(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΠΕΦ-ΥΠΕΚΑ 26/01/2010

Στις 26/01/2010 πραγαμτοποιήθηκε  στο ΥΠΕΚΑσυνάντηση του ΣΠΕΦ με τον κο Ψύχα (Σύμβουλος Υπουργού) με θέμα τη δημόσια διαβούλευση για τις ΑΠΕ. Η συνάντηση εκτυλίχθηκε σεπολύ καλό κλίμα. στον κο Ψύχα επιδόθηκε  το σύνολο της πρότασης μας ως ΣΠΕΦ που συντάχθηκε στα πλαίσια της δημόσιας
διαβούλευσης για τις ΑΠΕ.

 Από τον ΣΠΕΦ συμμετείχαν οι κ.κ. Σ. Λουμάκης, Π. Κιλίμης, Κ. Τσούμας και Ι.

Σημαντώνης.  Οι θέσεις που επικεντρώθηκε η προσπάθεια μας και αναλύθηκαν
εκτενώς στην 60 λεπτών συνάντηση κατά προτεραιότητα ήταν:

1. Παρουσίαση του ΣΠΕΦ (μέλη, ισχύς, οικονομικό μέγεθος) με ταυτόχρονο αίτημα
συμμετοχής μας στην ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ.
Η απουσία έστω και ενός εκπροσώπου των "πραγματικών επενδυτών Φ/Β = ΣΠΕΦ"
στην επιτροπή δυστυχώς προκαλεί το "επενδυτικό" μας αίσθημα.

2. Ο κ. Σημαντώνης θα έρθει σε επαφή με τον κο Λάλα που προεδρεύει της επιτροπής
για της ΑΠΕ στο ΥΠΕΚΑ και θα του υποβάλει το ερώτημα περί παντελούς απουσίας εκπροσώπου των Φ/Β στην επιτροπή.  Με ενδιαφέρον αναμένεται η απάντηση.

3. Θέσπιση στον νέο νόμο ποσοτικών στόχων συμμετοχής των Φ/Β στις ΑΠΕ
(τροποποίηση του 3468 και του 3734 όσον αφορά το πλαφόν) που θα αφορούν
πραγματική διασυνδεδεμένη ισχύ.  Μόνο έτσι τα Φ/Β θα αποκτήσουν το μερίδιο
αγοράς που δικαιούνται βάση των τεχνικών πλεονεκτημάτων τους.

4. Να προβλέπεται στον νόμο και να περιγράφεται επακριβώς το άμεσο άνοιγμα των
διαδικασιών υποδοχής νέων αιτήσεων Φ/Β χωρίς να παραπέμπεται σε άλλες ΥΑ.
Επιστήθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην "παγίδα" των ΥΑ -εφ' όσον ακολουθούν τον
νόμο- οι οποίες αργοπορώντας ακυρώνουν εκ νέου τα Φ/Β και δημιουργούν
πολλαπλές εμπλοκές και αγκυλώσεις στις Υπηρεσίες.

5. Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα ότι η αγορά των Φ/Β σε αντίθεση με όλες τις άλλες
ΑΠΕ παραμένει ερμητικά κλειστή σε νέους επενδυτές αφού η ΔΕΗ έπαψε να δίνει
όρους σύνδεσης για 20άρια την στιγμή μάλιστα που σε πολλές περιοχές υπάρχει
σημαντικό περιθώριο.  Σφράγισε η ΔΕΗ έτσι και την τελευταία είσοδο στο χώρο
των Φ/Β που είχε απομείνει.

6. Παρουσιάστηκε η ποσοτική ανάλυση του κόστους / οφέλους από την ανάπτυξη των
ΑΠΕ και των Φ/Β ειδικότερα, στα πλαίσια και της πρότασης μας στην δημόσια
διαβούλευση.  Υπογραμμίστηκε η εξοικονόμηση που θα υπάρξει από την περικοπή
των εισαγωγών ρεύματος και των δικαιωμάτων ρύπων.  Αναλύθηκε τέλος ο
μηχανισμός διαμόρφωσης της ΟΤΣ και πόσο αυτή ευεργετείται από το καθεστώς
feed-in tariff των Φ/Β σε αντίθεση με τις εισαγωγές που συμπαρασύρουν στο
υψηλό κόστος τους όλη την "πυραμίδα" προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκείνη
την στιγμή.

7. Επισημάνθηκε ο ευεργετικός ρόλος των Φ/Β ως μοναδικό εργαλείο πολιτικής που
εξασφαλίζει την ευρεία αναδιανομή του πλούτου στους πολίτες.  Ειδικά εν μέσω
της βαθύτατης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και υπό
το πρίσμα των εξαγγελιών της νέας διακυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή.

8. Διαχωρίστηκαν ευκρινώς τα πλεονεκτήματα και ο ρόλος των κεντρικοποιημένων
Φ/Β μεσαίου μεγέθους από τα Φ/Β στέγης τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν
επαρκούν να καλύψουν τους εθνικούς στόχους.

9. Επισημάνθηκε το πλεονέκτημα των κεντρικοποιημένων Φ/Β μεσαίου μεγέθους να
μην απαιτούν κατά κανόνα νέες και δαπανηρές επενδύσεις δικτύου όπως
συμβαίνει με τα πολύ μεγάλα Φ/Β και τα αιολικά εν γένει.

Ο κος Ψύχας τέλος δεσμεύτηκε να μας εξασφαλίσει νέα συνάντηση και με τον κο
Κάραλη που είναι σύμβουλος ΑΠΕ της Υπουργού.
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 21 Δεκεμβριου 2014 22:21
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.