(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Νέα του ΣΠΕΦ

  • 1
  • 2

Πρόσφατα (418)

Εδώ θα βρείτε τα πιο πρόσφατα νέα του ΣΠΕΦ.


 

Λουμάκης: Στα 2 MW το πλαφόν συμμετοχής στην Κατηγορία Ι.  Στις υπόλοιπες δεν απαιτείται.

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης παρέστη ομιλητής στο συνέδριο της A-Energyτην Τετάρτη 10/10/18 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην ενότητα που αφορούσε τους διαγωνισμούς ΡΑΕ για νέα έργα ΑΠΕ.  Λαμβάνοντας υπόψη και το δημοσιευθέν σχέδιο αλλαγών της Αρχής όπως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τους επικείμενους διαγωνισμούς στις 4, 5, 6 Δεκεμβρίου ο κος Λουμάκης από το βήμα του συνεδρίου ανέφερε:

· Η αλλαγή του μοντέλου της τιμής εκκίνησης με βάση τον μέσο όρο μεταξύ της μεσοσταθμικής τιμής του προηγούμενου διαγωνισμού και της τότε τιμής εκκίνησης του, μπορεί να συγκρατεί την πτώση της τιμής εκκίνησης του προσεχούς διαγωνισμού (στα 81,71 ευρώ/MWh αντί 79,2 ευρώ/MWh από 85 ευρώ/MWh που ήταν η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού στις 2/7/18 για την Κατηγορία Ι και 71,05 ευρώ/MWh αντί 70,29 ευρώ/MWh από 80 ευρώ/MWh που ήταν στις 2/7/18 για την Κατηγορία ΙΙ), ωστόσο η αναγκαστική καθοδική πορεία των τιμών εκκίνησης διατηρείται. 

· Εισάγεται ο θεσμός των 3λεπτων απεριόριστων χρονικών παρατάσεων του διαγωνισμού μέχρις ότου πάψουν να υπάρχουν προσφορές που αλλάζουν τον πίνακα πρόκρισης των έργων.  Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να επιτείνει εξαντλητικά τον ανταγωνισμό που σε συνδυασμό και με τον κανόνα ανταγωνισμού του 1,75, δηλαδή να προκρίνονται ως σύνολο MW το δια 1,75 των συμμετεχόντων, αναμένεται να ευνοήσει τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση και φυσιολογικά και σε χαμηλότερες τιμές εξοπλισμού.  

· Ο συνδυασμός των ανωτέρω παραμέτρων στους διαγωνισμούς των ΑΠΕ συνιστά ένα εκρηκτικά ανταγωνιστικό πλαίσιο που όμοιο του δεν συναντάται πουθενά  στην ενεργειακή αγορά.  Επιπλέον η συμμετοχή και το αποτέλεσμα της πρόκρισης για έναν επενδυτή στους διαγωνισμούς αυτούς καθορίζει οικονομικά όλο τον χρόνο ζωής της επένδυσης του και όχι μία μόνο περίοδο όπως συμβαίνει  με άλλες δημοπρασίες. 

· Συνιστά τραγική ειρωνεία πως τον εξοντωτικό κανόνα των αέναων χρονικών παρατάσεων στους διαγωνισμούς ΑΠΕ τον εισηγήθηκαν μικροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά της Κατηγορίας Ι, σκοπεύοντας μάλλον στο να έχουν την δυνατότητα να υπερβούν χρονικά την όποια συμφόρηση εντολών στο σύστημα.  Δυστυχώς ωστόσο η επίταση του ανταγωνισμού με τις αέναες χρονικές παρατάσεις που θα επέλθει, θα είναι αυτή που εν τέλει θα αποκλείσει μάλλον οριστικά τους μικρούς από τις νέες ΑΠΕ, αφού είτε δεν θα μπορούν να προκριθούν ακολουθώντας την πτώση τιμών εκ μέρους των  μεγαλύτερων παικτών στις χρονικές παρατάσεις, είτε αν το πράξουν για λόγους παρόρμησης ή εγωισμού πιθανότατα θα εγκλωβιστούν επί 20ετία σε μη κερδοφόρες επενδύσεις.    

· Η πρόταση της ΡΑΕ για εισαγωγή κανόνα έως 20% επί της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος για συμμετοχή επενδυτή στους διαγωνισμούς οριζόντια σε όλες τις Κατηγορίες είναι ατυχής. Το πρόβλημα των υπαίτιων κατατμήσεων μεγάλων έργων σε μικρότερα παρατηρήθηκε μόνο στην Κατηγορία Ι, αφού εκεί μόνο είχε οικονομικό νόημα.  Συνεπώς δεν υφίσταται κανένας αντικειμενικός λόγος για εισαγωγή τέτοιου κανόνα στην Κατηγορία ΙΙ και ΙΙΙ.

· Σε ότι αφορά την Κατηγορία Ι, ο κανόνας αυτός του 20% είναι «δειλός» και ως εκ τούτου αναποτελεσματικός.  20% επί της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος των 94 MW που προκηρύσσει η ΡΑΕ σημαίνει όριο 18,8 MW ανά ΑΦΜ σε μια εν τέλει δημοπρατούμενη ισχύ 94/1,75= 53,7 MW.  Δηλαδή με τον κανόνα του 20% στην Κατηγορία Ι, ένας επενδυτής με κατατμήσεις έργων (π.χ. 36 500άρια ή 18 των 0,99 MW ή συνδυασμός) θα μπορεί στο ίδιο ΑΦΜ να λάβει το 18,8/53,7= 35% της ισχύος των προκρινόμενων έργων.  Το ποσοστό αυτό μάλιστα δύναται να είναι ακόμη έτι μεγαλύτερο αν αντί των 94 MW που προκηρύσσει η ΡΑΕ εν τέλει κατέλθουν εγκύρως στον διαγωνισμό της Κατηγορίας Ι λ.χ. 70 MW οπότε προκριθούν 70/1,75=  40MW.  Σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό που μπορεί το ίδιο ΑΦΜ να καταλάβει επί των προκρινόμενων σε ισχύ έργων θα είναι 18,8/40= 47% ποσοστά εξαιρετικά υψηλά και ικανά να οδηγήσουν σε χειραγώγηση.  Για τον λόγο αυτό ως ΣΠΕΦ ήδη από τον περασμένο Αύγουστο έχουμε επίσημα με επιστολή μας προς την ΡΑΕ προτείνει όριο 2 MW ανά επενδυτή για συμμετοχή σε διαγωνισμό της Κατηγορίας Ι και παραμένουμε σε αυτό.  

· Το όριο αυτό των 2 MW οφείλει να καταλαμβάνει το σύνολο των ΑΦΜ που αφορούν έκαστο επενδυτή της Κατηγορίας Ι.  Δύναται μάλιστα, υπό την επιφύλαξη νομικού ελέγχου της ΡΑΕ άμεσα ή εν ευθέτω χρόνο, καταρχήν να διασφαλίζεται με υπεύθυνη δήλωση των επενδυτών στην οποία και θα καλούνται επί ποινή απώλειας της τιμής πώλησης του παραγόμενου ρεύματος σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης να δηλώνουν το σύνολο της ισχύος με την οποία συμμετέχουν σε διαγωνισμό της Κατηγορίας Ι.  

· Σε κάθε περίπτωση η προστασία της Κατηγορίας Ι για την ισόρροπη συμμετοχή και μικρομεσαίων παικτών στα νέα φωτοβολταϊκά είναι κεφαλαιώδης και εκπορεύεται και από τις προβλέψεις των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ.  Αν δεν ληφθούν τολμηρά μέτρα περιοριστικά για την Κατηγορία αυτή που εμφανίζει σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσεις, τότε θα μετατραπεί σε μία «μασκέ» Κατηγορία ΙΙ, οπότε ίσως θα έπρεπε να καταργηθεί ολοσχερώς.

· Υπό το φως των ανωτέρω προβληματισμών ο ΣΠΕΦ σε συνεργασία με τον ΣΕΦ κατέθεσαν στο ΥΠΕΝ και την ΡΑΕ στις 3/9/18 κοινή πρόταση για θέσπιση βιώσιμων σταθερών τιμών για νέα μικρά Φ/Β έργα έως 500kWpεκτός διαγωνισμών. Το μοντέλο και ο μαθηματικός τύπος που προτάθηκε παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών στους διαγωνισμούς, ώστε να αποφευχθούν πιθανές αστοχίες του διοικητικού προσδιορισμού στις τιμές πώλησης ενώ επιπλέον προβλέπει και ποσόστωση λ.χ. 30% επί του συνόλου των νέων ετήσιων MW στα φωτοβολταϊκά για τα νέα έργα αυτά, ώστε να αποφευχθούν πιθανές υπερτροφίες.  

· Σε ότι αφορά το μεσοσταθμικό premium ως προς τις τιμές των διαγωνισμών που παρακολουθεί και που θα κατέληγε να δίνει η κοινή πρόταση-μοντέλο ΣΠΕΦ-ΣΕΦ εάν υιοθετηθεί και καταλάβει σε ακραία περίπτωση (πράγμα απίθανο) τα 300 νέα MW μέχρι και το 2020, δεν υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ ετησίως επί συνόλου εκροών του ΕΛΑΠΕ στα 2 δις ευρώ ετησίως.  Από αυτά τα 9 εκατ. ευρώ μάλιστα τα μισά θα όδευαν στο Κράτος μέσω της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών ενώ τα υπόλοιπα δαπανόμενα εγχωρίως θα αιμοδοτούσαν την οικονομία και δεν θα εξάγονταν ως εταιρικά μερίσματα στο εξωτερικό.  Ας σημειωθεί πως σταθερές τιμές για τα νέα μικρά έργα Φ/Β έως 500 KWp προσφέρονται και σήμερα εκτός διαγωνισμών στην βάση του κανόνα της ΟΤΣν-1 x 1,1 ή 1,2 που ωστόσο ακόμη και για το 2019 δεν φαίνεται να δίνουν ελκυστικές τιμές, οπότε αναμένεται να υπάρξει κενό ενδιαφέροντος.  Σε κάθε περίπτωση η υιοθέτηση της πρότασης ΣΠΕΦ-ΣΕΦ δεν ζητήθηκε να αντικαταστήσει τον πάγιο κανόνα ΟΤΣν-1 x 1,1 ή 1,2 (έχει θεσμοθετηθεί από το 2009 με τον ν. 3734) αλλά να λειτουργήσει παράλληλα, όπως σήμερα παράλληλα ως προς τον κανόνα αυτό λειτουργούν οι διαγωνισμοί της Κατηγορίας Ι.   

· Τέλος η επιτυχία της ανάπτυξης νέων φωτοβολταϊκών συνολικά διέρχεται και από την συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ στην γρήγορη και αποτελεσματική έκδοση όρων σύνδεσης που θα εναρμονίζονται όμως με το νομικό πλαίσιο όπως κάθε φορά ισχύει.  Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η ανάγκη εναρμόνισης των όρων σύνδεσης που εκδίδει ο Διαχειριστής και με την τροπολογία του άρθρου 53 του ν. 4546/2018 περί της δυνατότητας υπαναχώρησης του επενδυτή από τη επένδυση και την επιστροφή αζημίως της εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει και στον Διαχειριστή, αν δεν προκριθεί σε τρεις κατά σειρά διαγωνισμούς της ΡΑΕ εξαιρουμένων των κοινών, χρονικό διάστημα περίπου 1,5 έτους και όχι 6 μηνών που ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα υποχρεώνει τους επενδυτές να αποπληρώσουν τους όρους σύνδεσης συνάπτοντας σύμβαση σύνδεσης.  Για τον λόγο αυτό ο ΣΠΕΦ κατέθεσε σχετική επιστολή στον ΔΕΔΔΗΕ ήδη από 29/8/18. 

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο επενδυτικό φόρουμ της Α–Εnergy για τις ΑΠΕ

Ο ΣΠΕΦ συμμετέχει στους συνεργαζόμενους φορείς του ετήσιου φόρουμ με θέμα «Εξοικονόμηση ενέργειας, Τοπική Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα», που εφέτοςπραγματοποιείται  στις 9 -10 Οκτωβρίου  με την επίσημη συνεργασία  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – ΡΑΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας- ΚΕΔΕ και τη συμμετοχή  ικανού αριθμού επιχειρήσεων, επενδυτών, Δήμων Περιφερειών και  των  συναρμόδιων υπουργείων  και  αρχών.
 
 

Αφιερωμένο στις πλέον σύγχρονες τάσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας σε Ελλάδα  και Ευρώπη , το συνέδριο θα εστιάσει στις  τρέχουσες εξελίξεις στις  ΑΠΕ.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της  δεύτερης μέρας του συνεδρίου, 10 Οκτωβρίου, θα οργανωθεί σε συνεργασία  με τη ΡΑΕ, ειδική ενότητα  με θέμα  «το επόμενο βήμα των ανταγωνιστικών διαγωνισμών  που καθιερώνουν τον νέο τρόπο ενίσχυσης μικρών και μεγάλων έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και αιολικών πάρκων».

Ο κ. Σ. Λουμάκης, Πρόεδρος  ΣΠΕΦ θα καταθέσει την εμπειρία των επενδυτών από τον πρώτο ανταγωνιστικό διαγωνισμό και θα διατυπώσει τις επίκαιρες βελτιωτικές προτάσεις του Συνδέσμου για τη συνέχεια.

Θα γίνουν επίσης παρουσιάσεις νέων επενδυτικών προγραμμάτων ΑΠΕ και έργων με τις νέες διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα ακολουθήσει χρηματοδοτικό work-shop, που θα κλείσει την πρωϊνή συνεδρία.

Η απογευματινή  συνεδρία με θέμα: “ΑΠΕ και Ενεργειακή Δημοκρατία” θα ασχοληθεί με το  ΝetMetering, άλλες μικρές υποδομές ΑΠΕ, τις   πρώτες Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα και τις  Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.  

Συνολικότερα η θεματολογία  σχετικά με τις ΑΠΕ έχει ως εξής:

Πρωϊνή ενότητα (10 Οκτωβρίου): Οι ΑΠΕ ως ανταγωνιστική πηγή ενέργειας. O νέος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ στο πλαίσιο των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών που εγκρίθηκαν από  την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταπόκριση της αγοράς και η αναζωογόνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Νέα έργα. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στους επόμενους ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς. Χρηματοδοτικοί όροι. Στρατηγικές επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Απογευματινή  ενότητα (10 Οκτωβρίου):

Η στοχοθεσία για διείσδυση των ΑΠΕ και παράγοντες διαμόρφωσης της ζήτησης ενέργειας στο τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος και οι δυνατότητες των ΟΤΑ στον ενεργειακό σχεδιασμό και την προώθηση έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Επιχειρηματικά σχήματα με συμμετοχή ΟΤΑ. Εικονική αυτοπαραγωγή (Net-Metering) σε Δήμους. Οι πρώτες Ενεργειακές Κοινότητες  στην Ελλάδα. Συμμετοχή τοπικών φορέων στις ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση. Τεχνολογίες Αποθήκευσης  Ενέργειας και χρήσιμες οδηγίες για ΟΤΑ. Προοπτικές οικονομικής υποστήριξης μέσω ΕΣΠΑ

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου, και  να συμμετάσχετε στις διαδραστικές συζητήσεις  που θα γίνουν  στο κλείσιμο κάθε θεματικής ενότητας, βρείτε συνημμένα

1. Το προσωρινό πρόγραμμα του συνεδρίου, και,

2. Τη φόρμα συμμετοχής  με  τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης.

          
Το προσωρινό πρόγραμμα του συνεδρίου   Φόρμα συμμετοχής & σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης
Σημειώνεται, ότι για τα μέλη του ΣΠΕΦ, λόγω της  συνεργασίας  του Συνδέσμου με το  συνέδριο, παρέχεται ειδική  έκπτωση. 
 

Πρόσκληση στο ΕΜΠ την 2/10/18 στην παρουσίαση ηλεκτρικού οχήματος ομάδας σπουδαστών Προμηθέας

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου σας προσκαλεί να παρευρεθείτε  στην εκδήλωση που διοργανώνει την Τρίτη 2/10/18 ώρα 16:30 στο Αμφιθέατρο  4 του Νέου Κτιρίου Ηλεκτρολόγων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου για την παρουσίαση του εξ ολοκλήρου ιδιοκατασκευασμένου ηλεκτρικού οχήματος από την εθελοντική ομάδα σπουδαστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών «Προμηθέας» στην οποία Χορηγός είναι ο ΣΠΕΦ και την επιτυχημένη συμμετοχή της στους ευρωπαϊκούς αγώνες εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές Shell Eco Marathon 2018, που πραγματοποιήθηκαν 5-8 Ιουλίου 2018 στο Λονδίνο, όπου βραβεύθηκαν με το βραβείο «Τεχνικής Ασφάλειας» (συνημμένο πρόγραμμα).

Επιπλέον την Παρασκευή 28/9/18 η ομάδα «Προμηθέας» θα παρουσιάσει το όχημα στην είσοδο του κτιρίου Αβέρωφ του Πολυτεχνείου Πατησίων στο πλαίσιο της «Βραδιάς του Ερευνητή» που διοργανώνεται ώρα 17:00-24:00 (https://www.ntua.gr/el/news/events/item/606-vradia-tou-erevniti-sto-emp-paraskevi-28-septemvriou-2018).  

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα. Κάντε κλίκ εδώ για να το δείτε 

Κοινή πρόταση των ΣΠΕΦ-ΣΕΦ προς ΥΠΕΝ για μηχανισμό τιμών πώλησης στα νέα φωτοβολταϊκά

  • 03 Σεπτεμβριου 2018 |

Κοινή πρόταση για την θέσπιση μηχανισμού βιώσιμων τιμών πώλησης για νέα φωτοβολταϊκά έργα με εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kWp απέστειλαν στο Υπουργείο Ενέργειας οι ΣΠΕΦ και ΣΕΦ, δηλαδή οι σύνδεσμοι που εκπροσωπούν τους ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά  και τους εμπόρους-εγκαταστάτες του σχετικού εξοπλισμού στην χώρα μας αντίστοιχα.  

 
Όπως τονίζεται στην κοινή επιστολή, ο προτεινόμενος μηχανισμός:
 
- Είναι συμβατός με τον ν. 4414/2016 αλλά και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για το καθεστώς που διέπει μικρά νέα έργα ΑΠΕ έως 500 kWp.
- Αποδίδει βιώσιμες τιμές πώλησης παρακολουθώντας τους διαγωνισμούς και την πτώση στο κόστος του σχετικού εξοπλισμού.
- Έρχεται να αντικαταστήσει υφιστάμενο μηχανισμό που παραδόξως αποδίδει στα μικρά φωτοβολταικά σταθερές τιμές μικρότερες των μεγαλύτερων.
- Μέσω ετήσιας ποσόστωσης επί της συνολικής νέας ΦΒ ισχύος είναι απολύτως ελεγχόμενος. 
- Αντιμετωπίζει στρεβλώσεις όπως οι υπαίτιες κατατμήσεις μεγάλων έργων σε βάρος των μικρομεσαίων και αποφορτίζει το σύστημα των διαγωνισμών και την ΡΑΕ που είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση και προετοιμασία τους καθώς και την διαχείριση των ενστάσεων εν συνεχεία που της αναλώνουν υπερβολικό χρόνο.
- Διατηρεί τους μικρομεσαίους στα νέα φωτοβολταικά απομακρύνοντας τον κίνδυνο αφελληνισμού του κλάδου.
 
Επισυνάπτεται ολόκληρη η κοινή επιστολή-πρόταση των ΣΠΕΦ - ΣΕΦ.

Προτάσεις ΣΠΕΦ σε ΡΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ για αλλαγές στους διαγωνισμούς και τους όρους σύνδεσης των νέων Φ/Β έργων

  • 30 Αυγούστου 2018 |

Με δύο χωριστές επιστολές προς ΡΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ενέργειας ο ΣΠΕΦ διατυπώνει προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου αφενός των μειοδοτικών διαγωνισμών για νέα φωτοβολταϊκά έργα όσο και της διαδικασίας έκδοσης όρων σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ γι' αυτά.  Επιγραμματικά ο σύνδεσμος μας με γνώμονα την άρση των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν στον πρόσφατο διαγωνισμό του περασμένου Ιουλίου ζητάει από την ΡΑΕ:

- Την θέσπιση πλαφόν 2 MW  στην συνολική ισχύ με την οποία δύναται να συμμετέχει έκαστος συμμετέχων μαζί και οι συνδεδεμένες εταιρείες του συνολικά που κατέρχονται στον κάθε διαγωνισμό της Κατηγορίας Ι.   Έτσι ακόμη και αν συνεχίσουν οι κατατμήσεις ή αν γίνονται με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν νομικά να εντοπιστούν και να αποκλεισθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ που εκδίδει τους Όρους Σύνδεσης, δεν θα μπορούν να σαρώνουν τον διαγωνισμό και τον ανταγωνισμό σε βάρος των μικρομεσαίων.  Εξυπακούεται πως η θέσπιση του πλαφόν δεν απαλλάσσει τον ΔΕΔΔΗΕ από κάθε προσπάθεια και επιμέλεια που οφείλει να καταβάλει για την ανάσχεση του φαινομένου των υπαίτιων κατατμήσεων μεγάλων έργων σε μικρά.

- Αν η ΡΑΕ προτίθεται να εφαρμόσει την λογική των συνεχών χρονικών παρατάσεων του διαγωνισμού μέχρι την επίτευξη ισορροπίας όπως στα ΝΟΜΕ, δηλαδή παύσης εντολών από πλευράς διαγωνιζομένων για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε θα πρέπει είτε να αρθεί ο κανόνας υποχρεωτικής υπερκάλυψης όπως συμβαίνει στα ΝΟΜΕ, είτε τέλος πάντων να περιοριστεί δραστικά στο λ.χ. 1,10-1,20 από 1,75 σήμερα. Άλλως το πλαίσιο θα είναι αφύσικα εξουθενωτικό για τις επενδύσεις ΑΠΕ.  Ο ΣΠΕΦ ωστόσο παραμένει αντίθετος στις χρονικές παρατάσεις των διαγωνισμών.  

- Προτείνεται να καταργηθεί ο κανόνας του 1%, δηλαδή ο κάθε νέος διαγωνισμός να ξεκινάει σε τιμή 1% χαμηλότερη από την υψηλότερη κατακυρωθείσα τιμή του προηγούμενου και να αφεθεί η αγορά να λειτουργήσει ελεύθερα σε κάθε νέο διαγωνισμό. 

Από τον ΔΕΔΔΗΕ ο ΣΠΕΦ ζητά:

- Να λάβει υπόψη του την νέα τροπολογία του άρθρου 53 του ν. 4546/2018 και να μην θέτει εκ προοιμίου πλέον ρητό χρονοδιάγραμμα ισχύος των εκάστοτε οριστικών Όρων Σύνδεσης με εγγυητική και έως την σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης.  Οι Όροι Σύνδεσης με εγγυητική και χωρίς να συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης πρέπει να ισχύουν για μέχρι τρεις συνεχόμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ΡΑΕ που θα ακολουθήσουν (εξαιρουμένων των μικτών) όπως δίνει πλέον ο ν. 4546 το δικαίωμα στους επενδυτές για να υπαναχωρήσουν αν επιθυμούν της επένδυσης τους και να λάβουν αζημίως πίσω τις εγγυητικές επιστολές που κατέθεσαν στον διαχειριστή.  

Επισυνάπτονται ολόκληρες οι επιστολές

Κάντε κλίκ εδώ για να τις δείτε 

Διαγωνισμοί       Όροι σύνδεσης με εγγυητική

Αλλαγές στους Όρους Σύνδεσης φέρνει η τροπολογία για οικειοθελή ανάκληση τους με επιστροφή της εγγυητικής.

 
Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης και διακράτησης των οριστικών Όρων Σύνδεσης με εγγυητική επιστολή είναι βέβαιο πως φέρνει η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4546/2018, ΦΕΚ Α 101 από 12/6/18, για την δυνατότητα που πλέον έχουν οι επενδυτές να λαμβάνουν κατόπιν αιτήματός τους πίσω την εγγυητική επιστολή που είχαν καταθέσει στο διαχειριστή δικτύου σε περίπτωση που δεν επιλεγούν σε έως και τρεις διαγωνισμούς ΡΑΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μιλώντας στο energypress ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης, το «τοπίο» έχει πλέον ως εξής:

1.  Πράγματι εφόσον ο επενδυτής δεν επιτύχει να προκριθεί σε έως τρεις διαγωνισμούς ΡΑΕ (εξαιρουμένων των κοινών διαγωνισμών μεταξύ φωτοβολταϊκών-αιολικών)  μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής του στον ΔΕΔΔΗΕ ή κατά περίπτωση στον ΑΔΜΗΕ για την οριστικοποίηση των Όρων Σύνδεσης, δικαιούται εφόσον το επιθυμεί να την λάβει πίσω κατόπιν αιτήσεώς του. Σε αυτή την περίπτωση οι Όροι Σύνδεσης ανακαλούνται μαζί με κάθε άλλη αδειοδότηση που συνοδεύει το έργο.  

2. Το ανωτέρω πλαίσιο όπως θεσπίστηκε με την εν λόγω τροπολογία αλυσιτελώς επηρεάζει και την διάρκεια ισχύος των οριστικών Όρων Σύνδεσης που λαμβάνει ένας επενδυτής με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής και της ΑΕΠΟ ή της απαλλαγής από αυτήν στον ΔΕΔΔΗΕ για το έργο του. 

Δεν μπορεί δηλαδή να τίθεται πλέον από τον ΔΕΔΔΗΕ ρητό χρονικό πλαίσιο (λ.χ. 6 μηνών σε κάποιες κατηγορίες) μέσα στο οποίο ο επενδυτής να καλείται να πληρώσει τους Όρους Σύνδεσης συνάπτοντας την Σύμβαση Σύνδεσης. 

Αντίθετα, επειδή οι επενδυτές έχουν πλέον το δικαίωμα της οικειοθελούς παραίτησης από την επένδυση μέσω της τροπολογίας του ν. 4546, η ισχύς των οριστικών Όρων Σύνδεσης μέχρι να κληθεί ο επενδυτής να τους πληρώσει και να συνάψει την Σύμβαση Σύνδεσης, πρέπει τουλάχιστον να υπερκαλύπτει σε διάρκεια την διεξαγωγή τριών διαγωνισμών της ΡΑΕ, εξαιρουμένων μάλιστα των μικτών, εφόσον ο επενδυτής δεν προκρίθηκε σε κάποιον από αυτούς.  Με τον ρυθμό μάλιστα που φαίνεται να διεξάγονται οι διαγωνισμοί, για να πραγματοποιηθούν τρεις ανά τεχνολογία ίσως χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος.

3. Επειδή το καθεστώς των διαγωνισμών ΡΑΕ δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την πρόκριση όλων των έργων που συμμετέχουν (προκρίνεται το δια 1,75 της ποσότητας των MW που συμμετέχουν), ο εκάστοτε επενδυτής φυσιολογικά δεν θα επιθυμεί να έχει προηγουμένως αποπληρώσει στον ΔΕΔΔΗΕ τους Όρους Σύνδεσης συνάπτοντας Σύμβαση Σύνδεσης, αφού εν τέλει μπορεί να μην υλοποιήσει τον Φ/Β σταθμό αν δεν εξασφαλίσει προηγουμένως ικανοποιητική τιμή σε έως τρεις διαγωνισμούς ΡΑΕ. Έτσι είναι βέβαιο πως θα προτιμήσει να παραμείνει σε καθεστώς διακράτησής τους, μέσω εγγυητικής επιστολής, για να συμμετέχει στους διαγωνισμούς ΡΑΕ και όχι να αναλώσει κεφάλαιο που δεν θα μπορεί να λάβει πίσω αν παραιτηθεί από την επένδυση κάνοντας χρήση της πρόσφατης τροπολογίας του ν. 4546.

4.  Υπενθυμίζεται πως στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ΡΑΕ προς εξασφάλιση τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την 20ετή Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) που θα συναφθεί εν συνεχεία δικαιούνται να συμμετέχουν και φωτοβολταικά έργα με ισχύ έως 500 kWp, δηλαδή να μην κάνουν χρήση του κανόνα τιμής 1,1 ή 1,2 Χ μΟΤΣν-1 (ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011/30.4.2013 ΦΕΚ Β 1103 από 2/5/13) που αποδίδει μη βιώσιμες τιμές, παραδόξως πολύ μάλιστα χαμηλότερες των μεγάλων έργων.  

Η δυνατότητα συμμετοχής Φ/Β έργων κάτω των 500 KWp σε διαγωνισμούς ΡΑΕ αναφέρεται στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858 από 22/3/18, προβλέπεται στον ν. 4414/2016, άρθρο 7, παρ. 4 ενώ συμμετοχές τέτοιων έργων σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς ΡΑΕ μέχρι σήμερα φαίνονται και στα αποτελέσματα των διαγωνισμών όπως δημοσιεύονται κάθε φορά από την Αρχή.

Απαιτείται συνεπώς, καταλήγει ο κ. Λουμάκης, ο ΔΕΔΔΗΕ να λάβει υπόψη του την νέα τροπολογία του ν. 4546 και να μην θέτει εκ προοιμίου ρητό χρονοδιάγραμμα ισχύος των εκάστοτε οριστικών Όρων Σύνδεσης με εγγυητική και έως την σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης.  Οι Όροι Σύνδεσης με εγγυητική και χωρίς να συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης πρέπει να ισχύουν για μέχρι τρεις συνεχόμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ΡΑΕ που θα ακολουθήσουν (εξαιρουμένων των μικτών) υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το έργο δεν προκρίθηκε σε κάποιον από αυτούς.  

Οι αλλαγές αυτές είναι μάλλον βέβαιο πως θα πιέσουν και την ΡΑΕ να διεξάγει τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε τακτή και προβλέψιμη χρονική βάση, έχοντας προηγουμένως όμως επιλύσει τα όποια τεχνικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν προσφάτως και αφορούσαν την άφιξη και διεκπεραίωση των εντολών στον server του παρόχου (στον διαγωνισμό της 2/7 πάροχος ήταν η CosmoONE) αλλά και τις υπαίτιες κατατμήσεις μεγάλων έργων σε μικρότερα που σάρωσαν την Κατηγορία Ι, ζητήματα για τα οποία ο «θόρυβος» και οι διαμαρτυρίες δεν λένε να κοπάσουν.

Πηγή: energypress 10/8/18

Διαγωνισμοί φωτοβολταϊκών ΡΑΕ: Ερωτηματικό αν θα μπορέσουν να μείνουν και οι μικροί στο παιχνίδι - αναλύσεις και προτάσεις άρσης στρεβλώσεων

 

Δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος για τα αποτελέσματα του πρόσφατου διαγωνισμού από 2 Ιουλίου της ΡΑΕ για νέα φωτοβολταϊκά πάρκα και συγκεκριμένα για την Κατηγορία Ι δηλαδή για νέες μονάδες ισχύος έως 1 MW.  Επενδυτές που είδαν τις προσφορές τους να μην προκρίνονται στον διαγωνισμό λόγω κλεισίματος του χρονικού περιθωρίου της διαδικασίας, με επιστολές τους ζητούν από την Αρχή κάθε λεπτομέρεια για τον χρόνο άφιξης της εντολής τους στον server αλλά και της διεκπεραίωσης της ή όχι.  Το κρίσιμο σημείο για την διεκπεραίωση της εντολής σε κάθε περίπτωση, όπως έχει εξαρχής τονιστεί και από την CosmoONE, είναι το ρολόι του server και μόνο αυτό.  Καθυστέρηση άφιξης της εντολής του επενδυτή στον server για λόγους δικτύου ή ποιότητας σύνδεσης του στο διαδίκτυο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ευθύνη της διαδικασίας.  Η ΡΑΕ για να μην μένουν σκιές στους διαγωνισμούς της, προβαίνει στην απάντηση και παροχή κάθε απαραίτητου τεχνικού στοιχείου στους διαμαρτυρόμενους επενδυτές, διεργασία που ωστόσο αναλώνει πολύ παραγωγικό χρόνο από την προετοιμασία του επόμενου διαγωνισμού που είναι και το μείζον ζητούμενο της αγοράς.  

Το θέμα είχε μάλιστα συζητηθεί έντονα και σε πρόσφατη ημερίδα του Υπουργείου Ενέργειας για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό στις 12 Ιουλίου, όπου στην θεματική της εκδήλωσης υπήρχε ειδική ενότητα για τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Σε παρέμβαση του μάλιστα τότε ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης είχε ζητήσει από τους θιγόμενους να εστιάσουν περισσότερο στην ουσία του προβλήματος των διαγωνισμών που είναι η υπαίτια κατάτμηση ισχύος εκ μέρους μεγάλων εταιρειών που σάρωσαν κυριολεκτικά την διαδικασία, παρά να αναλώνονται σε τεχνικά θέματα που έχουν επαρκώς απαντηθεί και εκ των πραγμάτων δεν χωρούν αμφισβητήσεις όπως λ.χ. το ρολόι του server και η ώρα άφιξης των εντολών από τους επενδυτές.  "Υπάρχει ελέφαντας στο δωμάτιο" είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο κος Λουμάκης και το ζήτημα είναι "πως θα τον βγάλουμε έξω και όχι πως θα παραμείνουμε όσο περισσότερο γίνεται μαζί του μέχρι της σίγουρης τελικής μας πτώσεως" είχε υπογραμμίσει, τασσόμενος επί της αρχής κατά των σκέψεων για "τυφλή" υιοθέτηση της λογικής των διαγωνισμών ΝΟΜΕ περί συνεχούς ανανέωσης του χρόνου του διαγωνισμού με κάθε νέο "χτύπημα" που θα φθάνει στο σύστημα.  Ο κος Λουμάκης μάλιστα προέβλεψε πως κάτι τέτοιο μόνο τις πολύ μεγάλες εταιρείες θα διευκόλυνε, που απολαμβάνοντας πολύ χαμηλότερα κόστη ανάπτυξης έργων αλλά και χρηματοδότησης είναι δεδομένο πως η ασύμμετρη "αντιπαράθεση" μαζί τους χωρίς χρονικό όριο θα οδηγούσε τους διαγωνισμούς σε πολύ χαμηλές τιμές που μόνο αυτοί θα μπορούσαν εν τέλει να αντέξουν, οπότε και θα επιβάλλονταν κατά κράτος ακόμη περισσότερο και στην Κατηγορία Ι που υποτίθεται πως αφορά τους "μικρούς" των φωτοβολταϊκών.  Επιπλέον με βάση τον κανόνα μείωσης της τιμής έναρξης του επόμενου διαγωνισμού κατά 1% ως προς την υψηλότερη κατακυρωθείσα τιμή του προηγούμενου, η διαδικασία θα έκλεινε οριστικά και δια παντός για τους μικρούς και στους επόμενους διαγωνισμούς.  Συνοπτικά ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ είχε σταχυολογήσει τις σκέψεις του στο πρόβλημα ως εξής:

- Για να μπορούσε έστω θεωρητικά να σταθεί η λογική των διαγωνισμών ΝΟΜΕ στα φωτοβολταϊκά θα έπρεπε το κοινό που συμμετέχει στους διαγωνισμούς να είναι ομοιογενές ανά Κατηγορία.  Δυστυχώς αυτό ουδόλως υφίσταται, αλλά αντιθέτως παραμένει το μεγάλο ζητούμενο, δηλαδή το να μην καταστρατηγείται η Κατηγορία Ι από συστάδες έργων που γειτνιάζουν και που κανονικά θα έπρεπε να συμμετέχουν ως πολύ μεγαλύτερες οντότητες απευθείας στην Κατηγορία ΙΙ.  Οι μεγάλες εταιρείες απολαμβάνουν πολύ χαμηλότερα κόστη ανάπτυξης και χρηματοδότησης έργων γι αυτό και υπάρχει χωριστή κατηγορία για μεγάλα έργα.  Οπότε είναι παντελώς ασύμμετρο και στρεβλό σε βάρος των μικρομεσαίων η Κατηγορία Ι να σαρώνεται από κατατμήσεις μεγάλων έργων. 

- Οι διαγωνισμοί ΝΟΜΕ έχουν τελείως διαφορετική φυσιογνωμία, αφού αφορούν μόνο την ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου των Προμηθευτών με λιγνιτική ισχύ και όχι την ένταξη ή τον αποκλεισμό τους από την δραστηριότητα της Προμήθειας, όπως αφορούν εν τοις πράγμασι οι διαγωνισμοί των φωτοβολταΪκών, όπου οι επενδυτές ή θα προκριθούν ή θα αποκλειστούν για το υποψήφιο έργο τους από τη δραστηριότητα.  Ειδικά στην Κατηγορία Ι που αφορά τους "μικρούς" επενδυτές, πολλοί υποψήφιοι έχουν ένα μόνο υποψήφιο έργο οπότε ο αποκλεισμός από την δραστηριότητα είναι ολοσχερής.  Αντίθετα στους διαγωνισμούς ΝΟΜΕ ακόμη και αν κάποιος Προμηθευτής αποκλεισθεί ολοσχερώς (πράγμα δύσκολο αφού η συμμετοχή γίνεται σε ικανές υποδιαιρέσεις ισχύος και όχι απαραίτητα ανά πακέτο), μπορεί να προμηθευτεί λιγνιτική ισχύ από την δευτερογενή αγορά.  Μπορεί επίσης να υποκαταστήσει το όποιο κενό με φθηνές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.  Δηλαδή σε κάθε περίπτωση έχει αρκετές εναλλακτικές και πάντως παραμένει στη δραστηριότητα της Προμήθειας.  

- Οι διαγωνισμοί ΝΟΜΕ δεν φέρουν κανένα κανόνα υπερκάλυψης δηλαδή όσοι συμμετέχουν δύνανται και να λάβουν όλοι τους ισχύ.  Αντίθετα οι διαγωνισμοί των φωτοβολταϊκών φέρουν τον κανόνα ανταγωνισμού του 1,75, δηλαδή για κάθε 100 MW συμμετεχόντων η ισχύς που θα κατακυρωθεί θα είναι δια 1,75, δηλαδή μόλις 57 MW.  Δηλαδή οπωσδήποτε θα υπάρχουν 43 MW έργων που θα αποκλειστούν. Και επειδή ακριβώς η συμμετοχή των επενδυτών γίνεται διακριτά ανά υποψήφια Φ/Β μονάδα τους και όχι με αόριστες ποσότητες ισχύος και υποδιαιρέσεις όπως στα ΝΟΜΕ, ο αποκλεισμός των μονάδων και των επενδυτών τους είναι καθολικός.  Οπότε επιβάλλεται εκ προοιμίου εξοντωτικός ανταγωνισμός στους συμμετέχοντες ο οποίος και δεν μπορεί να επιτείνεται περαιτέρω μέσω εξαντλητικών χρονικών παρατάσεων της διαδικασίας ιδίως μάλιστα όταν στην Κατηγορία Ι συμμετέχουν με υπαίτιες κατατμήσεις πολύ μεγάλα εν τοις πράγμασι έργα που οι εταιρείες τους απολαμβάνουν πολύ χαμηλότερα κόστη ανάπτυξης και χρηματοδότησης.  

- Οι διαγωνισμοί ΝΟΜΕ δεν έχουν δεσμευτική σύνδεση με τον κάθε φορά προηγούμενο ή επόμενο τους διαγωνισμό.  Δηλαδή σε κάθε διαγωνισμό εκτυλίσσεται ή μπορεί να εκτυλίσσεται εντελώς διαφορετική εξέλιξη όσον αφορά τις τιμές κατακύρωσης αναλόγως του ευρύτερου περιβάλλοντος της χονδρεμπορικής αγοράς αλλά και των αναγκών των συμμετεχόντων Προμηθευτών σε λιγνιτική ισχύ.  Αντίθετα στους διαγωνισμούς των φωτοβολταϊκών και των ΑΠΕ συνολικά δεν υφίσταται ανεξαρτησία, αλλά κάθε νέος διαγωνισμός ξεκινάει σε τιμή 1% χαμηλότερη από την υψηλότερη κατακυρωθείσα του προηγούμενου.  Έτσι κάθε τυχόν άστοχο ή υπερβολικό αποτέλεσμα σε έναν διαγωνισμό, καθορίζει καίρια τους επόμενους.

- Η Πολιτεία για να προστατέψει τον υγιή ανταγωνισμό στους διαγωνισμούς φωτοβολταϊκών της Κατηγορίας Ι, θα μπορούσε να θέσει πλαφόν στην συνολική ισχύ που συμμετέχει έκαστος συμμετέχων μαζί και οι συνδεδεμένες εταιρείες του που κατέρχονται στον κάθε διαγωνισμό. Το πλαφόν θα μπορούσε λ.χ. να οριστεί στα 2 MW δηλαδή στο διπλάσιο του ορίου της Κατηγορίας Ι.  Έτσι ακόμη και αν συνεχίσουν οι κατατμήσεις ή αν γίνονται με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν νομικά εν πάση περιπτώσει να εντοπιστούν, δεν θα μπορούν να σαρώνουν τον διαγωνισμό και τον ανταγωνισμό σε βάρος των μικρομεσαίων.

- Η δημιουργία της Κατηγορίας Ι στους διαγωνισμούς ΡΑΕ των φωτοβολταϊκών, από μόνη της σημαίνει πως η Πολιτεία ενδιαφέρεται να κρατήσει τους μικρομεσαίους στο "παιχνίδι", αφού είναι δεδομένο πως σε διαφορετική περίπτωση η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ θα αφελληνιστεί και ο παραγόμενος ανανεώσιμος ηλεκτρισμός θα καταστεί εν τοις πράγμασι εισαγόμενο προϊόν μέσω της εκροής μερισμάτων στο εξωτερικό.  Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η γενικότερη φιλοσοφία της ΕΕ που προβλέπει ειδικές συνθήκες λειτουργίας (Συμβάσεις ΣΕΣΤ) και ανταγωνισμού (εκτός διαγωνισμών) για τα μικρά έργα.  Έτσι αν η Πολιτεία αποτύχει να προστατέψει τον υγιή ανταγωνισμό στην Κατηγορία Ι, τότε δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τους μικρούς από το να καθοριστούν υγιείς ταρίφες εκτός διαγωνισμών. Υπενθυμίζεται πως και σήμερα υπάρχουν τέτοιες (μΟΤΣν-1 x 1,1 ή 1,2 για έργα κάτω των 500 KWp αναλόγως αν είναι πάνω ή κάτω των 100 KWp) ωστόσο είναι εξωπραγματικά χαμηλές, πολύ χαμηλότερες μάλιστα των μεγάλων έργων, για να θεωρούνται βιώσιμη εναλλακτική.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένους όλους αυτούς τους εύλογους προβληματισμούς, τις προκλήσεις αλλά και την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, οι δράσεις της Πολιτείας και η εικόνα που θα επικρατήσει εν τέλει στον επόμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ, θα είναι καταλυτική για την πορεία και τις εξελίξεις.  Ευχή είναι θεσμικά να προστατευθεί το κύρος των διαγωνισμών αλλά και η στόχευση τους για ισόρροπη ανάπτυξη και δίκαιη συμμετοχή όλων στο νέο τοπίο των ΑΠΕ και βεβαίως να μην καταλήξουν ένα απέραντο πεδίο προσφυγών όπως λ.χ. συνέβη στον διαγωνισμό των έξυπνων μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ ήδη από το 2014 και που ακόμα και σήμερα δεν έχει καταλήξει με ζημία για την χώρα και τον εκσυγχρονισμό της.

Πηγή: energypress 6/8/18

Δωρεά 3,000 ευρώ απο τόν ΣΠΕΦ στους πυρόπληκτους της Αττικής

 
Το ΔΣ του ΣΠΕΦ συγκλονισμένο από την πρωτοφανή σε έκταση τραγωδία από τις πρόσφατες πυρκαγιές της Αττικής που κόστισαν την ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας καταστρέφοντας συγχρόνως οικονομικά εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες περισσότερους, ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης στους πληγέντες, έλαβε την απόφαση και προέβη στην κατάθεση του ποσού των 3,000 ευρώ στον Ειδικό Λογαριασμό που ανοίχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την χρηματοδότηση κάθε είδους δράσης για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική.   
 
Το ΔΣ επιθυμεί ταυτόχρονα να ευχαριστήσει τα Μέλη του ΣΠΕΦ για την οικονομική δυνατότητα και στήριξη που παρέχουν όλα αυτά τα χρόνια με την καταβολή των συνδρομών τους στο Σύνδεσμο, ώστε να μπορούμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές να είμαστε άμεσα παρόντες προσφέροντας την μικρή μας βοήθεια στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από την ανείπωτη καταστροφή.    

Ανάλυση εμβάσματος 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.