(210) 6854035

Συμμετοχή του ΣΠΕΦ στη δημόσια διαβούλευση τροποποίησης του Κανονισμού Αδειών από τη ΡΑΕ

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχεδίου τροποποιήσεων ΡΑΕ

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, θέλοντας να ενισχύσει το έργο
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, συμμετέχει με την παρούσα επιστολή στη δημόσια
διαβούλευση του σχεδίου τροποποιήσεων του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ και προτείνει:

1. Να τεθούν ρήτρες στη ΡΑΕ σχετικά με την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος
που προβλέπει ο Κανονισμός. Να μπορεί ο επενδυτής να προχωρήσει τη διαδικασία που
προβλέπουν οι Ν.3468/2006 και 3734/2009, εφόσον η απάντηση της Ρ.Α.Ε. καθυστερεί
πέρα των ορίων που θεσπίζει ο Κανονισμός.
2. Να προβλεφθεί ειδική μνεία υποβολής ενστάσεων για προηγούμενες αρνητικές
γνωμοδοτήσεις της ΡΑΕ για αιτήσεις αδειών και εξαιρέσεων προγενέστερες του Μαρτίου
 2008. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουν γνωστοποιηθεί στον ΣΠΕΦ από μέλη του,
οι οποίες απορρίφθηκαν χωρίς ουσιώδη αίτια (για παράδειγμα κατάθεση δικαιολογητικών
αιτήσεων με δύο αριθμούς πρωτοκόλλου που απορρίφθηκαν διότι δεν συνδυάστηκαν ποτέ,
εξασφάλιση θέσης σε οικόπεδα με χρησικτησία τα οποία τακτοποίησαν νομικά το
ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταγενέστερα της αίτησης, λανθασμένα πολύ υψηλή εκτίμηση
κόστους επένδυσης 5350 ευρώ ανά kWp από ΡΑΕ καθώς οι τιμές πλέον είναι κάτω από
4000 ευρώ ανά kWp εγκατεστημένης ισχύος κλπ).
3. Να ορισθεί χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων φ/β μονάδων στα διασυνδεδεμένα
νησιά.
4. Σύμφωνα με την αριθ. Δ6/Φ1/οικ.19500 (ΦΕΚ Β΄ 1671/11.10.2004) Τροποποίηση
και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς την
αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς
όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία, ορίζεται ότι οι κατωτέρω σταθμοί
ηλεκτροπαραγωγής χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες:

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με συμπαραγωγή θερμικής ενέργειας από αέρια καύσιμα με
εγκατεστημένη θερμική ισχύ μικρότερη ή ίση των 2 MW

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ
μικρότερη ή ίση του 0,5 MW

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων με αποδιδόμενη
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MW

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα με αποδιδόμενη
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MW.
 
Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανεμογεννήτριες με αποδιδόμενη ηλεκτρική
ισχύ μικρότερη ή ίση των 20 kW.

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ήτοι ισχύος μικρότερης ή ίσης των 10 MW).
 
Τα ως άνω έργα οφείλουν να εξαιρεθούν από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Δεκεμβριου 2014 10:25
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.