(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στην Επιτροπή Πιστοποίησης Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών

 

Ο ΣΠΕΦ δια του Προέδρου του κου Στέλιου Λουμάκη συμμετέχει στην ομάδας εργασίας που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος‐Πολυτεχνείου Κρήτης και την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης–Πιστοποίησης HellasCert, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης PVTRIN η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου και ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Μονάδων στη χώρα μας ενώ παράλληλα να προσδώσει διεθνή αναγνωρισιμότητα στους επαγγελματίες του χώρου.
Το Σχήμα θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024, τη σχετική κατευθυντήρια οδηγία του ΕΣΥΔ και του ΕΟΠΠΕΠ. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πρότυπου Σχήματος που θα ενσωματώνει τις ανάγκες του κλάδου, θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/EΚ και θα ικανοποιεί τα κριτήρια της εθνικής νομοθεσίας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση του ως «Εθνικού Σχήματος Πιστοποίησης Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων».
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 28 Δεκεμβριου 2014 19:55
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.