(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Προτάσεις ΣΠΕΦ προς ΥΠΕΚΑ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΚΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Φ/Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αξιότιμε κε Μανιάτη

Σε συνέχεια της χθεσινής μας συνάντησης, θέλουμε καταρχάς να σας εκφράσουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στο πρόσωπό σας και να σας συγχαρούμε για την πρωτοβουλία σας σχετικά με την προώθηση νέου νομικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο λόγος της παρούσης επιστολής είναι για να σας αναλύσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα στη διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) επενδύσεων που συζητήσαμε και χθες, τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης σας.

 

Το χωροταξικό των ΑΠΕ (Απόφαση 49828/2008-ΦΕΚ 2464Β-03/12-08) που ψηφίσθηκε πριν από έναν χρόνο είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη χώρα, το οποίο το αποκτήσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το μόνο κακό είναι ότι έγινε μεταγενέστερα των αιτήσεων για Φ/Β επενδύσεις. Σίγουρα χωράει αρκετές βελτιώσεις και θεωρούμε ότι αυτές θα γραφτούν στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια ψηφίσθηκε (μετά από χρόνια σκόπιμη καθυστέρηση) η ΚΥΑ 344/20-07-2009, σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι όροι δόμησης και οι κανόνες χωροθέτησης των Φ/Β εγκαταστάσεων.

Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες επενδυτικά σχέδια για Φ/Β επενδύσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται καταχρηστικά και αντισυνταγματικά από την ΚΥΑ 344-20/07/2009. Η ΚΥΑ αυτή έδωσε και κάποια καλά, όσον αφορά τη διαδικασία με την οποία οι Πολεοδομίες θα μπορούν να δίνουν μια βεβαίωση σύμφωνα με το Ν.1512 για την σύνδεση των έργων στο δίκτυο. Δημιουργούν όμως δύο τεράστια προβλήματα, όσον αφορά την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων εγκατάστασης (έργα πάνω από 20kW), καθώς και την υποχρέωση το οικόπεδο εγκατάστασης να βρίσκεται εκτός γης υψηλής παραγωγικότητας (όλα τα έργα).

Το πρόβλημα (που αποδεικνύεται από την ουσιαστικά μηδενική μέχρι και σήμερα ανάπτυξη Φ/Β), είναι ότι με την ΚΥΑ 344/2009 υποχρεώθηκαν ΟΛΑ τα Φ/Β να μπουν στο ίδιο καλάθι των απαγορεύσεων του χωροταξικού των Α.Π.Ε., παρόλο που σαφώς το χωροταξικό ορίζει ότι σε αυτό δεν υπάγονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 19500/2004 (ΦΕΚ 1671 Β΄/11.11.2004). Αυτά είναι τα Φ/Β έργα πάνω από 500kW. Ουσιαστικά η ΚΥΑ 344/2009 καταργεί το χωροταξικό και ορίζει τις απαγορεύσεις του για ΟΛΕΣ τις Φ/Β επενδύσεις.

Σήμερα, έχουμε από τη μια πλευρά τις Πολεοδομίες να μην δίνουν πολεοδομικές άδειες σε Φ/Β πάνω από 20kW σε οικόπεδα μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, ενώ από την άλλη πλευρά οι Υπηρεσίες ΝΕΧΩΠ κόβουν όλα τα μικρομεσαία Φ/Β (<500kW) βάσει της 344/2009, μιας και λόγω έλλειψης χαρτογράφησης δεν μπορούν να απαντήσουν ξεκάθαρα σχετικά με τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις, ακόμη και για έργα κάτω των 20kW, στα οποία οι Πολεοδομίες ζήτησαν βεβαίωση Αρχαιολογίας και ΝΕΧΩΠ, παρόλο που αυτό δεν ορίζεται από το Νόμο. Η κάθε Υπηρεσία λειτουργεί αυτόνομα και ερμηνεύει ανεξάρτητα την ισχύουσα και ατελή νομοθεσία.

Πρόβλημα έχουν επίσης και συνάδελφοι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν συνδέσει τις μονάδες τους πριν τις 20/07/2009, αλλά με πολεοδομικό καθεστώς που δεν καλύπτεται από την μεταγενέστερη ΚΥΑ 344.

Το πρόβλημα είναι πραγματικό, σημερινό και φορά χιλιάδες επενδυτές. Η λύση είναι η έκδοση νέας ΚΥΑ η οποία να τροποποιεί τρεις νόμους:

Α. Τροποποίηση της ΚΥΑ 344/2009 ώστε να αρθεί η αρτιότητα και οικδομησιμότητα αλλά και να ισχύσει το χωροταξικό των ΑΠΕ (έργα < 500kW).Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως εξής:

1.       Άρθρο 1. Να αντικατασταθεί με: «Επιτρέπεται η χωροθέτηση Φ/Β συστημάτων σε κάθε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις κάλυψης και ορίων (80% κάλυψη, απόσταση από τα όρια 2.5 μ, μέγιστο ύψος 3.5 μ).»

2.       Άρθρο 5. «Για τη χωροθέτηση των Φ/Β συστημάτων και των συνοδευτικών έργων (δίκτυα πρόσβασης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.), εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 49828/12.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση (έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, ΦΕΚ 2464/τ.Β΄/2008).

3.       Νέο άρθρο: «Επιτρέπεται η χωροθέτηση Φ/Β συστημάτων σε κάθε οικόπεδο στις εντός σχεδίου περιοχές, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις κάλυψης και ορίων (80% κάλυψη, απόσταση από τα όρια 5 μ, μέγιστο ύψος 3.5 μ).»

4.       Νέο Άρθρο: «Για τη Σύνδεση με τη ΔΕΗ δεν απαιτείται αυτοψία και σφράγιση του στελέχους της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά προσκομίζεται στη ΔΕΗ θεωρημένο αντίγραφό του.» 

 

Β. Τροποποίηση του Ν.2637/1998, όσον αφορά το άρθρο 56 (σχετικά με τις γαίες υψηλής παραγωγικότητας). Είναι σαφές ότι η εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β μονάδων είναι απολύτως συμβατή με τον αγροτικό χαρακτήρα ακόμη και εκείνων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλής παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύεται ουσιαστικά η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και να προχωρήσει απρόσκοπτα η ανάπτυξη των καθαρών πηγών ενέργειας, κάτι που αποτελεί άλλωστε τυπική αλλά και ουσιαστική υποχρέωση της χώρας μας.Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως εξής:“Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η κατάτμηση των αγροτεμαχίων, είτε με διανομή μεταξύ των συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με ποινή την απόλυτη ακυρότητα της σχετικής δικαιοπραξίας. Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον με την κατάτμηση διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επισυνάπτεται στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη στην οποία γίνεται μνεία αυτής”.

 

Γ. Τροποποίηση της Απόφασης 49828/2008 (ειδικό πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού) όσον αφορά τις ρυθμίσεις που αποκλείουν τις ΑΠΕ από τις περιοχές υψηλής παραγωγικότητας.Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως εξής:Άρθρο 17, Παρ. 2ε. Να απαλειφτεί. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.Για το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ             

                            

Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ  

Δρ. Κώστας Δανιηλίδης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 21 Δεκεμβριου 2014 22:19
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.