(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Αλλαγές στους Όρους Σύνδεσης φέρνει η τροπολογία για οικειοθελή ανάκληση τους με επιστροφή της εγγυητικής.

 
Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης και διακράτησης των οριστικών Όρων Σύνδεσης με εγγυητική επιστολή είναι βέβαιο πως φέρνει η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4546/2018, ΦΕΚ Α 101 από 12/6/18, για την δυνατότητα που πλέον έχουν οι επενδυτές να λαμβάνουν κατόπιν αιτήματός τους πίσω την εγγυητική επιστολή που είχαν καταθέσει στο διαχειριστή δικτύου σε περίπτωση που δεν επιλεγούν σε έως και τρεις διαγωνισμούς ΡΑΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μιλώντας στο energypress ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης, το «τοπίο» έχει πλέον ως εξής:

1.  Πράγματι εφόσον ο επενδυτής δεν επιτύχει να προκριθεί σε έως τρεις διαγωνισμούς ΡΑΕ (εξαιρουμένων των κοινών διαγωνισμών μεταξύ φωτοβολταϊκών-αιολικών)  μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής του στον ΔΕΔΔΗΕ ή κατά περίπτωση στον ΑΔΜΗΕ για την οριστικοποίηση των Όρων Σύνδεσης, δικαιούται εφόσον το επιθυμεί να την λάβει πίσω κατόπιν αιτήσεώς του. Σε αυτή την περίπτωση οι Όροι Σύνδεσης ανακαλούνται μαζί με κάθε άλλη αδειοδότηση που συνοδεύει το έργο.  

2. Το ανωτέρω πλαίσιο όπως θεσπίστηκε με την εν λόγω τροπολογία αλυσιτελώς επηρεάζει και την διάρκεια ισχύος των οριστικών Όρων Σύνδεσης που λαμβάνει ένας επενδυτής με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής και της ΑΕΠΟ ή της απαλλαγής από αυτήν στον ΔΕΔΔΗΕ για το έργο του. 

Δεν μπορεί δηλαδή να τίθεται πλέον από τον ΔΕΔΔΗΕ ρητό χρονικό πλαίσιο (λ.χ. 6 μηνών σε κάποιες κατηγορίες) μέσα στο οποίο ο επενδυτής να καλείται να πληρώσει τους Όρους Σύνδεσης συνάπτοντας την Σύμβαση Σύνδεσης. 

Αντίθετα, επειδή οι επενδυτές έχουν πλέον το δικαίωμα της οικειοθελούς παραίτησης από την επένδυση μέσω της τροπολογίας του ν. 4546, η ισχύς των οριστικών Όρων Σύνδεσης μέχρι να κληθεί ο επενδυτής να τους πληρώσει και να συνάψει την Σύμβαση Σύνδεσης, πρέπει τουλάχιστον να υπερκαλύπτει σε διάρκεια την διεξαγωγή τριών διαγωνισμών της ΡΑΕ, εξαιρουμένων μάλιστα των μικτών, εφόσον ο επενδυτής δεν προκρίθηκε σε κάποιον από αυτούς.  Με τον ρυθμό μάλιστα που φαίνεται να διεξάγονται οι διαγωνισμοί, για να πραγματοποιηθούν τρεις ανά τεχνολογία ίσως χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος.

3. Επειδή το καθεστώς των διαγωνισμών ΡΑΕ δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την πρόκριση όλων των έργων που συμμετέχουν (προκρίνεται το δια 1,75 της ποσότητας των MW που συμμετέχουν), ο εκάστοτε επενδυτής φυσιολογικά δεν θα επιθυμεί να έχει προηγουμένως αποπληρώσει στον ΔΕΔΔΗΕ τους Όρους Σύνδεσης συνάπτοντας Σύμβαση Σύνδεσης, αφού εν τέλει μπορεί να μην υλοποιήσει τον Φ/Β σταθμό αν δεν εξασφαλίσει προηγουμένως ικανοποιητική τιμή σε έως τρεις διαγωνισμούς ΡΑΕ. Έτσι είναι βέβαιο πως θα προτιμήσει να παραμείνει σε καθεστώς διακράτησής τους, μέσω εγγυητικής επιστολής, για να συμμετέχει στους διαγωνισμούς ΡΑΕ και όχι να αναλώσει κεφάλαιο που δεν θα μπορεί να λάβει πίσω αν παραιτηθεί από την επένδυση κάνοντας χρήση της πρόσφατης τροπολογίας του ν. 4546.

4.  Υπενθυμίζεται πως στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ΡΑΕ προς εξασφάλιση τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την 20ετή Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) που θα συναφθεί εν συνεχεία δικαιούνται να συμμετέχουν και φωτοβολταικά έργα με ισχύ έως 500 kWp, δηλαδή να μην κάνουν χρήση του κανόνα τιμής 1,1 ή 1,2 Χ μΟΤΣν-1 (ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011/30.4.2013 ΦΕΚ Β 1103 από 2/5/13) που αποδίδει μη βιώσιμες τιμές, παραδόξως πολύ μάλιστα χαμηλότερες των μεγάλων έργων.  

Η δυνατότητα συμμετοχής Φ/Β έργων κάτω των 500 KWp σε διαγωνισμούς ΡΑΕ αναφέρεται στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858 από 22/3/18, προβλέπεται στον ν. 4414/2016, άρθρο 7, παρ. 4 ενώ συμμετοχές τέτοιων έργων σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς ΡΑΕ μέχρι σήμερα φαίνονται και στα αποτελέσματα των διαγωνισμών όπως δημοσιεύονται κάθε φορά από την Αρχή.

Απαιτείται συνεπώς, καταλήγει ο κ. Λουμάκης, ο ΔΕΔΔΗΕ να λάβει υπόψη του την νέα τροπολογία του ν. 4546 και να μην θέτει εκ προοιμίου ρητό χρονοδιάγραμμα ισχύος των εκάστοτε οριστικών Όρων Σύνδεσης με εγγυητική και έως την σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης.  Οι Όροι Σύνδεσης με εγγυητική και χωρίς να συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης πρέπει να ισχύουν για μέχρι τρεις συνεχόμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ΡΑΕ που θα ακολουθήσουν (εξαιρουμένων των μικτών) υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το έργο δεν προκρίθηκε σε κάποιον από αυτούς.  

Οι αλλαγές αυτές είναι μάλλον βέβαιο πως θα πιέσουν και την ΡΑΕ να διεξάγει τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε τακτή και προβλέψιμη χρονική βάση, έχοντας προηγουμένως όμως επιλύσει τα όποια τεχνικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν προσφάτως και αφορούσαν την άφιξη και διεκπεραίωση των εντολών στον server του παρόχου (στον διαγωνισμό της 2/7 πάροχος ήταν η CosmoONE) αλλά και τις υπαίτιες κατατμήσεις μεγάλων έργων σε μικρότερα που σάρωσαν την Κατηγορία Ι, ζητήματα για τα οποία ο «θόρυβος» και οι διαμαρτυρίες δεν λένε να κοπάσουν.

Πηγή: energypress 10/8/18

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 12:06
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.