(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Δελτία Τύπου (502)

Παράγραφος 13 της συζητούμενης στην Βουλή Τροπολογίας ΑΠΕ περί εγγυοδοσίας για έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή.

 
Προς : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 
Υπ’ όψη : Υπουργού κου Γιώργου Παπακωνσταντίνου Γ. Γραμματέα κου Κων/νου Μαθιουδάκη
 
Θέμα: Παράγραφος 13 της συζητούμενης στην Βουλή Τροπολογίας ΑΠΕ περί εγγυοδοσίας για έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή.
 
Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γ. Γραμματέα

Στη παράγραφο 13 της συζητούμενης στην Βουλή τροπολογίας για τις ΑΠΕ εισάγετε την υποχρέωση της παροχής εγγυοδοσίας για την έκδοση προσφορών σύνδεσης από τον Διαχειριστή για παλαιές αιτήσεις αδειών ΡΑΕ που κατατέθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010 και οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στον ειδικό κατάλογο της παρ. 3 του άρθρ. 15 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 13 της εν λόγω τροπολογίας ορίζεται ρητά πως οι επενδυτές αυτοί θα απολέσουν το σύνολο της αξίας της προσκομισθείσας εγγυητικής στην περίπτωση που οι εκδοθέντες από τον Διαχειριστή όροι σύνδεσης δεν γίνουν αποδεκτοί και συνεπώς δεν κατασκευαστούν και διασυνδεθούν εν τέλει οι σχετικές Φ/Β μονάδες.

Προκύπτει ωστόσο εδώ το πρόβλημα, οι επενδυτές αυτοί να χρειάζεται να προσκομίσουν τις ζητούμενες εγγυητικές επιστολές στον Διαχειριστή χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί από αυτόν επίσημα για το κόστος των όρων σύνδεσης που πρόκειται να εκδοθούν, όπως παγίως συμβαίνει. Έτσι τους ζητείται ανέκκλητα να δεσμευθούν και να υποστούν βλάβη στο 100% της εγγυοδοσίας τους για κάτι που εκ των προτέρων θα έπρεπε να γνωρίζουν επακριβώς, δηλαδή το κόστος των όρων σύνδεσης που θα τους αποδοθούν.

Επειδή θεωρούμε ασύμμετρη την εν λόγω ρύθμιση εις βάρος αυτής της μερίδας επενδυτών, παρακαλούμε να αναδιατυπώσετε την παράγραφο 13γ ώστε η εγγυητική να επιστρέφεται στην περίπτωση που οι όροι σύνδεσης είναι ασύμφορο να αγορασθούν και ο επενδυτής δηλώσει εγγράφως στο διαχειριστή πως δεν τους αποδέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της μη απάντησης από τον επενδυτή, η εγγυητική επιστολή να παρακρατείται από τον διαχειριστή ώστε να ακολουθείται η υπόλοιπη διαδικασία όπως ορίζεται στην παράγραφο 13γ της τροπολογίας.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την θετική σας ανταπόκριση.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

Αναδρομικές περικοπές βάσει του ν. 3840/2010

Προς: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Υπ’ όψη: Υπουργού κας Άννας Διαμαντοπούλου

Σελίδες: 2

Θέμα: Αναδρομικές περικοπές βάσει του ν. 3840/2010 του πιστοποιημένου απολογισμού Φ/Β επενδύσεων και ευρύτερες αδικαιολόγητες περικοπές του ορθού απολογισμού έργων Φ/Β που είχαν υπαχθεί στον ν. 3299/2004.

Συνημ: Πίνακας τυποποιημένου κόστους Φ/Β επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνέχεια του ν. 3840/2010.


Αξιότιμη κα Υπουργέ

Με την παρούσα επιστολή καταρχήν θα επιθυμούσαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρ’ ότι δυστυχώς συμπίπτει σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά όσο και πολιτικά συγκυρία, μέσα στην οποία καλείστε σε ελάχιστο χρόνο να προσδώσετε άμεσα ώθηση και όραμα στην ανάπτυξη όσο και να θεραπεύσετε χρόνιες παθογένειες του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων.

Τα φωτοβολταϊκά, ως ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες αναπτυσσόμενους κλάδους στην χώρα τα τελευταία χρόνια, σθεναρά συγκράτησε την επελθούσα κατάρρευση της επιχειρηματικότητας η οποία όπως γνωρίζετε ωστόσο είναι και ο μόνος υγιής μοχλός αύξησης της απασχόλησης και των δημοσίων εσόδων μέσω της ύπαρξης φορολογητέας ύλης.  Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών όπως προφανώς γνωρίζετε, από τον Ιανουάριο του 2010 εξαιρέθηκε όλων των προγραμμάτων επιχορήγησης του κεφαλαιουχικού κόστους επένδυσης κρίνοντας πως το αντίθετο  θα οδηγούσε σε καθεστώς υπερβολικής αποζημίωσης λόγω μείωσης των τιμών των Φ/Β πλαισίων (πάνελς).  Κατά την υλοποίηση ωστόσο των επενδυτικών σχεδίων που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους μέχρι τότε, έχουν παρατηρηθεί ακραίες στρεβλώσεις εις βάρος των επενδυτών στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και εκταμίευσης της επιχορήγησηςπου συνίστανται στα εξής:  

Α) Ο ν. 3840/31-3-2010 και συγκεκριμένα το άρθρου 13, παρ. 2, χρησιμοποιήθηκε κατά την άποψη μας εσφαλμένα για να περικόψει αναδρομικά νομίμως υπαχθείσες στον ν.3299/2004 και πλήρως υλοποιημένες και πιστοποιημένες για την ολοκλήρωση και την έναρξη της κανονικής λειτουργίας τους από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ) του Υπουργείου σας επενδύσεις Φ/Β μονάδων. Οι καταχρηστικές μάλιστα περικοπές αυτές έφθασαν έως και το 20 – 30% του επίσημου από το ΚΟΕ πιστοποιημένου (με σφραγισμένα τιμολόγια) απολογισμού των έργων δημιουργώντας έτσι στους επενδυτές οξύτατο πρόβλημα με τα τραπεζικά ιδρύματα στα οποία από καιρό είχαν εκχωρηθεί οι επιχορηγήσεις αυτές προς λήψη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.  

Η εσφαλμένη και αναδρομική χρήση του ν.3840/2010 που οδήγησε στον συνημμένο πίνακα τυποποιημένου κόστους επένδυσης Φ/Β μονάδων του Υπουργείου σας, επιχείρησε πέρα από την ακραία συσταλτική και στρεβλή αποτύπωση του κόστους του καθ’ ύλην Φ/Β εξοπλισμού, να «εξαφανίσει» και σημαντικά κέντρα κόστους των επενδύσεων μας όπως τα συστήματα ασφαλείας και τα λοιπά οικοδομικά έργα.  Τα ευτελή ποσά που προσδιορίζονται στο συνοδευτικό του πίνακα κείμενο για αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και τις απαιτούμενες προδιαγραφές της επιστήμης και της τέχνης ώστε τα έργα μας να είναι ικανά να ασφαλιστούν και να δανειοδοτηθούν.

Β) Ακραίες περιπτώσεις αδικιών εις βάρος των επενδυτών έχουν επίσης παρατηρηθεί και πριν την εφαρμογή του ν. 3840 περί τυποποίησης κόστους Φ/Β μονάδων.  Οι αδικίες αυτές εκτείνονται τόσο στο στάδιο της υπαγωγής στον ν. 3299/2004 όσο και της συνεδρίασης της γνωμοδοτικής επιτροπής επί της έκθεσης πιστοποίησης του ΚΟΕ για την εκταμίευση της επιχορήγησης με κύριο χαρακτηριστικό την παντελή αναντιστοιχία του υπαγόμενου ή πιστοποιούμενου κόστους με τον χρόνο υλοποίησης της μονάδας, παράμετρος πολύ σημαντική για την αγορά των Φ/Β αφού όσο παλαιότερα υλοποιήθηκε μια Φ/Β μονάδα τόσο υψηλότερο το κόστος της.   

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι επενδύσεις των Φ/Β μονάδων είναι φυσιογνωμίας εντάσεως κεφαλαίου, το οικονομικό «άνοιγμα» που δημιουργήθηκε σε κάθε περίπτωση στους επενδυτές από την πρακτική του Υπουργείου αυτή είναι πέρα από άδικο, αδύνατον να καλυφθεί.

Λάβετε παρακαλούμε υπ’ όψη σας εδώ, πως η αθέτηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε επιβαλλόμενου εκ του ν. 3299/2004 χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της υπαγωγής, της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της εκταμίευσης της οφειλόμενης επιχορήγησης, οδήγησε τους επενδυτές στο να συμπεριληφθούν εν τέλει στις άδικες ρυθμίσεις του ν. 3840/2010 ως εφαρμόζονται, ενώ τα έργα τους όπως προαναφέρθηκε είχαν ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτερα και με υψηλότερο κόστος.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για τα έργα των περιπτώσεων (Α) και (Β) που αναφέρουμε και για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήματα θεραπείας από πλευράς επενδυτών, όπως επανεξεταστούν το συντομότερο προς αποκατάσταση των στρεβλώσεων που συντελέστηκαν εις βάρος των επενδυτών.


Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση


Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

Συζήτηση για το "Πρόγραμμα Ήλιος" στην επιτροπή Βουλής

 

Προς: Βουλή των Ελλήνων 

Υπ’ όψη : Προέδρου Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου Κο Αθανάσιο Παπαγεωργίου

Κοινοπ. :  Υπουργού κου Γ. Παπακωνσταντίνου Γεν. Γραμματέα κου Κ. Μαθιουδάκη 

 

Θέμα: Συζήτηση για το «Πρόγραμμα Ήλιος» στην επιτροπή της Βουλής.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Με την παρούσα επιστολή καταρχήν σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συμμετοχή μας στην συζήτηση του σ/ν για το «Πρόγραμμα Ήλιος» στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όπως αυτή πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 7 Μαρτίου. Σε συνέχεια του γόνιμου διαλόγου που έλαβε χώρα έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι συμπληρωματικά στην από 27/2/12 σχετική επιστολή – τοποθέτηση μας στον κο Υπουργό για το εν λόγω σ/ν:

1. Προστασία της ορθής σειράς εξέτασης για σύνδεση στο δίκτυο βάσει πρωτοκόλλου των υφιστάμενων αιτημάτων Φωτοβολταϊκών

Προτείνουμε το άρθρο 13, παράγραφος 4 να τροποποιηθεί κατάλληλα ούτως ώστε να προστατεύεται η υφιστάμενη σειρά πρωτοκόλλου των ήδη κατατεθειμένων πριν το Πρόγραμμα Ήλιος αιτημάτων Φ/Β για σύνδεση στο δίκτυο. Η διατύπωση ως έχει αναφέρεται μόνο στην διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του διαχειριστή όσον αφορά την ταχεία έκδοση προσφορών σύνδεσης τόσο για το Ήλιος όσο και για τα λοιπά αιτήματα παράλληλα. Στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων όπου υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς διαχειριστή, τούτο δεν οφείλεται στο έμψυχο υλικό του αλλά στην περιορισμένη χωρητικότητα του δικτύου να υποδεχθεί όλα τα αιτήματα οπότε και χρήζει να γίνουν ενισχύσεις ή νέες γραμμές. Περί αυτού ωστόσο δεν αναφέρει τίποτα το άρθρο για την διατήρηση της σειράς προτεραιότητας βάσει ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος. Θίγεται λοιπόν το αίσθημα δικαίου των ημεδαπών επενδυτών που στωικά αναμένουν να λάβουν όρους σύνδεσης ακόμη και πάνω από έτος.

Επιπλέον το μέγεθος του Προγράμματος Ήλιος είναι τέτοιο που του επιτρέπει ως project να συμπεριλάβει και τις απαιτούμενες επεκτάσεις-ενισχύσεις δικτύου εκεί που η χωρητικότητα δεν επαρκεί. Αντίθετα η πλειάδα των ημεδαπών αιτημάτων λόγω σημαντικά μικρότερου μεγέθους δεν έχει την δυνατότητα χρηματοδότησης νέων γραμμών δικτύου οπότε αυτόματα ακυρώνονται εφ’ όσον η σειρά τους και το ενδεχόμενο δικαίωμα τους σε υπάρχουσα υφιστάμενη χωρητικότητα παρακαμφθεί.

Παρακαλούμε λοιπόν να συμπεριληφθεί στο άρθρο 13 στο τέλος της παραγράφου 4 η φράση «Τα υφιστάμενα κάθε φορά προς τον διαχειριστή αιτήματα φωτοβολταϊκών για χορήγηση προσφορών σύνδεσης που είναι προγενέστερα των αιτήσεων του Προγράμματος Ήλιος διατηρούν την προτεραιότητα στην σειρά εξέτασης τους βάσει του πρωτοκόλλου που έχουν λάβει».

2. Υπέρ της φυσικής εξαγωγής ενέργειας έναντι της στατιστικής

Ο ΣΠΕΦ είναι σαφώς υπέρ της φυσικής εξαγωγής ενέργειας αντί της στατιστικής, η οποία και θα παρεμποδίσει άμεσα την υλοποίηση των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ στα πλαίσια του 20-20-20, αφού οι δυνατότητες απορρόφησης του υφιστάμενου δικτύου αλλά και της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιορισμένες. Οι ζητούμενες ισχυρές ηλεκτρικές διασυνδέσεις με άλλα ευρωπαϊκά κράτη (για φυσική εξαγωγή) είναι ούτως ή άλλως το ζητούμενο της πολιτικής της ΕΕ περί ενοποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οπότε είναι τώρα η ευκαιρία να ενταχθεί αυτός ο σχεδιασμός σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Κλείνοντας θα θέλαμε να επαναλάβουμε την θέση μας πως ο ΣΠΕΦ παραμένει θετικός για το Πρόγραμμα Ήλιος, στην βάση που αυτό προάγει την ελληνική παραγωγή και τις εξαγωγές σε ομάδα Κρατών υπό ένα δίκαιο και συμφέρον για όλους οικονομικό πλαίσιο, μακριά από υποτιμητικές στρεβλώσεις όσον αφορά την πραγματική αξία του εξαγόμενου «πράσινου» προϊόντος.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου – Γ. Γραμματέας

 

Ομιλία Προέδρου ΣΠΕΦ στην Βουλή των Ελλήνων

 

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ κος Στέλιος Λουμάκης θα εκθέσει τις απόψεις του Συνδέσμου σχετικά με το σ/ν "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» στην διαρκή επιρτοπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής.
 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης του εν λόγω σ/ν ο ΣΠΕΦ συμμετέχοντας είχε αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις στο ΥΠΕΚΑ που αφορούσαν την προστασία της προτεραιότητας πρόσβασης στα δίκτυα των προγενέστερων του Προγράμματος Ήλιος εγχώριων αιτημάτων, όσο και την δυνατότητα συμμετοχής μελλοντικά νέων Φ/Β μονάδων ημεδαπών συμφερόντων στο πρόγραμμα.

Οι θέσεις του ΣΠΕΦ στην δημόσια διαβούλευση για το Πρόγραμμα Ήλιος

Προς             : Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπ’ όψη         : Υπουργού κου Γ. Παπακωνσταντίνου
                      Γεν. Γραμματέα κου Κ. Μαθιουδάκη
                                  

Θέμα: Διαβούλευση για το «Πρόγραμμα Ήλιος».

Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γ. Γραμματέα  

Με την παρούσα επιστολή καταρχήν σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συμμετοχή μας στην διαβούλευση για το «Πρόγραμμα Ήλιος» όπως αυτή έλαβε χώρα την Τετάρτη 22/2/12 στο Υπουργείο.  Σε συνέχεια του γόνιμου διαλόγου που έλαβε χώρα αλλά και της προφορικής διαβεβαίωσης που δώσατε σε συνέχεια ερωτήματος μας ότι θα προβλεφθεί στον Νόμο ή μη παράκαμψη του πρωτοκόλλου των υφιστάμενων αιτημάτων φωτοβολταϊκών προς τον διαχειριστή για χορήγηση προσφορών σύνδεσης, ακολούθως σας διαβιβάζουμε και εγγράφως τις προτάσεις μας:

1.    Προστασία της προτεραιότητας σύνδεσης στο δίκτυο υφιστάμενων αιτημάτων Φωτοβολταϊκών

Σε συνέχεια του άρθρου 10 του σ/ν όπου αναφέρεται πως:
«…Η ανωτέρω ενέργεια που παράγεται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος, δεν προσμετράται στην κάλυψη των εθνικών στόχων ΑΠΕ της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν θίγει την επίτευξη των στόχων αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων…»  

Προτείνουμε στο άρθρο 13, παράγραφος 4, την ακόλουθη διατύπωση:
«Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες –Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Ήλιος, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται στον ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.  Η προτεραιότητα αυτή ωστόσο δεν αφορά στα υφιστάμενα κάθε φορά προς τον διαχειριστή αιτήματα φωτοβολταϊκών για χορήγηση προσφορών σύνδεσης. Η υπέρβαση της προθεσμίας…»  


2.    Μελλοντική συμμετοχή και ημεδαπών μονάδων Φ/Β στο Πρόγραμμα Ήλιος.

Επαναβεβαιώνοντας την στήριξη του ΣΠΕΦ στο Πρόγραμμα Ήλιος, υπό την έννοια ότι αυξάνει την εγχώρια παραγόμενη και εξαγόμενη προστιθέμενη αξία προς όφελος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με διάρκεια τουλάχιστον 25ετίας, θα επιθυμούσαμε σε επόμενη φάση του όπου οι συνθήκες τιμών της ηλιακής KWhθα είναι κατάλληλες, να εξεταστεί στα πλαίσια του άρθρου 16 του σ/ν, βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Δ του ν. 3468 η δυνατότητα συμμετοχής και ημεδαπών νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Βή επεκτάσεις δυναμικότητας υφισταμένων βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Ε του ν. 3468 σε αυτό. Ίσως εδώ επιπλέον θα έπρεπε τα νέα πρόσθετα άρθρα 32Δ1α και 32Δ1β του ν. 3468 να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν και την φυσική εξαγωγή πέρα από την στατιστική.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη αφού ολόκληρο το εισόδημα από την ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγή (στατιστική αλλά και φυσική) της ενέργειας θα παραμένει στην χώρα ενώ όσον αφορά ειδικότερα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των έργων που ήδη λειτουργούν.  Η τμηματική άλλωστε υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος όπως λελογισμένα δρομολογείται βοηθά στην σταδιακή ωρίμανση και των προϋποθέσεων αυτών.  Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Κώστας Δανιηλίδης – Αντιπρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γ. Γραμματέας

Συνέντευξη Στέλιου Λουμάκη - Προέδρου ΣΠΕΦ στον ΣΚΑΪ

 

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή ¨Κυριακή με Δράση" του δημοσιογράφου Σπύρου Μάλλη στον τηλεοπτικό σταθμού ΣΚΑΪ με θέμα τα φωτοβολταϊκά και το πρόγραμμα "Ήλιος".
 
Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο στον σύνδεσμο που επισυνάπτεται.
 

http://www.youtube.com/watch?v=_HxHW-zPlkM

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Γενική Διεύθυνση Τράπεζας Κύπρου

Συνάντηση ΣΠΕΦ με Γενική Διεύθυνση Τράπεζας Κύπρου


Στις 17/2/12 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου σε εξαιρετικό κλίμα συνάντηση του Προεδρείου του ΣΠΕΦ με την Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας.  Ο ΣΠΕΦ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Σ. Λουμάκη – Πρόεδρο και Κ. Τσούμα – Ταμία, ενώ από πλευράς Τράπεζας Κύπρου συμμετείχαν οι κ.κ. Ι. Σειραδάκης – Γενικός Διευθυντής Ελλάδος, Ν. Γρηγοράκης – Διευθυντής Πιστωτικού Κινδύνου καθώς και πολλά άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας.

Στην συνάντηση αναλύθηκαν από πλευράς ΣΠΕΦ όλα τα δομικά σημεία και οι τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ευρύτερα αλλά και του κλάδου των φωτοβολταϊκών ειδικότερα.  Συγκεκριμένα κατά θεματική ενότητα συζητήθηκαν:

 

    Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ως ραγδαία εξελισσόμενο τοπίο διεθνώς, οι παράμετροι που την καθορίζουν ποσοτικά, η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) και οι στρεβλώσεις της, η θέση των ΑΠΕ στο ενεργειακό τοπίο έως το 2020, η επιδότηση των ορυκτών καυσίμων εκτός ΟΤΣ, οι «κρυφές» οικονομικές ωφέλειες για το σύστημα από την λειτουργία των φωτοβολταϊκών λόγω σημαντικής σύμπτωσης της λειτουργικής αιχμής τους με την καμπύλη ζήτησης φορτίου του διαχειριστή και τέλος οι στρεβλώσεις του τέλους ΑΠΕ όπου κατά 60% κατευθύνεται στα ορυκτά καύσιμα επιδοτώντας τα επιπλέον (μελέτη ΙΟΒΕ).

 

    Το εθνικό ενεργειακό μίγμα, η κομβική θέση των ΑΠΕ στο αναδυόμενο ενεργειακό τοπίο ως εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές που δεν απαιτούν λειτουργικά εισαγόμενες καύσιμες πρώτες ύλες, η κρισιμότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για την χώρα, η ενεργειακή απεξάρτηση από το εξωτερικό, η επιδιωκόμενη εξωστρέφεια στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και οι απαιτούμενες διακρατικές συμφωνίες για την υλοποίηση του στο πλαίσιο μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε., οι διασυνδέσεις και τα υπερ-δίκτυα μεταφοράς, τα έξυπνα δίκτυα ως εργαλείο διευκόλυνσης των διμερών ανταλλαγών ενέργειας και η αποθήκευση ενέργειας με αντλησιοταμίευση ως βασικός παράγων αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή  σε ποσοστά υψηλότερα του 40%.

 

    Η αδιαμφισβήτητη διαχρονικά αξία του ηλεκτρισμού ως υπέρτατου αγαθού του πολιτισμού μας, η ανωτερότητα του ως μορφή ενέργειας τόσο περιβαλλοντικά όσο και χρηστικά, η εξέλιξη της ζήτησης σε σχέση και με την πολύχρονη ύφεση, η δομική οικονομική ευστάθεια του συστήματος, οι αγκυλώσεις στην πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς και τα δραματικά πρόσφατα γεγονότα με τους προμηθευτές, ο νέος λειτουργός της αγοράς ΛΑΓΗΕ Α.Ε., οι μηνιαίες πληρωμές των παραγωγών και η σύντομα αναμενόμενη επαναφορά στην ομαλότητα, η υγεία των δανείων για ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β μέσω εκχώρησης των συμβάσεων πώλησης ΛΑΓΗΕ (projectfinance) και η σημαίνουσα συνδρομή τους στην ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος όσον αφορά την ρευστότητα που του προσδίδουν, η ζητούμενη πιστωτική επέκταση ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη επίτευξη των εθνικών στόχων σε ΑΠΕ, η ανάπτυξη των επαγγελματικών Φ/Β ως εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ανάταξης με σημαντική γεωγραφική διασπορά και φοροδοτική για το Κράτος ικανότητα και τέλος η μηδενική δυνατότητα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής του κλάδου των επαγγελματιών ηλεκτροπαραγωγών.

 

Η Τράπεζα Κύπρου, βασικός αρωγός μέχρι σήμερα της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, παραμένει σταθερή στην στρατηγική της όσον αφορά την στήριξη των ΑΠΕ παρά το δυσμενές επενδυτικό κλίμα, συμμεριζόμενη απόλυτα την ανελαστικότητα των ενεργειακών επιλογών που επιβάλλουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες, η οικονομία αλλά και η κλιματική αλλαγή.  

Ο ΣΠΕΦ ευχαριστώντας θερμά για την γόνιμη αυτή συνάντηση, προσφέρθηκε ανά πάσα στιγμή να συνδράμει το πολύτιμο έργο της τράπεζας στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου ως επιστημονικού και επιχειρηματικού φορέα εκπροσώπησης των ηλεκτροπαραγωγών από Φ/Β στην Ελλάδα.

Συμμετοχή ΣΠΕΦ σε ημερίδα Υπ. Εξωτερικών και ΥΠΕΚΑ για την ενεργειακή συνεργασία.

 

Ο ΣΠΕΦ δια του Προέδρου του κου Στέλιου Λουμάκη θα συμμετάσχει σε ημερίδα που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην Αθήνα την 24η Φεβρουαρίου 2012 με θέμα "Ενεργειακή Συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης για την Μεσόγειο - ο ρόλος της Γραμματείας, Ευκαιρίες για τον Ελληνικό Τομέα Ενέργειας".

Δεν μπορούν μόνο τα φωτοβολταϊκά να στηρίξουν τη χώρα

Αθήνα, 2/2/12


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΠΕΦ: Δεν μπορούν μόνο τα φωτοβολταϊκά να στηρίξουν τη χώρα

Σχετικά με όλα όσα οικονομικά εξελίσσονται στον κλάδο της ενέργειας αλλά και στην χώρα ευρύτερα το τελευταίο διάστημα, η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά ως παραγωγικός κλάδος καλείται να παίξει έναν ιδιάζοντα και πολυσχιδή ρόλο. Της ζητείται μάλιστα ταυτόχρονα να επιτύχει πολλαπλούς και πολυδιάστατους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με:
- Στήριξη της ανάπτυξης σε διεσπαρμένο γεωγραφικό και κοινωνικό πλάτος ή καλύτερα την συγκράτηση της απύθμενης ύφεσης που χαρακτηρίζει την υπόλοιπη οικονομία.

- Στήριξη των φορολογικών εσόδων του Κράτους αφού είναι μια δραστηριότητα με μηδενική δυνατότητα φοροδιαφυγής στην λειτουργία των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών μονάδων. Συγκεκριμένα σε ετήσια βάση τα φορολογικά έσοδα από την λειτουργία των 500 MW επαγγελματικών φωτοβολταϊκών που λειτουργούν σήμερα ανέρχονται στα 30 εκατ. ευρώ περίπου ενώ η φοροσυλλογή και απόδοση ΦΠΑ από τις πωλήσεις τους φθάνει τα επιπλέον 36 εκατ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα μάλιστα βαίνουν αυξανόμενα αφού όσο μειώνονται οι λογιστικές αποσβέσεις του εξοπλισμού τους, αυξάνεται η φορολογητέα ύλη.

- Μη επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με εισαγόμενη καύσιμη πρώτη ύλη για την λειτουργία τους. Πράγματι η λειτουργία των Φ/Β μονάδων έχει μηδενική εξάρτηση από εισαγωγές σε πρώτες ύλες συνεισφέροντας έτσι μόνο θετικά στην οικονομία και ενεργειακή ανεξαρτησία και μάλιστα για διάστημα τουλάχιστον 25ετών που φθάνει η εγγύηση καλής λειτουργίας τους.

- Συνεισφορά στην απασχόληση με πολυποίκιλο τρόπο αφού μεγάλο εύρος θέσεων εργασίας συνοδεύει την εγχώρια παραγωγή εξοπλισμού, την μελέτη και εγκατάσταση των μονάδων, την χρηματοδότηση τους αλλά και την συντήρηση και λειτουργία τους.

- Στήριξη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος όπου τα φωτοβολταϊκά έχουν εσχάτως αναδειχθεί στον τελευταίο σημαντικό και αξιόπιστο δανειολήπτη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, συντηρώντας τον μάλιστα καταβάλλοντας ως και διψήφια επιτόκια παρά την συρρίκνωση του Euribor σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα πλησίον της μονάδας.

Σε όλες τις ανωτέρω μακροοικονομικές «δοκιμασίες» τα φωτοβολταϊκά μάλλον αριστεύουν. Εσχάτως ωστόσο τους ζητείται να συνδράμουν και σε άλλα μικροοικονομικά μέτωπα που έχουν «ξεσπάσει» στον κλάδο της ενέργειας και έχουν να κάνουν με την στήριξη και εξυγίανση του ταμείου του ΔΕΣΜΗΕ. Οι επαγγελματίες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β εκπροσωπούμενοι από τον ΣΠΕΦ, με ωριμότητα μετείχαμε στην δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την αναθεώρηση των Feed-in-Tariffs αλλά και της άρσης των στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρισμού που δυστυχώς βρίθει τέτοιων. Επιζητώντας πάντοτε τεχνοκρατική και δίκαιη προσέγγιση στις παρεμβάσεις του Υπουργείου στο θέμα, τούτο κατέληξε σε μια εφάπαξ μείωση για τις νέες συμβάσεις ίση με 12,5%, με ανά εξάμηνο επιπλέον μειώσεις της τάξης του 7%. Παρ’ ότι θεωρούμε πως τα επαγγελματικά Φ/Β θίχτηκαν μάλλον περισσότερο ως ΑΠΕ ακόμη και από τα ομόσταβλα τους οικιακά, θα αντιπαρέλθουμε κάθε περιττού πλέον σχολιασμού και θα σταθούμε στην επόμενη μέρα που λέγεται εμπρόθεσμες πληρωμές ΔΕΣΜΗΕ.

Από το φθινόπωρο όπως είναι γνωστό, υφιστάμεθα κατά σειρά μηνών από τον ΔΕΣΜΗΕ ληξιπρόθεσμες μηνιαίες πληρωμές με υπερημερίες τουλάχιστον ενός μήνα κάθε φορά οι οποίες και επιβαρύνουν την εξυπηρέτηση του δανεισμού μας με επιπλέον επιτόκιο υπερημερίας 2,21%, αφού οι σχετικές συμβάσεις μας έχουν εκχωρηθεί σε τράπεζες ως εξασφάλιση και εξυπηρέτηση της χρηματοδότησης μας. Συνδυάζοντας τούτο με το γεγονός ότι το 80% των εσόδων μας οδεύει στην τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση του δανεισμού μας, αφού οι επενδύσεις μας είναι χαρακτηριστικά εντάσεως κεφαλαίου, αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος πως αδυνατούμε να διατηρηθούμε επί μακρόν στην τρέχουσα κατάσταση. Τέλος η σε μηνιαία βάση απόδοση ΦΠΑ που δεν έχουμε εισπράξει αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για τα μέλη μας.

Έχοντας ουσιαστικά αλλά και οικονομικά πλέον συνεισφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια του Υπουργείου να εξυγιάνει τον χώρο της ενέργειας αλλά και τον ΔΕΣΜΗΕ ταμειακά, δικαιούμαστε να προσδοκούμε την άμεση «είσπραξη» των ωφελημάτων από τις παρεμβάσεις αυτές όπως θεσπίστηκαν το οποίο άλλωστε και το ίδιο το ΥΠΕΚΑ εξήγγειλε. Στο σημείο αυτό είναι περισσότερο από σημαντικό να αναφέρουμε πως τα έσοδα από την λειτουργία των επαγγελματικών Φ/Β παραμένουν στην χώρα και δεν φεύγουν στο εξωτερικό αφού όπως προαναφέραμε δεν εισάγουμε καμία καύσιμη πρώτη ύλη για την λειτουργία μας. Έτσι το «χρήμα» των πληρωμών μας ανακυκλώνεται αποκλειστικά στην ελληνική οικονομία ανατροφοδοτώντας την με πολύτιμη ρευστότητα.

Όντας βέβαιοι πως όλα τα παραπάνω έχουν συνεκτιμηθεί από το Υπουργείο προσμένουμε το «δίκαιο» τίμημα που μας αναλογεί από την ανοικοδόμηση της αγοράς ενέργειας μετά και τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις στο μέτωπο των προμηθευτών και του ΔΕΣΜΗΕ.

Με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης
Πρόεδρος

Δεν μπορούν μόνο τα φωτοβολταϊκά να στηρίξουν τη χώρα

Αθήνα, 2/2/12


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΠΕΦ: Δεν μπορούν μόνο τα φωτοβολταϊκά να στηρίξουν τη χώρα

Σχετικά με όλα όσα οικονομικά εξελίσσονται στον κλάδο της ενέργειας αλλά και στην χώρα ευρύτερα το τελευταίο διάστημα, η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά ως παραγωγικός κλάδος καλείται να παίξει έναν ιδιάζοντα και πολυσχιδή ρόλο.  Της ζητείται μάλιστα ταυτόχρονα να επιτύχει πολλαπλούς και πολυδιάστατους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με:
-    Στήριξη της ανάπτυξης σε διεσπαρμένο γεωγραφικό και κοινωνικό πλάτος  ή καλύτερα την συγκράτηση της απύθμενης ύφεσης που χαρακτηρίζει την υπόλοιπη οικονομία.

-   Στήριξη των φορολογικών εσόδων του Κράτους αφού είναι μια δραστηριότητα με μηδενική δυνατότητα φοροδιαφυγής στην λειτουργία των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών μονάδων.  Συγκεκριμένα σε ετήσια βάση τα φορολογικά έσοδα από την λειτουργία των 500 MW επαγγελματικών φωτοβολταϊκών που λειτουργούν σήμερα ανέρχονται στα 30 εκατ. ευρώ περίπου ενώ η φοροσυλλογή και απόδοση ΦΠΑ από τις πωλήσεις τους φθάνει τα επιπλέον 36 εκατ. ευρώ.  Τα φορολογικά έσοδα μάλιστα βαίνουν αυξανόμενα αφού όσο μειώνονται οι λογιστικές αποσβέσεις του εξοπλισμού τους, αυξάνεται η φορολογητέα ύλη.

-    Μη επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με εισαγόμενη καύσιμη πρώτη ύλη για την λειτουργία τους. Πράγματι η λειτουργία των Φ/Β μονάδων έχει μηδενική εξάρτηση από εισαγωγές σε πρώτες ύλες συνεισφέροντας έτσι μόνο θετικά στην οικονομία και ενεργειακή ανεξαρτησία και μάλιστα για διάστημα τουλάχιστον 25ετών που φθάνει η εγγύηση καλής λειτουργίας τους.
 
-    Συνεισφορά στην απασχόληση με πολυποίκιλο τρόπο αφού μεγάλο εύρος θέσεων εργασίας συνοδεύει την εγχώρια παραγωγή εξοπλισμού, την μελέτη και εγκατάσταση των μονάδων, την χρηματοδότηση τους αλλά και την συντήρηση και λειτουργία τους.  

-   Στήριξη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος όπου τα φωτοβολταϊκά έχουν εσχάτως αναδειχθεί στον τελευταίο σημαντικό και αξιόπιστο δανειολήπτη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, συντηρώντας τον μάλιστα καταβάλλοντας ως και διψήφια επιτόκια παρά την συρρίκνωση του Euribor σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα πλησίον της μονάδας.

Σε όλες τις ανωτέρω μακροοικονομικές «δοκιμασίες» τα φωτοβολταϊκά μάλλον αριστεύουν.  Εσχάτως ωστόσο τους ζητείται να συνδράμουν και σε άλλα μικροοικονομικά μέτωπα που έχουν «ξεσπάσει» στον κλάδο της ενέργειας και έχουν να κάνουν με την στήριξη και εξυγίανση του ταμείου του ΔΕΣΜΗΕ.  Οι επαγγελματίες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β εκπροσωπούμενοι από τον ΣΠΕΦ, με ωριμότητα μετείχαμε στην δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την αναθεώρηση των Feed-in-Tariffs αλλά και της άρσης των στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρισμού που δυστυχώς βρίθει τέτοιων.  Επιζητώντας πάντοτε τεχνοκρατική και δίκαιη προσέγγιση στις παρεμβάσεις του Υπουργείου στο θέμα, τούτο κατέληξε σε μια εφάπαξ μείωση για τις νέες συμβάσεις ίση με 12,5%, με ανά εξάμηνο επιπλέον μειώσεις της τάξης του 7%.  Παρ’ ότι θεωρούμε πως τα επαγγελματικά Φ/Β θίχτηκαν μάλλον περισσότερο ως ΑΠΕ ακόμη και από τα ομόσταβλα τους οικιακά, θα αντιπαρέλθουμε κάθε περιττού πλέον σχολιασμού και θα σταθούμε στην επόμενη μέρα που λέγεται εμπρόθεσμες πληρωμές ΔΕΣΜΗΕ.

Από το φθινόπωρο όπως είναι γνωστό, υφιστάμεθα κατά σειρά μηνών από τον ΔΕΣΜΗΕ ληξιπρόθεσμες μηνιαίες πληρωμές με υπερημερίες τουλάχιστον ενός μήνα κάθε φορά οι οποίες και επιβαρύνουν την εξυπηρέτηση του δανεισμού μας με επιπλέον επιτόκιο υπερημερίας 2,21%, αφού οι σχετικές συμβάσεις μας έχουν εκχωρηθεί σε τράπεζες ως εξασφάλιση και εξυπηρέτηση της χρηματοδότησης μας.  Συνδυάζοντας τούτο με το γεγονός ότι το 80% των εσόδων μας οδεύει στην τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση του δανεισμού μας, αφού οι επενδύσεις μας είναι χαρακτηριστικά εντάσεως κεφαλαίου, αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος πως αδυνατούμε να διατηρηθούμε επί μακρόν στην τρέχουσα κατάσταση.  Τέλος η σε μηνιαία βάση απόδοση ΦΠΑ που δεν έχουμε εισπράξει αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για τα μέλη μας.

Έχοντας ουσιαστικά αλλά και οικονομικά πλέον συνεισφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια του Υπουργείου να εξυγιάνει τον χώρο της ενέργειας αλλά και τον ΔΕΣΜΗΕ ταμειακά,  δικαιούμαστε να προσδοκούμε την άμεση «είσπραξη» των ωφελημάτων από τις παρεμβάσεις αυτές όπως θεσπίστηκαν το οποίο άλλωστε και το ίδιο το ΥΠΕΚΑ εξήγγειλε.  Στο σημείο αυτό είναι περισσότερο από σημαντικό να αναφέρουμε πως τα έσοδα από την λειτουργία των επαγγελματικών Φ/Β παραμένουν στην χώρα και δεν φεύγουν στο εξωτερικό αφού όπως προαναφέραμε δεν εισάγουμε καμία καύσιμη πρώτη ύλη για την λειτουργία μας.  Έτσι το «χρήμα» των πληρωμών μας ανακυκλώνεται αποκλειστικά στην ελληνική οικονομία ανατροφοδοτώντας την με πολύτιμη ρευστότητα. 
 
Όντας βέβαιοι πως όλα τα παραπάνω έχουν συνεκτιμηθεί από το Υπουργείο προσμένουμε το «δίκαιο» τίμημα που μας αναλογεί από την ανοικοδόμηση της αγοράς ενέργειας μετά και τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις στο μέτωπο των προμηθευτών και του ΔΕΣΜΗΕ.   

Με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης
Πρόεδρος
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.