης του θέματος που θίγεται στην ως άνω αίτηση ακύρωσης, η αποζημίωση της ΣΗΘΥΑ ανεξαρτήτως ισχύος θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την υπέρμετρη διόγκωση του ήδη τεράστιου ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, γεγονός που με τη σειρά του θα επιταχύνει μετά βεβαιότητας την κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα αυτό επισημάνθηκε εγκαίρως απ’ όλους τους φορείς των ΑΠΕ το περασμένο καλοκαίρι, όταν εντελώς ξαφνικά εισήχθη τροποποίηση στο Άρθρο 197 του Ν.4001/2011 βάσει της οποίας αφενός δόθηκε προτεραιότητα κατά την κατανομή του Φορτίου σε μονάδες ΣΗΘΥΑ ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος και αφετέρου προβλέφθηκε η τιμολόγησή τους με εγγυημένη τιμή (Feed In Tariff) παρ’ ότι η λειτουργία τους στηρίζεται στην χρήση ορυκτών καυσίμων (εισαγόμενου φυσικού αερίου). Υπενθυμίζεται επίσης η εν λόγω διάταξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση όχι μόνο της τότε αντιπολίτευσης, η οποία σχεδόν στο σύνολο της την καταψήφισε, αλλά και μελών της τότε κυβερνώσας παράταξης μέσω της κατάθεσης επερωτήσεων.

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις αυτής της πρωτοφανούς ρύθμισης στα οικονομικά του ΛΑΓΗΕ, κρίνουμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε ενδεικτικώς τις επιπτώσεις που θα επέφερε η αποζημίωση μιας από τις εν λειτουργία Μονάδες, εάν ισχύς της τάξεως των 150MW χαρακτηριζόταν ως ΣΗΘΥΑ βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

 

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του ΣΡ (συντελεστής ρήτρας Φυσικού Αερίου) και την επακόλουθη υπογραφή της εμπορικής συμβάσεως μεταξύ της Μονάδας και του ΛΑΓΗΕ:

  1. Θα υπάρξει μια αναδρομική πληρωμή προς τη Μονάδα για όση ενέργεια έχει εγχύσει από την έναρξη ισχύος του Ν.4001/2011, η οποία θα πρέπει να αντληθεί από τον ειδικό λογαριασμό υπέρ ΑΠΕ και η οποία υπολογίζεται σε: 150 MW x 720 ώρες/μήνα x 9 μήνες (= 9ος 2011 έως και 5ος 2012) x (110-60) €/MWh = 48.600.000 €. *

  1. Κάθε μήνα θα υπάρχει μια περαιτέρω επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ με ένα ποσό της τάξης των 150 MW x 720 ώρες/μήνα x (110-65) €/MWh = 5.400.000 €.

 

Συμπερασματικά, η επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού υπέρ ΑΠΕ μέχρι το τέλος του 2012 από την παροχή εγγυημένης τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την Μονάδα ΣΗΘΥΑ θα ανέλθει σε ένα ποσό της τάξης των 86.400.000 € (= 5.400.000 € x (12 + 4 μήνες)), τη στιγμή κατά την οποία οι παραγωγοί των ΑΠΕ παραμένουν απλήρωτοι για τέσσερις μήνες και οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε πτώχευση αφού δεν δύνανται πλέον να εξυπηρετήσουν τα δάνεια και τις άλλες υποχρεώσεις τους υπό το αφερέγγυο αυτό καθεστώς των πληρωμών του Λειτουργού.

Εξυπακούεται ότι η ως άνω οικονομική επιβάρυνση του ΛΑΓΗΕ, αν και από μόνη της αρκεί για να οδηγήσει σε επίσημη πλέον στάση πληρωμών τον Λειτουργό, θα είναι τελικώς υπερπολλαπλάσια δεδομένου ότι το ως άνω ενδεικτικό παράδειγμα αφορά μια μόνο μονάδα τη στιγμή που με την προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση μια πληθώρα μονάδων θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι είναι Μονάδες Μερικής Συμπαραγωγής (πχ λιγνιτικές μονάδες που δίνουν ατμό για τηλεθέρμανση) και να απαιτήσουν Εγγυημένη Τιμή για ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε πολύ θερμά όπως εξετάσετε ενδελεχώς το εν λόγω ζήτημα καθώς και τις δυσμενείς επιπτώσεις του στο ήδη υπό κατάρρευση ηλεκτρικό σύστημα της Χώρας μας. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εκδικασθεί η αίτηση ακύρωσης που κατάθεσε ο Σύνδεσμός μας, θεωρούμε σκόπιμο όπως η ηγεσία του Υπουργείου σας απέχει από την εφαρμογή της προσβαλλόμενης ή/και την έκδοση ή διενέργεια πράξεων προς εφαρμογή της.

 

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

 

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Δρ. Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

* (Δεδομένα που χρησιμοποιούνται στους ανωτέρω υπολογισμούς: (α) Εγγυημένη Τιμή (FIT) = 110 €/MWh, μέσος όρος ΟΤΣ = 60 €/MWh, ισχύς που χαρακτηρίζεται ως ΣΗΘΥΑ και δικαιούται FIT = 150 MW, ώρες λειτουργίας τον μήνα = 30 ημέρες x 24 ώρες/ημέρα)

 

 

Στάση πληρωμών ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στους ηλεκτροπαραγωγούς από Φωτοβολταϊκά.

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Υπ’ όψη:    Υπουργού κου Ευάγγελου Λιβιεράτου
                 Αναπλ. Υπουργού κου Σταύρου Καλαφάτη
                 Υφυπουργού κου Ασημάκη Παπαγεωργίου


Κοινοπ.: ΡΑΕ / κο Ν. Βασιλάκο - Πρόεδρο   
            ΛΑΓΗΕ Α.Ε. / κο Γρ. Αντωνόπουλο – Διευθ/ντα Σύμβουλο

    
Θέμα: Στάση πληρωμών ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στους ηλεκτροπαραγωγούς από Φωτοβολταϊκά.


Αξιότιμε Κύριοι

Καταρχήν με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε προσωπικά να σας συγχαρούμε για την ανάληψη της ηγεσίας του κρίσιμου για την Εθνική Οικονομία αυτού Υπουργείου και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο ομολογουμένως έργο που καλείστε να επιτελέσετε.

Όπως ήδη θα γνωρίζετε ο τομέας των Φ/Β του διασυνδεδεμένου συστήματος, ευθύνης ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για την μηνιαία εκκαθάριση των παραγωγών, παραμένει απλήρωτος από τον Φεβρουάριο και εντεύθεν έχοντας έτσι φθάσει να αριθμεί τρεις ολόκληρους μήνες (Φεβ – Μαρ – Απρ) σε καθεστώς υπερημερίας βάσει των υφιστάμενων συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχει ήδη τιμολογηθεί από τους παραγωγούς και ο Μάιος ο οποίος καθίσταται και αυτός ληξιπρόθεσμος στις 9 Ιουλίου.  

Η παρατεταμένη αυτή στάση πληρωμών του ΛΑΓΗΕ έχει στην κυριολεξία «γονατίσει» του παραγωγούς ενέργειας από Φ/Β οι οποίοι έχουν καταστεί υπερήμεροι ως και ληξιπρόθεσμοι στην εξυπηρέτηση των δανείων τους προς τις Τράπεζες ενώ ασφυκτικό πρόβλημα υφίσταται και με τις καταβολές ΦΠΑ στις Εφορίες για την τιμολογηθείσα ενέργεια που δεν έχει ωστόσο εισπραχθεί.  Οι παραγωγοί δηλαδή μη δυνάμενοι να καταβάλουν λογιστικά ποσά ΦΠΑ που δεν έχουν επί ολόκληρο τρίμηνο εισπράξει από τον ΛΑΓΗΕ, καθίστανται φορολογικά μη ενήμεροι με ότι αυτό συνεπάγεται σε κυρώσεις εκ μέρους της Διοίκησης, αλλά και επίσημη αποβολή τους από το σύστημα πληρωμών του ΛΑΓΗΕ ο οποίος θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη έγκυρης φορολογικής ενημερότητας.  

Ο φαύλος κύκλος λοιπόν αυτός της μαζικής καταστροφής χιλιάδων παραγωγών ενέργειας από Φ/Β που δημιουργήθηκε από την «αινιγματική» και πλήρη στάση πληρωμών του ΛΑΓΗΕ μονομερώς προς τις ΑΠΕ επί τρεις και πλέον μήνες, οφείλει άμεσα να διακοπεί με παρέμβαση σας.  Χρήματα που λαμβάνει κάθε μήνα ο ΛΑΓΗΕ από την Προμήθεια (μέσω ΗΕΠ) αλλά και από τον ΑΔΜΗΕ (τέλος ΕΤΜΕΑΡ και Λιγνίτη) και που αφορούν τις ΑΠΕ, όφειλαν οπωσδήποτε να είχαν καταλήξει στους παραγωγούς ΑΠΕ ανακουφίζοντας τους έστω και μερικώς. Η ύπαρξη συσσωρευμένου ελλείμματος στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, που ένεκα των χρόνιων στρεβλώσεων στην ΟΤΣ δεν οφείλεται αποκλειστικά στις ΑΠΕ, δεν είναι δυνατόν να «αποστειρωθεί» δια της βίαιης πτώχευσης των ηλεκτροπαραγωγών.    

Για την ανωτέρω στάση του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς ενέργειας από  ΑΠΕ, σημαντικός αριθμός παραγωγών από Φ/Β έχει ήδη προσφύγει στην ΡΑΕ ζητώντας και προσωρινά μέτρα κατά του Λειτουργού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της βάσει των άρθρων 34, 35, 36 του ν. 4001/2011.   

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Επειδή η κατάσταση στο κλάδο μας είναι πλέον ανεξέλεγκτη και καταστροφική για χιλιάδες παραγωγικές επιχειρήσεις, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας αλλά και για τον ορισμό συνάντησης μαζί σας το συντομότερο δυνατόν με στόχο την λήψη και διαρθρωτικών μέτρων θωράκισης της κατάστασης.   


 
Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση


Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Δρ. Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας   

Καμία συζήτηση για τα οικονομικά των εν λειτουργία Φ/Β μονάδων

Αθήνα, 21/6/12
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΣΠΕΦ: Καμία συζήτηση για τα οικονομικά των εν λειτουργία Φ/Β μονάδων

Σε συνέχεια απειλητικών για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών και εν τέλει δυσφημιστικών για τη Χώρα δημοσιευμάτων περί επικείμενων έκτακτων μέτρων που στρέφονται αναδρομικά ενάντια στα εν λειτουργία έργα, ο ΣΠΕΦ παραμένοντας αταλάντευτα υπέρμαχος των πραγματικών επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής, απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σκέψη για παρέμβαση στα οικονομικά των εν λειτουργία έργων.  Είναι καταρχήν ζήτημα ηθικής για την Πολιτεία και εν συνεχεία Πολιτικού Πολιτισμού για την Κυβέρνηση.  

Στην Ελλάδα του Μνημονίου, της ύφεσης και της αποσύνθεσης δεν θα μπορούσε να υπάρξει αρνητικότερο παράδειγμα προς αποφυγή κάθε νέας επένδυσης στην Χώρα από την «τιμωρία» όλων αυτών που τόλμησαν να επενδύσουν σε πείσμα των καιρών «ψηφίζοντας» Ελλάδα και κρατώντας τα χρήματα τους εδώ.  Η φημολογία των τελευταίων ημερών περί επιβολής έκτακτων μέτρων κατά των υφιστάμενων μονάδων με τεχνάσματα έκτακτης φορολογίας στις επιχειρήσεις αυτές ή λογιστικού περιορισμού της απορροφώμενης παραγωγής τους, είναι αφενός αντισυνταγματικές και απολύτως παράνομες αντίστοιχα, αφετέρου προκαλούν ακόμη περισσότερη επενδυτική αβεβαιότητα σε μια Ελλάδα που διψάει για κάθε είδους επένδυση. Αναρωτιόμαστε, άραγε τι να προκαλεί αυτήν την κακόπιστη, ανθελληνική και εκδικητική συμπεριφορά κατά πραγματικών επενδύσεων που στήριξαν την χώρα και ποια σκιώδη κέντρα ή τεχνολογίες, οπωσδήποτε άσχετες με τις ΑΠΕ, προσπαθούν να ενορχηστρώνουν την καταστροφή χιλιάδων παραγωγών;  

Όσον αφορά στα νέα έργα, ο ΣΠΕΦ, όπως έπραξε άλλωστε και κατά το παρελθόν καταθέτοντας σειρά προτάσεων προς την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, είναι διατεθειμένος να καθίσει για μια ακόμη φορά στο τραπέζι ενός οργανωμένου διαλόγου, προκειμένου να εξεταστούν κατά τρόπο τεκμηριωμένο εάν υπάρχουν περιθώρια ορισμένων παρεμβάσεων, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τις ειδικές συγκυρίες που βιώνει η Χώρα μας.

Ο ΣΠΕΦ πρωτίστως ενδιαφέρεται για την υγεία του ηλεκτρικού συστήματος της Χώρας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελευταία διετία έγιναν αποδεκτές δυο μειώσεις στα Feed-In-Tariffs ενώ με πρόταση του Συνδέσμου εξαιρέθηκαν τα Φ/Β από τον Αναπτυξιακό Νόμο.  Επιπλέον υπήρξαν προτάσεις του Συνδέσμου για δραστικότερα μέτρα σε επιμέρους κατηγορίες Φ/Β όπως π.χ. τα οικιακά.  Περαιτέρω ο ΣΠΕΦ, διαβλέποντας την περαιτέρω οικονομική κατάρρευση του ΛΑΓΗΕ, αντέδρασε εγκαίρως προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της αποζημίωσης της ΣΗΘΥΑ (τεχνολογία με χρήση ορυκτών καυσίμων) με Feed-In-Tariff, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω επιβάρυνση των οικονομικών του λειτουργού κατά τουλάχιστον €5.500.000 μηνιαίως. Δεν μπορεί λοιπόν τα Φωτοβολταϊκά να είναι το εξιλαστήριο θύμα για τα κακώς κείμενα της αγοράς.

Σήμερα που η Ελλάδα βάλλεται οικονομικά από παντού η λειτουργία των Φ/Β έχει ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στο ενεργειακό ισοζύγιο.  Για πρώτη φορά υπό συνθήκες καύσωνα το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας δεν βρίσκεται στα όρια του χρυσοπληρώνοντας έτσι πανάκριβες εφεδρείες και εισαγωγές ρεύματος που μέσω του μηχανισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) συμπαρασύρουν στις υψηλές τους αποζημιώσεις το σύνολο της συμμετέχουσας προσφοράς ρεύματος παράγοντας έτσι υπερκέρδη στις υπόλοιπες συμβατικές μονάδες.  Ενώ άλλοτε καταγράφονταν απανωτά ιστορικά ρεκόρ ισχύος της τάξης των 10,500 MW, σήμερα τα φορτία αιχμής δεν υπερβαίνουν τα 8,000 MW στο σύστημα.  Τούτο πέρα από την κρίση στη ζήτηση οφείλεται και στα Φ/Β που λειτουργούν στην μέση και χαμηλή τάση και τα οποία προσφέρουν αποκεντρωμένα στην αιχμή το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους δηλαδή 800 περίπου MW.  Αυτό το αποφευγόμενο κόστος πρέπει επιτέλους να πιστωθεί στα φωτοβολταϊκά και στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ.

Αλήθειες και ψέματα για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΠΕΦ: Αλήθειες και ψέματα για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ

Με αφορμή ανακριβή και υπέρ-απλουστευτικά δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο περί δήθεν νέου ελλείμματος στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ της τάξης των 25 – 30 εκατ. ευρώ μηνιαίως και συσσωρευμένο έλλειμμα 400 εκατ. ευρώ που τάχα οφείλεται πάλι στις ΑΠΕ, προβαίνουμε στην κάτωθι αναλυτική ενημέρωση προς αποκατάσταση της πραγματικότητας:

     Το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ στα τέλη του 2011 βρισκόταν στα 195 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την μελέτη της PWC για λογαριασμό της ΡΑΕ όπως διεξήχθη στις 31-3-2012.  Η εκτίμηση μάλιστα της PWC στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης που δημοσιεύθηκε στα μέσα Απριλίου, ήταν πως το έλλειμμα παραμένει σταθερό και θα κλείσει στο ίδιο ύψος και στα τέλη του 2012. Συνεπώς αναφορές σε έλλειμμα 400 εκατ. ευρώ του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ που δήθεν οφείλεται στις ΑΠΕ είναι παντελώς ανακριβείς.  Προφανώς υπάρχει απόλυτη σύγχυση με το πρόσθετο έλλειμμα που προέκυψε στον ΛΑΓΗΕ από την κατάρρευση των Energa και Hellaspower ύψους 120 εκατ. ευρώ και ακόμη 52 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ όπως αναφέρεται αναλυτικά στην μελέτη της PWC για λογαριασμό της ΡΑΕ.  Τα ποσά αυτά ωστόσο είναι παντελώς άσχετα με τις ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά.

     Αναλυτικά στοιχεία των χρηματοροών του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ για το πρώτο τετράμηνο του 2012 σωρευτικά δείχνουν πως το νέο έλλειμμα που παράχθηκε για το σύνολο της περιόδου αυτής είναι μόλις 10 εκατ. ευρώ και οφείλεται στο ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ καθόλου δημοπρασίες δικαιωμάτων CO2 από τον Ιανουάριο και μετά ενώ επιπλέον, μέρος του τέλους ΕΡΤ και συγκεκριμένα 40 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση που εξαγγέλθηκε στις αρχές του έτους ότι θα διατεθούν ως πόρος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ σύμφωνα και με τον ν. 3851, δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα στερώντας έτσι αναλογία προσδοκώμενων εσόδων στο τετράμηνο 13 εκατ. ευρώ.  Εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς πως αν η Πολιτεία ήταν έγκαιρα συνεπής στις δεσμεύσεις της αυτές για τις ΑΠΕ όπως πρόσφατα εξαγγέλθηκαν, η παραγωγή νέου ελλείμματος στο πρώτο τετράμηνο του 2012 δεν θα προέκυπτε καν και μάλιστα αντί αυτής θα υπήρχε και πλεόνασμα.  Η πραγματικότητα αυτή είναι απολύτως διαφορετική από τα δυσφημιστικά γραφόμενα περί δήθεν νέου μηνιαίου ελλείμματος 30 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ δηλαδή στο τετράμηνο 120 εκατ. ευρώ!

     Τέλος η σύγκριση της πλήρους αποζημίωσης των ΑΠΕ (Feed in Tariffs) με την διαρκώς χειραγωγούμενη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) που δεν συμπεριλαμβάνει όμως το πλήρες κόστος της συμβατικής από ορυκτά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγής (διαφεύγουν τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος και ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους), αποτελεί την χρόνια στρέβλωση και παθογένεια της ελληνικής αγοράς ενέργειας και που δυστυχώς αποτελεί ακόμη την βάση υπολογισμού του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) το οποίο σύμφωνα με τις μελέτες ΕΜΠ και ΙΟΒΕ κατά 60% καταλήγει στα ορυκτά καύσιμα αντί στις ΑΠΕ όπου και προορίζεται. 

Ο ΣΠΕΦ συμμετέχοντας στις διαβουλεύσεις του ΥΠΕΚΑ για την αναπροσαρμογή των Feed in Tariffs τον περασμένο Ιανουάριο αλλά και στην σχετική ομάδα εργασίας που ακολούθως επίσημα συστάθηκε στο Υπουργείο, στήριξε και συνεχίζει να το πράττει  την εξυγίανση της αγοράς μέσω της αντικειμενικής και επιστημονικά ορθής κάθε φορά μείωσης της ηλιακής ταρίφας στις νέες κάθε φορά φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (όχι αναδρομικά).  Σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα Φ/Β με προεξέχοντα τα οικιακά συστήματα ο ΣΠΕΦ ζήτησε επανειλημμένα στο παρελθόν δραστικότερες μειώσεις στις τιμές οι οποίες ωστόσο δεν εισακούστηκαν από την Πολιτική ηγεσία. 

Με την Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, ο ΣΠΕΦ με ορθολογικό και επιστημονικό τρόπο θα συνεργασθεί εκ νέου με την Πολιτική ηγεσία με απόλυτο γνώμονα την υγεία της αγοράς και την προάσπιση της παραγωγικής επιχειρηματικότητας που έχει ήδη αναπτυχθεί στα φωτοβολταϊκά.  

Προσφυγή στο ΣτΕ για τη ΣΗΘΥΑ

 
Αθήνα 12/06/2012
Προς:        Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπ’ όψη:    Υπουργού κ. Γρ. Τσάλτα
Κοιν:          Γενικό Γραμματέα κ. Κων. Μαθιουδάκη

Θέμα:       Προσφυγή στο ΣτΕ για τη ΣΗΘΥΑ


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την από 18.05.2012 επιστολή μας (η οποία και έλαβε από το γραφείο σας τον αρ. πρ. 2456/18.05.12) σας αποστείλαμε αντίγραφο της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε  ο Σύνδεσμός μας την 11η Μαΐου 2012 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749  (ΦΕΚ Β΄ 889/22.3.2012) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί καθορισμού των λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση των Μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή και Συμπαραγωγή Υψηλής Αποδοτικότητας και τη συμμετοχή τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Σύστημα Εγγυημένων Τιμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ καθώς και την αποζημίωση αυτών.

Δια της παρούσας επιστολής και δεδομένου ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της ανωτέρω προσφυγής, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Σας όπως απέχει από την εφαρμογή της προσβαλλομένης ή/και την έκδοση ή διενέργεια πράξεων προς εφαρμογή.

Κύριε Υπουργέ,

Η Χώρα μας βιώνει πρωτοφανείς οικονομικές συγκυρίες. σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας κινδυνεύει με κατάρρευση. Τα μέγιστα θιγόμενοι από την παρούσα συγκυρία είναι οι παραγωγοί ΑΠΕ όπου και παραμένουν παντελώς απλήρωτοι και μάλιστα σε καθεστώς υπερημερίας για τρίτο συνεχόμενο μήνα, όπως επανειλημμένα αλλά και με κοινές επιστολές των φορέων ΑΠΕ σας έχουμε ενημερώσει. 

Οι παραγωγοί ΑΠΕ όπως γνωρίζετε πληρώνονται αποκλειστικά από τον ΛΑΓΗΕ και οι πληρωμές τους αυτές συναρτώνται σχεδόν απόλυτα με την «υγεία» του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του Λειτουργού.  Στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και παραλείψεις και ολιγωρίες του παρελθόντος κατέστησαν τον λογαριασμό αυτό προβληματικό,  με αποτέλεσμα όπως σας έχει επισημανθεί την επικείμενη πτώχευση των παραγωγών ΑΠΕ αφού δεν δύνανται πλέον να εξυπηρετήσουν τα δάνεια και τις άλλες υποχρεώσεις τους υπό το αφερέγγυο αυτό καθεστώς των πληρωμών  του Λειτουργού.

Υπό το φως αυτό είναι αδιανόητη οποιαδήποτε ενδεχόμενη πράξη ή ενέργεια του Υπουργείου μιας υπηρεσιακής Κυβέρνησης –πριν την εκδίκαση της προσφυγής- η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αποζημίωση των μονάδων ΣΗΘΥΑ (για την λειτουργία των οποίων γίνεται χρήση ορυκτών καυσίμων) με το σύστημα των εγγυημένων τιμών (Feed In Tariffs) και μάλιστα χωρίς κανέναν οικονομικό προγραμματισμό όσον αφορά τις επιπτώσεις επί του προβληματικού Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.  Σε μια τέτοια περίπτωση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα διογκωθεί περαιτέρω υπέρμετρα (κατά τουλάχιστον €120εκ ετησίως) το ήδη τεράστιο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, γεγονός που με τη σειρά του θα επιταχύνει μετά βεβαιότητας  την κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος.

Με τη βεβαιότητα της από πλευράς σας πλήρους κατανόησης της κρισιμότητας του ζητήματος, παραμένουμε στη διάθεσή σας.Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Δρ. Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας  

Εντός της εβδομάδας οι πρώτες προσφυγές κατά του ΛΑΓΗΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΠΕΦ: Εντός της εβδομάδας οι πρώτες προσφυγές κατά του ΛΑΓΗΕ

Εντός της εβδομάδας αναμένονται οι πρώτες προσφυγές ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά κατά του ΛΑΓΗΕ ενώπιον της ΡΑΕ στα πλαίσια του ν. 4001/2011.

Ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά, κάνοντας χρήση των διατάξεων του ν. 4001 και των ειδικών αρμοδιοτήτων «διαιτησίας» της ΡΑΕ στα πλαίσια επίσημων προσφυγών που κατατίθενται ενώπιον της, θα προχωρήσουν στην κατάθεση καταγγελιών κατά του ΛΑΓΗΕ λόγω της στάσης πληρωμών που έχει μονομερώς επιβάλλει και φθάνει πλέον σε υπερημερία τους τρεις μήνες, ενώ θα ζητήσουν και την λήψη προσωρινών (ασφαλιστικών μέτρων) κατά του Λειτουργού με στόχο την άμεση εκταμίευση μέρους των υπερήμερων οφειλών αυτών.  

Όπως επανειλημμένα ο ΣΠΕΦ έχει επισημάνει, οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β του διασυνδεδεμένου συστήματος που υπάγονται στον ΛΑΓΗΕ για την αποπληρωμή της παραγωγής τους, βιώνουν μια άνευ προηγουμένου άνιση και άδικη μεταχείριση η οποία και τους οδηγεί στην οικονομική εξόντωση.  Ο ΛΑΓΗΕ επιτρέποντας ή εφαρμόζοντας μια σειρά από εσφαλμένες ρυθμίσεις, όπως ο οικονομικός αυτό-συμψηφισμός της ΔΕΗ ως Προμηθευτή και Παραγωγού από τον περασμένο Σεπτέμβριο αλλά και η καθυστέρηση είσπραξης ροών από τον ΑΔΜΗΕ που αποκλειστικά αφορούν τις ΑΠΕ (π.χ. τέλος ΕΤΜΕΑΡ), «κατάφερε» το σύνολο των προβλημάτων ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ακόμη και τα «φέσια» από Energa και Hellaspower) να τα επιφορτίζονται οι ΑΠΕ του ηπειρωτικού συστήματος. Σε αυτήν ακριβώς την αιτία οφείλεται το γεγονός ότι οι ΑΠΕ αυτές  έχουν να πληρωθούν από τον Ιανουάριο την στιγμή που στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (υπάγονται στον ΔΕΔΔΗΕ) οι αντίστοιχοι παραγωγοί έχουν εξοφληθεί και για τον Μάρτιο.  

Οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β μη διαθέτοντας απολύτως κανένα άλλο έσοδο από άλλη πηγή για την κάλυψη των υποχρεώσεων τους, σε αντίθεση με την συμβατική ηλεκτροπαραγωγή (από φυσικό αέριο) που αν και υπάγεται επίσης στον προβληματικό ΛΑΓΗΕ εισπράττει ωστόσο και από τον ΑΔΜΗΕ εγκαίρως χρήματα που αφορούν τις αποκλίσεις του ΗΕΠ (Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού), τα ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) αλλά και τον ΜΜΚ (Μηχανισμό Μεταβλητού Κόστους) καλύπτοντας έτσι σημαντικό μέρος των εξόδων τους, θα προβούν σε ότι απαιτείται για την διασφάλιση και είσπραξη των οφειλόμενων.  

Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, είναι απολύτως ανεξήγητο να στραγγαλίζεται η εγχώρια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ η οποία και προσφέρει πολύτιμο «πράσινο» προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας μη εξάγοντας παράλληλα ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό για την λειτουργία της σε αγορές καύσιμων πρώτων υλών αδυνατίζοντας έτσι εν τέλει την εθνική οικονομία.   
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.