(210) 6854035

Επείγουσα ανάγκη για την ταμειακή ενίσχυση του ΛΑΓΗΕ

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
         Μεσογείων 119, 101 92,  Αθήνα

Υπόψη: 

  •  Υπουργό ΠΕΚΑ, Κύριο Ευάγγελο Λιβιεράτο
  •  Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, Κύριο Σταύρο Καλαφάτη 
  •  Υφυπουργό ΠΕΚΑ, Κύριο Ασημάκη Παπαγεωργίου

Κοινοποίηση:

  1. Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
    Κύριο Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη

2. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
   Πειραιώς 132, 118 54,  Αθήνα
           Υπόψη: Κύριο Νίκο Βασιλάκο, Πρόεδρο

  3. Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
          Κάστορος 72, 18545  Πειραιάς
            Υπόψη: Κύριο Γρηγόρη Αντωνόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012

Θέμα: Επείγουσα ανάγκη για την ταμειακή ενίσχυση του ΛΑΓΗΕ, την άμεση απόδοση των οφειλών προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε. και την έναρξη διαλόγου για την διαμόρφωση ενός βιώσιμου μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να θέσουμε με ένταση υπ’ όψιν σας την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί άμεσα ο ΛΑΓΗΕ, ώστε να αντιμετωπιστεί η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος των Α.Π.Ε. Συγκριμένα, η  παρατεταμένη και συνεχιζόμενη επί μήνες καθυστέρηση πληρωμής των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν και διαθέτουν στο εθνικό ηλεκτρικό σύστημα οι δύο χιλιάδες (2.000) και πλέον παραγωγοί Α.Π.Ε., απειλεί ήδη με χρεοκοπία πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές.  

Μια τέτοια μαζική πτώχευση θα επηρεάσει αρνητικά ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές και συνέπειες για την κοινωνική ηρεμία και συνοχή. 

Εκτός από την πτώχευση στην οποία οδηγούνται ταχύτατα και με μαθηματική ακρίβεια οι παραγωγοί Α.Π.Ε., η κατάσταση αυτή θα προξενήσει τεράστιες ζημιές, της τάξεως των δισεκατομμυρίων Ευρώ, και στις τράπεζες που τους έχουν δανείσει κεφάλαια για την ανάπτυξη των έργων τους, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη λειτουργία ολόκληρης της ενεργειακής αγοράς και της χώρας. 

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας ότι η κατάσταση τείνει να ξεφύγει από κάθε  έλεγχο. 

Ως εκ τούτου ζητούμε την παρέμβασή σας για την επείγουσα κεφαλαιακή και ταμειακή ενίσχυση του ΛΑΓΗΕ, ώστε αυτός να μπορέσει να προχωρήσει σε άμεση εξόφληση των παραγωγών Α.Π.Ε., και αυτοί με την σειρά τους να τακτοποιήσουν τις ήδη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τράπεζες και Εφορία (απόδοση ΦΠΑ). 

Το ίδιο πιεστική είναι και η ανάγκη για την άμεση έναρξη οργανωμένου διαλόγου με τους συλλογικούς φορείς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., με αντικείμενο:

  • Τη διαμόρφωση ενός μόνιμου και βιώσιμου μηχανισμού οικονομικής στήριξης των Α.Π.Ε., που θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση του Ειδικού Τέλους που χρηματοδοτεί το Λογαριασμό Α.Π.Ε. (ΕΤΜΕΑΡ) στο κόστος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να αρθούν οι σημερινές απίθανες στρεβλώσεις και να πάψουν οι Α.Π.Ε. να επωμίζονται τις συνέπειες του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ για το οποίο, όπως έχουμε τεκμηριώσει κατ’ επανάληψιν στο παρελθόν, δεν ευθύνονται, 
  • Την καθιέρωση της επανεξέτασης του ύψους της αποζημίωσης για τα νέα έργα Α.Π.Ε., ανά τεχνολογία και κατηγορία ισχύος χωριστά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας φυσικά αποτελεσματικά υπ’ όψιν το πραγματικό κόστος χρήματος και το δυσμενές φορολογικό καθεστώς.  Επίσης στον διάλογο μπορεί να επανεξεταστεί και ο μηχανισμός χρονικής διακράτησης της τιμής προ της σύνδεσης των μονάδων.   
  • Τη λήψη απαραίτητων διοικητικών μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη των Α.Π.Ε.  ως λύση εξόδου από την κρίση. Οι επενδύσεις Α.Π.Ε., χάρη στον εγχώριο και αποκεντρωμένο χαρακτήρα τους, συμβάλλουν ουσιαστικά στην διατήρηση και στη διάχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και βελτιώνουν σημαντικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μέσω της μείωσης των ποσοτήτων εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Βάση του διαλόγου αυτού θα πρέπει να αποτελέσουν τα αποτελέσματα της σχετικής ειδικής μελέτης που εκπονήθηκε πρόσφατα από το ΥΠΕΚΑ (Φεβρουάριος και Μάρτιος 2012) με τη συνδρομή εκπροσώπων της αγοράς των Α.Π.Ε. στα πλαίσια του Μνημονίου ΙΙ.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει ήδη από σήμερα, η πολιτική ηγεσία να δεσμευθεί ότι:

  • Δεν θα υπάρξει κανένα άμεσο ή έμμεσο αναδρομικό μέτρο εις βάρος των ήδη συμβολαιοποιημένων έργων Α.Π.Ε., περιλαμβανομένης της επιβολής νέας φορολογικής ή άλλης ανάλογης επιβάρυνσης. Αυτό εξάλλου θα αποτελούσε καταστροφή για το σύνολο των επενδύσεων στη χώρα, ανεξαρτήτως τομέα.
  • Μέχρι τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των νέων διαρθρωτικών μέτρων  στήριξης των Α.Π.Ε. θα διατηρηθεί το υφιστάμενο μοντέλο στήριξης των Α.Π.Ε. (ο μηχανισμός εγγυημένων τιμών - feed-in tariff system), πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί η όχι ευκαταφρόνητη ανάπτυξη των Α.Π.Ε., τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

Με τις δεσμεύσεις αυτές - παράλληλα με την ταμειακή ενίσχυση του ΛΑΓΗΕ - θα αποκατασταθεί στοιχειωδώς κλίμα επενδυτικής εμπιστοσύνης στη χώρα.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η αξιοπιστία της Ελληνικής Πολιτείας και των φορέων της - στους οποίους περιλαμβάνονται φυσικά η Κυβέρνηση, η ΡΑΕ και οι Διαχειριστές - απέναντι στους επενδυτές είναι κρίσιμος παράγοντας, όχι μόνο για την επιβίωση των επιχειρήσεων αλλά και για την αντιστροφή της γενικότερης τάσης αποεπένδυσης και αύξησης της ανεργίας στη χώρα. 

Η διοχέτευση των προβλεπόμενων πόρων από  τον ΛΑΓΗΕ και η εξόφληση της ενέργειας που έχει ήδη παραχθεί από Α.Π.Ε., θα στηρίξει την αγορά και θα στείλει ένα θετικό μήνυμα και στο εξωτερικό, βελτιώνοντας την τραυματισμένη εικόνα της χώρας. 

Παρακαλούμε να μας ορίσετε μια συνάντηση το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις μας και να δρομολογηθούν άμεσα πρακτικές, βιώσιμες και δίκαιες λύσεις.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Περιστέρης

ΠρόεδροςΔΣ ΕΣΗΑΠΕ 

Παναγιώτης Παπασταματίου

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ

Στέλιος Λουμάκης

Πρόεδρος ΔΣ ΣΠΕΦ 
 Ιωάννης Σηφάκης

Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΜΥΕ

Αντώνης Γερασίμου

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΛΕΒΙΟΜ 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Δεκεμβριου 2014 09:42
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.