(210) 6854035

Παράγραφος 13 της συζητούμενης στην Βουλή Τροπολογίας ΑΠΕ περί εγγυοδοσίας για έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή.

 
Προς : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 
Υπ’ όψη : Υπουργού κου Γιώργου Παπακωνσταντίνου Γ. Γραμματέα κου Κων/νου Μαθιουδάκη
 
Θέμα: Παράγραφος 13 της συζητούμενης στην Βουλή Τροπολογίας ΑΠΕ περί εγγυοδοσίας για έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή.
 
Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γ. Γραμματέα

Στη παράγραφο 13 της συζητούμενης στην Βουλή τροπολογίας για τις ΑΠΕ εισάγετε την υποχρέωση της παροχής εγγυοδοσίας για την έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή για παλαιές αιτήσεις αδειών ΡΑΕ που κατατέθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010 και οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στον ειδικό κατάλογο της παρ. 3 του άρθρ. 15 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 13 της εν λόγω τροπολογίας ορίζεται ρητά πως οι επενδυτές αυτοί θα απολέσουν το σύνολο της αξίας της προσκομισθείσας εγγυητικής στην περίπτωση που οι εκδοθέντες από τον Διαχειριστή όροι σύνδεσης δεν γίνουν αποδεκτοί και συνεπώς δεν κατασκευαστούν και διασυνδεθούν εν τέλει οι σχετικές Φ/Β μονάδες.

Προκύπτει ωστόσο εδώ το πρόβλημα, οι επενδυτές αυτοί να χρειάζεται να προσκομίσουν τις ζητούμενες εγγυητικές επιστολές στον Διαχειριστή χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί από αυτόν επίσημα για το κόστος των όρων σύνδεσης που πρόκειται να εκδοθούν, όπως παγίως συμβαίνει. Έτσι τους ζητείται ανέκκλητα να δεσμευθούν και να υποστούν βλάβη στο 100% της εγγυοδοσίας τους για κάτι που εκ των προτέρων θα έπρεπε να γνωρίζουν επακριβώς, δηλαδή το κόστος των όρων σύνδεσης που θα τους αποδοθούν.

Επειδή θεωρούμε ασύμμετρη την εν λόγω ρύθμιση εις βάρος αυτής της μερίδας επενδυτών, παρακαλούμε να αναδιατυπώσετε την παράγραφο 13γ ώστε η εγγυητική να επιστρέφεται στην περίπτωση που οι όροι σύνδεσης είναι ασύμφορο να αγορασθούν και ο επενδυτής δηλώσει εγγράφως στο διαχειριστή πως δεν τους αποδέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της μη απάντησης από τον επενδυτή, η εγγυητική επιστολή να παρακρατείται από τον διαχειριστή ώστε να ακολουθείται η υπόλοιπη διαδικασία όπως ορίζεται στην παράγραφο 13γ της τροπολογίας.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την θετική σας ανταπόκριση.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 28 Δεκεμβριου 2014 20:02
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.