(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Νέα του ΣΠΕΦ

  • 1
  • 2

Νέα του ΣΠΕΦ (715)

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο EUFORES στην Βουλή των Ελλήνων

Σε συνέχεια πρόσκλησης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του EUFORES και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.κ. Claude Turmes, Fiona Hall και Άννης Ποδηματά, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα συμμετάσχει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 σε διάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Αθήνα στην Βουλή των Ελλήνων με θέμα τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν οι ΑΠΕ για την Ελλάδα.  Το EUFORES είναι ένα διακρατικό δίκτυο βουλευτών Εθνικών Κοινοβουλίων Ευρωπαϊκών Κρατών αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου και διοργανώνει σε τακτά διαστήματα διασκέψεις με την συμμετοχή εκπροσώπων των Κυβερνήσεων, θεσμικών φορέων, επιστημόνων, βιομηχανίας, ειδικών και εμπλεκόμενων σε εθνικό επίπεδο με τις ΑΠΕ.  Σκοπός του είναι η προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και της εξοικονόμησης καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων στον κλάδο.  Στην διάσκεψη θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αφενός να αποκτήσει απευθείας εικόνα σε εθνικό επίπεδο αλλά και να ενημερώσει τους εθνικούς θεσμικούς φορείς και εμπλεκόμενους για τους πιο πρόσφατους Ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς και πολιτικές. 

 

Το όποιο παρελκόμενο κόστος της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ αφορά και τον καταναλωτή

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης παρέστη ομιλητής σε Συμπόσιο με θέμα "Περιβάλλον, Ενέργεια, Τεχνολογία" που συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα Κεφαλλονιάς – Ιθάκης και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς το Σάββατο 30 Νοεμβρίου με την συμμετοχή πολλών έγκριτων επιστημονικών φορέων.

Στην παρουσίαση του ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ αναφέρθηκε καταρχήν στις συνθήκες υπερδυναμικότητας που διαμορφώνονται στην χονδρεμπορική αγορά, με αναμενόμενη ίσως περαιτέρω επίταση τους ως συνέπεια της ύφεσης στην ζήτηση, της παραμονής του φθηνού λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ με κατεύθυνση τον συνολικό εθνικό στόχο του 2020 που αφορά διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 40%.  Με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ η συνολική συμμετοχή ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο στο 10μηνο Ιαν – Οκτ 2013 σε όρους παραγόμενης ενέργειας περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών βρίσκεται σήμερα στο 29%.  

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων απόρριψης ανανεώσιμης ενέργειας (αναγκαστικές αποζεύξεις) η κεντρική αποθήκευση στο σύστημα προβάλλει ως η ενδεδειγμένη λύση, αφού έτσι θα καταστεί δυνατή η εξομάλυνση της στοχαστικότητας και του ετεροχρονισμού των ΑΠΕ ως προς τις ανάγκες κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.  Ωστόσο πανάκειες τεχνικά και οικονομικά δεν υφίστανται και στο πλαίσιο αυτό η σχετική ενεργειακή μελέτη του ΕΜΠ για το διασυνδεδεμένο σύστημα που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕ αναφορικά με την αντλησιοταμίευση είναι ενδεικτική. 

Προσομοιώνεται συγκεκριμένα στη μελέτη ΕΜΠ το έτος 2025 με εκτιμώμενη τότε ζήτηση στο διασυνδεδεμένο 68 TWh (από 53 TWh σήμερα), ετήσια αιχμή ζήτησης 12,5 GW (από περίπου 9,5 GW σήμερα) και συνολική εγκατεστημένη ισχύ θερμική και ΑΠΕ 24,5 GW (από 17 GW σήμερα).  Δέον να σημειωθεί πως ο λιγνίτης προβλέπεται στην μελέτη να παραμείνει περίπου σταθερός αλλά και με αυξητική τάση σε εγκατεστημένη ισχύ τότε 5 GW από 4,5 GW που είναι σήμερα, ενώ το φυσικό αέριο σταθερό στα 5 GW δηλαδή όσο και τώρα.  Όσον αφορά τις ΑΠΕ προβλέπεται σταθερότητα στα μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΥΗΣ) με 3,1 GW, στα αιολικά ανάπτυξη στα 7 GW από 1,8 GW σήμερα, στα Φ/Β  3,5 GW από 2,5 GW σήμερα και στις λοιπές ΑΠΕ 0,85 GW συνολικά.  Το μείγμα της ανωτέρω εγκατεστημένης ισχύος αποφέρει συνολική διείσδυση ΑΠΕ περίπου 47%, με το 37% να προέρχεται από τις «μικρές» ΑΠΕ και το 10% από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά.  

Υπό συνθήκες έλλειψης αποθήκευσης λοιπόν για το 2025, η μελέτη προβλέπει στο σύστημα (ΥΤ – υψηλή τάση) αναγκαστικές από τον διαχειριστή περικοπές αιολικής παραγωγής 20% ενώ με προσθήκη Αντλησιοταμίευσης δυναμικότητας 1 GW στο σύστημα, το ποσοστό των απορρίψεων θα κυμαίνεται στο 14% και η αποθηκευόμενη στους ταμιευτήρες ενέργεια από αιολικά στο 7,5%.  Αναφορικά με το τι θα συμβεί στα Φ/Β, η μελέτη παραπέμπει σε περαιτέρω ανάγκη διερεύνησης.  Άλλωστε η ιδιαιτερότητα διασύνδεσης των Φ/Β στο μη on-line ελεγχόμενο από τον διαχειριστή δίκτυο χαμηλής (ΧΤ) και μέσης τάσης (ΜΤ) αλλά και η συγκεντρωτική χρονικά λειτουργία τους καθιστά επί του παρόντος δύσκολες τις εκτιμήσεις, ενόσω οι επιλογές διμερούς συνδιαλλαγής τους με τον ταμιευτήρα φαντάζουν μάλλον ανέφικτες.  Επιπλέον η μελέτη εν είδει «αίτιου – αιτιατού» προκρίνει για την βιωσιμότητα της Αντλησιοταμίευσης την οπωσδήποτε επιθετική ανάπτυξη των ΑΠΕ, ώστε επιτείνοντας την υπερδυναμικότητα να υπάρχει αντικείμενο λειτουργίας για τον Αποθηκευτικό Σταθμό.  Αξίζει να σημειωθεί τέλος πως τα ανωτέρω ποσοστά απορρίψεων απορρέουν μόνο από το ισοζύγιο ισχύος παραγωγής – ζήτησης και δεν συμπεριλαμβάνουν αδυναμίες απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο λόγω επιμέρους συνθηκών υπερφόρτωσης του, που προφανώς θα προκύψουν και φυσιολογικά αναμένεται να αυξήσουν επιπρόσθετα τις αναγκαστικές αποζεύξεις. 

Στην βάση της ανωτέρω μελέτης η ΡΑΕ δημοσίευσε πρόταση νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την λειτουργία των μονάδων κεντρικής αποθήκευσης.  Προβληματισμό ωστόσο δημιουργεί ο επιμερισμός του κόστους λειτουργίας των Αποθηκευτικών Σταθμών αυτών (ΑΣ), ο οποίος στο σκέλος εξυπηρέτησης των ΑΠΕ κατανέμεται σε βάρος των παραγωγών αφού για κάθε περισωζόμενη kWh θα καταβάλλεται το 60 – 70% της απολαμβανόμενης ταρίφας.  Το επιχείρημα που διατυπώνεται για την επιλογή αυτή αφορά την «προστασία» του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και των καταναλωτών από τις αντιστοιχούσες αυξήσεις.  Στην πρόταση μάλιστα του Ρυθμιστή προβλέπεται δυνατότητα άλλης (προφανώς ευνοϊκότερης) τιμολόγησης της περισωζόμενης ανανεώσιμης ενέργειας μόνο όμως στην βάση ύπαρξης διμερούς συμφωνίας μεταξύ του παραγωγού και του ταμιευτήρα. Η δυνατότητα ωστόσο αυτή τεχνικά και φυσιολογικά αναμένεται να περιορίζεται και να αφορά πολύ μικρό τμήμα παραγωγών, πέραν όσων θα αναπτύξουν τους αποθηκευτικούς σταθμούς αυτούς διαθέτοντας παράλληλα και μονάδες ΑΠΕ στην ΥΤ.   Για την οικονομική περαιτέρω ενίσχυση των ΑΣ προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υψηλών ΑΔΙ (αντίστοιχων των ευέλικτων μονάδων) αλλά και δικαιωμάτων CO2, ενώ η χρήση τους θα είναι μικτή εκμεταλλευόμενοι και το arbitrage συμβατικής ενέργειας, δηλαδή αποθήκευσης και μεταφοράς της από ώρες φθηνής παροχής στις ώρες της ακριβής αιχμής. 

Υπό το ανωτέρω πλαίσιο επιβάρυνσης των παραγωγών ΑΠΕ, 60 – 70% περικοπή της ταρίφας για τις KWh που θα αποθηκεύονται πλέον όσων δεν θα υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα και θα χάνονται και αυτό δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί λόγω και του παράγοντα «δίκτυο», κατέληξε ο κος Λουμάκης, δεν είναι αυτονόητη η προώθηση από τους επενδυτές της προκρινόμενης από την μελέτη «επιθετικής» ανάπτυξης των ΑΠΕ.  Σε κάθε περίπτωση η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη υπό οποιοδήποτε οικονομικό όρο και προφανώς δεν γίνεται στο όνομα των επενδυτών-παραγωγών ή των κατασκευαστών, αλλά στων τελικών καταναλωτών οι οποίοι απολαμβάνοντες τον καθαρό «βιολογικό» ηλεκτρισμό, εφ’ όσον τον επιθυμούν, πρέπει και να τον πληρώνουν.  Χωρίς να υπερθεματίζουμε υπέρ του κόστους των ΑΠΕ, οι οποίες για την στο εξής ζητούμενη αυξημένη διείσδυση εισέρχονται με ούτως ή άλλως ιδιαίτερα φθηνό τιμολόγιο, είναι αυτονόητο ότι η παραγωγή τους δεν μπορεί εξαρχής να καθίσταται φθηνότερη των πολλαπλά επιδοτούμενων ορυκτών καυσίμων ακόμη και για «χάρη» του Αποθηκευτικού Σταθμού. 

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Υφυπουργό Ανάπτυξης

Σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κο Νότη Μηταράκη συμμετείχε ο ΣΠΕΦ την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κο Στέλιο Λουμάκη και την Γεν. Γραμματέα κα Όλγα Αγγελοπούλου.  Στην σύσκεψη συζητήθηκαν τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην επενδυτική φωτοβολταική κοινότητα, από τον ατυχή αποκλεισμό μερίδας παραγωγών από τις ευεργετικές διατάξεις θεραπείας του ν. 4146.  Όπως είναι γνωστό ο ν. 4146 έδωσε την δυνατότητα θεραπείας κατά των άδικων, αναδρομικών, τυποποιημένων και οριζόντιων "κουρεμάτων" στις αποφάσεις ολοκλήρωσης του αναπτυξιακού νόμου 3299 που δεν δικαιολογούνται από τις εκθέσεις πιστοποίησης ΚΟΕ.   Επ´ αυτού λήφθηκε η δέσμευση του Υφυπουργό για εξέταση των αιτημάτων θεραπείας αυτών, μολονότι αρχικά είχαν αποκλεισθεί.  
 
Τέλος συζητήθηκε η βελτίωση χρονικά και ποιοτικά της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής και πιστοποίησης που ακόμη εκρεμούν αναφορικά με τον ν. 3299, περιλαμβάνοντας και όσες περιπτώσεις δικαιούνται ένταξης κατ´ εφαρμογή του ν. 4072.   Στοιχείο της βελτίωσης θα αποτελέσει και η ρεαλιστικότερη αποτίμηση των συνοδευτικών έργων των Φ/Β εγκαταστάσεων, τα οποία κατά την τελευταία Υ.Α. εναρμονισμένου κόστους μάλλον υποτιμούνται.

Εκδόθηκε η διορθωτική ΠΟΛ για τις αποσβέσεις φωτοβολταϊκών

Εκδόθηκε η νέα ΠΟΛ 1512, για τις αποσβέσεις παγίων φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών που αποκαθιστά το πνεύμα του ν. 4110 και ανασκευάζει την προηγούμενη προβληματική ΠΟΛ 1216.
Επισυνάπτεται η νέα ΠΟΛ. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε

Μεταφέρεται για τις 11 Δεκεμβρίου η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΚΑ για πληρωμές

Σε συνέχεια της έναρξης των πληρωμών της παραγωγής Απριλίου από τον ΛΑΓΗΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) επανεξετάζοντας  την κατάσταση αποφάνθηκε τα εξής:

     Η δημόσια δέσμευση από 30/10/13 του Υφυπουργού ΠΕΚΑ για οπωσδήποτε αποπληρωμή της παραγωγής των μηνών Απριλίου και Μαίου και κατά πιθανότητα 90% και του Ιουνίου εντός του 2013, οφείλει απαρέγκλιτα να τηρηθεί.  Πέρα από οτιδήποτε άλλο δεν υφίσταται κανένας νόμιμος λόγος που να δικαιολογεί την μονομερή περαιτέρω εκτόξευση των υπερημεριών των Φ/Β παραγωγών του ηπειρωτικού συστήματος.  Όπως πολλάκις έχει γραφτεί νέο έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ δεν παράγεται.

     Η έναρξη των πληρωμών της παραγωγής Απριλίου δεν καθησυχάζει, διότι σε χρήματα μεταφράζεται σε μόλις 30% των καθαρών υποχρεώσεων του μήνα.  Το «κυνηγητό» που δυστυχώς κάθε φορά χρειάζεται για να υλοποιηθούν τα δίκαια και τα αυτονόητα παραμένει κωμικοτραγικό.  Για τον λόγο αυτό, αλλά και για την απαρέγκλιτη «περιφρούρηση» των υπουργικών δεσμεύσεων και της στοιχειώδους νομιμότητας για τις πληρωμές, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΚΑ μεταφέρεται χρονικά για την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 14.00 μ.μ., εφόσον μέχρι τότε δεν ολοκληρωθούν οι πληρωμές Απριλίου, ξεκινήσουν  οι πληρωμές Μαίου, αλλά και υπάρξει απτός ορίζοντας έναρξης καταβολής του Ιουνίου.

     Παράλληλα και λαμβάνοντας υπόψη τις βαρύνουσες ευθύνες της διοίκησης του ΛΑΓΗΕ, ως εκ του ν. 4001 αποκλειστικού διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, έναντι της προάσπισης / διεκδίκησης των συμφερόντων, της ακεραιότητας και της σύμμετρης διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και των παραγωγών σύμφωνα με τον Νόμο και τους Κώδικες, σε συνέχεια αιτήματος των παραγωγών μελών του, ο ΣΠΕΦ εξετάζει νομικές δράσεις κατά της προκλητικής ανοχής της διοίκησης του Λειτουργού στο «όργιο» των συμψηφισμών και παρακρατήσεων κονδυλίων που συνεχίζει να λαμβάνει χώρα και που εν τέλει ανεπανόρθωτα καταστρέφει χιλιάδες επιχειρήσεις Φ/Β παραγωγών μέσω της μονομερούς εκτόξευσης των υπερημεριών σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται από την λογιστική εικόνα του λογαριασμού.   


Το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΚΑ για πληρωμές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) αποτιμώντας συνολικά την κατάσταση στον τομέα των πληρωμών από ΛΑΓΗΕ και κατόπιν εκτενών επαφών το τελευταίο διάστημα τόσο με τους ιθύνοντες όσο και τους θιγόμενους παραγωγούς, συνήλθε και αποφάνθηκε τα εξής:

 

·      Η πρόσφατη δημόσια δέσμευση από 30/10/13 του Υφυπουργού ΠΕΚΑ για  οπωσδήποτε αποπληρωμή της παραγωγής των μηνών Απριλίου και Μαίου και κατά πιθανότητα 90% και του Ιουνίου εντός του 2013, φαίνεται εν τοις πράγμασι να μην επιβεβαιώνεται.

 

·     Το ΥΠΕΚΑ και ο ΛΑΓΗΕ παραμένουν προκλητικά απαθείς στο «όργιο» συμψηφισμών και άνισης μεταχείρισης σε βάρος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και των επαγγελματιών Φ/Β παραγωγών του ηπειρωτικού συστήματος.   Ο ΛΑΓΗΕ μάλιστα που φέρει βαρύνουσα ευθύνη ως εκ του νόμου αποκλειστικός διαχειριστής του λογαριασμού, προκλητικά δεν έχει αναλάβει καμία νομική πρωτοβουλία για να διεκδικήσει / διαφυλάξει τις εισροές των πόρων ΑΠΕ που τον αφορούν και προέρχονται από τους διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την ΔΕΗ.

 

·     Είναι απίστευτα προκλητικό το γεγονός ότι ενώ από το νέο ΕΤΜΕΑΡ προβλέπονται τακτές εισροές 60 – 70 εκατ. ευρώ το μήνα στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ πλέον των 40 εκατ. ευρώ μηνιαίως από ΗΕΠ, ο ΛΑΓΗΕ για 20 ημέρες τώρα κωλύεται να αποπληρώσει 20 εκατ. ευρώ υπόλοιπα της παραγωγής Μαρτίου.  Οι αριθμοί αυτοί μιλούν από μόνοι τους και δείχνουν πως το βολικό για κάποιους κατεστημένο των συμψηφισμών όχι μόνο δεν υποχωρεί αλλά επιτίθεται και «ρημάζει» τα κονδύλια που μας αφορούν και μαζί καταστρέφει τις επιχειρήσεις μας. 

 

·     Οι δικαιολογίες περί δήθεν ανεισπραξιμότητας λογαριασμών ΔΕΗ από τους καταναλωτές για μία ακόμα φορά καταρρέουν. Οι επαγγελματίες Φ/Β παραγωγοί του ηπειρωτικού συστήματος, χωρίς να παράγεται νέο λογιστικό έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ,  είναι οι μόνοι των οποίων οι υπερημερίες εκτοξεύονται στους 7 και πλέον μήνες εν σχέση με όλους τους υπόλοιπους (ΜΔΝ, οικιακά Φ/Β αλλά και συμβατικούς που ο μέσος χρόνος πληρωμής βρίσκεται στους περίπου 2 μήνες) και σε αυτό νόμιμη εξήγηση δεν χωρεί.  Οι καταναλωτές έστω και με διακανονισμούς αποπληρώνουν συμμέτρως τα σκέλη των λογαριασμών τους, οπότε και δεν δικαιολογείται –νομίμως τουλάχιστον- μία μόνο ομάδα παραγωγών να επωμίζεται μόνη της το πρόβλημα.    

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούμε ΟΛΟΥΣ τους επαγγελματίες Φ/Β παραγωγούς σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΚΑ (Λ. Μεσογείων 119 – Αθήνα) την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14.00 μ.μ. 

 

Η κρισιμότητα και δυστυχώς κυνικότητα της κατάστασης επιβάλλουν να είμαστε όλοι εκεί!     

 

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ  

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.