(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (646)

Η απάντηση του ΣΠΕΦ για την αποζημίωση της ηλιακής κιλοβατώρας.

Αθήνα,  26/5/2011


Η απάντηση των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) για την αποζημίωση της ηλιακής κιλοβατώρας.

Με έκπληξη ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες τον περισσό ζήλο πολλών, αλλά ευτυχώς άσχετων με τον χώρο της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, να καταφαίνονται κατά του συστήματος αποζημίωσης (feed-in-tariff) των μονάδων ΑΠΕ και των φωτοβολταϊκών ειδικότερα υπεραμυνόμενοι δήθεν του καλού της εθνικής οικονομίας το οποίο κατ’ αυτούς πλήττεται από την τιμή της πράσινης kWh.   
Ως απόλυτα αρμόδιοι αφού ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά) είναι ο μόνος σύνδεσμος που εκπροσωπεί τους πραγματικούς παραγωγούς ενέργειας από Φ/Β στην Ελλάδα, θα απαντήσουμε για ακόμα μια φορά τεκμηριωμένα σε όλες αυτές τις έστω «καλοπροαίρετες» ανησυχίες κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν.
Το 2006 η Πολιτεία νομοθέτησε με τον νόμο 3468 ισχύ 700 MW για φωτοβολταϊκά συνολικά στην Επικράτεια με τιμή πωλούμενης kWh 0,40 – 0,45 ευρώ ανάλογα την ισχύ του σταθμού.
Τον Ιανουάριο του 2009 η Πολιτεία και χωρίς πρακτικά να υπάρχει ακόμη ανεπτυγμένη φωτοβολταϊκή ισχύς κυρίως λόγω των ανυπέρβλητων γραφειοκρατικών εμποδίων (συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών σταθμών σε λειτουργία μόλις 14 MW), με τον ν. 3734 ξανανομοθέτησε το καθεστώς τιμολόγησης της φωτοβολταϊκής kWh ορίζοντας για πρώτη φορά την κλιμακωτή ανά 6μηνο μείωση της τιμής της για τους νέους κάθε φορά Φ/Β σταθμούς που συμβολαιοποιούνται με τον ΔΕΣΜΗΕ.  Η κλίμακα αυτή εκκινούσε από τα 0,40 – 0,45 ευρώ / kWh που όριζε ο ν. 3468 και μόλις το 2014 μείωνε την τιμή της στα 0,26 – 0,29 ευρώ μια μείωση δηλαδή της τάξης του 35% σε μόλις πέντε χρόνια.  Περαιτέρω ο νόμος όριζε πως από το 2015 και ύστερα η τιμή για τους νέους πάντοτε σταθμούς θα μειωθεί περισσότερο οριζόμενη απευθείας ως το γινόμενο της χονδρεμπορικής τιμής του συμβατικού ρεύματος (οριακή τιμή συστήματος ΟΤΣ) επί συντελεστή 1,3 – 1,5 δηλαδή με σημερινά δεδομένα τιμή μόλις 0,10 ευρώ / kWh.  Μείωση λοιπόν της τάξης του 75% σε μόλις έξι χρόνια.  
Το 2010 με τον ν. 3851 η Πολιτεία εκ νέου νομοθέτησε το καθεστώς αποζημίωσης των ΑΠΕ όπου σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά επαναβεβαιώθηκε αυτούσιος ο προηγούμενος νόμος 3734 ενώ μέσω του νέου αναπτυξιακού τα Φ/Β εξαιρέθηκαν παντελώς από κάθε μορφή επιχορήγησης του κόστους εγκατάστασης τους.  Όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς των Φ/Β και πάλι η πραγματικότητα υστερούσε σημαντικά των στόχων του Κράτους αφού τον Δεκέμβριο του 2009 η εγκατεστημένη ισχύς ήταν μόλις 46 MW ενώ σήμερα σε λειτουργία βρίσκονται μόλις 208 MW.  Παράλληλα και με βάση τις δεσμεύσεις μας στην ΕΕ ο νομοθετημένος εθνικός στόχος για το 2014 είναι 1.500 MW φωτοβολταϊκά και για το 2020 2.200MW!  Οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν όλες τις μορφές Φ/Β δηλαδή εγκαταστάσεις σε γήπεδα, στέγες και  αγροτικά.
Εύλογα λοιπόν μας προκαλεί απορία το που στηρίζονται όλα αυτά τα δημοσιεύματα περί δήθεν φούσκας στα φωτοβολταϊκά όταν η πραγματικότητα (208 MW εγκατεστημένη ισχύς) υπολείπεται δραματικά των επί τρεις φορές νομοθετημένων και ρητά ποσοτικοποιημένων στόχων;  Πως είναι άραγε δυνατόν το Κράτος να μην έχει υπολογίσει επί τρεις φορές μάλιστα νομοθετώντας το όποιο συνεπαγόμενο οικονομικό κόστος (αν υπάρχει καν τέτοιο) της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών;
Τα φωτοβολταϊκά όχι μόνο δεν κοστίζουν στην εθνική οικονομία αλλά τουναντίον προσφέρουν πυρήνα ανάπτυξης και καινοτομίας αφού στο σύντομο διάστημα από το 2006 και ύστερα και παρά τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα έχει ήδη αναπτυχθεί μια ολόκληρη εθνική βιομηχανία πίσω τους που τα παράγει, τα εγκαθιστά, τα λειτουργεί και τα υποστηρίζει.  Σήμερα μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να κατασκευαστεί από αμιγώς ελληνικά προϊόντα σε ποσοστό ως και 90%.  Πουθενά αλλού στην ηλεκτροπαραγωγή δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα που ευθέως ισοδυναμεί με θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα τους.  Το βασικότερο δε πλεονέκτημα σε σχέση με οποιαδήποτε συμβατική μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που φαντάζει δήθεν φθηνότερη είναι ότι τα Φ/Β παράγουν «πράσινο» προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας χωρίς να καταναλώνουν την παραμικρή εισαγόμενη πρώτη ύλη και μάλιστα για διάστημα τουλάχιστον 25 ετών με μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.  Αν θέλει λοιπόν κάποιος πραγματικά να μιλήσει με ορθολογικούς οικονομικούς όρους κόστους θα πρέπει σε κάθε μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να συνυπολογίσει πέρα από το κόστος εγκατάστασης, το κόστος γραμμών δικτύου που απαιτείται για την διασύνδεση της μονάδας, το κόστος ρύπων που συνεπάγεται η έκλυση CO2 αλλά και την επικίνδυνη εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό με την συνεπακόλουθη επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που συνεπάγεται η διαρκής εισαγωγή λειτουργικής καύσιμης πρώτης ύλης (π.χ. φυσικό αέριο).  Σε όλες αυτές τις παραπάνω πτυχές τα φωτοβολταϊκά αριστεύουν αφού κατά κανόνα βρισκόμενα κοντά στην κατανάλωση δεν χρειάζονται καν σημαντικές δαπάνες σε γραμμές μεταφοράς πλεονέκτημα μοναδικό συγκριτικά με τις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ.
Το δε σύστημα αποζημίωσης των ΑΠΕ (feed-in-tariff) έχει αποδειχθεί άκρως επιτυχημένο και φθηνό αφού ενσωματώνει όλες τις οικονομικές παραμέτρους και «κρυφές» ωφέλειες κάθε τεχνολογίας όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.   Επιπρόσθετα τα Φ/Β συγχρονιζόμενα άριστα με την καμπύλη της ζήτησης φορτίου και ειδικά τις ώρες αιχμής της (μεσημεριανές ώρες το καλοκαίρι) γλυτώνουν το σύστημα από πολύ ακριβές εφεδρείες και εισαγωγές ενέργειας.  Με το σύστημα feed-in-tariff οι ΑΠΕ δεν συμπαρασύρουν όλη την πυραμίδα της προσφοράς ενέργειας κάθε χρονική στιγμή σε υψηλότερο επίπεδο αποζημίωσης όπως συμβαίνει π.χ. με τις εισαγωγές, συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στην συγκράτηση της οριακής τιμής συστήματος (ΟΤΣ) την οποία και επωφελείται ο τελικός καταναλωτής.  Όσον αφορά το τέλος ΑΠΕ είναι απολύτως στρεβλός ο υπολογισμός του αφού σε αυτόν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι κρυφές ωφέλειες του συστήματος από την συνεισφορά των φωτοβολταϊκών σε όλες τις πτυχές τους όπως προαναφέρθηκαν.
Με βάση τα ανωτέρω πως είναι άραγε δυνατόν να ζητούν κάποιοι από την Πολιτεία να αθετήσει το επί τρεις φορές νομοθετημένο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ και των Φ/Β ειδικότερα, την στιγμή μάλιστα που είναι ο μόνος τομέας ανάπτυξης που μας έχει απομείνει και που ακόμη βρισκόμαστε τόσο μακριά από τους δεσμευτικούς στόχους μας ώστε ούτε κατά διάνοια να μπορούμε να μιλάμε για φούσκα;   Επιτέλους για μία φορά θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα και να προσδέσουμε το άρμα μας στην πραγματική διασυνδεδεμένη ισχύ των Φ/Β και όχι στην ανέξοδη και απατηλή προσδοκία των αιτήσεων που απλά δεν θα υλοποιηθούν ποτέ όπως άλλωστε μας δίδαξε και η ιστορία των τελευταίων πέντε ετών.  Αν πρέπει κάτι να κάνουμε είναι να ανακαλέσουμε τις άδειες που δεν υλοποιούνται και όχι να τιμωρήσουμε τις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται.
Έχουμε άραγε αναλογιστεί τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί στα Φ/Β και στην παραγωγή τους και που αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα από πλευράς επενδυτών σε πείσμα όλων αυτών που δεν επενδύουν το παραμικρό στην χώρα, κινδυνολογούν καιροσκοπικά ακατάπαυστα και εξάγουν τα χρήματα τους στο εξωτερικό αποζητώντας την εθνική πτώχευση ώστε σε μια νύχτα να πλουτίσουν εις βάρος των πολλών;
Είναι δυνατόν ως χώρα να ζητούμε επενδύσεις και ανάπτυξη τιμωρώντας εν τέλει βάναυσα τους όποιους τολμηρούς μας εμπιστεύθηκαν δαπανώντας τα χρήματα τους στην χώρα μας με το να αλλάζουμε τους κανόνες της επένδυσης τους εκ των υστέρων και μάλιστα τολμώντας να προτείνουμε αναδρομικότητα;
Όλα αυτά είναι αδιανόητα και αντισυνταγματικά για μια χώρα που ασπάζεται και σέβεται την ιδιωτική πρωτοβουλία και που στηρίζει σε αυτήν την απασχόληση και την ευημερία του λαού της.  Ειδικά σήμερα που ζούμε την απόλυτη χρεωκοπία του τεράστιου και αποτυχημένου Κράτους–επιχειρηματία, οι επενδύσεις των ιδιωτών είναι οι μόνες που μπορούν να ορθοποδήσουν την χώρα σε βιώσιμη βάση.
Ως επενδυτές που «ψήφισαν» Ελλάδα επενδύοντας τα χρήματα τους εδώ και μάλιστα σε παραγωγική δραστηριότητα αντί να τα εξάγουν στις τράπεζες του εξωτερικού και ύστερα να καιροσκοπούν αζημίως, θεωρούμε αδιανόητο τον οποιονδήποτε αιφνιδιασμό των επιχειρηματικών μας σχεδίων.  Δεν έχουμε κανένα πλέον περιθώριο ως χώρα για λάθη, παλινωδίες και κακεντρέχεια εις βάρος του πολύπαθου ιδιωτικού παραγωγικού τομέα.

Με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης
Αντιπρόεδρος ΣΠΕΦ   

Πρόταση ΣΠΕΦ προς ΔΕΣΜΗΕ σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων αγοροπωλησίας

Μαρούσι, 5 Απριλίου 2011

Προς:     ΔΕΣΜΗΕ
Υπόψη:     Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αντωνόπουλου Γρηγόρη
Κοιν.:    Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κα Μπιρμπίλη Τίνας
    Προέδρου Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΑΠΕ, Δρ. Χαβιαρόπουλου Παναγιώτη
   
   
Θέμα:   Επιτάχυνση υπογραφών συμβάσεων αγοροπωλησίας Φ/Β Έργων

Αξιότιμε κύριε  Αντωνόπουλε

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε καταρχάς να σας συγχαρούμε για το εξαιρετικό σας ως σήμερα έργο στην Διοίκηση του ΔΕΣΜΗΕ, αλλά και για την μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία μας ως Παραγωγοί από Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα. Παρόλο που βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, αλλά και βιώνοντας τις δύσκολες συγκυρίες της τραπεζικής χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει το «επιχειρείν» στη χώρα μας, ο ΔΕΣΜΗΕ είναι εκείνος που έχει κρατήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον ζεστό, με γνώμονα την αξιόπιστη λειτουργία του σε θέματα μηνιαίων πληρωμών των παραγωγών και μακρόχρονης επιχειρηματικής σταθερότητας.
Όπως γνωρίζουμε όλοι, μετά την ψήφιση του Ν.3851 τον Ιούνιο 2010, το επενδυτικό ενδιαφέρον μικρομεσαίων Φ/Β επενδύσεων (έργα ισχύος μικρότερης των 500kW) είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Σε αυτό συναινεί και η πολιτική της Κυβέρνησης όπως εφαρμόζεται στο Νόμο για τα αγροτικά Φ/Β, με αποτέλεσμα την πρωτοφανή συρροή αιτήσεων στις τοπικές ΔΕΗ για χορήγηση όρων σύνδεσης με το δίκτυο, αλλά και στον ΔΕΣΜΗΕ για υπογραφή Συμβάσεων Αγοροπωλησίας. Οι αιτήσεις αυτές είναι χιλιάδες στον αριθμό, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει το σύστημα τόσο της ΔΕΗ, όσο και του ΔΕΣΜΗΕ. Σε αυτό έχετε την απόλυτη κατανόηση μας, μιας και είναι γεγονός πως οι ανθρώπινοι και επιχειρησιακοί πόροι κάθε Οργανισμού έχουν τα όριά τους.
Για την ιστορία, εμείς προτείναμε ως Σύνδεσμος (μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου της ΔΕΗ) το φιλτράρισμα των πραγματικών επενδυτών-παραγωγών από τους «μη έχοντες», για την αποφυγή του μπλοκαρίσματος που σήμερα βιώνουμε. Ο τρόπος που τότε προτείναμε για να αποφεύγαμε την σημερινή κατάσταση, ήταν με την καταβολή της εγγυητικής επιστολής που ζητάει η ΔΕΗ όχι μετά, αλλά προγενέστερα της χορήγησης όρων σύνδεσης, κάτι που δυστυχώς τελικά δεν έγινε αποδεκτό. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε άπαντες, οι «έχοντες» και μη, να υποστούμε μια πρωτοφανή «γραφειοκρατία» η οποία δεν είναι πραγματική αλλά έντεχνη, μιας και όλοι παραδεχόμαστε πως ούτε όλοι αυτοί οι χιλιάδες υποψήφιοι «επενδυτές» έχουν την απαραίτητη οικονομική επάρκεια για τα έργα που αιτούνται, αλλά και λόγω της οικονομικής συγκυρίας, δεν έχουν και ούτε θα αποκτήσουν την δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά όμως, τα έργα που μπορούν και πρέπει να γίνουν, οφείλουν να προχωρήσουν και σε αυτό συμφωνούν όλοι.
Σκεφτήκαμε λοιπόν και σας προτείνουμε μια νέα διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για υπογραφή Συμβάσεων Αγοροπωλησίας μεταξύ Διαχειριστή και Παραγωγού, με σκοπό το «φιλτράρισμα» των πραγματικών επενδυτών σε μικρομεσαία Φ/Β και την προτεραιότητά τους στην υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν αιτηθεί. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως ο μελλοντικός παραγωγός ο οποίος έχει ήδη πληρώσει τα τέλη για τους όρους σύνδεσης με τη ΔΕΗ και ο οποίος έχει σήμερα εγκεκριμένη χρηματοδότηση, πρέπει να πάρει προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων. Σας καλούμε λοιπόν να απαιτήσετε από το σύνολο των μελλοντικών παραγωγών-επενδυτών που έχουν κάνει αίτηση για υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΕΣΜΗΕ, εφόσον θέλουν να πάρουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων, να σας προσκομίσουν τα παραπάνω στοιχεία.
Πιστεύουμε ότι αν η πρόταση μας υλοποιηθεί από τον ΔΕΣΜΗΕ, αφενός θα δούμε εντός του 2011 να υλοποιούνται όσα νέα Φ/Β πάρκα μπορεί να χρηματοδοτήσει η σημερινή τραπεζική κατάσταση, αφετέρου θα δώσετε μια ουσιαστική ώθηση στην ελληνική επιχειρηματικότητα της πράσινης ανάπτυξης. Τέλος, θα αποδείξετε για μια φορά ακόμη την ευελιξία της Υπηρεσίας σας για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πραγματικοί επενδυτές στο χώρο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία.
 

Με εκτίμηση

Δρ. Κώστας Δανιηλίδης                                                                            Στέλιος Λουμάκης
Πρόεδρος                                                                                                Αντιπρόεδρος

Επιστολή ΣΠΕΦ ΥΠΕΚΑ περί Συμβάσεων ΔΕΣΜΗΕ

  • 12 Απριλιου 2011 |
Αθήνα, 12/4/2011

Προς:     Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπ’ όψη: κας Μπιρμπίλη Τίνας, Υπουργού ΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση υπογραφής συμβάσεων πώλησης ενέργειας μεταξύ Παραγωγών Φ/Β και ΔΕΣΜΗΕ

Αξιότιμη κα Υπουργέ

Σε συνέχεια της Επιστολής μας στις 5 Απριλίου 2011 προς τον ΔΕΣΜΗΕ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Αντωνόπουλου την οποία σας κοινοποιήσαμε, επανερχόμαστε στο ίδιο θέμα και ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας, διότι η κατάσταση φαίνεται ότι βρίσκεται εκτός ελέγχου για τους παρακάτω λόγους:
α) Το σύνολο των αιτήσεων προς τον ΔΕΣΜΗΕ για υπογραφή συμβάσεων πώλησης ενέργειας από Παραγωγούς, πλησιάζουν πλέον τις 4000! Αυτό σημαίνει ότι με βάση τις μέχρι τώρα αποδόσεις της Διεύθυνσης Συμβάσεων του ΔΕΣΜΗΕ (8 συμβάσεις/ημέρα), υπολογίζουμε ότι όσοι παραγωγοί κατέθεσαν τις αιτήσεις τους την προηγούμενη εβδομάδα, θα πρέπει να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο του 2012!
β) Με το άνοιγμα του πρωτοκόλλου για καταθέσεις αιτήσεων στον ΔΕΣΜΗΕ – ακόμη και αυτών που είχαν μόνο την αίτηση προς την ΔΕΗ για όρους διασύνδεσης ή μόνο με την άδεια ή εξαίρεση από την ΡΑΕ – δημιουργήθηκαν υποψήφιοι παραγωγοί 3 ταχυτήτων.
β1) Όσοι έχουν ολοκληρώσει όλες τις Αναπτυξιακές Διαδικασίες και Εγκρίσεις για την έναρξη της κατασκευής των εγκαταστάσεών τους που σημαίνει ΕΠΟ – Πολεοδομία, όρους Διασύνδεσης, Πληρωμή και Συμβάσεις με ΔΕΗ – Εγκρίσεις χρηματοδότησης από Τράπεζες – Υπογραφή Συμβάσεων με Αναδόχους των Έργων – ακόμη και παραγγελίες του απαιτούμενου εξοπλισμού.
β2) Όσοι έχουν πάρει όρους Διασύνδεσης και όλες τις Απαραίτητες εγκρίσεις και Άδειες αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τους Όρους Διασύνδεσης με την ΔΕΗ και δεν έχουν συμβάσεις με Εργολάβους και Εγκρίσεις Χρηματοδότησης από τις Τράπεζες.
β3) Όσοι δεν έχουν τίποτε από τα παραπάνω αλλά έχουν καταθέσει αιτήσεις για να πάρουν προτεραιότητα στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του ΔΕΣΜΗΕ.
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο ΣΠΕΦ έχει δώσει πολλές μάχες μέχρι τώρα, αφενός για την πάταξη της Γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των διαδικασιών εγκρίσεων και αφετέρου για την τήρηση της προτεραιότητας με βάση τους αριθμούς πρωτοκόλλου της κάθε υπηρεσίας.
Όμως θεωρούμε αδιανόητο να έχει μπλοκάρει όλη η Πράσινη Ανάπτυξη της Χώρας – που είναι και η Βασική Κυβερνητική Επιλογή – στην αδυναμία του ΔΕΣΜΗΕ να ανταποκριθεί σε μια Απλή και Τυπική Διαδικασία που είναι η Σύνταξη και Υπογραφή των Συμβάσεων και όλοι εμείς να παραμένουμε απαθείς.
Κυρία Υπουργέ, πιστεύετε ότι με τις Εκρηκτικές Οικονομικές Συνθήκες που βιώνει η Χώρα μας, με Αρνητική Ανάπτυξη που θα ξεπεράσει απ’ ότι φαίνεται το 5% - με Μηδενική Ρευστότητα στην Αγορά και ποσοστό εγκρίσεων χρηματοδότησης Έργων από τις Τράπεζες κάτω από το 10%, μπορούμε να παραμένουμε Αδιάφοροι και Θεματοφύλακες του Πρωτοκόλλου και της Γραφειοκρατίας;
Εμείς πιστεύουμε ότι όταν η Πατρίδα έχει ανάγκη, πρέπει να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως είναι η Προώθηση και Υποστήριξη των Επενδυτών που έχουν την Δυνατότητα Άμεσης Υλοποίησης των Έργων τους επειδή έχουν εξασφαλίσει όλες τις Απαιτούμενες Άδειες και έχουν εγκρίσεις Χρηματοδότησης, διαχωρίζοντας το Εφικτό από το Ανέφικτο.
Ο ΣΠΕΦ έχει Μελετήσει – Αναλύσει και είναι έτοιμος να σας προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και Πρωτοβουλίες που θα αποτελματώσουν το Σύστημα – θα δώσουν πνοή στην Μοναδική Επιχειρηματική Δραστηριότητα που έχει μείνει ζωντανή, ακόμη στην Οικονομική ζωή του Τόπου, που αυτή δεν είναι άλλη από την Πράσινη Ανάπτυξη.
Δεν είναι δυνατόν να Καθυστερούν η Αδρανοποιούνται δεκάδες Επενδύσεις Δισεκατομμυρίων Ευρώ, επειδή δεν μπορούν να βρεθούν 10 άτομα για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες του ΔΕΣΜΗΕ και να μας ειρωνεύονται οι ελάχιστοι ξένοι Επενδυτές που έχουν μείνει ακόμη στη Χώρα, έχοντας τις εμπειρίες των δικών τους χωρών, όπου ο Χρόνος υπογραφής συμβάσεων δεν ξεπερνά τις 5 εργάσιμες ημέρες (πχ. Γερμανία).
Το πλέον άμεσο και λογικό –πέρα της περαιτέρω στελέχωσης του ΔΕΣΜΗΕ- είναι να δώσετε προτεραιότητα στα έργα που πραγματικά και αποδεδειγμένα θα πραγματοποιηθούν εντός του άμεσου χρονικού διαστήματος. Η Επιστολή μας στις 5 Απριλίου έδινε κάποιες συστάσεις στο ΔΕΣΜΗΕ, τις οποίες αν τις εγκρίνατε, θα μπορούσαμε να είχαμε μια ουσιαστική διαχείριση του προβλήματος. Είναι αδιαμφησβήτητο γεγονός πως οι επενδυτές με εγκερκιμένη τραπεζική χρηματοδότηση είναι ελάχιστοι και πως μόνο αυτοί μπορούν να υλοποιήσουν έργα. Σε αυτούς λοιπόν πρέπει να δώσετε προτεραιότητα.
Σας έχουμε αποδείξει πως είμαστε ένας Επιχειρηματικός-Επιστημονικός Σύνδεσμος, ο οποίος δεν έχει ουδεμία σχέση με την γνωστή συνδικαλιστική –συντεχνιακή συνταγή άλλων Φορέων. Ο Σύνδεσμος μας σήμερα αποτελείται από πολλούς μικρούς αλλά και μεγάλους παραγωγούς ενέργειας από Φ/Β συστήματα στην Ελλάδα, εταιρείες όπως η AES Solar, Solar Cells Hellas, Jasper Wind, Ακτωρ, Μπήτρος, και πολλοί. Τα ήδη υλοποιημένα-συνδεδεμένα έργα των μελών μας είναι 43 MW (επενδύσεις άνω των €100.000.000) και το ανεκτέλεστο πάνω από 500MW (επενδύσεις €2.5 δις). Ως λοιπόν πραγματικοί επενδυτές στο χώρο της πράσινης ενέργειας, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη λύση που προτείνουμε (ή όποια άλλη εσείς προτείνετε) στο ουσιαστικό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το να μείνει η διαδικασία ως έχει με το να περιμένουν όλοι ως επενδυτές μιας και μοναδικής ταχύτητας, δεν αποτελεί επιλογή τόσο για εσάς, όσο και για την επιχειρηματικότητα.
Περιμένουμε άμεσα την πρόσκλησή σας για συνάντηση ώστε να σας δώσουμε μια πλήρη Εικόνα της Κατάστασης που Επικρατεί στην Αγορά και των προτάσεών μας για το φλέγον αυτό ζήτημα.

Για τον ΣΠΕΦ με τιμή,    

Δρ. Κων/νος Δανιηλίδης – Πρόεδρος

Στέλιος Λουμάκης – Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση με τις καθυστερήσεις πληρωμών Φ/Β παραγωγών από ΔΕΣΜΗΕ - 15/3/2011

Ανακοίνωση με τις καθυστερήσεις πληρωμών Φ/Β παραγωγών από ΔΕΣΜΗΕ - 15/3/2011

Όπως είναι γνωστό, ο ΔΕΣΜΗΕ τον μήνα Φεβρουάριο καθυστέρησε δραματικά τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ. Ο λόγος ήταν η υπερβολική αύξηση των παραγωγών σε σημείο τέτοιο, που η υπάρχουσα διαδικασία (τιμολόγηση από τον παραγωγό προς το ΔΕΣΜΗΕ) δεν μόρεσε να γίνει στο προβλεπόμενο 20ήμερο. Μάλιστα ακόμη και σήμερα, υπάρχει μεγάλη μερίδα παραγωγών που παρόλο που τιμολόγησαν αμέσως και έχουν τις σχετικές ενημερότητες εν ισχύ, εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι.

Ο ΔΕΣΜΗΕ κάλεσε τον ΣΠΕΦ να λάβει γνώση για το θέμα την Τρίτη 8/3/2011, όπου και εξηγήθηκε στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο πως το θέμα θα διογκώνεται όσο περνάει ο καιρός, μιας και ο αριθμός των παραγωγών αυξάνεται εκθετικά κάθε εβδομάδα. Η λύση του προβλήματος που προτάθηκε από τον Διευθυντή Λογιστηρίου του ΔΕΣΜΗΕ (κο Ζαρείφη), ήταν η αυτοτιμολόγηση, δηλαδή το να μην χρειάζεται να στείλουμε εμείς το χειρόγραφο τιμολόγιο, αλλά αυτό να το κάνει αυτομάτως ο ΔΕΣΜΗΕ, σε διαδικασία εφάμιλη της έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε αυτό υπήρξε μια σχετική αλληλογραφία με την Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων του Υπουργείο Οικονομίας, σχετικά με το να επιτραπεί στον ΔΕΣΜΗΕ η δυνατότητα αυτή. Το Υπουργείο έδωσε δύο απαντήσεις σχετικά με το θέμα, η δεύτερη να αφορά σε λύση αυτοτιμολόγησης με «ιδιαίτερη σειρά κατά προμηθευτή», σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό νομοσχέδιο. Και οι δύο όμως επιστολές του Υπουργείο ελήφθησαν αρνητικές για τον ΔΕΣΜΗΕ, για ειδικούς τεχνικούς λόγους του συστήματος μηχανογράφησης. Κλήθηκε λοιπόν ο ΣΠΕΦ να παρέμβει στο Υπουργείο, για να βεθεί μια λύση στο θέμα της αυτοτιμολόγησης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέπμτη 10/3/2011 μεταξύ του Πρέδρου του ΣΠΕΦ και του κου Τζίμα, Διευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου, ενημερωθήκαμε πως το θέμα είναι λυμένο για το Υπουργείο. Μάλιστα ο κος Τζίμας απόρρησε γιατί ο ΔΕΣΜΗΕ δυσκολεύεται να εφαρμόσει τη λύση που πρότειναν (αυτοτιμολόγηση με ιδιαίτερη σειρά κατά προμηθευτή). Μετά λοιπόν από πρωτοβουλία του ΣΠΕΦ, προτάθηκε στον κο Τζίμα να μιλήσει απευθείας με τον Διευθυντή Λογιστηρίου του ΔΕΣΜΗΕ, ώστε σε απευθείας διάλογο να λυθεί το θέμα.

Σήμερα έλαβε χώρα εκ νέου επικοινωνία με τον Οικονομικό Διευθυντή του ΔΕΣΜΗΕ, κο Μπότση, προκειμένου να ενημερωθούμε ως ΣΠΕΦ για το τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Ο κος Μπότσης εξήγησε στον Πρόεδρο του ΣΠΕΦ πως μίλησαν οι κ.κ Ζαρείφης και Τζίμας, αλλά ο ΔΕΣΜΗΕ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να εφαρμόσει την λύση της αυτοτιμολόγησης. Μάλιστα, μου ζητήθηκε το να γίνει από κοινού συνάντηση με το Υπουργείο, προκειμένου να βοηθήσουμε ως ΣΠΕΦ στο να λυθεί το θέμα.

Σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε ποιά ακριβώς είναι η δυσκολία του ΔΕΣΜΗΕ στο να εφαρμόσει τη λύση της αυτοτιμολόγησης με ιδιαίτερη σειρά κατά προμηθευτή, όπως την ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο, καταλάβαμε πως είναι καθαρά θέμα εσωτερικής διαδικασίας του ΔΕΣΜΗΕ. Δηλαδή, πρέπει ο κάθε παραγωγός να αποδεχθεί-εξουσιοδοτήσει τον ΔΕΣΜΗΕ για κάτι τέτοιο, διαδικασία που ο ΔΕΣΜΗΕ την θεωρεί αποτρεπτική όσον αφορά την δυσκολία με το να επικοινωνήσουν με όλους τους παραγωγούς και να πάρουν την ανάλογη έγκριση. Ο Πρόεδρος τότε αντπρότεινε στον κο Μπότση, πως εφόσον το θέμα μπορεί να λυθεί απευθείας μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ-Παραγωγών, να μείνει εκεί και να μην ανακατευθεί άλλο το Υπουργείο. Ο Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως όλοι οι παραγωγοί θα κάνουν ο,τι χρειάζεται προκειμένου να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν (εφάπαξ διαδικασία), προκειμένου να προβαίνουν στην αυτοτιμολόγηση κάθε μήνα. Μάλιστα, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό γιατί αυτό να είναι δύσκολο, μιας και όλοι οι παραγωγοί παίρνουν την εκκαθάριση μέσω του portal του ΔΕΣΜΗΕ, επομένως μπορούν να ενημερωθούν άπαντες εντός των επομένων ημερών. Σε αυτό συμφώνησε και ο κος Μπότσης.

Καταλήξαμε λοιπόν στα εξής:

1.    Τις επόμενες ημέρες ο ΔΕΣΜΗΕ θα επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να μας ανακοινώσουν το ποιά δικαιολογητικά θα απαιτηθούν από τον κάθε παραγωγό εφάπαξ, προκειμένου από εκεί και πέρα να μπορεί να αυτοτιμολογείται.
2.    Ο ΣΠΕΦ θα συνδράμει ώστε άπαντες οι παραγωγοί να αποδεχθούν τη νέα διαδικασία. Εξάλλου δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που να θέλει να μην πληρώνεται στην ώρα του με το να μείνει με την παλιά διαδικασία τιμολόγησης.
3.    Αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, ο ΔΕΣΜΗΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να πληρωθούν άπαντες οι παραγωγοί μέχρι τις 31/3, χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Το Δ.Σ. θα παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις και θα ενημερώσει τα μέλη του μόλις έχουμε περισσότερα νέα.

ΣΠΕΦ Γ.Σ 2011

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά - Γενική Συνέλευση και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

{gallery width=220, height=120, count=15, captions=boxplus.caption}geniki_syneleusi{/gallery}

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) έλαβε χώρα στα Καμμένα Βούρλα το Σάββατο 29/1/2011 στο ξενοδοχείο  Galini Welness SPA & Resort.
Στημ εκδήλωση υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από μέλη και νέους παραγωγούς από Φ/Β, ξεπερνώντας τους 200 συμμετέχοντες. Είναι αξιοσημείωτο πως στη Γ.Σ. εγγράφθηκαν στον Σύνδεσμο πάνω από 21 νέες εταιρείες με συνολική ισχύ πάνω από 4 MW. Πλέον ο ΣΠΕΦ έχει εγκεγραμμένα μέλη 134 εταιρείες με συνολική ισχύ 31MW.
Αρχικά έγιναν οι χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο Δρ. Κώστα Δανιηλίδη και τον Αντιπρόεδρο κ. Στέλιο Λουμάκη.  To EBEA εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μιχάλη Σιαμίδη, ο οποίος μετέφερε τον χαιρετισμό και το μήνυμα του κ. Μίχαλου προς τους παραγωγούς. Παρόν ήταν επίσης και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ευριπίδη Δοντά, η εταιρεία του οποίου είναι και ο μεγαλύτερος Φ/Β παραγωγός στην Ελλάδα με πάρκο 10MW. Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση του έργου του Συνδέσμου για το 2010. Αμέσως μετά έλαβε χώρα η κοπή της πίτας του Συνδέσμου όπου το φλουρί το κέρδισε η εταιρεία «CALOIS O.E. - ΔΕΛΚΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ». Ο κ. Δέλκος παρέλαβε το δώρο του (μια χρυσή λίρα) από τον Πρόεδρο.
Αμέσως μετά το  coffee break, ακολούθησε η Γενική Συνέλευση στην οποία έλαβε χώρα συζήτηση μεταξύ των μελών για τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι Παραγωγοί από Φ/Β συστήματα..
Άλλα αξιόλογα θέματα που ετέθησαν στη Γ.Σ. ήταν τα εξής:
 Οι σχέσεις των παραγωγών με τον πελάτη (ΔΕΣΜΗΕ) και τον παραλήπτη της ενέργειας (ΔΕΗ), δεδομένου ότι η λειτουργία της αγοράς είναι στα πρώτα στάδια της
 Παρουσιάστηκε η μελέτη του ΣΠΕΦ για το ενεργειακό ισοζύγιο της επόμενης 10ετίας και έγινε ανταλλαγή απόψεων πάνω στο θέμα αυτό. Εκφράστηκε η ανησυχία ότι τα Φ/Β στην ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας υποβαθμίζονται αντίθετα με τα τεκταινόμενα στην υπόλοιπη Ε.Ε. που δεν έχει και τόσο πλούσιο τον πόρο αυτό (η ΔΕΗ πληρώνει πολύ πιο ακριβά την ενέργεια από το εξωτερικό σε ώρες αιχμής. Την ίδια ώρα τα Φ/Β είναι στο μέγιστο της παραγωγής, όπως και στο μέγιστο είναι οι απώλειες μεταφοράς ενέργειας προερχόμενης από άλλες μορφές ΑΠΕ ή συμβατικά καύσιμα.  
 Εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τα συνεχώς μεταβαλλόμενο αδειοδοτικό καθεστώς
 Συζητήθηκε η καθυστέρηση καταβολής και η περικοπή ενισχύσεων αναπτυξιακού νόμου. Ο ΣΠΕΦ θα αξιολογήσει την περίπτωση να αναθέσει σε νομικό σύμβουλο το θέμα.
 Συζητήθηκε η καθυστέρηση αξιολόγησης έργων αναπτυξιακού νόμου
 Συζητήθηκε η θέση του Συνδέσμου σχετικά με τα αγροτικά Φ/Β.

Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα των πράσινων πιστοποιητικών, της εγγυητικής επιστολής των όρων σύνδεσης, καθώς και της πολύ αργής διαδικασίας απόδοσης όρων σύνδεσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Τέλος, συζητήθηκαν τα θέματα των αγροτικών φωτοβολταϊκών, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης της πραγματικής κατάστασης που θα αντιμετωπίσουν οι αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό αυό πρόγραμμα.
Μετά το πέρας της Γ.Σ. ακολούθησε γεύμα για όλους τους παρευρισκομένους.

 

Παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να φορτώσει το PDF αρχείο...

{edocs}SPEF_GENIKH_SYNELEYSH_2011.pdf,890,1200,link{/edocs}

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Φ/Β ΓΙΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 ΑΠΟ ΔΕΣΜΗΕ

Στις 14/01/2011 μετά από επικοινωνία του νέου Αντιπροέδρου του ΣΠΕΦ κ. Σ.Λουμάκη με τον ΔΕΣΜΗΕ (κ. Γράσου νέα Επιχειρησιακή Διευθύντρια ΔΕΣΜΗΕ), σας ενημερώνουμε ότι διευθετήθηκε το θέμα της αναπροσαρμογής των τιμολογίων των Φ/Β για το οποίο ο Σύνδεσμός μας ασχολήθηκε έντονα και επίμονα επί μήνες με αλλεπάλληλες συναντήσεις με την ηγεσία και τη νομική υπηρεσία του ΔΕΣΜΗΕ.

Άμεσα θα υπολογισθούν τα αναδρομικά οφειλόμενα για τα έτη 2009 και 2010 και θα αποδοθούν στους δικαιούχους παραγωγούς σε μία από τις επόμενες μηνιαίες πληρωμές. 

 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.