(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Ιδρυτικά μέλη του ΣΠΕΦ

Αναρτηθηκε .

Τα μέλη του συνδέσμου αναφέρονται παρακάτω:


ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
1
Δερπανόποουλος Ενεργειακή ΑΕ   
2
Β. Μπαμπαλιάρη και ΣΙΑ ΟΕ   
3
Γ.Α.ΣΥΡΡΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ   
4
ΑΤΚΑ ΕΠΕ   
5
K.Tσούμας και ΣΙΑ ΟΕ   
6
Σ.Μαλαμούλη και ΣΙΑ ΟΕ   
7
Δ.Μαλαμούλης και ΣΙΑ ΟΕ   
8
Φωτοβολταϊκή Επιχ. Ηλεκτρ. Μον. ΕΠΕ   
9
Easypower AE   
10
Παπαθανασίου-Τατσίδης ΟΕ   
11
Τατσίδης και ΣΙΑ ΟΕ   
12
Μ.Χατζημάκου και ΣΙΑ ΟΕ   
13
Ενεργειακή Γεώργιος Κίζας και ΣΙΑ ΟΕ   
14
ELECTROLAND OE   
15
ΗΕΛΙΟΣ ΟΕ Ιωάννης και Χρήστος Αγγελίδης ΟΕ   
16
Φ/Β Πέλλας ΑΕ   
17
Ρυσάφης και ΣΙΑ ΟΕ   
18
Κ.Τσιγγελίδης ΣΙΑ Ε.Ε.   
19
Α.Καραλή και ΣΙΑ ΟΕ   
20
Γεωργιος Γραβιάς και ΣΙΑ ΟΕ   
21
Φωτοβολταϊκή Αίγινας ΟΕ   
22
Κιλίμης Πάνος   
23
Α.Γούσης- Β.Ευθυμίου ΟΕ   
24
Γ.Κουκότσικας και ΣΙΑ ΟΕ   
25
Δ.Σ.Τρούλλος ΟΕ   
26
Νίκος Στυλιανίδης ΕΕ   
27
Μετρόπολις ΕΠΕ   
28
ΑΡΜΑ ΑΕΒΕ   
29
B.Ορφανός- Καϊκτσόγλου ΕΠΕ   
30
Σπυρίδων Λαμπράκης και ΣΙΑ ΟΕ   

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.