(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Προσφορά 150 ευρώ + ΦΠΑ ανά Φ/Β σταθμό η δήλωση πολυγώνου στην ΡΑΕ από Μηχανικούς του ΣΠΕΦ Νέο

 

Δυνάμει των άρθρων 33 και 54 του ν. 4951/2022 αναφορικά με τους εξαιρούμενους Αδείας ή Βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ Φ/Β σταθμούς ισχύος έως 1 MW προέκυψε η υποχρέωση δήλωσης των πολυγώνων των σταθμών σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΡΑΕ και εν συνεχεία κοινοποίηση της σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από την Αρχή στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΑΠΕΕΠ ή ΔΕΔΔΗΕ αναλόγως για σταθμούς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο ή στα ΜΔΝ). Η διαδικασία πέραν της κατάρτισης των σχετικών shapefiles σε ότι αφορά τα πολύγωνα των σταθμών αφορά μεταξύ άλλων και την καταχώριση στοιχείων της νομικής υπόστασης αλλά και της εκπροσώπησης των παραγωγών. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής είναι η 31/3/23, άλλως θα παύουν οι πληρωμές της παραγωγής από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει παραλήπτες e-mails από συλλογικότητες του χώρου μας, μέσω των οποίων καλούνται οι παραγωγοί όπως συμβληθούν με προτεινόμενα γραφεία για την διεκπεραίωση μαζικά της εν θέματι εργασίας.  Πολλοί παραγωγοί μας έχουν μάλιστα αποτείνει και ερωτήματα στο κατά πόσον τα γραφεία αυτά τυγχάνουν αξιοπιστίας, δεδομένων των ελκυστικών τιμών χρέωσης που προβάλλονται. Ο ΣΠΕΦ σε καμία περίπτωση δεν είναι αρμόδιος να κρίνει το οποιοδήποτε προτεινόμενο από σύλλογο γραφείο.  Η επιλογή Μηχανικού, αφού το αντικείμενο της εν θέματι εργασίας άπτεται κατά την αντίληψη μας των σχετικών δεξιοτήτων,  ανήκει αποκλειστικά στην ευχέρεια και την επιλογή του εκάστοτε παραγωγού. Ως Μηχανικοί που είμαστε, ωστόσο, οι περισσότεροι στο Δ.Σ. του ΣΠΕΦ και που έχουμε πολλάκις ήδη ολοκληρώσει την εν λόγω διαδικασία για αρκετές Φ/Β μονάδες, έχουμε την άποψη πως ποσά της τάξης των 100 ευρώ που κυκλοφορούν σε προφορές είναι εξαιρετικά χαμηλά και προφανώς εδράζονται στην προσπάθεια συγκέντρωσης μεγάλου όγκου αιτήσεων, που όμως παραμένει ερωτηματικό αν θα μπορέσουν κατόπιν να ολοκληρωθούν με άρτιο τρόπο αλλά και εμπρόθεσμα.  Εκτίμηση μας είναι πως σε ατομικό και όχι μαζικό επίπεδο ένα εύλογο κόστος για την εργασία αυτή από Μηχανικό κινείται πέριξ των 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Υπό το φως των ανωτέρω και σε συνέχεια αιτήματος μελών μας για κατάρτιση συλλογικής προσφοράς για την εν θέματι εργασία και από τον ΣΠΕΦ, το θέμα συζητήθηκε στο Δ.Σ. και υπό συνθήκες μαζικότητας η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να προσφερθεί στην τιμή των 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά Φ/Β σταθμό.  Ένεκα του γεγονότος πως στον ΣΠΕΦ οι περισσότεροι τυγχάνουν εν ενεργεία Μηχανικοί, αυτονοήτως ο σύνδεσμος μας δεν ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία αυτή σε κάποιο τρίτο εξωτερικό γραφείο.  Αντιθέτως, το εκφραζόμενο για την υπηρεσία ενδιαφέρον από μέλη και παραγωγούς θα προωθείται σε Μηχανικό που κατά την άποψη του Δ.Σ. διαθέτει την εμπειρία και τις δεξιότητες για να την ολοκληρώσει. Ο Μηχανικός αυτός απευθείας εν συνεχεία θα επικοινωνεί με τον εκάστοτε παραγωγό για την υλοποίηση της στην προαναφερθείσα τιμή.

Κλείνοντας θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως η παρούσα πρωτοβουλία και το προσφερόμενο χαμηλό σχετικό κόστος των 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά Φ/Β σταθμό εδράζονται στην μαζικότητα. Στην περίπτωση που αυτή δεν υπάρξει, το πρόγραμμα θα ανασταλεί με νεότερη ανακοίνωση αλλά σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις που έχουν παραληφθεί θα εκτελεστούν κανονικά. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται για την υπηρεσία να αποστείλουν e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και τον αριθμό των Φ/Β μονάδων τους προς δήλωση πολυγώνων στο grammateiaspef@gmail.com.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Ιανουαριου 2023 07:58
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.