(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (728)

Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση ΣΠΕΦ – ΛΑΓΗΕ

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του ΣΠΕΦ με τον Πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ κο Α. Γκαρή και τον Διευθυντή Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κο Μ. Φιλίππου.  Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σ.. Λουμάκης – Πρόεδρος, Κ. Τσούμας – Αντιπρόεδρος, Λ. Λαλιώτης – Ταμίας και Γ. Σαμαράς – Μέλος Δ.Σ.  Η εικόνα που προκύπτει από την συνάντηση συνοπτικά έχει ως εξής:

 

·    Ο ΛΑΓΗΕ δεν φαίνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για να αποπληρώσει την παραγωγή του Ιουνίου 2013, όπως ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ είχε εν πολλοίς δεσμευτεί από τον περασμένο Οκτώβριο.  Η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τους παραγωγούς, αφού όπως επανειλημμένα έχει επισημανθεί, ο ΦΠΑ 4ου τριμήνου 2013 που πρέπει εντός του τρέχοντος μηνός να καταβληθεί αλλά δεν έχει εισπραχθεί και περιλαμβάνει και τον εκκαθαριστικό μήνα Οκτώβριο, είναι αδύνατο να αποπληρωθεί αν δεν εξοφληθεί τουλάχιστον ο επίσης εκκαθαριστικός Ιούνιος 13.  Υπό το φως αυτό η διοίκηση του Συνδέσμου αναζητά άμεση λύση-παρέμβαση από το εποπτεύον ΥΠΕΚΑ κρατώντας ευθέως ενήμερους τους πληττόμενους παραγωγούς για περαιτέρω ενέργειες.

 

·    Το ταμιακό έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ σήμερα ανέρχεται σωρευτικά στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ το λογιστικό συσσωρευμένο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ στα 560 εκατ. ευρώ. Είναι καταρχήν λοιπόν και πάλι προφανές πως οι ΑΠΕ του ηπειρωτικού συστήματος μέσω της 6-7μηνης υπερημερίας που υφίστανται στις πληρωμές τους από τον Λειτουργό, επωμίζονται δυσανάλογα μεγάλο βάρος.

 

·     Για την μεσοπρόθεσμη εξυπηρέτηση του προγράμματος πληρωμών και της μείωσης της «ψαλίδας» μεταξύ ταμιακού και λογιστικού ελλείμματος, η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ κατά δήλωση της αναμένει εντός Φεβρουαρίου περί τα 300 εκατ. ευρώ επιπρόσθετα των τακτικών ροών του Ειδικού Λογαριασμού από ΗΕΠ, ΕΤΜΕΑΡ κλπ.  Επιπλέον από το πολυσυζητούμενο ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ αναμένει επίσης πρόσθετα χρήματα τον Μάρτιο.  Εκτιμά έτσι πως τον Ιούνιο του 2014 η ταμιακή εικόνα θα συνάδει με την λογιστική, περιορίζοντας την υπερημερία στην αντιστοιχούσα κάθε φορά λογιστική.  Οι υπολογισμοί αυτοί δεν ενσωματώνουν την όποια πρωτοβουλία του Υπουργείου περί “new deal”, αφού αυτό δεν είναι της αρμοδιότητας του Λειτουργού.   Ο ΣΠΕΦ σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την υλοποίηση των προβλέψεων αυτών του ΛΑΓΗΕ.

 

·     Ο ΛΑΓΗΕ αναφορικά με το φλέγον πρόβλημα της καταβολής ΦΠΑ από τους παραγωγούς, ενημέρωσε την διοίκηση του Συνδέσμου πως προαλείφεται από πλευράς Υπ. Οικονομικών η χορήγηση παράτασης ενός μήνα για την καταβολή του.  Παραμένει απολύτως ομιχλώδες ωστόσο το πώς και το πότε θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο χωρίς επιτοκιακή μάλιστα επιβάρυνση των παραγωγών, αλλά και με δυνατότητα να λάβουν φορολογική ενημερότητα.

 

 

·     Τέλος ο ΛΑΓΗΕ ενημέρωσε την διοίκηση του Συνδέσμου για τις νομικές ενέργειες (Ασφαλιστικά Μέτρα και Αγωγή) που έχει αναλάβει κατά ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά την άμεση παύση των παράνομων συμψηφισμών πόρων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.  Ο ΣΠΕΦ έχοντας έννομο συμφέρον, επιπλέον των νομικών ενεργειών που έχει ήδη προωθήσει για το θέμα αυτό, εξετάζει και την άσκηση Κύριας Παρέμβασης στις δίκες αυτές του Λειτουργού κατά ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν εντός του Φεβρουαρίου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).  

 
 

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του ΣΠΕΦ

 

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης - Αρχαιρεσιών της 12/1/14 και της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, τούτο συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το καταστατικό υπό την ακόλουθη δομή:

 

Λουμάκης Στυλιανός - Πρόεδρος

Τσούμας Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος

Αγγελοπούλου Όλγα – Γεν. Γραμματέας

Λαλιώτης Λουκάς - Ταμίας

Σιαμίδης Μιχαήλ - Μέλος

Δοντάς Ευριπίδης - Μέλος

Χρονόπουλος Κωνσταντίνος – Μέλος

Δρόσος Γεώργιος - Μέλος

Σαμαράς Γεώργιος - Μέλος

 

 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. συνδυάζει και αντικατοπτρίζει την επιβράβευση και εμπιστοσύνη των παραγωγών-μελών στα πρόσωπα της προηγούμενης διοίκησης που επανεκλέχθηκαν καθώς και την απαραίτητη ανανέωση με δύο νέα μέλη.

Αποτελέσματα Ετήσιας Γ.Σ. – Αρχαιρεσιών ανάδειξης νέου Δ.Σ.

Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 διεξήχθη η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) μαζί με αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στην πρώτη ενότητα της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε κεντρική παρουσίαση - απολογισμός πεπραγμένων από την απερχόμενη διοίκηση καθώς και η έγκριση του οικονομικού απολογισμού του ταμείου.  Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή στην συζήτηση των παραγωγών μελών υπήρξε δημιουργική και ουσιαστική, αφού όλοι με τις τοποθετήσεις τους αναγνώρισαν τις υπερκρίσιμες συνθήκες που χρειάστηκε η απερχόμενη διοίκηση να λειτουργήσει με γνώμονα την ουσιαστική και όχι επιφανειακή προστασία των μελών από πολιτικές αυθαιρεσίας, οριζοντιότητας και ενδεχομένως σκιώδους σκοπιμότητας που στόχο είχαν την εξόντωση της πιο ευάλωτης μερίδας τους. 

Στο δεύτερο μέρος της Γ.Σ. διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου (3ου) 9μελούς Δ.Σ. με δεκαέξι συνολικά υποψηφίους, οι οποίοι λαμβάνοντας κατά σειρά το λόγο εξέθεσαν τις προγραμματικές τους θέσεις για την νέα θητεία.  Τα αποτελέσματα των εκλογών κατά σειρά ψήφων όπως ελήφθησαν ανά υποψήφιο έχουν ως εξής:                                                                                                                       

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Λουμάκης Στυλιανός
Αγγελοπούλου Όλγα
Τσούμας Κωνσταντίνος
Σιαμίδης Μιχαήλ
Δοντάς Ευριπίδης
Λαλιώτης Λουκάς
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος
Δρόσος Γεώργιος
Σαμαράς Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
Βήλος Γεώργιος
Κύρου Κωνσταντίνος
Ταρκάσης Γεώργιος

Λοιποί Συμμετέχοντες Υποψήφιοι
Κουμαρτζάκη Ευτυχία
Τρουμπούκης Κωνσταντίνος
Βαρβιτσιώτης Δημήτριος
Κωστόπουλος Δημοσθένης

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. συνδυάζει και αντικατοπτρίζει την επιβράβευση και εμπιστοσύνη των παραγωγών-μελών στα πρόσωπα της προηγούμενης διοίκησης που επανεκλέχθηκαν καθώς και την απαραίτητη ανανέωση με δύο νέα μέλη.  Η ύπαρξη τέλος πολλών υποψηφίων αναδεικνύει την αναγνωρισιμότητα και δυναμική του Συνδέσμου ως του κατεξοχήν επιστημονικού και επιχειρηματικού φορέα εκπροσώπησης των επαγγελματιών ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά Πανελλαδικά. 

Το νέο Δ.Σ. θα συνεδριάσει σύμφωνα με το καταστατικό τις προσεχείς ημέρες ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση πεπραγμένων της απελθούσας διοίκησης. Kάντε κλίκ εδώ για να την δείτε

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.