(210) 6854035

Αναδρομικές περικοπές βάσει του ν. 3840/2010

Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Υπ’ όψη: Υπουργού κας Άννας Διαμαντοπούλου

Σελίδες: 2

Θέμα: Αναδρομικές περικοπές βάσει του ν. 3840/2010 του πιστοποιημένου απολογισμού Φ/Β επενδύσεων και ευρύτερες αδικαιολόγητες περικοπές του ορθού απολογισμού έργων Φ/Β που είχαν υπαχθεί στον ν. 3299/2004.

Συνημ: Πίνακας τυποποιημένου κόστους Φ/Β επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνέχεια του ν. 3840/2010.


Αξιότιμη κα Υπουργέ

Με την παρούσα επιστολή καταρχήν θα επιθυμούσαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρ’ ότι δυστυχώς συμπίπτει σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά όσο και πολιτικά συγκυρία, μέσα στην οποία καλείστε σε ελάχιστο χρόνο να προσδώσετε άμεσα ώθηση και όραμα στην ανάπτυξη όσο και να θεραπεύσετε χρόνιες παθογένειες του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων.

Τα φωτοβολταϊκά, ως ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες αναπτυσσόμενους κλάδους στην χώρα τα τελευταία χρόνια, σθεναρά συγκράτησε την επελθούσα κατάρρευση της επιχειρηματικότητας η οποία όπως γνωρίζετε ωστόσο είναι και ο μόνος υγιής μοχλός αύξησης της απασχόλησης και των δημοσίων εσόδων μέσω της ύπαρξης φορολογητέας ύλης.  Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών όπως προφανώς γνωρίζετε, από τον Ιανουάριο του 2010 εξαιρέθηκε όλων των προγραμμάτων επιχορήγησης του κεφαλαιουχικού κόστους επένδυσης κρίνοντας πως το αντίθετο  θα οδηγούσε σε καθεστώς υπερβολικής αποζημίωσης λόγω μείωσης των τιμών των Φ/Β πλαισίων (πάνελς).  Κατά την υλοποίηση ωστόσο των επενδυτικών σχεδίων που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους μέχρι τότε, έχουν παρατηρηθεί ακραίες στρεβλώσεις εις βάρος των επενδυτών στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και εκταμίευσης της επιχορήγησηςπου συνίστανται στα εξής:  

Α) Ο ν. 3840/31-3-2010 και συγκεκριμένα το άρθρου 13, παρ. 2, χρησιμοποιήθηκε κατά την άποψη μας εσφαλμένα για να περικόψει αναδρομικά νομίμως υπαχθείσες στον ν.3299/2004 και πλήρως υλοποιημένες και πιστοποιημένες για την ολοκλήρωση και την έναρξη της κανονικής λειτουργίας τους από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ) του Υπουργείου σας επενδύσεις Φ/Β μονάδων. Οι καταχρηστικές μάλιστα περικοπές αυτές έφθασαν έως και το 20 – 30% του επίσημου από το ΚΟΕ πιστοποιημένου (με σφραγισμένα τιμολόγια) απολογισμού των έργων δημιουργώντας έτσι στους επενδυτές οξύτατο πρόβλημα με τα τραπεζικά ιδρύματα στα οποία από καιρό είχαν εκχωρηθεί οι επιχορηγήσεις αυτές προς λήψη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.  

Η εσφαλμένη και αναδρομική χρήση του ν.3840/2010 που οδήγησε στον συνημμένο πίνακα τυποποιημένου κόστους επένδυσης Φ/Β μονάδων του Υπουργείου σας, επιχείρησε πέρα από την ακραία συσταλτική και στρεβλή αποτύπωση του κόστους του καθ’ ύλην Φ/Β εξοπλισμού, να «εξαφανίσει» και σημαντικά κέντρα κόστους των επενδύσεων μας όπως τα συστήματα ασφαλείας και τα λοιπά οικοδομικά έργα.  Τα ευτελή ποσά που προσδιορίζονται στο συνοδευτικό του πίνακα κείμενο για αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και τις απαιτούμενες προδιαγραφές της επιστήμης και της τέχνης ώστε τα έργα μας να είναι ικανά να ασφαλιστούν και να δανειοδοτηθούν.

Β) Ακραίες περιπτώσεις αδικιών εις βάρος των επενδυτών έχουν επίσης παρατηρηθεί και πριν την εφαρμογή του ν. 3840 περί τυποποίησης κόστους Φ/Β μονάδων.  Οι αδικίες αυτές εκτείνονται τόσο στο στάδιο της υπαγωγής στον ν. 3299/2004 όσο και της συνεδρίασης της γνωμοδοτικής επιτροπής επί της έκθεσης πιστοποίησης του ΚΟΕ για την εκταμίευση της επιχορήγησης με κύριο χαρακτηριστικό την παντελή αναντιστοιχία του υπαγόμενου ή πιστοποιούμενου κόστους με τον χρόνο υλοποίησης της μονάδας, παράμετρος πολύ σημαντική για την αγορά των Φ/Β αφού όσο παλαιότερα υλοποιήθηκε μια Φ/Β μονάδα τόσο υψηλότερο το κόστος της.   

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι επενδύσεις των Φ/Β μονάδων είναι φυσιογνωμίας εντάσεως κεφαλαίου, το οικονομικό «άνοιγμα» που δημιουργήθηκε σε κάθε περίπτωση στους επενδυτές από την πρακτική του Υπουργείου αυτή είναι πέρα από άδικο, αδύνατον να καλυφθεί.

Λάβετε παρακαλούμε υπ’ όψη σας εδώ, πως η αθέτηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε επιβαλλόμενου εκ του ν. 3299/2004 χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της υπαγωγής, της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της εκταμίευσης της οφειλόμενης επιχορήγησης, οδήγησε τους επενδυτές στο να συμπεριληφθούν εν τέλει στις άδικες ρυθμίσεις του ν. 3840/2010 ως εφαρμόζονται, ενώ τα έργα τους όπως προαναφέρθηκε είχαν ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτερα και με υψηλότερο κόστος.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για τα έργα των περιπτώσεων (Α) και (Β) που αναφέρουμε και για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήματα θεραπείας από πλευράς επενδυτών, όπως επανεξεταστούν το συντομότερο προς αποκατάσταση των στρεβλώσεων που συντελέστηκαν εις βάρος των επενδυτών.


Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση


Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 28 Δεκεμβριου 2014 20:02
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.