(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Νέα του ΣΠΕΦ

  • 1
  • 2

Νέα του ΣΠΕΦ (608)

Παντού οι υπερημερίες μειώνονται με εξαίρεση τις ΑΠΕ στο ηπειρωτικό σύστημα

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των για επτά μήνες απλήρωτων επαγγελματιών ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταικά του ηπειρωτικού συστήματος στο ΥΠΕΚΑ.  Κλιμάκιο των συγκεντρωμένων παραγωγών αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του ΣΠΕΦ και τέσσερις ακόμα ανεξάρτητους παραγωγούς συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κο Κ. Μαθιουδάκη και τον Διευθυντή Γραφείου του Υφυπουργού Ενέργειας κο Ν. Μενδρινό.  Στην συνάντηση αποτυπώθηκαν τα κάτωθι:

 

·   Οι από 30/10/13 δεσμεύσεις του Υφυπουργού για τις πληρωμές δηλαδή αποπληρωμή της παραγωγής  Απριλίου - Μαίου εντός του 2013 και κατά πιθανότητα 90% και του Ιουνίου δεν φαίνεται να υλοποιούνται.  Εκτιμάται ότι με την πολυαναμενόμενη επιστροφή ΦΠΑ των 80 εκατ. ευρώ θα κλείσει ο Απρίλιος και θα καταβληθεί και ο μισός Μάιος.  Η επιστροφή αυτή υπολογίζεται να εκταμιευθεί στις 20 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ. 

 

·     Ο περαιτέρω λόγος αστοχίας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων για τις πληρωμές συνίσταται στην αδράνεια παύσης των συμψηφισμών που αφορούν τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.  Συγκεκριμένα σε όρους χρημάτων το 1/3 των δικαιούχων πληρωμές από το λογαριασμό ΑΠΕ πληρώνεται με καθυστέρηση  λιγότερη από 2 μήνες έως και καθόλου (ΜΔΝ, οικιακά Φ/Β, που αφορούν συνολικά περίπου 500 εκατ. ετησίως ήτοι 40 εκατ. μηνιαίως) ενώ τα υπόλοιπα 2/3 (παραγωγοί ΑΠΕ ηπειρωτικού συστήματος  αφορούν περίπου 1,1 δις ευρώ ετησίως) πληρώνονται ασύμμετρα στους 7 – 8 μήνες.  Υπενθυμίζεται ότι με βάση την σταθεροποιημένη εδώ και καιρό λογιστική εικόνα του λογαριασμού ΑΠΕ, η σύμμετρη υπερημερία για όλους όσους πληρώνονται από αυτόν είναι 114 ημέρες. 

 

·    Υπό το ανωτέρω πλαίσιο συζητήθηκαν οι ευθύνες της διοίκησης του ΛΑΓΗΕ ως εκ του νόμου αποκλειστικού διαχειριστή του λογαριασμού ΑΠΕ για την ανισοκατανομή και διακριτή μεταχείριση που προκαλούν μεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ πανελλαδικά οι παράνομοι συμψηφισμοί μεταξύ ΔΕΗ – Διαχειριστών - ΛΑΓΗΕ.  Είναι μάλιστα τέτοια η καταστροφή που προκαλεί η μονομερής εκτόξευση των υπερημεριών των παραγωγών ΑΠΕ του ηπειρωτικού, που έχουν ζητηθεί μαζικές νομικές ενέργειες κατά της ζημιογόνου απραξίας της διοίκησης του Λειτουργού στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου και των Κωδίκων.

 

·      Τέλος έντονος προβληματισμός εκφράστηκε και για τις τακτές ροές του λογαριασμού από ΗΕΠ και ΕΤΜΕΑΡ που ενώ λογιστικά κινούνται σε ποσά άνω των 100 εκατ. ευρώ μηνιαίως δεν συνάδουν με την αδυναμία του Λειτουργού να εξυπηρετήσει μικρότερα υπόλοιπα πληρωμών.  Όποια ανεισποραξιμότητα λογαριασμών και αν υπάρχει από την λιανική, οι καταναλωτές σε κάθε περίπτωση τακτοποιούν συμμέτρως τα σκέλη των λογαριασμών τους και συνεπώς δεν μπορεί εκ της λογικής να ερμηνευθεί η συγκέντρωση του προβλήματος μόνο στις ΑΠΕ. 

 

Ο ΣΠΕΦ ευχαριστεί  τους παραγωγούς που παραστάθηκαν στον κοινό αυτό αγώνα και θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες, επαφές και δράσεις του σχετικά.

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στο ΥΠΕΚΑ για τις πληρωμές οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά  

Σε συνέχεια της κρισιμότητας της κατάστασης αναφορικά με την τήρηση των πρόσφατων (από 30/10/13) δεσμεύσεων  του κου Υφυπουργού ΠΕΚΑ για οπωσδήποτε αποπληρωμή εντός του 2013 της παραγωγής Απριλίου - Μαίου και κατά πιθανότητα 90% και αυτής του Ιουνίου, οι επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγοί  ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατέρχονται στο ΥΠΕΚΑ (Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα) την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00 μ.μ. σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. 

Έχοντας μέσω της οριζόντιας και ισοπεδωτικής εισφοράς του ν. 4093 (25 – 42% επί του τζίρου) συνεισφέρει τα μέγιστα στην σταθεροποίηση των οικονομικών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ όπου δεν παράγεται πλέον νέο έλλειμμα, δεν ανεχόμαστε μέσα από το «όργιο» παράνομων συμψηφισμών και παρακρατήσεων πόρων ΑΠΕ που διενεργείται στην χονδρεμπορική αγορά μεταξύ ΔΕΗ – Διαχειριστών και ΛΑΓΗΕ την προκλητική συμμετοχή του οποίου καταδικάζουμε, να επωμιζόμαστε εμείς μονομερώς περαιτέρω εκτοξευόμενες υπερημερίες (7 μήνες) που δεν μας ανήκουν και μας εξοντώνουν.

Να είμαστε ΟΛΟΙ εκεί!

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ  

Να εφαρμοστούν οι κώδικες στις χρηματοροές ΑΠΕ μεταξύ Λειτουργού-Διαχειριστών

Σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά ενέργειας, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταικα (ΣΠΕΦ) την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στα πλαίσια του 18ου Εθνικού Συνεδρίου του ΙΕΝΕ για την Ενέργεια και την Ανάπτυξη.
 
Στην τοποθέτηση του συνοπτικά ο κος Λουμάκης αναφέρθηκε στην μη τήρηση δυστυχώς των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος και οι Κώδικες όσον αφορά την διαχείριση της ρευστότητας στην χονδρεμπορική αγορά και συγκεκριμένα των ροών που αφορούν τις πληρωμές των ανανεώσιμων πηγών, εξ´ ου και η μονομερής εκτίναξη των υπερημεριών μακρία από τον λογιστικά αντιστοιχούντα συμμέτρως μέσο όρο σε μερίδα παραγωγών ΑΠΕ και συγκεκριμένα στο ηπειρωτικό σύστημα.   Όπως πολλάκις έχει γραφτεί και φαίνεται στο ειδικό δελτίο του ΛΑΓΗΕ (ευτυχώς υπάρχει τουλάχιστον λογιστική διαφάνεια), υπό συνθήκες εισφοράς, νέου ΕΤΜΕΑΡ, αλλά και των υπολοίπων μέτρων σταθεροποίησης που έχουν ληφθεί, νέο έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ δεν παράγεται.  
 
Είίναι λοιπόν προφανές ότι η ορθή ταμειακά διαχείριση της κατάστασης που βιώνουμε, μεσοπρόθεσμα έστω, δεν απαιτεί νέα νομοθεσία αλλά εφαρμογή της υφιστάμενης που είναι πλήρης, από τις διοικήσεις του Λειτουργού, των Διαχειριστών και της ΔΕΗ.  Υπό την έννοια αυτή ο αυτονόητος και ισότιμος καταμερισμός της ελλειπούς έστω ρευστότητας προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, δεν ¨ξεπλένεται ¨ μόνο από πολιτικές ευθύνες μη ανάληψης τάχα νέων πρωτοβουλιών.  Αντίθετα αφορά τον σκληρό πυρήνα των μέχρι χθες τέκνων του κράτους, που σήμερα ωστόσο αφορούν ξεκάθαρα ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή της διοίκησης του Λειτουργού που ανέχεται αλλά και των διαχειριστών που διαρυγνύουν με την στάση και τις πρακτικές των παράνομων συμψηφισμών και παρακρατήσεων που εφαρμόζουν, τις αρχές της σύμμετρης μεταχείρισης και που αρνούνται εν τοις πράγμασι να αντιληφθούν τον ρόλο αξιοπιστίας με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας που καλούνται να παίξουν.  
 
Δυστυχώς η κατάσταση ξεπερνά τα συνήθη επίπεδα κρίσης που είχαμε συνηθήσει και ενδέχεται να καταστεί πλήρως ανεξέλεγκτη και μη αναστρέψιμη, όσον αφορά την βλάβη που προκαλεί στους για επτά μήνες απλήρωτους  παραγωγούς.  Η προχειρότητα, ανισομμέρια και ο οριζόντιος χαρακτήρας που αντιμετωπίζονται μαζικά οι χιλιάδες ιδιώτες συμμετέχοντες στην αγορά, σε αντιδιαστολή με την επιλεκτική μεταχείριση που εφαρμόζουν οι διαχειριστές της αγοράς κατά το δοκούν προς όφελος των δικών τους αποσπασματικά οικονομικών υποχρεώσεων, δημιουργεί ένα ηθικά μη ανεκτό κοντράστ. 

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο EUFORES στην Βουλή των Ελλήνων

Σε συνέχεια πρόσκλησης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του EUFORES και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.κ. Claude Turmes, Fiona Hall και Άννης Ποδηματά, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα συμμετάσχει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 σε διάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Αθήνα στην Βουλή των Ελλήνων με θέμα τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν οι ΑΠΕ για την Ελλάδα.  Το EUFORES είναι ένα διακρατικό δίκτυο βουλευτών Εθνικών Κοινοβουλίων Ευρωπαϊκών Κρατών αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου και διοργανώνει σε τακτά διαστήματα διασκέψεις με την συμμετοχή εκπροσώπων των Κυβερνήσεων, θεσμικών φορέων, επιστημόνων, βιομηχανίας, ειδικών και εμπλεκόμενων σε εθνικό επίπεδο με τις ΑΠΕ.  Σκοπός του είναι η προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και της εξοικονόμησης καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων στον κλάδο.  Στην διάσκεψη θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αφενός να αποκτήσει απευθείας εικόνα σε εθνικό επίπεδο αλλά και να ενημερώσει τους εθνικούς θεσμικούς φορείς και εμπλεκόμενους για τους πιο πρόσφατους Ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς και πολιτικές. 

 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.