(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Δελτία Τύπου (425)

Πρωτοβουλία ΣΠΕΦ για πολυσυμμετοχική ανάπτυξη

 
Αναφορικά με την διερευνητική πρωτοβουλία του ΣΠΕΦ για πολυσυμμετοχική ανάπτυξη ΑΠΕ και συγκεκριμένα αιολικού πάρκου, το προκαταρκτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε μέχρι την 20/9/16 όπου είχε τεθεί ως ορόσημο εκτίμησης, αφορά ομάδα 56 ΑΦΜ με εύρος συγκέντρωσης κεφαλαίων από 3,2 έως 8,4 εκατομμύρια ευρώ.  Τα 56 ΑΦΜ αυτά είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως επί τω πλείστον ήδη ηλεκτροπαραγωγοί από ΑΠΕ ή συνδεόμενοι μετοχικά με τέτοια δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και περιπτώσεις προσώπων που επί του παρόντος δεν σχετίζονται μεν με δραστηριότητα ηλεκτροπαραγωγής αλλά που ωστόσο έχοντας αντιληφθεί τις δυνατότητες που ακόμη υπάρχουν στον κλάδο θα επιθυμούσαν να επενδύσουν μέσα από ένα βιώσιμο οικονομικά σχήμα, αφού όπως είναι πλέον τοις πάσι γνωστό αναπτύξεις κατά μόνας έχουν πολύ υψηλό κεφαλαιακό κατώφλι που σε συνδυασμό και με την απουσία τραπεζικού δανεισμού και ρευστότητας τις καθιστούν μάλλον αδύνατες.
 
Το ανωτέρω ενδιαφέρον τιμά ιδιαίτερα την πρωτοβουλία και κρίνεται καταρχήν επαρκές ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια.  Συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί με δύο εξειδικευμένα στελέχη του χώρου των αιολικών συνεχίζει την έρευνα και αξιολόγηση κατάλληλων έργων με πλήρη αδειοδότηση που θα αρμόζουν ως short list για να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά τους στην επενδυτική ομάδα του σχήματος. Επί του παρόντος η ομάδα εργάζεται πάνω σε 9 αιολικά project και ένα μικρό υδροηλεκτρικό που εστάλη, (τα υδροηλεκτρικά συνδυάζουν επίσης καλές οικονομικές αποδόσεις με χαμηλή τιμή πώλησης ενέργειας όπως περίπου και τα αιολικά) ενώ έχουν απορριφθεί επιπλέον 2 έργα λόγω χαμηλών ανεμολογικών δεδομένων άρα και αναμενόμενων οικονομικών αποδόσεων.  Η διαδικασία αξιολόγησης δυστυχώς δεν είναι γρήγορη, αφού το βαρύ αδειοδοτικά καθεστώς που ίσχυε και ισχύει στα αιολικά αλλά και τα μικρά υδροηλεκτρικά αλλά και το πλήθος των στοιχείων που υπεισέρχονται σε αυτήν (λ.χ. πιστοποιημένα ανεμολογικά δεδομένα, ενεργειακή μελέτη παραγωγής, αποτίμηση χάραξης συνοδευτικών έργων οδοποιίας, γραμμών μεταφοράς, χρήσεις και καθεστώς γης μέχρι την πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης, προθεσμίες επιμέρους αδειοδοτήσεων κλπ) απαιτούν αναλύσεις με υψηλό βαθμό λεπτομέρειας ώστε να αποφανθεί η ομάδα προκαταρκτικά επί της ωριμότητας και ρεαλιστικότητας εκάστου έργου. Εννοείται πως για λόγους διαφάνειας, αμεροληψίας και ακεραιότητας, πριν την οποτεδήποτε τελική επιλογή κατάλληλου έργου θα ανατεθεί ο έλεγχος του (due dilligence) σε ανεξάρτητο εγνωσμένου κύρους στο αντικείμενο νομικό και τεχνικό γραφείο.
 
Επί πλέον θα πρέπει να διατηρηθεί υπόψη πως η επικείμενη μετάπτωση και των αιολικών (όπως στα φωτοβολταϊκά ήδη ισχύει) στο καθεστώς των διαγωνισμών για την απόδοση τιμής πώλησης ενέργειας, ασκεί ήδη σημαντικές πιέσεις στους αδειούχους του κλάδου για ταχεία ανάπτυξη και διασύνδεση των έργων τους εντός των ρητών προθεσμιών που τέθηκαν με τον ν. 4414/2016.  Συγκεκριμένα:
 
- Όσα αιολικά έργα διαθέτουν πλήρη αδειοδότηση και υπογεγραμμένη σύμβαση με ΛΑΓΗΕ, για να κρατήσουν το feed in tarrif μοντέλο τους (105 ευρώ/MWh) πρέπει να κατασκευαστούν και να διασυνδεθούν μέχρι 30/6/18, άλλως μέχρι την 31/12/18 για να ενταχθούν τουλάχιστον στο μοντέλο feed in premium με 98 ευρώ/MWh και υποχρεώσεις κάλυψης αποκλίσεων στα πλαίσια του Τarget Μodel.  Αν τα δύο αυτά ορόσημα χαθούν, τότε τα έργα μεταπίπτουν υποχρεωτικά στο τότε ισχύον καθεστώς, το οποίο σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ προβλέπεται να είναι οι διαγωνισμοί.  Βεβαίως στο ενδιάμεσο είναι πολύ πιθανόν να έχουν λήξει επιμέρους αδειοδοτήσεις τους όπως π.χ. η άδεια εγκατάστασης και οι επεκτάσεις της, δηλαδή κάποια έργα να ακυρωθούν και για άλλους λόγους. 
 
- Όσα έργα άνω των 3 MW (δυστυχώς κάτω του ορίου αυτού δεν υπάρχουν διαθέσιμα έργα τουλάχιστον σύμφωνα με την έρευνα μας) διαθέτουν πλήρη αδειοδότηση και όρους σύνδεσης χωρίς όμως υπογεγραμμένη σύμβαση με ΛΑΓΗΕ, για να ενταχθούν στο feed in premium των 98 ευρώ/MWh με υποχρεώσεις κάλυψης αποκλίσεων στα πλαίσια του Target Model, θα χρειαστεί να σπεύσουν άμεσα (λίγοι μήνες εκτιμάται πως θα είναι το περιθώριο) όταν ανοίξει η σχετική διαδικασία στο ΛΑΓΗΕ για υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Για να συμβεί ωστόσο αυτό, τα συγκεκριμένα έργα θα χρειαστεί προηγουμένως να συμβασιοποιήσουν τους όρους σύνδεσης τους με ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση, δηλαδή να καταβάλουν συνήθως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αγοράσουν τους όρους σύνδεσης που τους χορηγήθηκαν.  Είναι προφανές πως αδειούχοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης συνολικά του έργου τους, δεν θα προβούν "τυφλά" στην αγορά των όρων σύνδεσης, οπότε και δεν θα μπορούν να υπογράψουν με ΛΑΓΗΕ καν.  Συνεπώς αναμένεται να ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στους αδειούχους για να καταλήξουν στο τι θα πράξουν τελικά με τα έργα τους.
 
Και στις δύο ανωτέρω βασικές περιπτώσεις έργων, εκτιμάται πως το πιεστικό πλαίσιο του ν. 4414 καθιστά επίκαιρη την πρωτοβουλία μας, υπό την έννοια ότι μια ισχυρή κεφαλαιακά πολυσυμμετοχική πρωτοβουλία αποτελεί ουσιαστική εναλλακτική για την υλοποίηση έργων που σε διαφορετική περίπτωση θα χαθούν.  Επιπλέον παράμετρος δυσκολίας για τα αιολικά έργα είναι και ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την παραγγελία, δέσμευση και εξασφάλιση ανεμογεννητριών (πάνω από 6-7 μήνες).  Για όλους τους ανωτέρω λόγους η παρουσία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής για πολυσυμμετοχική ανάπτυξη ΑΠΕ τους προσεχείς μήνες αξίζει να υφίσταται, αφού το σφικτό πλαίσιο του ν. 4414, εκτιμάται πως θα λειτουργήσει ως καταλύτης για συνεργατικές αναπτύξεις.  Προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρεται πως:
 
- Οι εργασίες έρευνας και αξιολόγησης διαθέσιμων/κατάλληλων έργων από την ομάδα εργασίας συνεχίζονται.
 
- Η πρόσκληση προς αδειούχους ώριμων έργων για συνεργατική ανάπτυξη συνεχίζει να ισχύει.
 
- Η περαιτέρω αύξηση του ενδιαφέροντος θα έχει πολλαπλασιαστικώς θετικά αποτελέσματα, αφού η διεύρυνση της γκάμας έργων που η πρωτοβουλία αποτείνεται αυξάνει και τις πιθανότητες επιτυχίας.   Τα αιολικά είναι μια κατηγορία ΑΠΕ που τα μικρά έργα (<3 MW) αφενός σπανίζουν και συνήθως λόγω των συνοδευτικών έργων που απαιτούνται να κατασκευαστούν (οδοποιία, γραμμές μεταφοράς κλπ) δεν καταλήγουν πάντοτε οικονομικώς ελκυστικά. Αντίθετα στα μεγαλύτερα έργα και ιδίως άνω των 10 MW υπάρχει υπερπληθώρα, που ωστόσο λόγω των υψηλών κεφαλαίων που απαιτούνται δεν εντάσσονται επί του παρόντος στο target group της πρωτοβουλίας.  
 
Τούτων λεχθέντων η ισχύς της διερευνητικής πρωτοβουλίας συνεχίζεται και στο διάστημα μέχρι να καταλήξει η ομάδα σε κατάλληλο υποψήφιο έργο/short list έργων, εκδηλώσεις προκαταρκτικού ενδιαφέροντος θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές. 

Η επόμενη ημέρα στην αγορά των ΑΠΕ

Ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης μιλά στο Capital.gr και τον δημοσιογράφο κο Χάρη Φλουδόπουλο για την επόμενη μέρα της αγοράς των ΑΠΕ μετά την ψήφιση του ν. 4414, στο πως διαμορφώνονται τα οικονομικά και η ρευστότητα της αγοράς και αναλύει τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται όπως η πρωτοβουλία του ΣΠΕΦ για πολυσυμμετοχική ανάπτυξη.

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η συνέντευξη.

http://www.capital.gr/epixeiriseis/3149872/i-epomeni-imera-stin-agora-ton-ananeosimon-pigon-energeias

Ενημέρωση πρωτοβουλίας ΣΠΕΦ για Πολυσυμετοχικό σχήμα στις ΑΠΕ

Στις 15/7/16 εξέπνευσε η προθεσμία εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για το υπό διερεύνηση σχέδιο ανάπτυξης αιολικού πάρκου σε πολυσυμμετοχική βάση σύμφωνα με το εγχειρίδιο "ΑΠ ΔΣΧ150616". 

Το ενδιαφέρον που καταγράφηκε, σύμφωνα με την διαδικασία παραλαβής της σχετικής ενυπόγραφης επιστολής με ταυτόχρονη κατάθεση του ποσού των 100 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΠΕΦ, χαρακτηρίζεται ως σημαντικό, αφού το ύψος των προτιθέμενων προς επένδυση κεφαλαίων ανήλθε συνολικά στα 2,400,000 έως 7,020,000 ευρώ, ένεκα και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι επέλεξαν να υποδείξουν εύρος κεφαλαίου για την συμμετοχή τους στο project και όχι ένα μόνο ποσό.  Τοιουτοτρόπως διαμορφώθηκε αντίστοιχα κεφαλαιακό εύρος και για το projectσυνολικά, όπου το κάτω όριο αποτελεί το άθροισμα των ελάχιστων ορίων και το άνω όριο αντίστοιχα των μεγίστων.  Εξυπακούεται πως για όσους υπέβαλαν ένα σταθερό ύψος ποσού και όχι εύρος, το ποσό τους προσμετρήθηκε ως έχει σε κάθε περίπτωση.  Το ανωτέρω συνολικό ποσό αποτελεί άθροισμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 35 συνολικά ΑΦΜ που ολοκλήρωσαν την διαδικασία μέχρι και την 15η Ιουλίου.  

Απτό ενδιαφέρον υφίσταται επίσης και από αρκετούς οι οποίοι ωστόσο επειδή μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας δεν είχαν ολοκληρώσει την έγγραφη τυπική διαδικασία, οι συμμετοχές τους δεν έχουν αποτυπωθεί στα εδώ αναφερόμενα ποσά. Αρκετοί επιπλέον έχουν προφορικά ή με άλλο τρόπο εκδηλώσει την πρόθεση έως και το προϋπολογιζόμενο ποσό της συμμετοχής τους. Επαφές τέλος βρίσκονται σε εξέλιξη και με αρκετές σημαίνουσες επιχειρήσεις του χώρου για συμμετοχή στην πολυσυλλεκτική αυτή πρωτοβουλία. 

Για τους ανωτέρω λόγους αλλά και επειδή η υλοποίηση της προσπάθειας φαίνεται καταρχήν εφικτή με βάση το ενδιαφέρον που καταγράφεται μέχρι στιγμής (το υπό διερεύνηση σχέδιο αναφερόταν σε αιολικό πάρκο 7 MWπροϋπολογισμού 9-10 εκατ. ευρώ, ωστόσο πολυσυμμετοχικό αιολικό δύναται να αναπτυχθεί και για χαμηλότερη εγκατεστημένη ισχύ π.χ. έως 4 ΜW), η ομάδα εργασίας του ΣΠΕΦ αποφάσισε να ανανεώσει την προθεσμία εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για το project (με την ίδια διαδικασία ενυπόγραφης καταγραφής που ίσχυσε έως τώρα) μέχρι και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Στο διάστημα αυτό η διερεύνηση από την ομάδα εργασίας κατάλληλων έργων με πλήρη αδειοδότηση θα ενταθεί και επιπλέον παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν ή κατ’ οιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τέτοια αδειοδοτημένα έργα να επικοινωνήσουν με τον ΣΠΕΦ.

Διερευνητική πρωτοβουλία ΣΠΕΦ περί πολυσυμμετοχικού σχήματος στις ΑΠΕ

Παρακολουθώντας την πορεία της Ευρώπης και εντός αυτής και της χώρας μας καθίσταται προφανές πως στον τομέα της ενέργειας και των ΑΠΕ επίκεινται σημαντικές αλλαγές.  Ευτυχώς οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως σημείο αναφοράς την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης τους, αύξηση όμως που δεν θα συντελεστεί με τα γνωστά μέχρι σήμερα μοντέλα λειτουργικής υποστήριξης αλλά με νέα αυξημένου ρίσκου αλλά και μειωμένης οικονομικής απόδοσης.  Κατά την μεταβατική ωστόσο περίοδο προς τα νέα αυτά μοντέλα για τις νέες στο εξής ΑΠΕ θα υπάρξουν τεχνολογίες που θα συνεχίσουν υπό προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα ακόμα να προσφέρουν πρόσβαση στα σταθερά μοντέλα 20ετούς λειτουργικής υποστήριξης με ελκυστική εγγυημένη τιμή απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας που γνωρίσαμε στο παρελθόν.  Τα φωτοβολταϊκά ωστόσο λόγω υπερπλήρωσης των εθνικών στόχων του 2020 εκ προοιμίου δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Περαιτέρω οι εξελίξεις στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα οδηγούν προς την κατεύθυνση της συρρίκνωσης των ανηγμένων οικονομικών αποδόσεων των επενδύσεων, συνδυαστικά και με τον περιορισμό της πρόσβασης τους στον τραπεζικό δανεισμό και όλα αυτά μάλιστα υπό στενότητα και στο μέτωπο της ρευστότητας.  Έτσι για το προσεχές ορατό μέλλον φαίνεται πως δυνατότητα ασφαλών επενδύσεων θα έχουν μεγάλα μόνο σχήματα με υψηλά ίδια κεφάλαια που θα μπορούν να υπερκεράσουν την επίσης υψηλή κρίσιμη μάζα έργου που απαιτείται, ώστε δια των οικονομιών κλίμακας να κερδοφορούν παρά τις υπόλοιπες τοξικότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Υπό το φως αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΑΠΕ και όχι μόνο, σε ατομικό επίπεδο θα παραμείνουν μάλλον θεατές στις εξελίξεις.  Και αν μεν το γεγονός ότι τα μελλούμενα θα αφορούν τα προσεχή νέα έργα δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας στις χιλιάδες λειτουργούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίως των φωτοβολταϊκών, η αλλαγή του χάρτη και των αναλογιών υπέρ μόνο των πολύ μεγάλων και μάλιστα διεθνών παικτών του χώρου των ΑΠΕ θα πρέπει να προβληματίζει κάθε διορατικό επιχειρηματία.

Οι αλλαγές στον επιχειρηματικό χάρτη κλάδων της οικονομίας οπουδήποτε συντελούνται ορμώμενες εκ των συνθηκών της αγοράς, απαιτούν επιχειρηματικές και όχι συνδικαλιστικές απαντήσεις από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Και επειδή σε ατομικό επίπεδο όπως αναλύθηκε δυνατότητες περαιτέρω κερδοφόρας δραστηριοποίησης σε νέα project ΑΠΕ μάλλον δεν θα υπάρχουν για την πλειονότητα των μικρομεσαίων, η ένωση των δυνάμεων τους σε μία κοινή συνισταμένη προσπάθεια αποτελεί ίσως την μόνη ενδεδειγμένη επιλογή για περαιτέρω επέκταση, ούτως ώστε να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους στα δρώμενα και στις εξελίξεις του χώρου.  Αν και στην χώρα μας τα πολυμετοχικά σχήματα πλατιάς βάσης δεν χαίρουν ευρείας εξάπλωσης, στην Ευρώπη και ιδίως στον ρυθμιζόμενο κλάδο των ΑΠΕ έχουν ισχυρή παρουσία (www.REScoop.eu) αφού ήδη εκεί λειτουργούν 1.240 τέτοιοι πολυσυμμετοχικοί σχηματισμοί με 300.000 συνολικά εμπλεκόμενους μεριδιούχους.  Το ρυθμιζόμενο νομοθετικά πλαίσιο λειτουργίας των ΑΠΕ που εξασφαλίζει προβλέψιμες (τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό) οικονομικές αποδόσεις από την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας, προσφέρεται για την ανάπτυξη πολυμετοχικών εταιρικών σχημάτων, αφού η παράμετρος της ολοσχερούς αποτυχίας του εγχειρήματος ή των αρνητικών και μόνιμα ζημιογόνων επιδόσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένος.  Καταληκτικά οι μέτοχοι ενός πολυμετοχικού σχήματος ΑΠΕ διαθέτουν έναν σημαντικό πυλώνα οικονομικής σταθερότητας στο εγχείρημα, που συνήθως απουσιάζει σε άλλους κλάδους της οικονομίας. 

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ, www.spef.gr) ως ο κατεξοχήν επιστημονικός και επιχειρηματικός φορέας εκπροσώπησης των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά Πανελλαδικά από το 2009 που ιδρύθηκε και λειτουργεί, αφουγκραζόμενος τις επερχόμενες αλλαγές στα πλαίσια σχετικής διερευνητικής του πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 6 του καταστατικού του εξετάζει την δυνατότητα δημιουργίας ανεξάρτητου φορέα-εταιρείας πλατιάς πολυμετοχικής βάσης με στόχο την συγκέντρωση κεφαλαίων (π.χ. της τάξης των 9 - 10 εκατ. ευρώ) ικανών για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 7 – 8 MWp χωρίς τραπεζικό δανεισμό.  Εφ’ όσον το εγχείρημα αλλά και η υπό διερεύνηση ανεξάρτητη εταιρεία αποφασιστεί εν τέλει να συσταθούν και να υλοποιηθούν, όπως προκύπτει από τις προκαταρκτικές αναλύσεις που διεξήχθησαν αναμένονται καθαρές μετά φόρων μερισματικές αποδόσεις κάθε χρόνο και επί 20ετία για τον μέτοχο της τάξης του 6%, πλέον της επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε.  Με βάση το τοπίο στις νέες στο εξής ΑΠΕ, όπως διαμορφώνεται με το νέο σχέδιο λειτουργικής ενίσχυσης που έχει πρόσφατα δημοσιεύσει και θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Ενέργειας και σύντομα θα αποτελεί νόμο του Κράτους στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών, οι αποδόσεις αυτές προβάλλουν λίαν ελκυστικές τουλάχιστον ως προς το τι ισχύει π.χ. στα νέα φωτοβολταϊκά (αποδόσεις από –6,3% έως 2,4%) αλλά και στο τι προαλείφεται επιπλέον να ισχύσει για τα νέα κάθε φορά έργα στο απώτερο ορατό μέλλον, δηλαδή περεταίρω συρρίκνωση των αποδόσεων και συνεπώς δραστηριοποίηση μόνο των πολύ μεγάλων διεθνών ομίλων.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό διερευνητικό σχέδιο και η απαντητική επιστολή.

Το σχέδιο δεν συνιστά δημόσια πρόταση εμπίπτουσα στις διατάξεις του ν. 3401/2005 περί προηγούμενης εγκρίσεως ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού επί του παρόντος δεν έχει συσταθεί εταιρεία, ούτε έχει αποφασιστεί η ίδρυση της, ούτε καλείται το κοινό να την ιδρύσει, αλλά ούτε και καλούνται ή πωλούνται ή έστω δύνανται οι ενδιαφερόμενοι κατ’ οιονδήποτε τρόπο να αγοράσουν μερίδια – μετοχές της.  Το διερευνητικό σχέδιο συνοδεύεται από απλή επιστολή εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, ώστε να μπορέσει τοιουτοτρόπως να αποτυπωθεί το προκαταρκτικό ενδιαφέρον προς το εν λόγω διερευνούμενο εγχείρημα και να φανεί αν έχει νόημα η δρομολόγηση περαιτέρω διαδικασιών για την εν τέλει ίδρυση εταιρείας σύμφωνα με το νόμο αλλά και σε ποιο μέγεθος.  

 

Δείτε: το Σχέδιο εδώ , και την απαντητική επιστολή εδώ 

Εκδόθηκε εγκύκλιος για την έκπτωση του ΜΤΑΕ

Σε απάντηση επιστολής του ΣΠΕΦ από 27/1/16 περί εκπτώσεως του ΜΤΑΕ (Διακοψιμότητα) από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, την οποία και απέστειλε στον ΣΠΕΦ ως αναγράφεται στον πίνακα αποδεκτών, με την οποία και ρυθμίζεται η έκπτωση του.
Επισυνάπτεται η εγκύκλιος. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε 

 

Ένα πολυσυμμετοχικό σχήμα μπορεί να δώσει επενδυτικές δυνατότητες "στους πολλούς" για νέες ΑΠΕ

Επισυνάπτεται συνέντευξη του Προέδρου του ΣΠΕΦ κου Στέλιου Λουμάκη στον δημοσιογράφο του Energypress κο Θοδωρή Παναγούλη αναφορικά με το μέλλον των ΑΠΕ στην χώρα μας σύμφωνα με το νέο σχέδιο λειτουργικής υποστήριξης και τους τρόπους δραστηριοποίησης "των πολλών" σε αυτές.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την συνέντευξη:

http://energypress.gr/news/s-loymakis-ena-polymetohiko-shima-mporei-na-dosei-ependytikes-dynatotites-stoys-polloys-gia

 

Κατατέθηκε η Καταγγελία ΣΠΕΦ στην Γ.Δ. Ενέργειας της Ε.Ε. κατά των ΥΔΦ

Κατατέθηκε η Καταγγελία του ΣΠΕΦ στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/Οικ.184898 για το μέτρο των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ).  Η προσβολή του μέτρου ενώπιον της ΕΕ αφορά καταρχήν στην πλασματικότητα της ανάγκης ύπαρξης του ως εργαλείου επάρκειας ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα, γεγονός που πέραν των τεχνικών αναλύσεων του συνδέσμου όπως το αναδεικνύουν με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο και τέθηκαν υπόψη της ΕΕ, συνομολογήθηκε ευθαρσώς και από τον ίδιο τον Υπουργό Ενέργειας σε δημόσια συνέντευξη του στις 31/3/16, όπου και το χαρακτήρισε εργαλείο άσκησης βιομηχανικής πολιτικής προς υποκατάσταση οικονομικών εκπτώσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές, δηλαδή μέτρο παντελώς άσχετο με το ηλεκτρικό σύστημα και την τεχνική επάρκεια του.  Το μέτρο επιπλέον προσεβλήθη και σε ότι αφορά τις επιλεκτικές και παντελώς αναιτιολόγητες αποκλίσεις του από την έγκριση που είχε λάβει από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που συντελέστηκαν στον Κανονισμό Λειτουργίας του.  Σύμφωνα με την νομοθεσία σειράς άλλων χωρών μελών της ΕΕ που διαθέτει, εξέτασε και κατέθεσε ενώπιον των Αρχών ο ΣΠΕΦ και που ισχύουν ΥΔΦ, πουθενά το μέτρο αυτό δεν χρηματοδοτείται από τους ηλεκτροπαραγωγούς αλλά αντίθετα επιβαρύνει τα γενικά έξοδα διαχείρισης του συστήματος.

Στις 25/10/16 η εκδίκαση της Προσφυγής του ΣΠΕΦ στο ΣτΕ για την Διακοψιμότητα

Η Αίτηση Ακύρωσης του ΣΠΕΦ κατά της ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/Οικ.184898 για το μέτρο των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (διακοψιμότητα) προσδιορίστηκε να εκδικαστεί από το Δ´ Τμήμα του ΣτΕ στις 25 Οκτωβρίου 2016.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 3, 15121, Πεύκη, Ελλάς
+30 210 6854035
FAX: +30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.