(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Νέα του ΣΠΕΦ

  • 1
  • 2

Νέα του ΣΠΕΦ (627)

Η επόμενη μέρα της εισφοράς στα φωτοβολταϊκά

 

 

Αθήνα, 23/11/12

Προς:

Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων

 

Θέμα: Η επόμενη μέρα της εισφοράς στα φωτοβολταϊκά

Αξιότιμε κε/κα Βουλευτή,

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4093/2012 και της επιβολής ισοπεδωτικής και οριζόντιας εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των φωτοβολταϊκών μονάδων από 25 – 30%, βρισκόμαστε δυστυχώς στην δυσάρεστη θέση να αποταθούμε εκ νέου σε εσάς ως ύστατο «καταφύγιο» δημοκρατίας και ελέγχου των πράξεων της Κυβέρνησης αλλά και του Υπουργείου ΠΕΚΑ συνολικά. Διανύοντας την «επόμενη ημέρα» της εισφοράς αναλυτικά σας αναφέρουμε:

 

  • Για τα ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ μηδενική ευθύνη έχουν οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β. Σειρά ολιγωριών και αστοχιών της Πολιτείας που σχετίζονται με την για καιρό παύση δημοπρασιών δικαιωμάτων ρύπων, την αθέτηση μεταφοράς πόρων από το τέλος ΕΡΤ όπως ο ν. 3851/2010 προέβλεπε, τις στρεβλώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς στην Οριακή Τιμή Συστήματος ένεκα της προνομιακής τιμολογιακής μεταχείρισης των μονάδων φυσικού αερίου μέσω του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους που όχι μόνο συνεχίζουν να ισχύουν αλλά συζητείται να παραταθούν σε ορίζοντα επιπλέον διετίας, της εμπροσθοβαρούς ή ακόμη και πρόωρης επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Φ/Β μέσω της έκδοσης υπερπληθώρας αδειών και της ουδέποτε ανάκλησης τους αφού δεν προβλέπεται η ρητή λήξη τους, των επισφαλειών των εταιρειών λιανικής ηλεκτρισμού που ο Λειτουργός επωμίστηκε μη έχοντας λάβει τις απαραίτητες εγγυήσεις ως απαραιτήτως όφειλε, τα δεσμευμένα για καιρό χρήματα των Energa και HellasPower και τέλος το δάνειο των 140 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που περιέργως πλήρως αποσοβήθηκε, ευθύνονται αποκλειστικά και είναι όλα αρμοδιότητας του άστοχου κρατικού μηχανισμού.

  • Οι ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β, που παραμένουν απλήρωτοι για πέντε μήνες, μη δυνάμενοι να εξυπηρετήσουν τις δανειακές, φορολογικές, λειτουργικές ακόμη και βιοποριστικές τους ανάγκες, εύλογα είναι ανάστατοι και ερωτούν αφενός για το πότε θα εξοφληθούν τα οφειλόμενα και αφετέρου για το ποιος θα πληρώσει τα νέα ελλείμματα που λόγω των στρεβλώσεων στην χονδρεμπορική αγορά υπέρ των ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να παράγονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ παρά την εισφορά. Ακόμα και αν υποθέσουμε πως είναι νόμιμο και ηθικό να μεταφερθεί το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ στους προμηθευτές του, είναι άκρως προκλητικό ότι δεν υπάρχει συμμετοχή όλων των κλάδων ηλεκτροπαραγωγής στην εισφορά με οδυνηρό αποτέλεσμα το 80% αυτής να αφορά τα επαγγελματικά Φ/Β συστήματα.

  • Η επιβληθείσα εισφορά στον κύκλο εργασιών των φωτοβολταϊκών είναι απολύτως εξοντωτική. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες μονάδες που κατασκευάστηκαν κυρίως τα προηγούμενα χρόνια με πολύ υψηλότερα κοστολόγια και χωρίς επιδότηση αναπτυξιακού νόμου, αναμένονται ακόμη και πτωχεύσεις και σοβαρά εξ’ αυτών κοινωνικά προβλήματα. Χωρίς καμία απολύτως μέριμνα από την Πολιτεία για τον υφιστάμενο πανάκριβο τραπεζικό δανεισμό, πέραν της πρόκλησης σε επίπεδο εντυπώσεων που αυτή δημιουργεί, οφείλει πειστικά να απαντηθεί το γιατί μέρος του άχθους που αδίκως επεβλήθη δεν μετακυλύεται εξίσου νομοθετικά στο πολλαπλά κεφαλαιοποιημένο με κρατικά χρήματα τραπεζικό σύστημα. Με απλούστερα λόγια οφείλει οπωσδήποτε η Κυβέρνηση να εξασφαλίσει χαμηλότερα επιτόκια για τα υφιστάμενα δάνεια σε συνδυασμό με επιμήκυνση της διάρκειας τους όπως σε άλλες κατηγορίες ισχύει.

  • Από την επομένη της ψήφισης του ν. 4093/2012 με επείγουσα επιστολή μας στο αρμόδιο, βάσει του νόμου για την έκδοση της εφαρμοστικής Υ.Α., Υπουργείο ΠΕΚΑ θέσαμε το θέμα της έκπτωσης της εισφοράς από τον τζίρο των επιχειρήσεων μας. Θεωρούμε αδιανόητο το ενδεχόμενο να συντάσσουν οι παραγωγοί φορολογικές δηλώσεις εκκινώντας από τζίρο π.χ. 100 όταν εν τοις πράγμασι αυτός που θα εισπράττεται θα είναι 70 -75 λόγω της εισφοράς. Το μέγεθος της εισφοράς (25 – 30%) και το γεγονός ότι επιβλήθηκε οριζόντια στον τζίρο χωρίς καμία επιμέρους παραμετροποίηση, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παραγνώρισης του προβληματισμού αυτού αφού ουδείς δύναται να καταβάλει φόρο εισοδήματος σε χρήματα που δεν εισέπραξε και μάλιστα στο μέγεθος αυτό. Οτιδήποτε διαφορετικό θα είναι άκρως προκλητικό, άδικο και παρελκυστικό καθιστώντας τους παραγωγούς όμηρους της Εφορίας.

 

Αξιότιμοι κύριοι/ες Βουλευτές

Η σημερινή κατάσταση είναι άκρως εφιαλτική για τις εν λειτουργία Φ/Β μονάδες και οδηγεί μονοσήμαντα στον αφελληνισμό της ηλεκτροπαραγωγής που ως επί το πλείστον κινείται σε μικρομεσαία επίπεδα μεγέθους και αντοχών και φέρει πανάκριβο τραπεζικό δανεισμό. Ευελπιστώντας πως η λογική και η δημοκρατία λειτουργούν ακόμη στον τόπο μας, παρακαλούμε για τις ενέργειες και την συμπαράσταση σας προς την κατεύθυνση της άμεσης διόρθωσης όσων εκ των ανωτέρω πιστεύετε εφικτή στοχεύοντας στην ισόρροπη συμμετοχή όλων μας στην εκμετάλλευση του εθνικού ηλιακού μας πλούτου.

 

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

 

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

Παρέμβαση ΣΠΕΦ στο EUFORES στην Βουλή των Eλλήνων

Ο Πρόεδρος τους ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης κατόπιν πρόσκλησης παραβρέθηκε στη ημερίδα του EUFORES για τις ΑΠΕ στην Αθήνα, όπως διεξάχθηκε στην Βουλή των Ελλήνων την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012.  Στην παρέμβαση του αναφέρθηκε στις εκτεταμένες στρεβλώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταστήσουν την θυσία των Φ/Β μέσω της ισοπεδωτικής εισφοράς που αδίκως τους επεβλήθη κενό γράμμα για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ και τον ΛΑΓΗΕ.  Τα πλασματικά ελλείμματα της τάξης τουλάχιστον των 150 εκατ. ετησίως του λογαριασμού αυτού λόγω των στρεβλώσεων συνεχίζουν ανενόχλητα να παράγονται και μετά την εισφορά. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) που δυστυχώς αποτελεί την βάση του λογαριασμού ΑΠΕ είναι βαρύτατα προς τα κάτω νοθευμένη λόγω της παρέμβασης του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους,  καθιστώντας τον έτσι πλασματικά μονίμως ελλειμματικό και το ΕΤΜΕΑΡ επίσης τεχνητά σταθερά ανεπαρκές.  Όπως χαρακτηριστικά ελέχθη, η Πολιτεία μη μπορώντας να δικαιολογήσει τις επιβαλλόμενες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην μεγάλη συμμετοχή ακριβού και εισαγόμενου φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα, προτιμά να ποινικοποιεί τις ΑΠΕ και το ΕΤΜΕΑΡ του οποίου το 60% δεν πηγαίνει εν τέλει στις ΑΠΕ.  Πρακτικά λοιπόν το ΕΤΜΕΑΡ έχει καταστεί γενικό εργαλείο αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρισμού και όχι μέσο κάλυψης των αναγκών αποκλειστικά των ΑΠΕ όπως προσδιορίζει το όνομα του.

Επιστολή ΣΠΕΦ στους Βουλευτές για την επόμενη μέρα της εισφοράς

  • 23 Νοεμβριου 2012 |

Επιστολή στους Βουλευτές απέστειλε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 ο ΣΠΕΦ για την επόμενη μέρα της ισοπεδωτικής εισφοράς στια οικονομικά των εν λειτουργία Φ/Β μονάδων και τις δραματικές της συνέπειες.
 
Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή.

ΣΠΕΦ: Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Cost Recovery

Ο ΣΠΕΦ προασπίζοντας την βιωσιμότητα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, του κλάδου των ηλεκτροπαραγωγών από ανανεώσιμες πηγές και Φωτοβολταϊκά ειδικότερα, αλλά και τα συμφέροντα των τελικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, προσέφυγε με καταγγελία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τον Μηχανισμό ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ).

Όπως είναι γνωστό ο ΜΜΚ λειτουργώντας μονομερώς επ’ ωφελεία των ηλεκτροπαραγωγών από φυσικό αέριο διατηρεί καθ’ υπέρβαση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) όλες τις μονάδες αυτές ενταγμένες στο σύστημα ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανάγκη εκτοπίζοντας έτσι τις έως και δύο φορές φθηνότερες λιγνιτικές.  Επιπλέον ο μηχανισμός αυτός τους εξασφαλίζει σταθερό εισόδημα σε 24ωρη βάση ίσο με το μεταβλητό τους κόστος πλέον περιθωρίου 10% πέραν κάθε έννοιας μεταξύ τους ανταγωνισμού στην βάση της θεσμοθετημένης ανταγωνιστικής Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ). 

 Ο καταγγελλόμενος μηχανισμός αυτός (ΜΜΚ) παραβιάζει σειρά άρθρων της Σύμβασης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αποτελώντας εν τοις πράγμασι παράνομη κρατική ενίσχυση η οποία μάλιστα νοθεύει ή ακόμα και ακυρώνει βίαια τον υγιή ανταγωνισμό σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής, που θα απέβαινε οπωσδήποτε προς όφελος των τελικών καταναλωτών.  Επιπρόσθετα, επειδή ο ΜΜΚ προσφέρεται μόνο σε ηλεκτροπαραγωγούς με καύσιμο φυσικό αέριο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αποτελεί επιπλέον και επιλεκτική κρατική ενίσχυση θέτοντας έτσι σαφέστατα εμπόδια στο υγειές διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.  

 Παράλληλο δυσμενές αποτέλεσμα της λειτουργίας του ΜΜΚ είναι η τεχνητή απομείωση και νόθευση της ΟΤΣ, η οποία δυστυχώς συνεχίζει να αποτελεί την βάση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.  Η νόθευση της τιμής της αυτή, τροφοδοτώντας συστηματικά με πλασματικό έλλειμμα το ταμείο των ΑΠΕ, έχει οδηγήσει τις ανανεώσιμες σε οικονομικό αφανισμό. Οι ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά, στα οποία μονομερώς επεβλήθη ισοπεδωτική εισφορά επί του κύκλου εργασιών τους, επίσης μονομερώς επωμίζονται υπερημερίες στις πληρωμές τους 120 και πλέον ημερών, ενώ με μαθηματική βεβαιότητα ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ θα συνεχίζει να εμφανίζει παραγωγή ελλειμμάτων λόγω ακριβώς του ΜΜΚ και της δομικής στρέβλωσης στην ΟΤΣ που αυτός προκαλεί.

Οι προτάσεις του ΣΠΕΦ στην δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ – Β’ κύκλος

 

Ο ΣΠΕΦ υπέβαλλε σήμερα τις συμπληρωματικές προτάσεις του στην ΡΑΕ στα πλαίσια του δεύτερου κύκλου διαβούλευσης που διενεργείται, σε συνέχεια της παρουσίασης των θέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής σε σχετική ημερίδα.  Επιγραμματικά οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις του συνδέσμου είναι:

 

·         Ανάγκη θέσπισης μηχανισμού αποφυγής υπερ-επιδότησης συμβατικών παραγωγών λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα δημοπρασιών φθηνής λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος και της συνέχισης χρήσης του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους για τις μονάδες φυσικού αερίου τους.  Η θέσπιση νέων αυξημένων Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) για τις μονάδες αυτές, εντείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη ύπαρξης τέτοιου μηχανισμού αποφυγής.  

 

·         Επειδή η διατήρηση, όπως προ-οιωνίζεται στην παρουσίαση της ΡΑΕ, της στρέβλωσης του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ) θα συνεχίσει χωρίς καμία διαφοροποίηση να τροφοδοτεί πλασματικό έλλειμμα τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, ζητείται να εφαρμοστεί άμεσα και για όσο ο ΜΜΚ μεταβατικά ισχύει, η λύση της διαχειριστικής ενοποίησης των ταμείων αποπληρωμής όλων των ηλεκτροπαραγωγών (συμβατικών και ΑΠΕ) συμμέτρως (pro-rata).  Έτσι θα σταματήσουν να «στριμώχνονται» τα δομικά ελλείμματα του συστήματος μέσω των στρεβλώσεων της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) αποκλειστικά στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ και να τα επωμίζονται εν συνεχεία μονομερώς οι Ανανεώσιμες Πηγές.   

 

Επισυνάπτεται το πλήρες αρχείο.

κλίκ εδώ για να δείτε το αρχείο

Επιστολή ΣΠΕΦ στις Τράπεζες για την εισφορά

  • 21 Νοεμβριου 2012 |
 

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή στις Τράπεζες σχετικά με την επιβληθείσα μέσω του ν. 4093/2012 εισφορά 25 - 30% επί του κύκλου εργασιών των Φ/Β μονάδων.  Αίτημα του Συνδέσμου προς τις τράπεζες αποτελεί η μείωση των επιτοκίων δανεισμού για όσο η εισφορά ισχύει με παράλληλη παράταση της διάρκειας τους.
 
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.