(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (701)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς ΥΠΕΚΑ

(Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 30/10/13 στη Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα ώρα 11.00 π.μ.)

 

Επειδή:

 

1.    Με βάση το μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, οι ετήσιες καθαρές πληρωμές προς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Πανελλαδικά ανέρχονται στα 1,55 δις ευρώ (στοιχεία 2013).

 

2.    Το συσσωρευμένο χρέος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ με βάση το ανωτέρω δελτίο τον Αύγουστο του 2013 ήταν 555 – 60 εκατ. σωρευτικής οφειλής από ΑΔΜΗΕ (ένεκα του floor ΜΜΚΣΘΜ του ν. 4152) = 495 εκατ. ευρώ και δεν αυξάνεται περαιτέρω σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί.  Δηλαδή δεν παράγεται νέο έλλειμμα στο λογαριασμό.

 3.    Με βάση την ανωτέρω λογιστική εικόνα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ για σωρευτικό χρέος 495 εκατ. ευρώ επί συνόλου καθαρών πληρωμών 1,55 δις ευρώ, αντιστοιχεί συμμέτρως υπερημερία πληρωμών σε όλους όσους αποπληρώνονται από αυτόν 365 x 495/1.550 = 116 ημερών.

 4.    Αναίτια και μονομερώς οι επαγγελματίες Φ/Β ηλεκτροπαραγωγοί του ηπειρωτικού συστήματος αποπληρώνονται με ασύμμετρη και υπερβολική για τα αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού ΑΠΕ υπερημερία 180 ημερών, προαλειφόμενη μάλιστα να αυξηθεί περαιτέρω σε πάνω από 200 ημέρες.

 

Ζητούμε:

 

1.    Να παύσει άμεσα κάθε παράνομος συμψηφισμός-παρακράτηση κονδυλίων από την ΔΕΗ και τους Διαχειριστές – Λειτουργό της αγοράς σε σχέση με τις χρηματορροές (εισροές και εκροές) που αφορούν όλες τις συνιστώσες του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και που εν τέλει θέτουν σε διακριτή μειονεκτική θέση τους επαγγελματίες Φ/Β ηλεκτροπαραγωγούς του ηπειρωτικού συστήματος.

 

2.    Να παύσει κάθε εκροή από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (συμψηφιστική ή μη) έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η σύμμετρη μεταχείριση των επαγγελματιών Φ/Β ηλεκτροπαραγωγών του ηπειρωτικού συστήματος εν σχέση με όλους τους υπολοίπους που πληρώνονται από τον ίδιο λογαριασμό ΑΠΕ αυτόν.

 3.    Να αποπληρωθούν ανυπερθέτως εντός του 2013 οι μήνες παραγωγής Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος 2013, ώστε η υπερημερία των Φ/Β παραγωγών του διασυνδεδεμένου συστήματος να συγκρατηθεί – επανέλθει στις 150 ημέρες και να συγκλίνει εν συνεχεία περαιτέρω συμμέτρως με των υπολοίπων.

 4.    Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η υπερημερία πληρωμών συμμέτρως να αποκλιμακωθεί περαιτέρω και να συγκλίνει στον συμβατικό χρόνο αποπληρωμής όλων των παραγωγών (20 ημέρες από τιμολόγηση).  

Ο αγώνας για τον εξορθολογισμό των πληρωμών συνεχίζεται

 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) σε συνέχεια διαβουλεύσεων του με πλειάδα παραγωγών το διάστημα που μεσολάβησε και κατόπιν νεώτερης συσκέψεως του για την κατάσταση, εκτιμά πως:

 

·       Είναι καταρχήν θετικό το γεγονός ότι το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στην αγανάκτηση των επαγγελματιών ηλεκτροπαραγωγών από Φ/Β και της άμεσης Πανελλαδικής και καθολικής εγρήγορσης τους για κινητοποίηση.  Καλύτερα βεβαίως για όλους θα ήταν η ανταπόκριση αυτή να είχε προκύψει νωρίτερα, όπως εγκαίρως και επανειλημμένα είχαμε επικοινωνήσει.

 

·      Η σχετική ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ την Παρασκευή 25/10 για έναρξη πληρωμών προς τους παραγωγούς του ηπειρωτικού συστήματος που εκτιμάται ότι θα καλύψει μέχρι το 75% από αυτούς για την παραγωγή του Μαρτίου καθησυχάζει, αλλά δεν εφησυχάζει.  Η οδυνηρή εμπειρία της αποπληρωμής του σχεδόν μηδενικού (για το 50% των παραγωγών) Φεβρουαρίου που διήρκησε 2 ολόκληρους μήνες, σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κύκλου ενδοσκόπησης επί των πραγματικών ταμειακών ροών αυτή τη φορά στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε αντιδιαστολή με των λογιστικών που δημοσιεύονται στο ειδικό δελτίο.

 

·    Για όσους κατανοούν τους αριθμούς, υφίσταται έκδηλη αναντιστοιχία μεταξύ της λογιστικής σταθεροποίησης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, όπως επιτεύχθηκε σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ληφθεί (Εισφορά, ΕΤΜΕΑΡ 15 ευρώ/MWh, αρθείσα στρέβλωση ΟΤΣ, μείωση ταριφών στα νέα έργα, συγκράτηση στον τελικό εθνικό στόχο διείσδυσης, δικαιώματα ρύπων στο 100%,λιγνιτικό τέλος κ.α.) και της ταμειακής παρόλα αυτά ανισορροπίας του.  Οι προ ολίγων ημερών δυστυχώς επίσημες εκτιμήσεις και προεξοφλήσεις πως η παραγωγή Μαρτίου του ηπειρωτικού συστήματος θα άρχιζε να πληρώνεται από τα μέσα Νοεμβρίου και πως διαρκώντας επί μακρόν θα ήταν και η τελευταία για το 2013, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.  Σε αριθμούς αυτό μεταφραζόταν σε τρεις επιπλέον μήνες υπερημερίας δηλαδή συνολικά οκτώ (8) και μάλιστα επιλεκτικά και μόνο εις βάρος των επαγγελματιών παραγωγών του διασυνδεδεμένου. 

 

·        Σε αριθμούς οι τρεις επιπλέον αυτοί μήνες υπερημερίας που προαλείφονταν και δυστυχώς προεξοφλούνταν να μας «φορτωθούν» εντός του 2013 και αφορούν στην μη πληρωμή της παραγωγής  Απριλίου, Μαίου και Ιουνίου 2013 για το ηπειρωτικό σύστημα επιλεκτικά, αθροίζουν περιέργως καθαρό πρόσθετο του λογιστικού νέο ταμειακό έλλειμμα 349 εκατ. ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.

 

·    Τα 349 εκατ. ευρώ αυτά πρόσθετου ταμειακού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ ισοδυναμούν με το 22% των ετήσιων καθαρών πληρωμών του και το 31% των ετήσιων καθαρών πληρωμών του προς τους επαγγελματίες παραγωγούς ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου συστήματος.  Αντίθετα ως ποσό ισοδυναμούν μόλις με το 6% της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (την εκλαμβάνουμε χονδρικά ως 6 δις ευρώ).  Με απλούστερα λόγια αν η αγορά λειτουργούσε συμμέτρως στις πληρωμές χωρίς παράνομους συμψηφισμούς, και αφού δεν παράγεται νέο λογιστικό πλέον έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, η ΔΕΗ θα έπρεπε να είχε αύξηση ανεισπραξιμότητας στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών κατά τουλάχιστον 31% αντίστοιχα, δηλαδή 2 δις ευρώ ώστε να δικαιολογείται τέτοια πρόσθετη στάση πληρωμών (+3 μήνες υπερημερία στις ΑΠΕ του ηπειρωτικού) και μάλιστα μαζεμένη με μορφή σοκ, που ωστόσο ουδόλως συμβαίνει.  Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι πως μέσω των παράνομων συμψηφισμών δυστυχώς μικρά πρόσθετα ποσοστά ανεισπραξιμότητας  από τους καταναλωτές (200 – 300 εκατ. δηλαδή 3 – 5% επί του τζίρου της ΔΕΗ) «στριμώχνονται» αποκλειστικά στις επαγγελματικές ΑΠΕ και τα Φ/Β του ηπειρωτικού μεγεθυνόμενα στο 31% των πληρωμών τους.

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι επαγγελματίες – επιχειρήσεις ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά,

 

Η ζοφερή κατάσταση που περιγράψαμε παραπάνω είναι παντελώς έκνομη.  Δεν έχει να κάνει με ειδικούς λογαριασμούς ή τις παρελθούσες γνωστές στρεβλώσεις στην ΟΤΣ που σε μεγάλο βαθμό θεραπεύτηκαν με τον ν. 4152 και η θεραπεία αυτή θα ολοκληρωθεί με την θεσμοθετηθείσα από την ΡΑΕ κατάργηση του κανόνα του 30% στον ΜΑΜΚ από 1/1/14 και την πλήρη κατάργηση του από 1/7/14.  Όπως είπαμε και στην αρχή, έκλεισε ο κύκλος των πρόσθετων τουλάχιστον λογιστικών ελλειμμάτων των ειδικών λογαριασμών, αλλά ανοίγει δυστυχώς ένας εξίσου επικίνδυνος κύκλος ταμειακών ελλειμμάτων που μέσω των παράνομων συμψηφισμών δεν ισοκατανέμονται σε όλους τους «παίκτες» αναλογικά.

 

Ο ΣΠΕΦ σε νομικό επίπεδο θα κάνει όπως πάντα και πάλι ότι απαιτείται και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενέργειες όπως ενημερωθήκατε.  Άλλωστε ουδείς αμφισβητεί πως οι επιδιωκόμενες για καιρό μεταρρυθμίσεις στην ΟΤΣ και τον ΜΑΜΚ που προαναφέρθηκαν είναι μέρος και των νομικών δράσεων που αναλάβαμε πέρυσι.  Το ίδιο πράττουμε και τώρα.  Ωστόσο επειδή είμαστε όλοι εξουθενωμένοι ταμειακά ενάμιση χρόνο τώρα, χρειάζεται προς επιτάχυνση των διορθωτικών δράσεων και η δική σας συμμετοχή στο πρόβλημα δια της παρουσίας σας ανυπερθέτως. 

 

Δεν ζητάμε να γίνουμε «ρετιρέ» στην ηλεκτροπαραγωγή και πολύ περισσότερο στην δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία και οικογένεια.  Τουναντίον, συμμετέχουμε και εμείς στα «βάσανα» της με γενναίες και μάλιστα άδικα οριζόντιες μειώσεις στο εισόδημα μας, το οποίο και δεν εισπράττουμε για 7 μήνες παρότι φορολογούμαστε αποδίδοντας και ΦΠΑ γι’ αυτό.  Το να επιδιώκουν όμως κάποιοι ενεργητικά ή παθητικά να μην αναλάβουν τα γνωστά «ρετιρέ» το μερίδιο που τους αναλογεί στο πρόβλημα έως ότου περάσει η καταιγίδα της οικονομικής κρίσης, θα επαναλάβουμε πως μας ξεπερνά όλους!.  Δεν θα επιτρέψουμε κάποιοι να πληρώνονται με παράνομους συμψηφισμούς στους 2-3 μήνες σαν να μην υπάρχει πρόβλημα και οι υπόλοιποι να εκτοξεύονται σε υπερημερίες 8 – 9 μηνών επωμιζόμενοι όλοι την ανεισπραξιμότητα της ΔΕΗ και την «απάθεια» των διαχειριστών που τόσο καιρό προκλητικά την ανέχονται.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας καλούμε την Τετάρτη 30/10/13 και ώρα 11.00 π.μ. να παραβρεθείτε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΚΑ επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119, στην Αθήνα.

 

Οι επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά θα είμαστε όλοι εκεί!

 

 

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ  

 

Συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με Οικολόγους Πράσινους

Την Παρασκευή 25/10/13 διεξήχθη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα μεταξύ των φορέων ΑΠΕ και του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πρασίνων κου Ν. Χρυσόγελου κατόπιν πρόσκλησης του.  Στην συζήτηση συμμετείχαν οι ΣΠΕΦ, ΣΕΦ, ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΜΥΕ.  Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος Στέλιος Λουμάκης. 

Η συζήτηση συνοπτικά αφορούσε ανάλυση της  υφιστάμενης δραματικής κατάστασης στις ΑΠΕ και τα Φ/Β ειδικότερα, την επικαιροποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού από το ΥΠΕΚΑ στη βάση των δεδομένων της ύφεσης και της οικονομική κρίσης που οπωσδήποτε συνεπηρεάζουν το μίγμα τεχνικά και οικονομικά, τον προβληματισμό - ανταλλαγή απόψεων για την οπωσδήποτε αποφυγή συνθηκών υπερδυναμικότητας που θα πλήξουν τις ΑΠΕ μέσω του άναρχου εκτοπισμού Φ/Β μονάδων στην μέση και χαμηλή τάση λόγω του κρίσιμου ισοζυγίου ισχύος και της απουσίας δυνατότητας επιλεκτικού εκτοπισμού, την αντλησιοταμίευση και τις άλλες δυνατότητες μαζικής αποθήκευσης ενέργειας στο σύστημα ως μονόδρομου για ασφαλείς υψηλότερες και φθηνές διεισδύσεις, την ιδιοκατανάλωση, την πορεία και τις εκτιμήσεις επί του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ κατόπιν της άρσης της στρέβλωσης της ΟΤΣ αλλά και της πλήρους κατάργησης του μεταβατικού μηχανισμού ΜΑΜΚ και τέλος την δυνατότητα ανάπτυξης συνεταιριστικών σχημάτων σε κάθε κρίκο της αλυσίδας της ηλεκτρικής αγοράς.  
 
 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΚΑ για πληρωμές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) συνήλθε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 με πρωτεύον θέμα την εκρηκτική οικονομική ασφυξία που ανεξέλεγκτα πλέον διογκώνεται και κατατρώει τους επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά του διασυνδεδεμένου συστήματος, μέσω της επιδεινούμενης καθυστέρησης πληρωμών του ΛΑΓΗΕ που υπερβαίνει πλέον το επτάμηνο.  Αποτιμώντας την κατάσταση συνολικά, σε συνέχεια και των συναντήσεων που προηγήθηκαν οι οποίες ωστόσο δεν εξασφάλισαν άμεση λύση στο πρόβλημα της εξόφλησης της παραγωγής Μαρτίου αλλά και των ανησυχιών των χιλιάδων παραγωγών όπως καθημερινά μας επικοινωνούνται, το Δ.Σ. καλεί τους επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγούς από Φ/Β σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΚΑ (έξω ακριβώς από το Υπουργείο επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119, Αθήνα) την Τετάρτη 30/10/13 και ώρα 11.00 π.μ.

 

Το κάλεσμα του ΣΠΕΦ σηματοδοτεί κραυγή αγωνίας χιλιάδων παραγωγών αφού:

 

·   Είμαστε οι μόνοι επαγγελματίες – επιχειρήσεις που υπέστησαν δια νόμου οριζόντια μείωση επί του τζίρου τους 25 – 42% από 1/7/12 (στο καθαρό εισόδημα η επιβάρυνση μεταφράζεται σε ποσοστά έως 95%) με στόχο την «εξομάλυνση» των πληρωμών τους και αντί αυτού βιώνουνε την απόλυτη επιδείνωση και εξαθλίωση.  Πέρυσι είχαμε υπερημερία πληρωμών τριών μηνών και τώρα επτά!.  Δεν γνωρίζουμε άλλη κοινωνική ομάδα που να συμβαίνει τέτοια τραγωδία!

 

·      Είμαστε αυτοί που επένδυσαν 5 δις ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια από τις οικονομίες τους αλλά και από πανάκριβο τραπεζικό δανεισμό υπό άκρως αντίξοες συνθήκες.  Δώσαμε δουλειά σε χιλιάδες συμπολίτες μας στα δύσκολα χρόνια της ύφεσης, χωρίς μάλιστα να έχουμε οι περισσότεροι καν την ασφάλεια ενός συμπληρωματικού εισοδήματος. 

 

·     Κινήσαμε το χειμαζόμενο τραπεζικό σύστημα, το οποίο και αιμοδοτήσαμε για χρόνια με την ρευστότητα μας και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού επουλώνοντας έτσι τις επισφάλειες άλλων κλάδων.  Δυστυχώς η Πολιτεία περιόρισε τις δαμόκλεια οριζόντιες παρεμβάσεις της στον «μαλακό» ιστό των παραγωγών αφήνοντας προκλητικά στο απυρόβλητο τις δανείστριες τράπεζες, οι οποίες ενάμιση χρόνο τώρα και παρότι έχουν απολαύσει πακέτων διάσωσης από τον ελληνικό λαό, κερδίζουν επιπλέον από την οδύνη μας χρεώνοντας ληστρικούς τόκους υπερημερίας για τις 7μηνες καθυστερήσεις του ΛΑΓΗΕ. 

 

·      Είναι σε πλήρη γνώση μας πως η ελληνική κοινωνία πράγματι γογγύζει από την ύφεση και τα φορολογικά βάρη.  Ως ενεργοί πολίτες και υπερφορολογούμενοι επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β αφουγκραζόμαστε και συμμετέχουμε στο Γολγοθά αυτό με «γενναίες» μειώσεις στο βιοτικό μας επίπεδο ενάμιση χρόνο τώρα.  Δεν ανεχόμαστε όμως τον εμπαιγμό και την εις βάρος μας διακριτή μεταχείριση που «στριμώχνει» το πρόβλημα της ανεισπραξιμότητας των λογαριασμών ρεύματος από την ΔΕΗ και ολόκληρη την χονδρεμπορική αγορά μέσω των διαχειριστών αποκλειστικά σε εμάς.  Απαιτούμε άμεσα τα λογής «ρετιρέ» παραγωγών, θερμικών ή ΑΠΕ, θεσμικά κατοχυρωμένων πίσω από ειδικούς λογαριασμούς ή άτυπα πίσω από παράνομους συμψηφισμούς, να αναλάβουν και αυτά σήμερα κιόλας το μερίδιο που τους αναλογεί στο πρόβλημα ρευστότητας συμμέτρως.

 

Αγαπητέ συνάδελφε

 

Βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο.  Εφ’ όσον χωρίς να παράγεται νέο λογιστικό έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ (υπό συνθήκες εισφοράς, ΕΤΜΕΑΡ 15 ευρώ/MWh συμπεριλαμβανομένων και των 60 εκατ. που οφείλει η ΔΕΗ προκλητικά μήνες τώρα κατόπιν της άρσης των στρεβλώσεων στην ΟΤΣ) οι υπερημερίες μόνο σε εμάς του ηπειρωτικού συστήματος εκτοξεύονται, κάποιοι οπωσδήποτε «παίζουν» με τους πόρους που μας αφορούν και τελικά με τις τύχες μας.  Αυτό μας ξεπερνά πλέον όλους!

 

Πρόκειται για την ζωή μας, την οικογένεια μας, την περιουσία μας και βεβαίως την αξιοπρέπεια μας ως ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ αυτής της πολλαπλά δοκιμαζόμενης χώρας.  Και πρέπει να το φωνάξουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε!

 

Να είμαστε όλοι εκεί!  

 

 

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ 

Συνάντηση ΣΠΕΦ – ΥΠΕΚΑ εφ’ όλης της ύλης

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 διεξήχθη συνάντηση του ΣΠΕΦ με τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κο Α. Παπαγεωργίου, τον Γεν. Γραμματέα κο Κ. Μαθιουδάκη και σειρά άλλων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου ΠΕΚΑ.  Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σ. Λουμάκης - Πρόεδρος, Κ. Τσούμας - Αντιπρόεδρος και Μ. Σιαμίδης - Μέλος Δ.Σ.  Η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και κάλυψε όλα τα ανοικτά και φλέγοντα θέματα των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά.  

Συνοπτικά συζητήθηκαν η ανάγκη άμεσης εκκίνησης των πληρωμών της παραγωγής του Μαρτίου από ΛΑΓΗΕ, η παύση κάθε καταχρηστικού συμψηφισμού από ΔΕΗ προς τους διαχειριστές που στρεβλώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των παραγωγών ΑΠΕ και καταστρατηγεί το νόμο σε συνέχεια και της προσφυγής του ΣΠΕΦ στην ΡΑΕ για το θέμα, η αποδοχή του αιτήματος συμψηφισμού των φορολογικών υποχρεώσεων των παραγωγών με τα ληξηπρόθεσμα ποσά που τους οφείλονται, η εφαρμογή του ν. 4110 για απόσβεση του Φ/Β εξοπλισμού με συντελεστή 10% που αφορά μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και όχι 4% που εσφαλμένα η ΠΟΛ 1216 ερμηνεύει για μη-κτιριακές εγκαταστάσεις και η άμεση εκταμίευση πριν οτιδήποτε άλλο από την ΔΕΗ προς τον ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ των 60 εκατ. ευρώ που οφείλει με βάσει τον ν. 4152 για την άρση της στρέβλωσης της Οριακής Τιμής Συστήματος.

Τέλος αναφορικά με το New Deal, το υπουργείο δεσμεύτηκε πως το οριστικό πλαίσιο μαζί με όλα του τα παρελκόμενα που θα εξομαλύνουν οικονομικά οριστικά την αγορά ΑΠΕ με δίκαιο και αναλογικό τρόπο προς όλους, θα οριστικοποιηθεί ανυπερθέτως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Καταγγελία κατά ΔΕΗ στην ΡΑΕ για προνομιακή μεταχείριση οικιακών φωτοβολταϊκών

 
Καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως αυτά απορρέουν από τα άρθρα 34, 35, 36 του ν. 4001/2011 κατέθεσε ο ΣΠΕΦ κατά της ΔΕΗ και του ΛΑΓΗΕ.  Στην καταγγελία του ο σύνδεσμος στρέφεται κατά των οικονομικών συμψηφισμών που διενεργεί η πρώτη (ΔΕΗ) σε βάρος του δεύτερου (ΛΑΓΗΕ) για τις πληρωμές των οικιακών Φ/Β (250 εκατ. ευρώ ετησίως), που έχουν ως συνέπεια την προνομιακή αποπληρωμή των εν λόγω συστημάτων ως προς τους υπόλοιπους επαγγελματίες Φ/Β ηλεκτροπαραγωγούς Πανελλαδικά.   Η πρακτική αυτή της ΔΕΗ αποστερεί σημαντικούς κάθε φορά πόρους από τον Λειτουργό, που προορίζονται για την σύμμετρη μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, εξασφαλίζει προνομιακή διακριτή μεταχείριση στους συμβαλλομένους της και σε βάρος των υπολοίπων και εν τοις πράγμασι «στριμώχνει» ασύμμετρα στον ΛΑΓΗΕ και στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ κάθε συγκυριακό έλλειμμα λόγω της ανεισπραξιμότητας των λογαριασμών κατανάλωσης.  Οι επαγγελματίες παραγωγοί ΑΠΕ δηλαδή του ηπειρωτικού συστήματος μέσω των καταχρηστικών πρακτικών αυτών της ΔΕΗ αλλά και της ανοχής του ΛΑΓΗΕ επωμίζονται πέραν των υπερημεριών που τους αντιστοιχούν και απορρέουν εκ του δομικού ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και όλες τις υπερημερίες που αναλογούν στα οικιακά Φ/Β που τοιουτοτρόπως τις "γλυτώνουν".  Συγκεκριμένα τα επαγγελματικά Φ/Β του ηπειρωτικού συστήματος βιώνουν 7μηνες καθυστερήσεις στις πληρωμές όταν τα οικιακά εξοφλούνται στην ώρα τους.  Ο ΣΠΕΦ στην καταγγελία του αιτείται από την Ανεξάρτητη Αρχή την οπωσδήποτε θεραπεία της έκνομης αυτής κατάστασης, την λήψη και άμεσων προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ, καθώς και την επιβολή προστίμων στους υπαίτιους κατά την κρίση της.   
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.