(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Δελτία Τύπου (382)

Τα παθήματα του παρελθόντος, μαθήματα ρεαλισμού για όλους

 

Την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) κος Στέλιος Λουμάκης παρέστη ομιλητής στο Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Το Μέλλον των Αγορών Αερίου και Ηλεκτρισμού - Κοιτώντας Μπροστά με Αισιοδοξία και Ρεαλισμό» που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Το Συνέδριο χαιρέτησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός κος Αντώνης Σαμαράς κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρατέθηκε, ενώ άνοιξε με ομιλία του Υφυπουργού Ενέργειας κου Ασημάκη Παπαγεωργίου.  Στην τοποθέτηση του ο κος Λουμάκης στην ενότητα με θέμα «Το Μέλλον της Ηλεκτροπαραγωγής και των Περιφερειακών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» συνοπτικά ανέφερε: 

 

·    Ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο διετές διάστημα οξύτατης κρίσης και οικονομικής ασφυξίας, φαίνεται να βγαίνει σταδιακά στο φως.  Τα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν δυστυχώς δεν ήταν μόνο συμπτωματικά της ευρύτερης βαθιάς ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, αλλά και ενδογενή του χώρου τόσο στο κομμάτι της συμβατικής παραγωγής όσο και των ΑΠΕ.   Γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων αυτών φάνηκε πως ήταν η γενικότερη αναντιστοιχία φιλόδοξων στόχων, όπως τέθηκαν την προηγούμενη δεκαετία, για την ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγικής εγκατεστημένης ισχύος συμβατικής και ΑΠΕ, με την πραγματική ζήτηση και τις οικονομικές συνθήκες που ακολούθησαν.  Η ανωτέρω αστοχία του ενεργειακού σχεδιασμού αλλά περισσότερο των μηχανισμών έγκαιρης προσαρμογής με ασφαλιστικές δικλείδες, οδήγησε σε σειρά παρατεταμένων χρονικά προστατευτικών μηχανισμών στο πεδίο της συμβατικής παραγωγής, ενώ στις ΑΠΕ σε υπεραδειοδότηση και στα φωτοβολταϊκά ειδικότερα σε εμπροσθοβαρή υπερανάπτυξη. 

 

·   Αν και πλέον φαίνεται πως τα χειρότερα είναι πίσω μας, σε συνέχεια και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα στην ηλεκτρική αγορά συνολικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, υπάρχουν σε τεχνικό επίπεδο αρκετά πράγματα να γίνουν τόσο για την συμβατική ηλεκτροπαραγωγή (αναδιάρθρωση Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος, εφαρμογή της θεσμοθετηθείσας απόσυρσης του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, μετασχηματισμός του μοντέλου της υποχρεωτικής αγοράς και στο πως αυτό θα επηρεάσει την χονδρεμπορική αξία του ρεύματος η οποία σε κάθε περίπτωση οφείλει να είναι πλήρης και πραγματική), όσο και στις ΑΠΕ.  Ειδικότερα για τις ΑΠΕ ο ενεργειακός σχεδιασμός οφείλει για τα νέα στο εξής έργα,  άμεσα να ενσωματώσει μηχανισμούς ανάληψης του ρυθμιστικού κινδύνου από τους αιτούντες επενδυτές.  Στις συνθήκες δηλαδή ηλεκτροπαραγωγικής υπερδυναμικότητας σε επίπεδο ισοζυγίου ισχύος που εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν στο δρόμο ήδη για τους στόχους του 2020 (μελέτες ΕΜΠ εκτιμούν υπό συνθήκες τέλειου δικτύου τις αναγκαστικές απορρίψεις στο 20% της ανανεώσιμης παραγωγής), δεν είναι δυνατόν οι νέοι στο εξής επενδυτές να παραμένουν «αμέριμνοι».  Αναδρομικές «εκπλήξεις» δεν πρέπει να ξαναϋπάρξουν για κανέναν, οπότε για τα νέα κάθε φορά έργα η όποια «ελαστικότητα» στους μηχανισμούς αποζημίωσης (λ.χ. Cap επιδοτήσεων, μοντέλο feed in premium κ.α.) και απορρόφησης της παραγωγής (λ.χ επιλεκτική διακοψιμότητα στην βάση του μοντέλου last-in first-out), οφείλει να είναι πλήρως εν γνώσει τους και αποτυπωμένη στις νέες συμβάσεις σύνδεσης και πώλησης και βεβαίως τεχνικά εφικτή να υλοποιηθεί (τούτο αφορά την επιλεκτική διακοψιμότητα της λειτουργίας αποκλειστικά των νέων κάθε φορά μονάδων ΑΠΕ σε συνθήκες υπερδυναμικότητας με σύνδεση στην ΥΤ ή ΜΤ-ΧΤ).       

 

 

·    Σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής τέλος είναι σημαντικό το ενεργειακό μίγμα να αποφασίζεται και με οικονομικούς όρους εθνικής οικονομίας, ώστε κατά το δυνατόν η κοινωνία να είναι «εξασφαλισμένος» σύμμαχος.  Υπό συνθήκες αυστηρού οικονομικού μονεταρισμού για παράδειγμα, η επιθετική απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και το κατοπτρικά φιλόδοξο υπέρ ΑΠΕ re-engineering της,  δεν προβάλλουν ρεαλιστικά.  Συνεπώς η κατανομή της πίτας μεταξύ των εναλλακτικών καυσίμων συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ, είναι σε σημαντικό βαθμό προσδιοριζόμενη από εθνικούς οικονομικούς παράγοντες που αλίμονο αν αγνοηθούν.  Σε κάθε περίπτωση ως γενικό πλαίσιο προβάλλει επιβεβλημένος ο περιορισμός της εξάρτησης της χώρας στην ηλεκτροπαραγωγή από τα εισαγόμενα καύσιμα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο), τουλάχιστον στα απολύτως αναγκαία τεχνικά επίπεδα.  Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να υπεραπλουστεύεται, αφού οι εγχώριες ΑΠΕ για υψηλές διεισδύσεις απαιτούν σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη ευελιξία στο παραμένον σε επιφυλακή συμβατικό σύστημα παραγωγής, που μάλλον στο φυσικό αέριο μπορεί να απαντηθεί.  Η αύξηση του όγκου ελέγχου της αγοράς ωστόσο μέσω ισχυρών ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα νησιά (μείωση εξάρτησης από το πετρέλαιο) αλλά οπωσδήποτε και την Ευρώπη μπορεί μέσω του ετεροχρονισμού να αμβλύνει τα κενά της στοχαστικότητας των ΑΠΕ με οικονομικά εφικτό τρόπο και να περιορίσει την ανάγκη εκτεταμένων συμβατικών μονάδων εφεδρείας.  Επιπλέον θα βοηθήσει στην λειτουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς με κοινούς, σταθερούς και διαχρονικούς κανόνες.  Όσον αφορά την κεντρικοποιημένη αποθήκευση ενέργειας με αντλησιοταμίευση, μελέτες ΕΜΠ δείχνουν πως ήδη για τους στόχους του 2020 δεν θα μπορεί να περισώσει την υπερβάλλουσα ανανεώσιμη παραγωγή (εκτιμάται στο 20%) σε ποσοστό άνω του 35%, ενώ για ακόμη ψηλότερες διεισδύσεις και μάλιστα με απόσυρση του μη ευέλικτου λιγνίτη, η διάσωση της υπερβάλλουσας  παραγωγής ΑΠΕ δύσκολα θα υπερβεί το 50%-60% με οικονομικά εφικτό τρόπο.  Τέλος η ανάπτυξη και λειτουργία της ως υποδομή του συστήματος εμπεριέχει σημαντικό κόστος, το οποίο και θα πρέπει να μπορεί εν τέλει να καλύπτεται από τους καταναλωτές τους οποίους και αφορά η απανθρακοποίηση του ηλεκτρισμού.

Συμμετοχή ΣΠΕΦ σε Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο ΥΠΕΚΑ

 

Κατόπιν πρόκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα παραστεί ομιλητής σε Διεθνές Ενεργειακό Συνέδριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 στην Αθήνα. Το συνέδριο θα χαιρετίσει με ομιλία του, κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου που θα παρατεθεί, ο Πρωθυπουργός κος Αντώνης Σαμαράς.  Η ομιλία του κου Λουμάκη τοποθετείται στην ενότητα με θεματική την ηλεκτροπαραγωγή και γενικό τίτλο The future of power generation and the prospects of regional energy trading”.  Η επιμέρους θεματολογία της ενότητας αφορά:

  • How is the on-going liberalisation of the power market progressing?
  • What will be the future role of gas in regional power generation? What about renewables?
  • What will be the impact of back-loading on the energy cost of businesses?
  • Will the introduction of energy derivative contracts help the opening of the market and risk mitigation?
  • Are the banks in a position to provide the necessary financing and credit requirement for this new era of the power market?
Επισυνάπτεται link με τις αναλυτικές πληροφορίες ολόκληρου του Συνεδρίου και αρχείο με την ατζέντα.

 

http://www.rcem.eu/events/athens-gas-power/overview.aspx

 

 

Συμμετοχή στην διαβούλευση για την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη της Κρήτης

Κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης από 19/3/14 ο ΣΠΕΦ ανταποκρινόμενος στην διαβούλευση απέστειλε τις καταρχήν θέσεις του στα τιθέμενα ερωτήματα.  

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η απαντητική επιστολή του Συνδέσμου με το συνημμένο της. 

Κάντε κλίκ στα αρχεία παρακάτω για να τα δείτε:

 
 
 
 Ενεργειακός σχεδιασμός  Επιστολή ΣΠΕΦ Πρόσκληση

Συνάντηση με ΡΑΕ για χονδρεμπορική αγορά και ΑΠΕ

Τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης της ΡΑΕ με τον Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).  Από την πλευρά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας παραβρέθηκαν οι κ.κ. Μ. Ασλάνογλου, Ε. Διαλυνάς, Γ. Γλυνού, Γ. Λάγαρης και Β. Ράλλης ενώ τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σ. Λουμάκης, Κ. Τσούμας και Λ. Λαλιώτης.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν και αντηλλάγησαν απόψεις για τις προαλειφόμενες - προγραμματισμένες αλλαγές στους μεταβατικούς μηχανισμούς της χονδρεμπορικής αγοράς.  Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με την Απόφαση 338/2013 της Αρχής από 1/7/14 καταργείται πλήρως ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους ενώ ως προς τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος σχεδιάζεται η αναμόρφωση τους.  Τα παραπάνω συνδυάζονται και με την προωθούμενη μεταρρύθμιση της χονδρεμπορικής αγοράς με την θέσπιση της Intraday Αγοράς επιπλέον της Προ-ημερήσιας αλλά και αυτής των Αποκλίσεων. Το πλήρες σχέδιο μεταρρυθμίσεων αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την ΡΑΕ εντός Απριλίου.

Αναφορικά με τα φωτοβολταϊκά εκφράστηκε η πεποίθηση πως το νέο τοπίο μετά την άρση της αναστολής αδειοδοτήσεων, οφείλει να τύχει συνεχούς και προσεκτικής παρατήρησης.  Το χαμηλό επίπεδο των τιμών αποζημίωσης της παραγόμενης kWh φαίνεται καταρχήν να κρατά ελεγχόμενους τους ρυθμούς ανάπτυξης νέων έργων και να μην προβληματίζει οικονομικά τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Ωστόσο στην ευστάθεια του συστήματος συνολικά υπεισέρχονται και σημαντικές άλλες τεχνικές παράμετροι που άπτονται της ηλεκτροπαραγωγικής υπερδυναμικότητας και της ενδεχόμενης ανισορροπίας του ισοζυγίου ισχύος στην αιχμή.  Η επικρατούσα τάση τα Φ/Β να διασυνδέονται στο δίκτυο Χαμηλής ή Μέσης Τάσης χωρίς δυνατότητα διαχείρισης από την Διαχειριστή (αυτή υπάρχει μόνο στην Υψηλή Τάση) περιπλέκει επιπλέον την κατάσταση.   

Αναφορικά με το Net-metering ο ΣΠΕΦ επανέλαβε την θέση του πως σε τεχνικό επίπεδο δεν διαφέρει σε τίποτα από την παραδοσιακή ανάπτυξη νέας εγκατεστημένης Φ/Β ισχύος, οπότε και θα πρέπει ευθέως να προσμετράται στους εθνικούς στόχους του ενεργειακού σχεδιασμού.  Χρήσιμη κρίνεται από τον Σύνδεσμο η καταρχήν ύπαρξη πλαφόν 10 kWp ανά εγκατάσταση, ώστε μέχρι η αγορά να διαμορφώσει «δείγμα γραφής» να αποφευχθούν αστοχίες. 

 

Τέλος μνεία υπήρξε και στον θεσμικό ρόλο της ΡΑΕ και μάλιστα στο σκέλος επιτήρησης και εφαρμογής της νομιμότητας από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.  Οι δικαστικές εξουσίες που επεφύλαξε ο ν. 4001/2011 στην Ανεξάρτητη Αρχή κρίνονται από τον ΣΠΕΦ ως ιδιαίτερα επωφελείς, αρκεί βεβαίως να μην ατονήσουν υπό το βάρος των ευθυνών που περικλείουν.  Η εξειδικευμένη γνώση και ταχύτητα απονομής / επιβολής δικαιοσύνης που απαιτεί η ηλεκτρική αγορά δεν μπορούν να απαντηθούν αλλού, γι’ αυτό άλλωστε ο νομοθέτης εμπλούτισε τον ρόλο της Αρχής και με τέτοιες διευρυμένες αρμοδιότητες και εξουσίες.

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στην διαβούλευση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για το ν/σ των ΑΠΕ

 

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο ΣΠΕΦ δια του Προέδρου του κου Στ. Λουμάκη και του Αντιπροέδρου του κου Κ. Τσούμα συμμετείχε την Τρίτη 18/3/14 στην διαβούλευση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή των Ελλήνων για το ν/σ ΑΠΕ περί της εξυγίανσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.  Συνοπτικά επισημάνθηκαν:

Η ζοφερή κατάσταση οικονομικής ασφυξίας που βιώνουν οι επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β τελώντας απλήρωτοι για 7 – 8 μήνες, ενώ εκτέθηκαν συνοπτικά οι προτάσεις του Συνδέσμου για την ισότιμη, αναλογική και δίχως χαριστικές ρυθμίσεις συμμετοχή όλων στο πρόβλημα.  Συντασσόμενοι με τους υπολοίπους στην άρση των  εναπομενουσών στρεβλώσεων που αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο (κυρίως τα διπλά ΑΔΙ), υπενθυμίστηκε πως οι παραδοσιακές στρεβλώσεις της ΟΤΣ, του Κανόνα 30% και του Μηχανισμού Ανάκτησης  Μεταβλητού Κόστους άρθηκαν μετά και από τις δράσεις του Συνδέσμου σε νομικό επίπεδο στην Ε.Ε. από το 2012.  Η κάλυψη των οικονομικών των μονάδων φυσικού αερίου δεν μπορεί υπέρβαρα να προκύπτει από τα στατικά και κοστοβόρα διπλά ΑΔΙ όπως δυστυχώς συμβαίνει, διότι έτσι νοθεύεται εκ νέου η αγορά, «αδυνατίζει» επικίνδυνα η εκπροσώπηση της ΟΤΣ ως χονδρεμπορικό κόστος ενέργειας και απομειώνεται τεχνητά το «δάπεδο» του μεσοσταθμικού συμβατικού μεταβλητού κόστους (ΜΜΚΣΘΜ), αφού οι εν λόγω μονάδες, συνεπικουρούμενης και της ηλεκτροπαραγωγικής υπερδυναμικότητας που υφίσταται  στο σύστημα, δεν έχουν λόγω και κίνητρο να λειτουργήσουν.  Μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς όφελος εξοικονόμησης για τον καταναλωτή. 

Ως προς τα Φ/Β καταρχήν εντοπίστηκε πως το πρόβλημα αφορά στην μη (έγκαιρη ή καθόλου)  αποκλιμάκωση των προσφερόμενων ταριφών παρά την κατακρήμνιση του κόστους εγκατάστασης.  Επισημάνθηκαν επίσης οι στρεβλώσεις των οικονομικών αποδόσεων που παραμένουν στον παραμετροποιημένο εισαγόμενο πίνακα Feed-in-Tariffs για τα Φ/Β και οι οποίες πρέπει ανυπερθέτως να συγκλίνουν σε έναν αποδεκτό μέσο με βάση το Project IRR.  Όπως αναλύθηκε, ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την ετήσια απόδοση των επενδύσεων που σωρεύεται στον 20ετή όγκο ελέγχου που αφορούν οι συμβάσεις πώλησης της παραγωγής τους. Χαρακτηρίστηκαν παντελώς πρόχειρες ή άλλως εκ του πονηρού οι προσεγγίσεις περί δήθεν απόσβεσης των  παλαιότερων επενδύσεων ως προς τα νεώτερα και άρα βιαιότερης του αναλογικού (βάσει Project IRR) περικοπής των ταριφών τους.  Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, όποιος υπεισέρχεται παρελκυστικά στην λογική του λογιστικού χρόνου απόσβεσης, είναι σαν να λέει μόνος του πως κάθε πάρκο μετά από μία αρχική περίοδο λειτουργίας μερικών ετών πρέπει παρά την μακροχρόνια σύμβαση του να κουρεύεται σε υπερθετικό βαθμό διότι δήθεν αποσβέστηκε, οπότε και δεν πρέπει να αποδώσει στον ιδιοκτήτη του τίποτε άλλο για τα υπόλοιπα χρόνια της σύμβασης.  Με τον τρόπο αυτό καταλύεται το Project IRR του, αφού όπως ελέχθη, αυτό προκύπτει από 20ετή κλειστό όγκο ελέγχου λειτουργίας απαρέγκλιτα με συγκεκριμένο FIT και όχι από μερικά μόνο χρόνια λειτουργίας μέχρι την απόσβεση. 

Στις συνθήκες «επιστράτευσης» που δυστυχώς διανύουμε, αποτελεί μονόδρομο η ισότιμη συμμετοχή των οικιακών Φ/Β στις επιβαλλόμενες περικοπές ταριφών αλλά και στην άπαξ απομείωση του συσσωρευμένου ελλείμματος του Λογαριασμού ΑΠΕ.  Χαρακτηρίστηκε ως σημαντική στρέβλωση η εξαίρεση τους από το μέτρο της εισφοράς του ν. 4093 σχεδόν δύο χρόνια τώρα, καθώς και η προνομιακή μεταχείριση στις πληρωμές που τους επιφυλάσσεται παρά τα ελλείμματα και σε βάρος των υπολοίπων που πληρώνονται από το ίδιο ταμείο.  Η Κυβέρνηση έσπειρε ανέμους «ανεμελιάς» προς την συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγών που τώρα της επιστρέφονται, αφού οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες αμέριμνοι δεν γνωρίζουν, ούτε και αναγνωρίζουν καν το πρόβλημα, παρότι εξίσου τους αφορά.

Τέλος επισημάνθηκαν τα κομβικά σημεία της έκθεσης του ΣΠΕΦ στα οποία το ν/σ ως έχει, δεν δίνει την πρέπουσα ή καθόλου απάντηση, όπως συμμετοχή τραπεζών, παράταση συμβάσεων με κλειδωμένη ταρίφα, εξόφληση υπολοίπων, φορολογική απαλλαγή από τέλη επιτηδεύματος υποκαταστημάτων, συμψηφισμό ΦΠΑ και προσωρινή αναστολή υποχρέωσης ενημερότητας, τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο 25% του ΔΤΚ ως ισχύει κ.α.

 

Ο ΣΠΕΦ ευχαρίστησε τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την εκτενή ακρόαση των προβληματισμών και των θέσεων του και ζήτησε από την αντιπολίτευση να βοηθήσει ενεργά στην λύση του προβλήματος και όχι στην μετάθεση του στο μέλλον, διότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για τους χιλιάδες οικονομικά εξαθλιωμένους παραγωγούς.

Διευκρινήσεις σχετικά με ΥΚΩ και πληρωμές ΑΠΕ στο ΜΔΝ

 
Σε συνέχεια μαζικών ερωτημάτων παραγωγών προς τον Σύνδεσμο μας για τη συσχέτιση των ΥΚΩ με τις πληρωμές των ΑΠΕ στο ΜΔΝ, εξεδόθη το συνημμένο ΔΤ. 
 
Διαβάστε εδώ ολόκληρο το ΔΤ. Κάντε κλίκ εδώ για να το δείτε
 
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.