(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα του ΣΠΕΦ (662)

Παντού οι υπερημερίες μειώνονται με εξαίρεση τις ΑΠΕ στο ηπειρωτικό σύστημα

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των για επτά μήνες απλήρωτων επαγγελματιών ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταικά του ηπειρωτικού συστήματος στο ΥΠΕΚΑ.  Κλιμάκιο των συγκεντρωμένων παραγωγών αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του ΣΠΕΦ και τέσσερις ακόμα ανεξάρτητους παραγωγούς συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κο Κ. Μαθιουδάκη και τον Διευθυντή Γραφείου του Υφυπουργού Ενέργειας κο Ν. Μενδρινό.  Στην συνάντηση αποτυπώθηκαν τα κάτωθι:

 

·   Οι από 30/10/13 δεσμεύσεις του Υφυπουργού για τις πληρωμές δηλαδή αποπληρωμή της παραγωγής  Απριλίου - Μαίου εντός του 2013 και κατά πιθανότητα 90% και του Ιουνίου δεν φαίνεται να υλοποιούνται.  Εκτιμάται ότι με την πολυαναμενόμενη επιστροφή ΦΠΑ των 80 εκατ. ευρώ θα κλείσει ο Απρίλιος και θα καταβληθεί και ο μισός Μάιος.  Η επιστροφή αυτή υπολογίζεται να εκταμιευθεί στις 20 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ. 

 

·     Ο περαιτέρω λόγος αστοχίας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων για τις πληρωμές συνίσταται στην αδράνεια παύσης των συμψηφισμών που αφορούν τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.  Συγκεκριμένα σε όρους χρημάτων το 1/3 των δικαιούχων πληρωμές από το λογαριασμό ΑΠΕ πληρώνεται με καθυστέρηση  λιγότερη από 2 μήνες έως και καθόλου (ΜΔΝ, οικιακά Φ/Β, που αφορούν συνολικά περίπου 500 εκατ. ετησίως ήτοι 40 εκατ. μηνιαίως) ενώ τα υπόλοιπα 2/3 (παραγωγοί ΑΠΕ ηπειρωτικού συστήματος  αφορούν περίπου 1,1 δις ευρώ ετησίως) πληρώνονται ασύμμετρα στους 7 – 8 μήνες.  Υπενθυμίζεται ότι με βάση την σταθεροποιημένη εδώ και καιρό λογιστική εικόνα του λογαριασμού ΑΠΕ, η σύμμετρη υπερημερία για όλους όσους πληρώνονται από αυτόν είναι 114 ημέρες. 

 

·    Υπό το ανωτέρω πλαίσιο συζητήθηκαν οι ευθύνες της διοίκησης του ΛΑΓΗΕ ως εκ του νόμου αποκλειστικού διαχειριστή του λογαριασμού ΑΠΕ για την ανισοκατανομή και διακριτή μεταχείριση που προκαλούν μεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ πανελλαδικά οι παράνομοι συμψηφισμοί μεταξύ ΔΕΗ – Διαχειριστών - ΛΑΓΗΕ.  Είναι μάλιστα τέτοια η καταστροφή που προκαλεί η μονομερής εκτόξευση των υπερημεριών των παραγωγών ΑΠΕ του ηπειρωτικού, που έχουν ζητηθεί μαζικές νομικές ενέργειες κατά της ζημιογόνου απραξίας της διοίκησης του Λειτουργού στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου και των Κωδίκων.

 

·      Τέλος έντονος προβληματισμός εκφράστηκε και για τις τακτές ροές του λογαριασμού από ΗΕΠ και ΕΤΜΕΑΡ που ενώ λογιστικά κινούνται σε ποσά άνω των 100 εκατ. ευρώ μηνιαίως δεν συνάδουν με την αδυναμία του Λειτουργού να εξυπηρετήσει μικρότερα υπόλοιπα πληρωμών.  Όποια ανεισποραξιμότητα λογαριασμών και αν υπάρχει από την λιανική, οι καταναλωτές σε κάθε περίπτωση τακτοποιούν συμμέτρως τα σκέλη των λογαριασμών τους και συνεπώς δεν μπορεί εκ της λογικής να ερμηνευθεί η συγκέντρωση του προβλήματος μόνο στις ΑΠΕ. 

 

Ο ΣΠΕΦ ευχαριστεί  τους παραγωγούς που παραστάθηκαν στον κοινό αυτό αγώνα και θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες, επαφές και δράσεις του σχετικά.

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στο ΥΠΕΚΑ για τις πληρωμές οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά  

Σε συνέχεια της κρισιμότητας της κατάστασης αναφορικά με την τήρηση των πρόσφατων (από 30/10/13) δεσμεύσεων  του κου Υφυπουργού ΠΕΚΑ για οπωσδήποτε αποπληρωμή εντός του 2013 της παραγωγής Απριλίου - Μαίου και κατά πιθανότητα 90% και αυτής του Ιουνίου, οι επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγοί  ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατέρχονται στο ΥΠΕΚΑ (Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα) την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00 μ.μ. σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. 

Έχοντας μέσω της οριζόντιας και ισοπεδωτικής εισφοράς του ν. 4093 (25 – 42% επί του τζίρου) συνεισφέρει τα μέγιστα στην σταθεροποίηση των οικονομικών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ όπου δεν παράγεται πλέον νέο έλλειμμα, δεν ανεχόμαστε μέσα από το «όργιο» παράνομων συμψηφισμών και παρακρατήσεων πόρων ΑΠΕ που διενεργείται στην χονδρεμπορική αγορά μεταξύ ΔΕΗ – Διαχειριστών και ΛΑΓΗΕ την προκλητική συμμετοχή του οποίου καταδικάζουμε, να επωμιζόμαστε εμείς μονομερώς περαιτέρω εκτοξευόμενες υπερημερίες (7 μήνες) που δεν μας ανήκουν και μας εξοντώνουν.

Να είμαστε ΟΛΟΙ εκεί!

Το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ  

Να εφαρμοστούν οι κώδικες στις χρηματοροές ΑΠΕ μεταξύ Λειτουργού-Διαχειριστών

Σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά ενέργειας, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταικα (ΣΠΕΦ) την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στα πλαίσια του 18ου Εθνικού Συνεδρίου του ΙΕΝΕ για την Ενέργεια και την Ανάπτυξη.
 
Στην τοποθέτηση του συνοπτικά ο κος Λουμάκης αναφέρθηκε στην μη τήρηση δυστυχώς των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος και οι Κώδικες όσον αφορά την διαχείριση της ρευστότητας στην χονδρεμπορική αγορά και συγκεκριμένα των ροών που αφορούν τις πληρωμές των ανανεώσιμων πηγών, εξ´ ου και η μονομερής εκτίναξη των υπερημεριών μακρία από τον λογιστικά αντιστοιχούντα συμμέτρως μέσο όρο σε μερίδα παραγωγών ΑΠΕ και συγκεκριμένα στο ηπειρωτικό σύστημα.   Όπως πολλάκις έχει γραφτεί και φαίνεται στο ειδικό δελτίο του ΛΑΓΗΕ (ευτυχώς υπάρχει τουλάχιστον λογιστική διαφάνεια), υπό συνθήκες εισφοράς, νέου ΕΤΜΕΑΡ, αλλά και των υπολοίπων μέτρων σταθεροποίησης που έχουν ληφθεί, νέο έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ δεν παράγεται.  
 
Είίναι λοιπόν προφανές ότι η ορθή ταμειακά διαχείριση της κατάστασης που βιώνουμε, μεσοπρόθεσμα έστω, δεν απαιτεί νέα νομοθεσία αλλά εφαρμογή της υφιστάμενης που είναι πλήρης, από τις διοικήσεις του Λειτουργού, των Διαχειριστών και της ΔΕΗ.  Υπό την έννοια αυτή ο αυτονόητος και ισότιμος καταμερισμός της ελλειπούς έστω ρευστότητας προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, δεν ¨ξεπλένεται ¨ μόνο από πολιτικές ευθύνες μη ανάληψης τάχα νέων πρωτοβουλιών.  Αντίθετα αφορά τον σκληρό πυρήνα των μέχρι χθες τέκνων του κράτους, που σήμερα ωστόσο αφορούν ξεκάθαρα ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή της διοίκησης του Λειτουργού που ανέχεται αλλά και των διαχειριστών που διαρυγνύουν με την στάση και τις πρακτικές των παράνομων συμψηφισμών και παρακρατήσεων που εφαρμόζουν, τις αρχές της σύμμετρης μεταχείρισης και που αρνούνται εν τοις πράγμασι να αντιληφθούν τον ρόλο αξιοπιστίας με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας που καλούνται να παίξουν.  
 
Δυστυχώς η κατάσταση ξεπερνά τα συνήθη επίπεδα κρίσης που είχαμε συνηθήσει και ενδέχεται να καταστεί πλήρως ανεξέλεγκτη και μη αναστρέψιμη, όσον αφορά την βλάβη που προκαλεί στους για επτά μήνες απλήρωτους  παραγωγούς.  Η προχειρότητα, ανισομμέρια και ο οριζόντιος χαρακτήρας που αντιμετωπίζονται μαζικά οι χιλιάδες ιδιώτες συμμετέχοντες στην αγορά, σε αντιδιαστολή με την επιλεκτική μεταχείριση που εφαρμόζουν οι διαχειριστές της αγοράς κατά το δοκούν προς όφελος των δικών τους αποσπασματικά οικονομικών υποχρεώσεων, δημιουργεί ένα ηθικά μη ανεκτό κοντράστ. 

Συμμετοχή ΣΠΕΦ στο EUFORES στην Βουλή των Ελλήνων

Σε συνέχεια πρόσκλησης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του EUFORES και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.κ. Claude Turmes, Fiona Hall και Άννης Ποδηματά, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα συμμετάσχει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 σε διάσκεψη που θα διεξαχθεί στη Αθήνα στην Βουλή των Ελλήνων με θέμα τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν οι ΑΠΕ για την Ελλάδα.  Το EUFORES είναι ένα διακρατικό δίκτυο βουλευτών Εθνικών Κοινοβουλίων Ευρωπαϊκών Κρατών αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου και διοργανώνει σε τακτά διαστήματα διασκέψεις με την συμμετοχή εκπροσώπων των Κυβερνήσεων, θεσμικών φορέων, επιστημόνων, βιομηχανίας, ειδικών και εμπλεκόμενων σε εθνικό επίπεδο με τις ΑΠΕ.  Σκοπός του είναι η προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και της εξοικονόμησης καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων στον κλάδο.  Στην διάσκεψη θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αφενός να αποκτήσει απευθείας εικόνα σε εθνικό επίπεδο αλλά και να ενημερώσει τους εθνικούς θεσμικούς φορείς και εμπλεκόμενους για τους πιο πρόσφατους Ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς και πολιτικές. 

 

Το όποιο παρελκόμενο κόστος της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ αφορά και τον καταναλωτή

Σε συνέχεια πρόσκλησης ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης παρέστη ομιλητής σε Συμπόσιο με θέμα "Περιβάλλον, Ενέργεια, Τεχνολογία" που συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα Κεφαλλονιάς – Ιθάκης και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς το Σάββατο 30 Νοεμβρίου με την συμμετοχή πολλών έγκριτων επιστημονικών φορέων.

Στην παρουσίαση του ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ αναφέρθηκε καταρχήν στις συνθήκες υπερδυναμικότητας που διαμορφώνονται στην χονδρεμπορική αγορά, με αναμενόμενη ίσως περαιτέρω επίταση τους ως συνέπεια της ύφεσης στην ζήτηση, της παραμονής του φθηνού λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ με κατεύθυνση τον συνολικό εθνικό στόχο του 2020 που αφορά διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 40%.  Με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ η συνολική συμμετοχή ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο στο 10μηνο Ιαν – Οκτ 2013 σε όρους παραγόμενης ενέργειας περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών βρίσκεται σήμερα στο 29%.  

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων απόρριψης ανανεώσιμης ενέργειας (αναγκαστικές αποζεύξεις) η κεντρική αποθήκευση στο σύστημα προβάλλει ως η ενδεδειγμένη λύση, αφού έτσι θα καταστεί δυνατή η εξομάλυνση της στοχαστικότητας και του ετεροχρονισμού των ΑΠΕ ως προς τις ανάγκες κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.  Ωστόσο πανάκειες τεχνικά και οικονομικά δεν υφίστανται και στο πλαίσιο αυτό η σχετική ενεργειακή μελέτη του ΕΜΠ για το διασυνδεδεμένο σύστημα που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΡΑΕ αναφορικά με την αντλησιοταμίευση είναι ενδεικτική. 

Προσομοιώνεται συγκεκριμένα στη μελέτη ΕΜΠ το έτος 2025 με εκτιμώμενη τότε ζήτηση στο διασυνδεδεμένο 68 TWh (από 53 TWh σήμερα), ετήσια αιχμή ζήτησης 12,5 GW (από περίπου 9,5 GW σήμερα) και συνολική εγκατεστημένη ισχύ θερμική και ΑΠΕ 24,5 GW (από 17 GW σήμερα).  Δέον να σημειωθεί πως ο λιγνίτης προβλέπεται στην μελέτη να παραμείνει περίπου σταθερός αλλά και με αυξητική τάση σε εγκατεστημένη ισχύ τότε 5 GW από 4,5 GW που είναι σήμερα, ενώ το φυσικό αέριο σταθερό στα 5 GW δηλαδή όσο και τώρα.  Όσον αφορά τις ΑΠΕ προβλέπεται σταθερότητα στα μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΥΗΣ) με 3,1 GW, στα αιολικά ανάπτυξη στα 7 GW από 1,8 GW σήμερα, στα Φ/Β  3,5 GW από 2,5 GW σήμερα και στις λοιπές ΑΠΕ 0,85 GW συνολικά.  Το μείγμα της ανωτέρω εγκατεστημένης ισχύος αποφέρει συνολική διείσδυση ΑΠΕ περίπου 47%, με το 37% να προέρχεται από τις «μικρές» ΑΠΕ και το 10% από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά.  

Υπό συνθήκες έλλειψης αποθήκευσης λοιπόν για το 2025, η μελέτη προβλέπει στο σύστημα (ΥΤ – υψηλή τάση) αναγκαστικές από τον διαχειριστή περικοπές αιολικής παραγωγής 20% ενώ με προσθήκη Αντλησιοταμίευσης δυναμικότητας 1 GW στο σύστημα, το ποσοστό των απορρίψεων θα κυμαίνεται στο 14% και η αποθηκευόμενη στους ταμιευτήρες ενέργεια από αιολικά στο 7,5%.  Αναφορικά με το τι θα συμβεί στα Φ/Β, η μελέτη παραπέμπει σε περαιτέρω ανάγκη διερεύνησης.  Άλλωστε η ιδιαιτερότητα διασύνδεσης των Φ/Β στο μη on-line ελεγχόμενο από τον διαχειριστή δίκτυο χαμηλής (ΧΤ) και μέσης τάσης (ΜΤ) αλλά και η συγκεντρωτική χρονικά λειτουργία τους καθιστά επί του παρόντος δύσκολες τις εκτιμήσεις, ενόσω οι επιλογές διμερούς συνδιαλλαγής τους με τον ταμιευτήρα φαντάζουν μάλλον ανέφικτες.  Επιπλέον η μελέτη εν είδει «αίτιου – αιτιατού» προκρίνει για την βιωσιμότητα της Αντλησιοταμίευσης την οπωσδήποτε επιθετική ανάπτυξη των ΑΠΕ, ώστε επιτείνοντας την υπερδυναμικότητα να υπάρχει αντικείμενο λειτουργίας για τον Αποθηκευτικό Σταθμό.  Αξίζει να σημειωθεί τέλος πως τα ανωτέρω ποσοστά απορρίψεων απορρέουν μόνο από το ισοζύγιο ισχύος παραγωγής – ζήτησης και δεν συμπεριλαμβάνουν αδυναμίες απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο λόγω επιμέρους συνθηκών υπερφόρτωσης του, που προφανώς θα προκύψουν και φυσιολογικά αναμένεται να αυξήσουν επιπρόσθετα τις αναγκαστικές αποζεύξεις. 

Στην βάση της ανωτέρω μελέτης η ΡΑΕ δημοσίευσε πρόταση νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την λειτουργία των μονάδων κεντρικής αποθήκευσης.  Προβληματισμό ωστόσο δημιουργεί ο επιμερισμός του κόστους λειτουργίας των Αποθηκευτικών Σταθμών αυτών (ΑΣ), ο οποίος στο σκέλος εξυπηρέτησης των ΑΠΕ κατανέμεται σε βάρος των παραγωγών αφού για κάθε περισωζόμενη kWh θα καταβάλλεται το 60 – 70% της απολαμβανόμενης ταρίφας.  Το επιχείρημα που διατυπώνεται για την επιλογή αυτή αφορά την «προστασία» του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και των καταναλωτών από τις αντιστοιχούσες αυξήσεις.  Στην πρόταση μάλιστα του Ρυθμιστή προβλέπεται δυνατότητα άλλης (προφανώς ευνοϊκότερης) τιμολόγησης της περισωζόμενης ανανεώσιμης ενέργειας μόνο όμως στην βάση ύπαρξης διμερούς συμφωνίας μεταξύ του παραγωγού και του ταμιευτήρα. Η δυνατότητα ωστόσο αυτή τεχνικά και φυσιολογικά αναμένεται να περιορίζεται και να αφορά πολύ μικρό τμήμα παραγωγών, πέραν όσων θα αναπτύξουν τους αποθηκευτικούς σταθμούς αυτούς διαθέτοντας παράλληλα και μονάδες ΑΠΕ στην ΥΤ.   Για την οικονομική περαιτέρω ενίσχυση των ΑΣ προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υψηλών ΑΔΙ (αντίστοιχων των ευέλικτων μονάδων) αλλά και δικαιωμάτων CO2, ενώ η χρήση τους θα είναι μικτή εκμεταλλευόμενοι και το arbitrage συμβατικής ενέργειας, δηλαδή αποθήκευσης και μεταφοράς της από ώρες φθηνής παροχής στις ώρες της ακριβής αιχμής. 

Υπό το ανωτέρω πλαίσιο επιβάρυνσης των παραγωγών ΑΠΕ, 60 – 70% περικοπή της ταρίφας για τις KWh που θα αποθηκεύονται πλέον όσων δεν θα υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα και θα χάνονται και αυτό δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί λόγω και του παράγοντα «δίκτυο», κατέληξε ο κος Λουμάκης, δεν είναι αυτονόητη η προώθηση από τους επενδυτές της προκρινόμενης από την μελέτη «επιθετικής» ανάπτυξης των ΑΠΕ.  Σε κάθε περίπτωση η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη υπό οποιοδήποτε οικονομικό όρο και προφανώς δεν γίνεται στο όνομα των επενδυτών-παραγωγών ή των κατασκευαστών, αλλά στων τελικών καταναλωτών οι οποίοι απολαμβάνοντες τον καθαρό «βιολογικό» ηλεκτρισμό, εφ’ όσον τον επιθυμούν, πρέπει και να τον πληρώνουν.  Χωρίς να υπερθεματίζουμε υπέρ του κόστους των ΑΠΕ, οι οποίες για την στο εξής ζητούμενη αυξημένη διείσδυση εισέρχονται με ούτως ή άλλως ιδιαίτερα φθηνό τιμολόγιο, είναι αυτονόητο ότι η παραγωγή τους δεν μπορεί εξαρχής να καθίσταται φθηνότερη των πολλαπλά επιδοτούμενων ορυκτών καυσίμων ακόμη και για «χάρη» του Αποθηκευτικού Σταθμού. 

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Υφυπουργό Ανάπτυξης

Σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κο Νότη Μηταράκη συμμετείχε ο ΣΠΕΦ την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κο Στέλιο Λουμάκη και την Γεν. Γραμματέα κα Όλγα Αγγελοπούλου.  Στην σύσκεψη συζητήθηκαν τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην επενδυτική φωτοβολταική κοινότητα, από τον ατυχή αποκλεισμό μερίδας παραγωγών από τις ευεργετικές διατάξεις θεραπείας του ν. 4146.  Όπως είναι γνωστό ο ν. 4146 έδωσε την δυνατότητα θεραπείας κατά των άδικων, αναδρομικών, τυποποιημένων και οριζόντιων "κουρεμάτων" στις αποφάσεις ολοκλήρωσης του αναπτυξιακού νόμου 3299 που δεν δικαιολογούνται από τις εκθέσεις πιστοποίησης ΚΟΕ.   Επ´ αυτού λήφθηκε η δέσμευση του Υφυπουργό για εξέταση των αιτημάτων θεραπείας αυτών, μολονότι αρχικά είχαν αποκλεισθεί.  
 
Τέλος συζητήθηκε η βελτίωση χρονικά και ποιοτικά της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής και πιστοποίησης που ακόμη εκρεμούν αναφορικά με τον ν. 3299, περιλαμβάνοντας και όσες περιπτώσεις δικαιούνται ένταξης κατ´ εφαρμογή του ν. 4072.   Στοιχείο της βελτίωσης θα αποτελέσει και η ρεαλιστικότερη αποτίμηση των συνοδευτικών έργων των Φ/Β εγκαταστάσεων, τα οποία κατά την τελευταία Υ.Α. εναρμονισμένου κόστους μάλλον υποτιμούνται.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.