(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ ο Στέλιος Λουμάκης - Αντικείμενο της διατριβής η επίδραση των ΑΠΕ στην εγχώρια ηλεκτρική αγορά

Την Παρασκευή 13/12/19 πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κου Στέλιου Λουμάκη.  Η διδακτορική διατριβή του κου Λουμάκη εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή Ζαχαρία Μαρούλη.  Επιστημονικός συνεργάτης του Energypress παρακολούθησε την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση.

Σύμφωνα με την παρουσίαση στην διατριβή αξιοποιήθηκαν πραγματικά πρωτογενή δεδομένα (παραγωγή ΑΠΕ, φορτίο ζήτησης, τιμές ΟΤΣ, τιμές Εικονικής ΟΤΣ) από την λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επόμενης ημέρας (ή Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός όπως ονομάζεται σήμερα), όπως αυτά δημοσιεύονται σε ωριαία βάση από τον Λειτουργό της Αγοράς.  Επιγραμματικά η διατριβή αφορά: 

  • Στην ποσοτική ανάλυση και μοντελοποίηση της παραγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με εποχική και ημερήσια διακύμανση.
  • Στην μοντελοποίηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας επίσης με εποχική και ημερήσια διακύμανση.
  • Στην μοντελοποίηση της προσφοράς από συμβατικές πηγές οι οποίες και διαμορφώνουν την σχετική καμπύλη αξίας (Merit Order Curve ή MOC). 
  • Στην ποσοτική μελέτη και μοντελοποίηση της απομειωτικής επίδρασης της διείσδυσης των ΑΠΕ στην χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, φαινόμενο διεθνώς γνωστό  ως Merit Order Effect (ΜΟΕ) καθώς και η ελαστικότητα του ως προς την μεταβολή θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς. 

 Ιδίως ως προς την μοντελοποίηση της MOC που με την κλίση και την μορφή της καθορίζει εν πολλοίς την έκταση του MOE, δηλαδή της προς τα κάτω μεταβολής της χονδρεμπορικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας που συντελείται με την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων υπό προτεραιότητα κατανομής, αξιοποιήθηκαν στοιχεία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας αλλά και της Εικονικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας δηλαδή αυτής χωρίς την συμμετοχή των ΑΠΕ.  Τα στοιχεία της δεύτερης άρχισαν να καταγράφονται μετά την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός καινοτόμου σε διεθνές επίπεδο μηχανισμού στην χώρα μας, αυτού της Χρέωσης Προμηθευτή όπως θεσπίστηκε με τον ν. 4414/2016.  Η χρέωση αυτή αποσκοπούσε στην αντιστάθμιση του φαινομένου του MOE δια της χρέωσης των Προμηθευτών με το όφελος που είχαν από την μείωση των χονδρεμπορικών τιμών του ρεύματος και την απόδοση του στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ προς μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή του Τέλους που καταβάλουν οι καταναλωτές με τους λογαριασμούς τους για την στήριξη των ανανεώσιμων και κατ’ επέκταση των κλιματικών στόχων της χώρας. 

Τα πρωτογενή ωριαία στοιχεία που καταγράφηκαν από την λειτουργία της Εικονικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας (δηλαδή χωρίς ΑΠΕ) στα πλαίσια του μηχανισμού της Χρέωσης Προμηθευτή, συνέβαλαν στο να χαρτογραφηθούν τα ανώτερα τμήματα της MOC, δηλαδή αυτά που αφορούν συνθήκες κάλυψης από συμβατικές πηγές αναγκών υψηλού φορτίου (αφού στην Εικονική αγορά οι ΑΠΕ απουσιάζουν) άρα και τιμών, υπό τα δεδομένα, δομές, κόστη και χαρακτηριστικά βεβαίως της συμβατικής παραγωγής αλλά και της αγοράς της περιόδου εκείνης.  Με δεδομένο πως τα στοιχεία των προσφορών των συμβατικών παραγωγών που εν τέλει διαμορφώνουν την MOC θεωρούνται απόρρητα και δεν δημοσιεύονται, οι αξίες που προκύπτουν από την ωριαία επίλυση της αγοράς για την χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος ανά ώρα (Οριακή Τιμή Συστήματος τακτική και εικονική) και το φορτίο όπως αυτά δημοσιεύονται από τον Λειτουργό της Αγοράς, έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την αποκάλυψη της MOC.   Έτσι η μοντελοποίηση της MOC ελέγχθηκε και προσαρμόστηκε στα πραγματικά πρωτογενή ωριαία στοιχεία του 2017, ούτως ώστε εν συνεχεία και σε συνδυασμό με τις μοντελοποιήσεις της παραγωγής των ΑΠΕ αλλά και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που επίσης διεξήχθησαν, ελέγχθηκαν και προσαρμόστηκαν και αυτές στα πραγματικά δεδομένα, να μπορεί με ικανοποιητική προσέγγιση να προσομοιωθεί η καθημερινή ωριαία επίλυση της προημερήσιας αγοράς υπό τα δεδομένα και τις δομές όπως ελέχθη της περιόδου εκείνης.    

Εν είδει ασκήσεων ευαισθησίας του φαινομένου του ΜΟΕ, χρησιμοποιώντας το μοντέλο και μεταβάλλοντας θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς ως προς το σημείο που ήταν το 2017, προσδιορίστηκε ποσοτικά πως μείζονα ρόλο στην περαιτέρω επίταση του παίζουν κατά σειρά η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας όπου για αύξηση της κατά 25% περίπου διπλασιάζεται το φαινόμενο, κατόπιν η περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, ενώ αντιστρόφως ανάλογα επιδρά η αύξηση της εγκατεστημένης συμβατικής ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος.  Η επίδραση των παραγόντων αυτών στο ΜΟΕ σε περίπτωση που μεταβάλλονται συνδυαστικά, μεγιστοποιείται όταν η ζήτηση και οι ΑΠΕ ταυτόχρονα αυξάνονται, όπου με μεταβολή τους κατά 20% το ΜΟΕ διπλασιάζεται, παραμένει ουδέτερη όταν όλοι οι παράγοντες αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό, ενώ μειώνεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Τα ευρήματα της διατριβής συνοψίζονται στις παρακάτω δημοσιεύσεις στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Energies:

Renewable Energy Sources Penetration in Greece: Characteristics and Seasonal Variation of the Electricity Demand Share Covering

Merit Order Effect Modeling: The Case of the Hellenic Electricity Market

  

Η τελετή της ορκωμοσίας του κου Λουμάκη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18/12/19 στο ΕΜΠ. 

Το Energypress εύχεται στον Δρ. Λουμάκη καλή συνέχεια στις επιστημονικές και μελετητικές του δραστηριότητες στην αγορά ενέργειας ευρύτερα, δηλαδή και πέραν των φωτοβολταϊκών και του ΣΠΕΦ απ’ όπου τον πρωτογνωρίσαμε πριν δώδεκα περίπου χρόνια.   
 
Αναδημοσίευση από το Energypress 17/12/19
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 17 Δεκεμβριου 2019 18:19
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.